Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przy Stawie 7 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Przy Stawie 7.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: -

Numer przed 1939: Przy Stawie 7.

Numer obecny: nie istnieje

Funkcje

Budynek pełnił funkcję mieszkalną.

Kalendarium

28 maja 1937 - Zarząd Miejski nakazuje Genowefie Kazimierczak usunięcie nielegalnie wybudowanej szopy.

4 listopada 1937 - Ankieta.

1938 - Zarząd Miejski ustala, że teren na którym stoi nieruchomość należy do Miasta Lublin.

17 stycznia 1941 - Karta realności.

1942 - Zarząd Miejski, Wydział Budownictwa nakazuje opróżnienie lokalu ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną.

Historia

Właściciel

1936

Dawid Gewere, Szloma Gineburg      

1941

Kahał Żydowski

Dzierżawca

Antoni Kazimerczak, 1877, syn Józefa i Genowefa

Opis

Budynek jednokondygnacyjny częściowo murowany, częściowo wykonany z drewna, przekryty papą.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Przy Stawie 7, APL, sygn. 4196.