Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pomniki lubelskie – pomnik Wdzięczności

Pomnik Wdzięczności, fot. Zbigniew ZugajPomnik Wdzięczności na placu Litewskim (rozebrany)

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa

Pomnik Wdzięczności

Lokalizacja

Centralna część placu Litewskiego, naprzeciwko budynku poczty, w miejscu obecnie istniejącego pomnika Józefa Piłsudskiego

Data odsłonięcia

Koniec 1945 roku
rozebrany 10 listopada 1990 roku

Autor

Nieznany rzeźbiarz radziecki (z Saratowa?)

Opis

Na wysokim, uskokowym postumencie zwróconym na południe postać kroczącego żołnierza Armii Radzieckiej, trzymającego rozwiany sztandar. Na przedniej ścianie postumentu, na wysokości wzroku brązowa tablica z datami: 1941 / 1945, wyżej godło Związku Radzieckiego. Z lewej strony najniższej części postumentu płaskorzeźba przedstawiająca grupę czterech żołnierzy radzieckich podczas walki, z prawej analogiczne przedstawienie z żołnierzami polskimi.
Wyżej napis z odlanych w brązie liter:

WIECZNA CHWAŁA
BOHATEROM POLEGŁYM
W BITWACH ZA WOLNOŚĆ
I NIEPODLEGŁOŚĆ
ZWIĄZKU RADZIECKIEGO
I DEMOKRATYCZNEJ
POLSKI

po lewej stronie postumentu w języku polskim, po przeciwległej po rosyjsku. W wersji polskiej użyto rosyjskiej litery У zamiast Y.

 

Opracowanie: Kazimierz S. Ożóg
Publikacja:
Kazimierz S. Ożóg, Pomniki Lublina, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014