Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przekazy o zachowaniach magicznych - Odczynianie uroków: przestępowanie

Jeżeli dawni zabolał kogoś brzuch, więc mówili, że go kto urzek. Ji on szed do takiej kobiety. No przeważnie, to juz taka była, co sie tym zajmowała. Musiała to być pierwsza, która sie pierwsza urodziła w rodzinie. Znaczy ona miała to władze, zamawianie, tych różnych rzeczy. Więc wtedy, na przykład, jak mężczyzna zachorował, to kład sie na podłogę i ona przechodziła przez niego lewo nogo trzy razy. I to pomagało.
Ja nie słyszałam, żeby było przy tym jakieś zaklęcie mówione.

KP, Wólka Kątna, 1987


Jak urok rzucili na ciele, to trzeba przekroczyć. Jak jest urok, to kto pierwszy sie urodził u matki, to ten ma prawo przekroczyć — trzy razy i splunąć.
Głodno, 1970