Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność». Wydanie Wojenne” (1982)

„Biuletyn Informacyjny Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność». Wydanie Wojenne”

Czasopismo niezależne wydawane przez NZSS „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni.

Pismo związane z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Tytuły

„Biuletyn Informacyjny Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność». Wydanie Wojenne” – nr 1 (57) i 2 (58) jako „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, numery 3 (59) i 4 (60) z wykonanym ręcznie logo „Solidarności” w winiecie oraz dopiskiem „Wydanie Wojenne” (tytuł ustalony od numeru 5).

Charakterystyka czasopisma

Pismo podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego „Solidarności”, wychodzące między 21 stycznia a 1 lipca 1982 roku w Lublinie. Tytułem i numeracją nawiązywał do wychodzącego przed stanem wojennym „Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”.

 

Redakcję stanowili Andrzej Pleszczyński i Jan Magierski.

 

Wydawanie zostało przerwane z powodu dublowania się z „Informatorem Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”. Publikowano odezwy TZR, przedruki z podziemnej prasy, informacje bieżące z kraju oraz poezję.

 

Wydano 14 wychodzących nieregularnie numerów w nakładzie około 500 egzemplarzy, o objętości 1–6 stron w formacie A4, drukowanych metodą sitodruku1.

 

Opracowanie: Michał Bednarczyk

 

Przypisy

1 http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R01699_Biuletyn_Informacyjny_TZR_%C5%9Arodkowo-Wschodniego_Lublin [dostęp: 10 marca 2015]. Zob. także: M. Dąbrowski, NSZZ „Solidarność" Region Środkowo-Wschodni, w: NSZZ Solidarność 1980–1989. Tom 5. Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010, s. 553, 554.