Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przewodniki po Lublinie

Spis treści

[RozwińZwiń]

„Monografia Lublina. Tom I. Dzieje miasta Lublina” Władysław Kornel Zieliński (1876)

W roku 1878 Władysław Kornel Zieliński publikuje „Monografię Lublina. Tom I. Dzieje miasta Lublina”. Książka została wydrukowana w Drukarni J. Herszenhorna i M. Sznajdermessera w Lublinie przy ul. Podzamcze 547. Litografie wykonano w drukarni Władysława Czempińskiego w Lublinie.

 

„Ilustrowany Przewodnik po Lublinie” M.A.R [Maria Antonina hr. Ronikierowa] (1901)

W roku 1901 ukazał się „Ilustrowany Przewodnik po Lublinie”, ułożony przez M.A.R., czyli Marię Antoninę hr. Ronikierową. Drukowany w Warszawie, przy ul. Złotej 3 w drukarni G. Paprockiego. Skład główny książki znajdował się w Lublinie w Księgarni Raczkowskiego. Przewodnik powstał m.in z materiałów przygotownych przez Hieronima Łopacińskiego. Umieszczono w nim wiele fotografii, w tym dotąd niepublikowanych. Był to pierwszy przewodnik oparty na naukowych podstawach.

 

>>> czytaj treść „Ilustrowanego Przewodnika po Lublinie” Marii Antoniny Ronikierowej

 

„Monografia Lublina” Alfred Pomian Kobierzycki (1901)

Również w 1901 roku ukazała się „Monografia Lublina” Alfreda Pomian Kobierzyckiego. Skład główny w Księgarni Wiktora Kiessewetera p.f.m. Arct, drukowana w Sosnowcu w drukarni M. Szerszewskiego. Monografia była bogato zdobiona fotografiami, zawierała wiele tekstów przepisanych bez żadnych zmian z przewodnika Władysława Kornela Zielińskiego i bez powoływania się na ich autora.

 

>>> czytaj treść „Monografi Lublina” Alfreda Pomian Kobierzyckiego

 

„Przewodnik po Lublinie i jego okolicach” Witold Cholewiński (1901)

W 1901 roku wydana została w Warszawie nakładem autora broszura Witolda Cholewińskiego: „Przewodnik po Lublinie i jego okolicach”. Druk został wykonany w Drukarni P. Laskawera i W. Babickiego. Przewodnik ten był wznawiany w 1922 roku (druk: Lublin Drukarnia  Paszkowski – Dżał) oraz w 1929 roku. Trzecie najobszerniejsze wydanie, obejmujące 66 stron, ukazało się w Lublinie nakładem Księgarni W.J. Cholewińskich i zostało wydrukowane w  Drukarnii Udziałowej, przy Placu Litewskim 1 w Lublinie.

 

>>> czytaj treść „Przewodnika po Lublinie i jego okolicach” Witolda Cholewińskiego

 

„Jak zwiedzić w ciągu jednego dnia pamiątki Lublina” Tadeusz Ciświcki (1908)

W 1908 roku z okazji otwarcia Wystawy Higienicznej w Lublinie wydana została praca Tadeusza Ciświckiego pt. „Jak zwiedzić w ciągu jednego dnia pamiątki Lublina”. ( druk: B. Drue,  Lublin). Ten sam autor wydał w 1917 roku nowy przewodnik, „Najważniejsze pamiątki Lublina na podstawie nowych źródeł”, drukowany w Lublinie w drukarni St. Dżała.

 

>>> czytaj treść przewodnika „Jak zwiedzić w ciągu jednego dnia pamiątki Lublina” Tadeusza Ciświckiego

 

„Ilustrowany przewodnik po Lublinie”

 Opracowany przez ks. dr Ludwika Zalewskiego (dział historyczny) oraz dr Stefana Wojciechowskiego i arch. Jerzego Siennickiego (dział zabytkowy). W 1931 roku ukazał się „Ilustrowany przewodnik po Lublinie” wydany przez PTTK z zasiłkiem Ministerstwa Robót Publicznych, drukowany w Lublinie w Drukarni Państwowej. Był to pierwszy nowoczesny przewodnik wydany w wygodnym dla turystów formacie, liczący 133 strony.

 

>>> czytaj treść „Ilustrowanego przewodnika po Lublinie”

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe