Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przy Stawie 11 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Przy Stawie 11.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Numer hipoteczny: -

Numer przed 1939: Przy Stawie 11

Numer obecny: nie istnieje

Funkcje

Budynek pełnił funkcję mieszkalną.

Kalendarium

Wrzesień 1914 - Rozpoczęcie użytkowania nieruchomości przez Jana Ligenzę.

Styczeń 1937 - Budowa nieruchomości przez Bronisławę Ochmińską.

5 listopada 1936 - Ankieta.

6 października 1940 - Karta realności.

Historia

Właściciel

1936

Jan Ligęza. ur. 11 maja 1906, syn Władysława i Zofii

Bronisława Ochmińska, córka Jana

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu w 1940 roku

Rzemieślnicy 1 (na parterze), 1 (w budynku frontowym).

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców 3

Chrześcijan 3

Mężczyzn 1

Kobiet 1

Dzieci do lat 7-18 włącznie 1

Opis

Budynek jednokondygnacyjny drewniany, przekryty papą. Drugi budynek dreniany, przekryty gontem.

Literatura

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Przy Stawie 11, APL, sygn. 4202.