Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Przegląd Lubelsko-Kresowy” – spis zawartości (1924–1925)

„Przegląd Lubelsko-Kresowy” ukazywał się w latach 1924–1925 pod redakcją Franciszka Głowińskiego. Na jego łamach publikowano artykuły nawiązujące do kulturalnego, społecznego i gospodarczego oddziaływania Lublina na życie intelektualne Kresów Wschodnich.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Numer 1 (grudzień 1924 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Na progu naszej pracy
Jan Turczynowicz, Lublin w nowej roli
Henryk Wierciński (Z teki pośmiertnej), Zasoby naturalne województwa poleskiego
kpt. W. Kwiatkowski, Oświata w okręgu Korpusu II i w garnizonie lubelskim
por. Januszkowski, Akcja przysposobienia wojskowego na terenie D.O.K. II
ŻMIR, Bohaterski Ośmy Pułk Piechoty Legionów
Jan Gdański, Bibljoteki wojskowe na terenie D.O.K. II
Antoni Zalewski, Województwa wschodnie
prof. Antoni Urbański, Z dziejów zamków i warowni kresowych
Od Redakcji
Od Administracji

Teodor Kaszyński, „Różaniec życia i śmierci”
W.G., O teatrze lubelskim
SIGMA, Ruch muzyczny w Lublinie (10 IX–10 XII)
Z ruchu wydawniczego: Przed świtem – Poezje Józefa Korczaka; Archanioł jutra – Poezje Arnsztajnowej
Mapa województwa lubelskiego
Z kroniki pośmiertnej (ś.p. Tadeusz Dąbrowski)

Życie literackie w Lublinie
Jerzy Korsawa, Życie plastyczne w Lublinie
WANDZIK, Na lubelskim bruku
S.Z., Życie sportowe w Lublinie

Numer 2 (styczeń 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

R.K. Sochaniewicz, Prace i zasługi ś.p. Henryka Wiercińskiego
Antoni Zalewski, Osadnictwo wojskowe
Eugenjusz Nowosielski, Wyniki badań antropo-fizjologicznych na zim. Kursie P.W. w Lublinie
ks. Prof. Jaworski, Szkic historyczny o Wołyniu
LUTNISTA, Towarzystwo śpiewacze „Lutnia” w Lublinie
Świetlica policyjna w Lublinie
Od Redakcji

Antoni Wiatrowski, Z przeszłości rzemiosł hrubieszowskich
E.K., Zdrada. Z opowiadań o walkach 1863/64 roku
Od Administracji
Boże Narodzenie na Kresach. Fragment z korespondencji
Al.Ol., Sylwester
W.G., Sigma, C.B., Przegląd artystyczny. Teatr – muzyka – plastyka
Z ruchu wydawniczego. Lubelskie firmy wydawnicze
Nowe książki
WANDZIK, Na lubelskim bruku
Zegar – Brama Krakowska

Numer 3 (styczeń 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wacław Husarski, Lubelscy artyści plastycy i ich wystawa
ŻMIR, D.O.K. II
O uczczenie pamięci Kazimierza Glińskiego
Antoni Wiatrowski, Kościół po-Dominikański w Hrubieszowie (obecnie parafjalny)
Antoni Urbański, Dawne fabryki porcelany na kresach
Od Redakcji
K.T., Wspomnienia ze starego dworu
Wacław Gralewski, Przegląd artystyczny
Sigma, Z wystawy „12” w Zachęcie Lubelskiej
Z kroniki żałobnej. Ś.P. Prof. Józef Wabner
Z ruchu wydawniczego. Dwie broszury o okresie okupacji austrjackiej

WANDZIK, Na lubelskim bruku
Humor i satyra

Numer 4 (luty 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Józef Czechowicz, Kościół na Zamku w Lublinie
inż. arch. Jerzy Siennicki, O autorze fresków Jagiellońskich w Lublinie
Od Redakcji
Salon doroczny „Zachęty” 1924–25
M. Gozdawa, Tajemnice lubelskich podziemi
Przed inwestycjami amerykańskim w Lublinie
ks. prof. Jaworski, Szkic historyczny o Wołyniu (dokończenie)
Serce polskości na Kresach. Boy-Żeleński o Łucku
ST. P., Miasta na Kresach Wschodnich
C.J., Jak ongiś u nas sądzono. Ze starych prawniczych dokumentów
Z ruchu wydawniczego. Lubelski odczyt Marszałka Piłsudskiego
 „Reflektor” nr 2
Katalog Salonu Zachęty Lubelskiej 1924/25
Od Administracji
Sigma, W. Gralewski, Przegląd Artystyczny. Teatr – Muzyka
WANDZIK, Z lubelskiego bruku
Satyra. Aforyzm. Humor. Ze wschodnich tłumaczeń Remigjusza Kwiatkowskiego

Numer 5 (luty 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Potrzeby gospodarcze ziem kresowych
dr Jan Kamiński, Z przeszłości cechów lubelskich
Sport w wojski na terenie D.O.K. II
Migawki kresowe

W.G., Sigma, Jerzy Korsawa, Przegląd artystyczny
Mapa województwa lubelskiego
Na lubelskim bruku
Towarzystwo Akcyjne POLON

Satyra. Aforyzm. Humor. Ze wschodnich tłumaczeń Remigjusza Kwiatkowskiego

Numer 6 (marzec 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Antoni Zalewski, Samorząd na Wołyniu
dr Jan Kamiński, Z przeszłości cechów lubelskich (ciąg dalszy artykułu o cechach z nr 5)
Antoni Wiatrowski, Greko-unici hrubieszowcy. Szkic historyczny
ks. Prof. Jaworski, Unja horodelska r. 1413
„Tygodnik ilustrowany” o naszem piśmie
Adam Szczerbowski, Gdzie się urodził Bolesław Prus?
K.W., O przyszłość Kowla
Od Administracji
Nasze województwo w cyfrach
Migawki kresowe
Z widoków wołyńskich
Stolica Polesia w cyfrach

Od Redakcji
Z charakterystycznych zakątków ziemi lubelskiej
W. Gralewski, Sigma, Przegląd artystyczny. Teatr – Muzyka
Z ruchu wydawniczego. O książkę Wacława Husarskiego
S.C., „Gościńce”
Powieści Balzaka w tłumaczeniu Boya
m.j., W. Sieroszewski dla młodzieży
S.C., „Ul” – poezje A. Szczerbowskiego
S.C., O cechach lubelskich
Informacje o Administracji państwowej i komunalnej
„Przewodnik księgarski”
Księga adresowa Śląska Górnego
Almanach kupiecki

Satyra. Aforyzm. Humor. Ze wschodnich tłumaczeń Remigjusza Kwiatkowskiego

Numer 7 (marzec 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Składam Wam, Lublinianie, podziękowanie żeście serdecznością swoją żołnierzowi polskiemu Ojczyznę dali!”. Z pierwszego podczas wojny pobytu Komendanta Piłsudskiego w Lublinie. Jak Lublin witał Legjony w roku 1915
J. Czechowicz, Zabytki włodzimierskie
Antoni Wiatrowski, Greko-unici hrubieszowcy. Szkic historyczny (dokończenie)
Lublin a Legjony Piłsudskiego
ks. prof. Jaworski, Unja Lubelska
Julian Kot, Akwaforty i akwatinty Zofji Stankiewicz w Lublinie
A.W., Rocznica urodzin Bolesława Prusa w Hrubieszowie
SĘP, Bratnia pomoc w Tomaszowie Lubelskim
Świąteczny numer „Przeglądu”
C.B., Z kroniki żałobnej. Stanisław Czechowicz (1899–1925). Wspomnienie pozgonne
Sport strzelecki na terenie P.K.U. Zamość
Sprostowanie

W.G., Sigma, Przegląd artystyczny. Teatr – Muzyka
Z ruchu wydawniczego. Wydawnictwa lubelskie poświecone Marszałkowi Piłsudskiemu
Feliks Araszkiewicz, Testament ideowy Bolesława Prusa
„Miasto mojej matki”
Dr Jan Kamiński, Z nowych wydawnictw
Aforyzm. Satyra. Humor

Numer 8 (kwiecień 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Antoni Wiatrowski, „Wesoły nam dzień dziś nastał!”
Karol Iwanicki, Łuck i Zamek w Łucku
Wieńczysław Piotrowski, Muzeum Ks. Ostrogskich w Ostrogu Wołyńskim
Migawki Kresowe. Krzemieniec
Teodor Kaszyński, Z Soboru – „Dom Żołnierza”
Oświata na Kresach
O naszem piśmie

Antoni Urbański, Wytwórnia kryształów w Urzeczu Radziwiłłowskim
Stanowisko Ukraińców na Wołyniu
Czesław Bobrowski, Nowa Sztuka i Grupa „Reflektora”
Z ruchu wydawniczego. Rok pracy Komitetu Budowy Domy Żołnierza Polskiego w Lublinie
W. Gralewski, J. Korsawa, Przegląd artystyczny. Teatr – Muzyka – Plastyka
Jedna z lubelskich placówek przemysłu graficznego
Od Administracji
Rozrywki umysłowe
Satyra. Aforyzm. Humor

Numer 9 (kwiecień 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Adam Szczerbowski, Grody Czerwieńskie w Ziemi Nadbużańskiej (W dziewięćsetną rocznicę śmierci Bolesława Chrobrego)
Karol Iwanicki, Łuck i Zamek w Łucku (dokończenie)
T.K., Stara Fara czyli kościół Św. Michała w Lublinie
Z. Wl., Wycinanki lubelskie
Wokół stanowiska Ukraińców wołyńskich
Państwowa pracownia entomologiczna w Lublinie
Migawki Kresowe

inż. Bron. Breza, Przyszły stadjon lubelski K.S. „Lublinianka”
Z ruchu wydawniczego, Nowy tomik poezyj K.A. Jaworskiego
Dr Julian Krzyżanowski, Przedmowa do książki D-ra Feliksa Araszkiewicza o Bolesławie Prusie
Komedja ludzka
W. Gralewski, Sigma, Przegląd artystyczny. Teatr – Muzyka – Opera na Kresach
Satyra. Aforyzm. Humor. Ze wschodnich tłumaczeń Remigjusza Kwiatkowskiego.

Numer 10 (maj 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

dr. Jan Kamiński, Lublin w obronie swego polskiego charakteru od XV wieku. Po latach walk orężnych – codzienna praca w służbie idei

Antoni Wiatrowski, Wiśniowiec

Wacław Gralewski, Ludzie zamknięci

Zbiory entomologiczne prof. Antoniego Dryi 
ks. prof. Jaworski,Podlasie Blaski i cienie w życiu naszych kresów. Z głosów pism kresowych

Z ruchu wydawniczego. Zdzisław Dębicki o książce dra F. Araszkiewicza

Inne głosy o książce dra Araszkiewicza

Artykuł inż. Siennickiego o kościele Św. Trójcy

W.G., Sigma, J. Korsaka, Przegląd artystyczny. Teatr – Muzyka – Plastyka

S.Z., Po rozpoczęciu sezonu sportowego w Lublinie

Dodatek literacki:

Boy-Żeleński o naszej powieści

Raymond Radiguet, Djabeł wcielony. Powieść w tłumaczeniu Czesława Bobrowskiego

Kazimierz Andrzej Jaworski, Poziomka

Józef Czechowicz, 29 VIII 1924

Kazimierz Andrzej Jaworski, 4 I 1925

Józef Czechowicz, Melancholijne kolory

Ilja Erenburg, Fajka pokoju, (cykl 13 Fajek nowela IV) z upoważnienia autora z rosyjskiego przełożył Kaz. Andrz. Jaworski

Nowe książki

Satyra. Aforyzm. Humor. Ze wschodnich tłumaczeń Remigjusza Kwiatkowskiego

Numer 11 (maj 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

dr Jan Kamiński, Dziejowy rozwój gospodarczy Lublina
inż. Ignacy Kędzierski, Jak będzie wyglądał przyszły Wielki Lublin (Wyjątki z konkursu na Szkic Regulacyjny m. Lublina)
Zygmunt Sobieszczański, Szkic monograficzny powiatu lubelskiego
prof. Dr. Zbigniew Kukulski, Lublin w hołdzie Staszicowi
W.G., Odbudowa Polesia
K.T., Drobny przemysł na terenie Województwa Lubelskiego
Obchód 900-lecia Koronacji Bolesława Chrobrego w Lublinie (Komunikat o dotychczasowej działalności Komitetu Obchodu)
Z odbudowy Kresów. Kolonja urzędnicze w Łucku
Z wołyńskich zabytków architektonicznych. Bożnice żydowskie
Sigma, Kierownik T-wa Filharmonicznego w Lublinie
Zamknięcie sezonu koncertowego w Lublinie
Dodatek literacki:
Raymond Radiguet, Djabeł wcielony. Powieść w tłumaczeniu Czesława Bobrowskiego
Kazimierz Andrzej Jaworski, Nad zielonym Stawem Kiezmarskim
T. K., Biblioteka Chrzanowskich w Moroczynie
Józef Czechowicz, Oracz
Konrad Bielski, Jabłko Parysa. Nowela
Józef Czechowicz, Polski Chrystus
Kazimierz Andrzej Jaworski, Kobieta i jezioro
Nowe książki
Satyra. Aforyzm. Humor

Numer 11 (maj 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

dr Jan Kamiński, Dziejowy rozwój gospodarczy Lublina
inż. Ignacy Kędzierski, Jak będzie wyglądał przyszły Wielki Lublin (Wyjątki z konkursu na Szkic Regulacyjny m. Lublina)
Zygmunt Sobieszczański, Szkic monograficzny powiatu lubelskiego
prof. Dr. Zbigniew Kukulski, Lublin w hołdzie Staszicowi
W.G., Odbudowa Polesia
K.T., Drobny przemysł na terenie Województwa Lubelskiego
Obchód 900-lecia Koronacji Bolesława Chrobrego w Lublinie (Komunikat o dotychczasowej działalności Komitetu Obchodu)
Z odbudowy Kresów. Kolonja urzędnicze w Łucku
Z wołyńskich zabytków architektonicznych. Bożnice żydowskie

Sigma, Kierownik T-wa Filharmonicznego w Lublinie
Zamknięcie sezonu koncertowego w Lublinie
Dodatek literacki:
Raymond Radiguet, Djabeł wcielony. Powieść w tłumaczeniu Czesława Bobrowskiego
Kazimierz Andrzej Jaworski, Nad zielonym Stawem Kiezmarskim
T. K., Biblioteka Chrzanowskich w Moroczynie
Józef Czechowicz, Oracz
Konrad Bielski, Jabłko Parysa. Nowela
Józef Czechowicz, Polski Chrystus
Kazimierz Andrzej Jaworski, Kobieta i jezioro
Nowe książki
Satyra. Aforyzm. Humor

Numer 12 (czerwiec 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Łuck na wystawie miast polskich w Poznaniu
Łuck pod patronatem Poznania
Budowa strażnic kresowych

Od Administracji
inż. Ignacy Kędzierski, Jak będzie wyglądał przyszły Wielki Lublin (Wyjątki z konkursu na Szkic Regulacyjny m. Lublina) II
Zygmunt Sobieszczański, Szkic monograficzny powiatu lubelskiego II
Nowe i przebudowane gmachy lubelskie
Rada Gospodarcza m. Lublina
Banki w Lublinie
Kasa Przemysłowców i Rolników Lubelskich
Świątynie katolickie na Kresach

dr Jan Kamiński, Lublin w obronie swego polskiego charakteru od XV wieku (dokończenie)
dr Wiktor Hahn, Gdzie mieszkał Kraszewski w Lublinie w 1826–1827 roku?
T.W., Bilans handlowy Kresów Wschodnich
Budowy na Wołyniu wykonane w roku 1924 i projektowane na rok 1925
Od Wydawnictwa
L.M., Szczątki pogaństwa na Wołyniu
Sigma, J. Korsawa, Przegląd artystyczny. Teatr – Muzyka – Plastyka
Dodatek literacki:
Raymond Radiguet, Djabeł wcielony. Powieść w tłumaczeniu Czesława Bobrowskiego
Konrad Bielski, Jabłko Parysa. Nowela
Satyra. Aforyzm. Humor

Numer 13 (czerwiec 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

S. Boguszewski, Znaczenie wystaw dla podniesienia hodowli i produkcji inwentarza żywego. Uczestnicy warszawskiego Międzynarodowego Kongresu Rolniczego w Ziemi Lubelskiej
Leon Waściszakowski, Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach
M. Dąbrowski, O zwrot cudownego obrazu z kościoła OO. Paulinów w Leśnej
Meljoracja Polesia
Zygmunt Sobieszczański, Szkic monograficzny powiatu lubelskiego III
Krwią polską żyźniona ziemia kresowa
T., Zjazd Rolniczy i Wystawa Rolniczo-Przemysława w Brześciu nad Bugiem
Przemysł ludowy w Wojew. Lubelskiem przed wojną
S.S., Stan ogrodnictwa w Województwie Lubelskiem
Szkółki drzew owocowych
St. Jasiński, Z życia pszczelarskiego
W. Koźmiński, Praca oświatowa Zw. Kół Młodzieży na Wołyniu
Od Wydawnictwa
Z ruchu wydawniczego

dr. Wiktor Hahn, W sprawie tablicy pamiątkowej Klonowicza w Lublinie
Organizacja drobnego rolnictwa
Wł. Kwaśniewski, Chmielarstwo na Wołyniu i sposoby jego rozwoju
Literatura i sztuka:
Raymond Radiguet, Djabeł wcielony. Powieść w tłumaczeniu Czesława Bobrowskiego
Ilja Erenburg, Fajka aktora (cyklu „13 Fajek” nowela VI) z upoważnienia autora z rosyjskiego przełożył Kaz. Andrz. Jaworski
Nowe książki
Satyra. Aforyzm. Humor

Numer 14 (lipiec 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

M.K., O podziemiach lubelskich

Szkoła Rolnicza im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie

Od Wydawnictwa

Zygmunt Sobieszczański,Szkic monograficzny powiatu lubelskiego IV

Konstanty Teleżyński, Starożytny kościół w Tomaszowie Lubelskim

OBSERWATOR, Jak pracuje nasza prowincja. Piaski Luterskie

Wacław Husarski, Statua Matki Boskiej w Kazimierzu Dolnym

Migawki Kresowe. Wrażenia z Ostroga, Z prac Samorządu pow. Krzemienieckiego

X.G.,Szkolnictwo na Wołyniu. Wrażenia z wycieczki dziennikarskiej

Literatura i sztuka:

Raymond Radiguet, Djabeł wcielony. Powieść w tłumaczeniu Czesława Bobrowskiego

Ilja Erenburg, Fajka aktora (cyklu „13 Fajek” nowela VI) z upoważnienia autora z rosyjskiego przełożył Kaz. Andrz. Jaworski

Nowe książki

Numer 15 (sierpień 1925 rok)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Hasła i dążenia regjonalizmu polskiego
Z prastarych zakątków Lublina
Sokoli lubelscy

A.H., Jak sobie szuka dróg rozwoju samorząd na Polesiu
Ruch ludności w mieście Lublinie za rok 1924
List czeski do naszego pisma
Przebudowa lubelskich telefonów
O naszem piśmie

M.D., W lasach i moczarach Polesia
Praca Okr. Zw. Kółek Rolniczych na Wołyniu
J. S., Migawki Kresowe. Między Maciejowem a Przewałami
Wykopaliska na Wołyniu
Literatura i sztuka:
Raymond Radiguet, Djabeł wcielony. Powieść w tłumaczeniu Czesława Bobrowskiego
Ilja Erenburg, Fajka aktora (cyklu „13 Fajek” nowela VI) z upoważnienia autora z rosyjskiego przełożył Kaz. Andrz. Jaworski
Z ruchu wydawniczego
Satyra. Aforyzm. Humor

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe