Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przy Stawie 14 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Przy Stawie 14.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: -

Numer przed 1939: Przy Stawie 14

Numer obecny: nie istnieje

Funkcje

Budynek pełnił funkcję mieszkalną.

Kalendarium

1925 - Rozpoczęcie użytkowania nieruchomości.

 [1936] - Ankieta.

16 października 1940 - Karta realności.

Historia

Właściciel

1936

Władysław Jurak

1940

Eufemia Jackowska, ur 16 września 1886, córka Franciszka i Rozalii         

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu w 1940 roku

Robotnicy 1 (na parterze), 1 (w budynku frontowym).

Rzemieślnicy 1 (na parterze), 1 (w budynku frontowym).

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców 4

Chrześcijan 4

Mężczyzn 2

Kobiet 2

Opis

Budynek jednokondygnacyjny murowany z cegły, przekryty papą.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Przy Stawie 14, APL, sygn. 4206.