Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prasa niezależna – „Roztocze. Pismo NSZZ «Solidarność»” (1983–1988)

„Roztocze. Pismo NSZZ «Solidarność»”

Pismo ukazujące się w Tomaszowie Lubelskim.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Tytuły

Od numeru 7 z podtytułem: „Pismo Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» w Tomaszowie Lubelskim”.

 

Na początku 1990 roku podjęto próbę kontynuacji pisma, ukazało się 7 numerów pod tytułem „Solidarność Roztocze. Biuletyn Informacyjny Oddziału Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność» w Tomaszowie Lubelskim”.

Redakcja

Ryszard Klimecki; za druk odpowiadali: Stanisław Majdański i Stanisław Michalski; współpracowali z pismem: Jerzy Łagowski, Jerzy Cabaj i Jerzy Mielniczuk.

 

Po aresztowaniach w 1984 roku w redakcji znajdowali się: Adam Kozaczyński i Jerzy Łagowski; współpracował z pismem Bogusław Węgorski. W późniejszym okresie w redakcji znajdowali się: Edward Parus, Bogdan Łukasiewicz i Danuta Ruta; z pismem współpracowali: Waldemar Joniec, ks. Henryk Suchodolski i ks. Edward Proc.

 

Teksty pisali m.in. ks. Stanisław Góra, Waldemar Joniec, Ryszard Klimecki, Adam Kozaczyński, Jerzy Łagowski, Jerzy Mielniczuk, Helena Poprawska, ks. Edward Proc, Danuta Ruta, ks. Henryk Suchodolski, s. Zofia (nazwisko nieustalone) ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

 

Z pismem współpracowali także: Zygmunt Łupina i Włodzimierz Blajerski.

 

Od sierpnia 1985 roku za druk odpowiadali Wiktor Tuleja i Bronisław Greszata.

 

Za kolportaż odpowiadali: Adam Kozaczyński, Jerzy Łagowski, Krystyna Pikuła, Helena Poprawska, Elżbieta Luchowska, Danuta Ruta, Bogusław Węgorski, Eugeniusz Badaszczuk, Franciszek Martinka, Władysław Makarewicz, Stanisław Marcola, Tadeusz Jasina, Jerzy Cabaj i Jerzy Mielniczuk.

 

Dziewiątego kwietnia 1984 roku doszło do aresztowania Stanisława Majdańskiego, Stanisława Michalskiego, Waldemara Jońca, Krystyny Pikuły i Jerzego Cabaja, 18 kwietnia zaś Adama Kozaczyńskiego i Jerzego Łagowskiego. Śledztwo prowadziło WUSW w Zamościu pod kątem redagowania i rozpowszechniania nielegalnego pisma.

 

Dwudziestego ósmego lipca wspomniane osoby zostały zwolnione, na mocy amnestii śledztwo umorzono. Kontynuowano jednak inwigilację środowiska w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania pod kryptonimem „Kret”.

Charakterystyka czasopisma

Pismo wydawane od sierpnia 1983 do kwietnia 1988 roku.

 

Publikowano komunikaty i oświadczenia Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim, komentarze do wydarzeń aktualnych w kraju, artykuły rocznicowe, informacje o przebiegu uroczystości patriotycznych w regionie. W lipcu 1985 roku wydano dodatek nadzwyczajny, wzywający do bojkotu wyborów do Sejmu PRL.

 

Opublikowano 30 ukazujących się nieregularnie numerów, w nakładzie 100–300 egzemplarzy, objętości 2–6 stron w formacie A4, drukowanych powielaczem.

 

Druk odbywał się w lesie, mieszkaniach prywatnych oraz na plebanii kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim i kościoła w Chodywańcach koło Tomaszowa Lubelskiego.

 

Opublikowano 8 numerów w nakładzie 600–2 tys. egzemplarzy, objętości 10–20 stron w formacie A5, drukowanych na powielaczu, druk odbywał się w zakładach RSW Prasa–Książka–Ruch1.

 

Opracowanie: Michał Bednarczyk

 

Przypisy

1 http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R01464_Solidarno%C5%9B%C4%87_Ziemi_Lubartowskiej [dostęp: 10 marca 2015]. Zob. także: M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981, Lublin 2014, s. 412, 413. Zob. także: A. Konderak, Bibliografia prasy Solidarności 28 VIII 1980–12 XII 1981, Lublin 1990, s. 87.