Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Program "Lublin - Moje Miasto"

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN" proponuje podjęcie prac mających na celu wprowadzenie do szkół średnich miasta Lublina programu edukacyjnego „Lublin - moje miasto". Przedstawiony projekt jest próbą wsparcia lubelskich nauczycieli w budowaniu mądrej i ciekawej Szkoły bardzo mocno związanej z miejscem, w którym się znajduje.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Program Edukacyjny „Lublin - Moje Miasto"

Podstawą dla proponowanego programu edukacyjnego byłby podręcznik „Lublin - moje miasto". Program ten mógłby zostać wprowadzony na zasadzie pilotażu do kilku lubelskich szkół jako nowy przedmiot a docelowo do wszystkich szkół w naszym mieście.

 


W realizacji program „Lublin - moje miasto" mogą być wykorzystane następujące przedmioty: historia, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, sztuka, etyka/religia, wiedza o społeczeństwie.Program ten może być wbudowany w istniejący program szkolny (szkoły średnie) w zakresie np. 60 godzin lekcyjnych realizowanych w ciągu czterech lat nauki (lub w ciągu jednego roku) na wspomnianych już lekcjach. Takie rozwiązanie nie wymaga powiększania istniejącego programu o dodatkowe godziny.

Program „Lublin - moje miasto" jest również:

  1. próbą poszukiwania własnego oblicza szkoły samorządowej związanej z konkretnym miejscem (Lublin, dzielnica, ulica)
     
  2. tworzeniem płaszczyzny współpracy między instytucjami kultury i edukacji działającymi na rzecz społeczności lokalnej.

Podręcznik

Podstawowym środkiem do realizacji programu edukacyjnego powinien stać się podręcznik „Lublin - moje miasto" napisany specjalnie do tego programu. Podręcznik ten zawierałby następujące główne tematy:

 


1. Historia i dziedzictwo kulturowe Lublina.

  1. Kultura Lublina.
     

Tematy opracowane w podręczniku mogłyby stanowić bazę wyjściową do tworzenia różnych większych programów związanych z teatrem, literaturą, historią sztuki, samorządnością czy też do innych autorskich programów nauczania.

Działania wspierające

Naturalne wsparcie dla projektu będzie tworzył Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN". Będzie ono polegało na przygotowywaniu, propagowaniu oraz udostępnianiu materiałów pomocniczych dla uczniów i nauczycieli realizujących program „Lublin - moje miasto".

Na potrzeby projektu może być wykorzystany edukacyjny portal internetowy „Lublin. Pamięć miejsca".

Proponujemy również szkołom program „Środki Świata" zmierzający do budowania tożsamości w oparciu o miejsce, w którym znajduje się szkoła.

Należy podkreślić, że opisany program był prezentowany w wielu środowiskach, jak też osobom indywidualnym i został bardzo wysoko oceniony.
 

Tomasz Pietrasiewicz
Lublin, 06.09.2007