Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prasa niezależna – „Antyk” (1986–1989)

„Antyk”

Podtytuł: „Kwartalnik polityczny neoprawicy”

Pismo Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Wydawca

Pismo wydawane w Lublinie w latach 1986–1989 przez wydawnictwo Antyk, początkowo organ Oddziału Lubelskiego Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość. Miało stanowić kontynuację pisma „Gazeta Polityczna”.

 

Pismo posiadało wsparcie ze strony Fundacji Jagiellońskiej z Wielkiej Brytanii.

Nazwa

Nazwa miała nawiązywać do działającego przy Biurze Informacji i Propagandy Armii Krajowej podwydziału Antyk, zajmującego się walką z propagandą komunistyczną.

Redakcja

Redaktorem naczelnym pisma był Marcin Dybowski, drugim członkiem redakcji Marek Derewiecki.

 

Z pismem współpracowali także: Andrzej Kołakowski, Jacek Królikiewicz, Stefan Kurowski, Ryszard Legutko, Jarosław Markowski, Jan Parys, Roger Scruton, Grzegorz Sieczkowski i Zofia Zańko.

Charakterystyka czasopisma

Wydano 5 numerów pisma, w tym dwa podwójne, w nakładzie około 1 tys. egzemplarzy, w formacie A5, drukowanych techniką sitodrukową, następnie offsetową. Drukarnie znajdowały się w Komorowie pod Warszawą, Lublinie i Kętach pod Bielsko-Białą.

 

Pismo prezentowało założenia polityczne polskiej prawicy, promowało założenia kapitalizmu i wolnego handlu, omawiało sytuację Kościoła katolickiego. Prezentowano także materiały historyczne, oraz, co ciekawe, reklamy1.

 

Opracowanie: Michał Bednarczyk

 

Przypisy

1 M. Dąbrowski, Antyk, w: Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 1, Warszawa 2010, s. 22. Zob. także: M. Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, w: NSZZ Solidarność 1980–1989. Tom 5. Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010, s. 566.