Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przy Stawie 14a w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Przy Stawie 14a.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: -

Numer przed 1939: Przy Stawie 14a

Numer obecny: nie istnieje

Funkcje

Budynek pełnił funkcję mieszkalną.

Kalendarium

18 maja 1936 - Projekt budowy domu.

 Sierpień 1936- Rozpoczęcie użytkowania nieruchomości.

11 lutego 1937- Ankieta.

16 października 1940 - Karta realności.

Historia

Właściciel

1936 i 1940

Władysław Jurak, ur. 23 lipca 1901, syn Michała i Heleny.

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu w 1940 roku

Rzemieślnicy 1 (na parterze), 1 (w budynku frontowym).

Inne zawody 1 (na parterze), 1 (w budynku frontowym).

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców 8

Chrześcijan 8

Mężczyzn 2

Kobiet 2

Dzieci do lat 6 włącznie 1

Dzieci do lat 7-18 włącznie 3

Opis

Budynek paterowy, drewniany, przekryty papą. Projekt budynku nie został zatwierdzony przez Zarząd Miejski mimo dwukrotnej prośby właściciela. Zarząd Miejski odmówił zalegilizowania nieruchomości. Budynek został wybudowany wbrew obowiązującym przepisom - zbyt blisko sąsiedujących domów oraz  na terenie nieuregulowanym bez dostępu z ulicy.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Przy Stawie 14a, APL, sygn. 4207.