Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prasa niezależna – „Gazeta Rolników” (1988–1989)

„Gazeta Rolników”

Pismo wydawane przez NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Charakterystyka pismaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pismo wydawane w Lublinie między listopadem 1988 a marcem 1989 roku przez Annę Truskolaską we współpracy z Biurem Informacji TZR „Solidarność” w Lublinie, wzorowane na piśmie „Gazeta. Pismo «Solidarności»”.

 

W redakcji znajdowali się: Anna Truskolaska, Wacław Biały i Janusz Winiarski.

 

Prezentowano artykuły dotyczące sytuacji w kraju i za granicą, informacje i dokumenty reaktywowanej „Solidarności” rolniczej oraz depesze. Numer 2/4 miał charakter wydania specjalnego, zawierał artykuł dotyczący prowadzenia zebrania oraz programy „Solidarności” rolników w województwie lubelskim.

 

Opublikowano sześć numerów miesięcznika, w nakładzie kilkuset egzemplarzy, objętości od 4 do 12 stron, formatu A5, drukowanych techniką offsetową. Druk odbywał się w Wydawnictwie Prasowym Myśl1.
 

Opracowanie: Michał Bednarczyk

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R01796_Gazeta_Rolnik%C3%B3w_Lublin [dostęp: 10 marca 2015]. Zob. także: E. Wilkowski, Solidarność rolnicza na terenie województwa lubelskiego w latach 1980–1989, Chełm 2013, s.337–340. Zob. także: M. Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, w: NSZZ Solidarność 1980–1989. Tom 5. Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010, s. 576.