Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rafał Jakub Pastwa (ur. 1980)

Teolog, dziennikarz, poeta, duchowny katolicki.

Rafał Jakub Pastwa (ur. 1980)
Rafał Jakub Pastwa, fot. Piotr Michalski

Spis treści

[RozwińZwiń]

Życiorys

Rafał Pastwa urodził się w Opolu Lubelskim. Ukończył studia teologiczne i bioetyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2013 roku obronił doktorat na podstawie pracy „Początki polskiej bioetyki inspiracji personalistycznej na tle rozwoju bioetyki amerykańskiej”. W latach 2005-2006 był wikariuszem w parafii Narodzenia NMP w Chełmie, następnie w latach 2006-2007 w parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim, a w latach 2007-2012 w parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku. Od czerwca 2012 roku mieszka w Lublinie, przy ulicy Bernardyńskiej.

Rafał Pastwa jest założycielem fundacji „Za Bramą”, która powstała w 2008 roku w Kraśniku oraz powstałego rok wcześniej klubu bokserskiego działającego także pod nazwą „Za Bramą”. W latach 2012-2013 był prezesem zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” w Lublinie oraz prefektem w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Od czerwca 2013 roku jest kierownikiem redakcji „Gościa Niedzielnego” w Lublinie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie oraz członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Prezydencie Miasta Lublin.

W pracy naukowej Rafał Pastwa koncentruje się na zagadnieniu kultury nieufności, medialnej kreacji rzeczywistości i mediatyzacji instytucji Kościoła. Publikuje artykuły z zakresu nauk o mediach. Uczestnik konferencji naukowych w kraju i za granicą oraz projektu badawczego podczas międzynarodowego kolokwium „The Future of Religious Faith from Central Eastern European Perspective” w Pradze (2017). Prowadzi też działalność dydaktyczną, prowadził m. in. konwersatorium „Medialna kreacja rzeczywistości” w ramach kierunku Humanistyka Cyfrowa na Wydziale Humanistycznym KUL (2016/2017), wykład monograficzny „Biblijne aspekty bioetyki personalistycznej” w ramach Kursu Formacji Biblijnej na KUL (2014/2015), wykład dla lekarzy-stażystów: „Sklasyfikowane zbiory bioetyczne oraz podstawy komunikacji w zawodzie lekarza i lekarza dentysty” w Lubelskiej Izbie Lekarskiej (od 2018 roku). Od października 2019 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych.

Prowadzi też działalność popularyzatorską organizując warsztaty dziennikarskie, prelekcje w szkołach i instytucjach kultury w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Jest organizatorem konferencji, debat i spotkań autorskich.

Miniatury literackie publikuje na koncie facebookowym Rafał Jakub Pastwa oraz na prywatnym koncie na Instagramie.

Współpracuje bądź współpracował z mediami: Radio Lublin, Wyborcza.pl., Gazeta Wyborcza w Lublinie, Radio eR, Radio Bon Ton, Radio Lublin, „Więź”, „Akcent”, portal Natemat.pl, miesięcznik „Czas Solidarności”, a także instytucjami: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”, Chełmski Dom Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Jest autorem publikacji: Razem z Mamą, Za drugą bramą, Pokój mojej samotności, Ipilimumab, Zrost, książek edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci Pan Kiciuś i Pan Kiciuś na wakacjach, książek naukowych: Chrystus zwyciężający szatana - Mt4, 1-11, W imię postępu i przetrwania. Początki polskiej bioetyki inspiracji personalistycznej na tle rozwoju bioetyki amerykańskiej.

Jest laureatem nagrody „Angelus lubelski” w dziedzinie kultury medialnej za 2016 rok. Był wyróżniony Medalem Lubelskiego „Orła biznesu” za 2018 rok oraz Medalem 700-lecia Miasta Lublin i Medalem Unii Lubelskiej w 2019 r.

 

Dorobek naukowy

Rafał Pastwa, Media visibility after death on the example of Chris Cornell and his official Facebook fanpage, "Kultura - Media - Teologia", 2019 (38) nr 3, s. 8-24.

Rafał Pastwa, Mediatyzacja instytucji kościoła i strategia personalizacji w kontekście zjawiska prywatyzacji wizerunku księdza na Facebooku, "Biuletyn Edukacji Medialnej" nr 2 (2018) s. 82-97.

Rafał Pastwa, Zaufanie w kryzysie, czyli „kultura budowania na nieufności”. Próba analizy zjawiska na podstawie „2017 Edelman Trust Barometer” z uwzględnieniem odniesienia do mediów, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2017, T. 9 (45), nr 3, s. 155-166.

Rafał Pastwa, Fotografia jako jeden z czynników procesu medialnej kreacji rzeczywistości w „kulturze budowania na nieufności” i zaniku zdolności do uprawiania dialogu. Refleksje na przykładzie dziennikarstwa prasowego, "Zeszyty Naukowe KUL" 60 (2018), nr 1 (241) s. 283-295

Rafał Pastwa, Warsztat dziennikarza w czasopiśmie katolickim na przykładzie „Lubelskiego Gościa Niedzielnego", [w:] Różnorodność kompetencji medialnej nadawców, red. J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 51-57.

Rafał Pastwa, Wszystkożerność leniwego odbiorcy mediów w świecie minimalnej wybredności. Próby przezwyciężenia depersonalizacji,  [w:] Pilchrum et Communication, Księga Jubileuszowa Profesora Karola Klauzy, red. A. Wójciszyn- Wasil, M. J. Gondek, D.Wadowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 179-190.

Rafał Pastwa, An individual in the world of total communication – in other words, every-day reality of the contemporary nomads in the reality based on distrust, [w:] Communication, Education, Culture, edited by: Monika Podkowińska. University of Presov, Presov 2018, s. 185-204.

Rafał Pastwa, Przyszłość wiary religijnej w Europie środkowo-wschodniej. Sprawozdanie z kolokwium „The Future of Religious Faith from Central-Eastern European Perspective” w Pradze 25-26 kwietnia 2017 r., "Roczniki Nauk Społecznych" 9 (45) 2017 nr 1, s. 167-169.

Rafał Pastwa, Zygmunt Bauman. Retropia. Jak rządzi nami przeszłość, przekład: Karolina Lebek, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, ss. 301.

 

Publikacje literackie

Zrost. Słowami przedstawiony fragment mojego życia z wnętrza Lublina, Petit, Lublin 2019, ISBN 978-83-65133-34-2.

Ipilimumab, Centrum Spotkania Kultur, Lublin 2019, ISBN 978-83-65028-00-6.

W imię postępu i przetrwania. Początki polskiej bioetyki inspiracji personalistycznej na tle rozwoju bioetyki amerykańskiej, Wydawnictwo Marek Derewecki, Kęty 2015, ISBN 978-83-64408-83-0.

Pokój mojej samotności, Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój 2011, ISBN 978-83-7732-083-9.

Razem z Mamą, Wydawnictwo Marek Derewecki, Kęty 2011, ISBN 978-83-61199-49-6.

Za drugą bramą, Wydawnictwo-Bractwo Księdza Stanisława Zielińskiego, Kraśnik 2010, ISBN 978-83-928006-2-0.

Chrystus zwyciężający szatana (Mt4,1-11). Studium egzegetyczno-teologiczne, Instytut Teologii Biblijnej Verbum, Kielce 2010, ISBN 978-83-919505-9-3.

Pan Kiciuś na wakacjach, Wydawnictwo Bractwo ks. Stanisława Zielińskiego, Kraśnik 2010, ISBN 978-83-928006-4-4.

Pan Kiciuś, Wydawnictwo Bractwo ks. Stanisława Zielińskiego, Kraśnik 2009, ISBN 978-83-928006-3-7.

 

Wiersze

Wiersze, "Akcent" 2 (2019) s. 76-78.

 

Recenzje

Marek Danielkiewicz, Hiobie mój jedyny bracie (o tomie wierszy Rafała Jakuba Pastwy „Ipilimumab”), "Akcent" 3 (2019), s. 169-170.

Józef Franciszek Fert, Tylko fortepian… o tomie wierszy „Ipilimumab” Rafała Jakuba Pastwy

https://lublin.gosc.pl/doc/5731228.Tylko-fortepian-O-tomie-wierszy-Ipilimumab-Rafala-Jakuba-Pastwy

 

Artykuły popularnonaukowe

We should care for the future of Christianity in the East-central Europe

http://lublin.gosc.pl/doc/3874473.We-should-care-for-the-future-of-Christianity-in-the

Powinniśmy zadbać o przyszłość chrześcijaństwa w Europie Środkowo-Wschodniej

http://lublin.gosc.pl/doc/3841406.Powinnismy-zadbac-o-przyszlosc chrzescijanstwa-w-Europie

Nie ma świata bez konfliktów

http://lublin.gosc.pl/doc/3539405.Nie-ma-swiata-bez-konfliktow

To było po kilku kieliszkach „Merlota”…

http://lublin.gosc.pl/doc/3828652.To-bylo-po-kilku-kieliszkach-Merlota

Nie wszystko jest black

http://lublin.gosc.pl/doc/3569757.Nie-wszystko-jest-black

Anamneza

http://lublin.gosc.pl/doc/2833259.Anamneza

Co wspólnego ze sobą mają Potter i papież Franciszek?

http://lublin.gosc.pl/doc/2544926.Co-wspolnego-ze-soba-maja-Potter-i-papiez-Franciszek

Do czego wezwała s. Chyrowicz?

http://lublin.gosc.pl/doc/2091691.Do-czego-wezwala-s-Chyrowicz

Religia dzisiaj

http://lublin.gosc.pl/doc/3804116.Religia-dnia-dzisiejszego

Mamy lepszy produkt niż masło. Rozmowa z abp. Wojciechem Polakiem, prymasem Polski o nowoczesności Kościoła, strachu niektórych katolików przed Zachodem i gender oraz o tym, jak prowadzić dialog ze współczesną kulturą

http://lublin.gosc.pl/doc/4662283.Mamy-lepszy-produkt-niz-maslo

 

 

 

Artykuł opracowany na podstawie materiałów dostarczonych przez bohatera biogramu