Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pomniki lubelskie – pomnik Konstytucji 3 maja

Pomnik Konstytucji 3 Maja, fot. K. OżógPomnik Konstytucji 3 maja na placu Litewskim

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa

Pomnik Konstytucji 3 maja

Lokalizacja

W południowo-zachodniej części placu Litewskiego

Data odsłonięcia

3 maja 1981 roku
w formie pierwotnej – 3 maja 1916 roku

Autorzy

Edward Kotyłło (koncepcja)
Witold Marcewicz (orzeł)

Opis

Na postumencie (1,55 m) umieszczony rozrzeźbiony w formę spękanej skały kamień pamiątkowy o wysokości 1,45 m (element pierwotnego pomnika, usuniętego w 1963 roku), na nim rozkładający skrzydła orzeł (0,75 m) w koronie zamkniętej. Wszystkie elementy wykonane z piaskowca. Na postumencie daty 1791–1981, na kamieniu napis:

NA PAMIĄTKĘ
OBCHODÓW 125EJ
ROCZNICY 3 MAJA
1791–1916

Historia

Pomnik odsłonięty po raz pierwszy 3 maja 1916 roku, miał formę pokrytego reliefami kamienia na niskim postumencie. W 1963 roku został usunięty z pierwotnego miejsca i przesunięty w pobliże publicznego szaletu. 3 maja 1981 roku, z inicjatywy Henryka Łusiewicza (przewodniczącego Stronnictwa Demokratycznego), ustawiony na skraju placu Litewskiego, podwyższony przez dodanie dwuelementowego postumentu i zwieńczony figurą orła. Autorem koncepcji dzisiejszego wyglądu pomnika jest Edward Kotyłło, wykonawcą orła – Witold Marcewicz.

 

 

Opracowanie: Kazimierz S. Ożóg
Publikacja:
Kazimierz S. Ożóg, Pomniki Lublina, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014

 

Zdjęcia

Historie mówione

Słowa kluczowe