Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Radio Lublin od 1994

Radio Lublin, ul Obrońców Pokoju

Z dniem 1 stycznia 1994 powstała spółka: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin S.A.”, której właścicielem został w 100 % Skarb Państwa. Zgodnie z prawem handlowym radio otrzymało Zarząd i Radę Nadzorczą, Radę Programową i nowego prezesa, którym został Janusz Winiarski. Pierwszymi odczuwalnymi dla słuchaczy zmianami w statusie radia były: rozpoczęcie nadawania programu całodobowego oraz zwiększenie zasięgu emisji na falach UKF dzięki nowym nadajnikom w Łosicach, Kazimierzu Dolnym, Włodawie czy Rykach. Radio Lublin obejmuje obecnie swym zasięgiem większą część województwa lubelskiego. Posiada także redakcje terenowe w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Nowe redakcje - nowe audycje
Pomijając przemiany prawno- techniczne, Radio Lublin musiało sprostać jeszcze jednemu wyzwaniu - przekształceniu się z państwowego „radia nadawcy” w publiczne „radio odbiorcy”. Zadanie to wzięły na siebie redakcje: Serwisów, Aktualności, Publicystyki, Nauki i Kultury - z działem Interwencji, Reportażu oraz Muzyczna z Fonoteką i Archiwum Dźwiękowym. Oprócz audycji muzycznych i informacyjnych ważną częścią ramówki pozostały nadal programy edukacyjne, społeczne, magazyny publicystyczne, kulturalne i religijne. Ich autorami są tacy dziennikarze jak: Jacek Bieniaszkiewicz, Piotr Wróblewski, Maria Brzezińska, Ewa Dados, Agata Koss, Grażyna Ruszewska, Małgorzata Sawicka, Anna Kaczkowska, Bogdan Piasecki i wielu innych. W 1997 roku lista etatowych pracowników Radia Lublin wynosiła ok. 130 osób.

Do popularnych audycji z tego okresu należą: „Godzina muzyki i myśli”, „Jasiek”, „Magazyn domowy”, „Okienko literackie”, „Bliżej sceny”, „Kronika kulturalna”, „Czas reportera”, „Miniatura muzyczna”, czy „Barachołka”. Ta ostatnia audycja prowadzona przez Annę Kaczkowską i Jerzego Janiszewskiego, stała się swoistym fenomenem lubelskiej anteny. Wprawdzie piosenki tam prezentowane nie wykraczały poza gatunek disco - polo, to jednak audycja ta skutecznie integrowała ludzi przed radioodbiornikiem. Sukcesami może się pochwalić Redakcja Reportażu, w której powstawały - i powstają - reportaże wielokrotnie nagradzane w krajowych i międzynarodowych konkursach reporterskich. Przy Radiu Lublin powstało także Studio Historii Mówionej, którego celem jest gromadzenie i archiwizacja relacji z zakresu historii współczesnej. Polskie Radio Lublin i jego dziennikarka Ewa Dados są od 1993 roku organizatorem jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Jest to coroczna przedświąteczna zbiórka darów dla najbiedniejszych. Rozgłośnia lubelska znana jest także z jednego z najlepszych studiów nagraniowych „Hendrix”. Od września 1994 roku służy ono wielu znanym artystom, także tym pochodzącym z Lublina - Budce Suflera, Bajmowi czy Urszuli.

Stając się jedną z 17 lokalnych rozgłośni PR, Radio Lublin S.A. rozpoczęło walkę o zachowanie swojego miejsce na radiowej mapie Lubelszczyzny.

 

www.radio.lublin.pl


Literatura

Fornal S., Anteny nad Bystrzycą, Lublin 1997.

 
Opracowała Dominika Jakubiak