Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pomniki lubelskie – pomnik Józefa Piłsudskiego

Pomnik marszałka Piłsudskiego, fot. K. OżógPomnik Józefa Piłsudskiego na placu Litewskim w Lublinie

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Nazwa

Pomnik Józefa Piłsudskiego

Lokalizacja

Na placu Litewskim, na miejscu dawnego pomnika Wdzięczności

Data odsłonięcia

10 listopada 2001 roku

Autorzy

Krzysztof Skóra
według projektu Jana Raszki z 1937 roku

Opis

Statua konna (całkowita wys. 7,3 m) umieszczona na wysokim postumencie. Marszałek w długim płaszczu wstrzymuje wodzami klacz. Na froncie postumentu napis:
PIERWSZY
MARSZAŁEK POLSKI
JÓZEF PIŁSUDSKI
5 XII 1867–12 V 1935

Po lewej stronie cokołu:
„KAŻDY OBYWATEL POWINIEN
UCZCIWIE DLA KRAJU PRACOWAĆ
Z SAMEGO POCZUCIA OBOWIĄZKU
NIE OGLĄDAJĄC SIĘ
NA PRZYILEJE I NAGRODY”
JÓZEF PIŁSUDSKI

Z prawej:
„KTO NIE SZANUJE I NIE CENI
SWEJ PRZESZŁOŚCI
NIE JEST GODZIEN
SZACUNKU TERAŹNIEJSZOŚCI
ANI PRAWA DO PRZYSZŁOŚCI”
JÓZEF PIŁSUDSKI

Z tyłu napis dedykacyjny i lista sponsorów pomnika:
JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU
WSKRZESICIELOWI PAŃSTWA POLSKIEGO
MIESZKAŃCY LUBLINA
SPOŁECZEŃSTWO LUBELSZCZYZNY
RODACY W KRAJU I ZA GRANICĄ
W HOŁDZIE
LUBLIN 10.XI.2001

BUDOWĘ POMNIKA OFIARNIE WSPARLI | RADA OCHRONY / PAMIĘCI WALK / I MĘCZEŃSTWA | BARBARA / TYNECKA-BABICZ / I JANUSZ BABICZ | ZBIGNIEW / KMICIC | LUBELLA S.A. | PREZES / ZBIGNIEW CZMUDA / RESTA S.A. | PREZES MAREK MAJ / ZAKŁADY / TYTONIOWE S.A. | KS. TADEUSZ / ZASĘPA | PREZES / MACIEJ JUNGOWSKI / LIFT SERVICE S.A. | EKODOM / GAJEK | "TRADE TRANS" / "KARYA" | TRYKACZ | PREZES / JANUSZ BUCZ / P.B.M. BUDEXIM | PREZES / BOGUMIŁ KRZYSZCZAK / SKOK | PREZES / JAN WÓJCIK / BUDGOR | PLUS GSM | ZIMNICKI GRZEGORZ / WROŃSKI JERZY | KOŚCIÓŁ ŚW. STANISŁAWA / BP MĘCZENNIKA / MANHATTAN NOWY JORK | NAŁĘCZOWIANKA S.A. | LUBELSKIE ZAKŁADY / ENERGETYCZNE S.A. / LUBZEL S.A. | STELMACH I PARTNERZY / BIURO ARCHITEKTONICZNE | PZU S.A. | WARTA S.A. | ZBIGNIEW NOWAK / DK-MED | JOSEPH G. KILIŃSKI / FLORIDA USA | ELŻBIETA I KONRAD / BANECCY | ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI

Poniżej informacja o pomniku:
AUTOREM PROJEKTU POMNIKA Z 1937 R. JEST / PROF. JAN RASZKA / LEGIONISTA I PRZYJACIEL MARSZAŁKA / MODEL W SKALI 1 : 1 WYKONAŁ / RZEŹBIARZ KRZYSZTOF SKÓRA Z CHEŁMA / ODLEW W BRĄZIE ZREALIZOWAŁ / TOMASZ ZWOLIŃSKI Z IŁŻY

Historia

Po długotrwałych sporach dotyczących konserwatorskiego pozwolenia na wzniesienie pomnika, monument upamiętniający Józefa Piłsudskiego wzniesiono jako prowizorkę budowlaną i ostatecznie odsłonięto w centralnej części placu Litewskiego (w miejscu dawnego „bolszewika”) 10 listopada 2001 roku. Autorem konnej statuy jest Krzysztof Skóra, który wszelako oparł się na przedwojennym projekcie Jana Raszki z 1937 roku. Odlew wykonał Tadeusz Zwoliński z Iłży.

Koszt realizacji monumentu wyniósł 300 tys. zł.

 

 

Opracowanie: Kazimierz S. Ożóg
Publikacja:
Kazimierz S. Ożóg, Pomniki Lublina, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014