Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Powieść dla dzieci, na tle miejscowych zdarzeń osnuta” Zofia Ścisłowska (1854)

Książka Zofii Ścisłowskiej, będąca zbiorem kilku opowiadań, daje wyraz uczuciu jakim autorka darzyła Lublin i jego zabytki. Szczególne pod tym względem jest opowiadanie „Przechadzka po mieście” będące rodzajem przewodnika po Lublinie. Guwerner oprowadza po mieście dwóch chłopców, opowiada im o historii Lublina i w ciągu trzech dni pokazuje im najważniejsze zabytki architektury miasta.

 

Strona tytułowa "Powieści dla dzieci, na tle miejscowych zdarzeń osnutej"
Ilustracja z "Powieści dla dzieci, na tle miejscowych zdarzeń osnutej"
 

 

>>> czytaj biogram Zofii Ścisłowskiej w  Słowniku Biograficznym Miasta Lublina T.2

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska