Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prasa niezależna – „Solidarność Uniwersytecka” (1980–1981)

„Solidarność Uniwersytecka”

Podtytuł: „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”

Pismo wydawane między 11 listopada 1980 a 13 grudnia 1981 roku na terenie UMCS.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

RedakcjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W redakcji znajdowali się w całym okresie istnienia: Krystyna Bagińska, Dobrosław Bagiński, Elżbieta Chruściewicz, Radosław Drwal, Andrzej Dumała, Mirosław Głuszczak, Jarosław Górnicki, Beata Grzeszczyk, Mirosław Haponiuk, Krzysztof Hariasz, Zbigniew Hołda, Bożena Jaszczyk, Marek Jędrych, Grzegorz Józefczuk, Krzysztof Kaczorowski, Bogusława Kaczyńska, Janusz Kondrak, Maria Kopycińska, Krzysztof Korga, Wojciech Kowalik, Jolanta Malec, Maria Mańkowska, Janusz Matusewicz, Anna Pajdzińska, Artur Popek, Krzysztof Rudnicki, Marek Sękowski, Wiesław Sitkowski, Wojciech Troszkiewicz, Piotr Woźny i Michał Zieliński.
 

Charakterystyka czasopismaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zamieszczano wiadomości na temat spraw pracowniczych i związkowych na UMCS, szkolnictwa wyższego oraz aktualnych wydarzeń na uczelniach, dokumenty i sprawozdania z działalności związkowej, dyskusje na temat szkolnictwa wyższego, spraw programowych „Solidarności”, najnowszej historii Polski i ekonomii, przedruki z prasy związkowej i poezję.

 

Wydano kilka numerów specjalnych, w tym poświęcony kryzysowi bydgoskiemu. Opublikowano 47 numerów w nakładzie od 200 do 2 tys. egzemplarzy, o objętości od 4 do 40 stron formatu A5, drukowanych metodą offsetową1.

 

Opracowanie: Michał Bednarczyk

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 M. Dąbrowski, Solidarność Uniwersytecka. Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w: Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012, s. 427. Zob. także: M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981, Lublin 2014, s. 413. Zob. także: M. Szumiło, „Solidarność Uniwersytecka" – rola biuletynu związkowego w funkcjonowaniu NSZZ „Solidarność" w UMCS (1980–1981), w: Komunikowanie się Polaków w latach 1944–1989, pod red. K. Stępniaka i M. Rajewskiego, Lublin 2011, s. 165–176. Zob. także: A. Konderak, Bibliografia prasy Solidarności 28 VIII 1980–12 XII 1981, Lublin 1990, s. 84, 85.