Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prasa niezależna – „Solidarność AM” (1981)

„Solidarność AM”

Pismo wydawane przez Komitet Zakładowy NSZZ „Solidarność” Akademii Medycznej w Lublinie w 1981 roku.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Redakcja

W skład redakcji wchodzili: Janina Mańko, L. Smyk, Marek Sękowski, Leszek Szczepański, A. Tomaszewska, D. Komorowski.

Charakterystyka czasopisma

Numer 1 wydano jako niesamoistny dodatek do 14 numeru: „Solidarność Uniwersytecka: biuletyn informacyjny”.

 

Prezentowano bieżącą działalność Komitetu Zakładowego i władz administracyjnych Akademii Medycznej. Celem pisma miała być większa integracja pracowników uczelni.

 

Zamieszczano teksty dotyczące problemów organizacyjnych, położenia socjalnego pracowników służby zdrowia i szkolnictwa wyższego, a także uchwały i materiały władz regionalnych i krajowych „Solidarności” służby zdrowia; popularyzowano też zachowania prozdrowotne.

 

Opublikowano 8 ukazujących się nieregularnie numerów, w nakładzie od 300 do 1 tys. egzemplarzy drukowanych metodą offsetową. Druk odbywał się w drukarni UMCS1.

 

Opracowanie: Michał Bednarczyk

 

Przypisy

1 S. Grzonkowski, Solidarność Akademii Medycznej, w: Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012, s. 421. Zob. także: M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981, Lublin 2014, s. 413, 414. Zob. także: A. Konderak, Bibliografia prasy Solidarności 28 VIII 1980–12 XII 1981, Lublin 1990, s. 78.