Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Poemat o mieście Lublinie”. Szkoła Czechowicza – Rynek 13

Spis treści

[RozwińZwiń]
O szkole, do której chodził w roku szkolnym 1913/1914 (miał wtedy dziesięć lat) dowiadujemy się z krótkiej wzmianki samego Czechowicza:

Pierwszą szkołą, do której uczęszczał J.C., była elementarna rosyjska, jednoklasowa, czterooddziałowa, prowadzona przez A.N. Afanasjewa. Mieściła się w kamienicy Trejglowej, obok kamienicy Sobieskich, bliżej Trynitarskiej Bramy. Była tam jedna duża sala trzyokienna na pierwszym piętrze – izba szkolna dla wszystkich czterech oddziałów1.

 

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 Józef Czechowicz, Fakty, [w:] tenże, Koń rydzy…, s. 419.