Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prasa niezależna – „Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów” (1980–1981)

„Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów”

Pismo wydawane przez TKZ Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS w Lublinie, następnie NZS UMCS Lublin, między październikiem 1980 a wrześniem 1981 roku.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Redakcja

W redakcji znajdowali się Dariusz Dybciak, Mirosław Haponiuk, Marek Jędrych, Krzysztof Kaczorowski, Nela Król, Wojciech Oleksiński, Adam Pędzioł, Wiesław Ruchlicki, Janusz Skowron, Jolanta Szajowska, Józef E. Warda, Janusz Wąchała.

Charakterystyka czasopisma

Prezentowano teksty o tematyce uczelnianej, w także artykuły publicystyczne dotyczące historii, kultury i polityki.

 

Numery 1–6 wydawane jako „Biuletyn TKZ NZS UMCS”. Trzy numery miały charakter specjalny: numer 7 dotyczył rocznicy Marca '68, numer 10 był poświęcony zmarłemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, numer 12 opiewał I rocznicę Lubelskiego Lipca. Numer 12 zawierał dodatek, esej Leszka Kołakowskiego pt. Tezy o nadziei i beznadziejności.

 

Wydano 14 nieregularnie wychodzących numerów, od numeru 7 jako miesięcznik, w nakładzie od 500 do 1 tys. egzemplarzy, o objętości od 2 do 32 stron w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu na terenie UMCS1.

 

Opracowanie: Michał Bednarczyk

 

Przypisy

1 http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R01552_Biuletyn_NZS_UMCS_Lublin [dostęp: 10 marca 2015]. Zob. także: M. Sieńko, Własnym głosem. Prasa Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS w Lublinie w latach 1980–1981, w: Komunikowanie się Polaków w latach 1944–1989, pod red. K. Stępniaka i M. Rajewskiego, Lublin 2011, s. 179, 180. Zob. także: A. Konderak, Bibliografia prasy Solidarności 28 VIII 1980–12 XII 1981, Lublin 1990, s. 32.