Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Podział Polski” Jacek Przybylski (1775)

Publikacja „Podział Polski” wydana przez Jacka Przybylskiego w 1775 roku w Lublinie omawia tragiczny przełom w dziejach Rzeczypospolitej jakim były rozbiory. Miała ona wpisane fałszywe miejsce druku (Lipsk), natomiast autor ukrył się swoją prawdziwą tożsamość przybierając nazwisko Lindsey.

 


Irena Dziok – Strelnik: Utwór jest napisany w formie rozmowy monarchów trzech państw zaborczych, występuje też król polski, Stanisław August. Na unikalnym egzemplarzu Biblioteki Jagiellońskiej ręką tłumacza dopisano uwagę „de Przybylski en est le Maître” oraz prawdziwe miejsce wydania – Lublin. [1

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Przypisy

[1] Dziok – Strelnik Irena, Bibliografia starych druków lubelskich 1630 – 1800, Lublin 1997, s. 51.

 

Literatura

Dziok – Strelnik Irena, Bibliografia starych druków lubelskich 1630 – 1800, Lublin 1997.