Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Radio Pamięć

Pracując nad programem Historia Mówiona w sposób zupełnie naturalny odkryliśmy, że właśnie radio jest tym medium, które doskonale przystaje do tego programu. Bo oto opowieść o czyimś życiu, poprzez nadanie jej formy dokumentu i emisję przez radio, nabiera nowego społecznego wymiaru, staje się często symbolem naszych zbiorowych doświadczeń, a często odnajdujemy w niej coś z naszego własnego życia.

Tomasz Pietrasiewicz

Spis treści

[RozwińZwiń]

Dlaczego RADIO?

Radio to dla nas medium wciąż wyjątkowe, fascynujące, inspirujące do pracy, twórczości, refleksji nad światem i ludźmi. To ono zatrzymuje dla nas chwilę, zapisuje jej brzmienie i oddaje ją nam w postaci radiowego dokumentu. Dzięki temu Zapomniana Przeszłość odżywa i dopełnia nasze poczucie tożsamości. Chcemy, aby „Radio Pamięć” stało się nowoczesną internetową platformą dla tradycyjnie radiowych form dokumentalnych, które obecnie zanikają. Stąd inspiracja do stworzenia projektu radiowego, który twórczo wykorzystuje możliwości jakie niosą ze sobą nowe media. Radio to medium, które służy komunikacji- także tej międzypokoleniowej i międzykulturowej. Stwarza klimat otwartości i przystępności dla każdego słuchacza. Mamy nadzieję, iż dzięki temu nasze radio będzie punktem wyjścia do dyskusji o Pamięci i jej roli we współczesnym świecie, ale też do dyskusji o naszej Obecności, naszym byciu w świecie zdominowanym przez media.

Dlaczego PAMIĘĆ?

Projekt „Radia Pamięć” łączy się bezpośrednio z linią programową Ośrodka konstruowaną wokół problemu Pamięci. Właśnie dokument radiowy ze swoją podstawową funkcją dokumentowania rzeczywistości, dotyka tego problemu bardzo wyraźnie. W szkolnej edukacji brak jest przekazywania Pamięci o dorobku duchowym i materialnym regionu. Ta Zapomniana Przeszłość, która tak czytelnie i niemal namacalnie utrwalona została w relacjach Historii Mówionej, powinna stać się duchowym bogactwem i dziedzictwem Lubelszczyzny. W archiwum Ośrodka „Brama Grodzka- Teatr NN” znajduje się obecnie ponad 400 relacji dotyczących wielokulturowej przeszłości regionu przed 1939 rokiem oraz wydarzeń, które odcisnęły się na historii i życiu codziennym mieszkańców Lublina powojennego. Mamy nadzieję, iż udostępnienie tych zasobów przyczyni się nie tylko do poszerzania wiedzy, ale również do kształtowania postaw tolerancji i otwartości, do „rozbrajania” uprzedzeń i stereotypów. Chcemy prezentować także nagrania będące komentarzem dla działań Ośrodka: materiały ze spotkań organizowanych w Teatrze NN, sylwetki nietuzinkowych bohaterów naszej codzienności, czy relacje z przebiegu projektów realizowanych w Bramie Grodzkiej, dla których kontekstem zawsze pozostaje ochrona Pamięci. Zaprezentowanie tych treści poprzez radio jest dla nas sposobem na dotarcie z nimi do jak najszerszego grona odbiorców.

Dlaczego INTERNET?

Media w systemie konkurencji zaniedbały swoje powinności edukacyjne, informacyjne i inspirujące. Trzeba więc uczyć ludzi, a w szczególności młodych ludzi, sztuki przetrwania w świecie mediów, uczyć ludzi słuchania. Uważamy, iż w obecnych czasach radio internetowe może stać się ważnym i uniwersalnym elementem edukacji kulturalnej. Łamie ono utrwaloną specyfikę przekazu radiowego narzucającą biernemu słuchaczowi strumień informacji, a tym samym staje się środkiem przekazu wyspecjalizowanych treści dla indywidualnej grupy odbiorców. Radio internetowe jest platformą bezpośredniego komunikowania nadawcy i odbiorcy. Co więcej, dzięki swojej formule zaciera granice między tymi dwoma funkcjami. Dostępność Internetu i przystępność oprogramowania, daje każdemu odbiorcy możliwość zmierzenia się z aktywnością radiową. Dzięki projektowi „Radio Pamięć” chcemy zachęcić młodych ludzi do zostania samodzielnymi uczestnikami życia medialnego.