Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Paweł Próchniak w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

Udział Pawła Próchniaka w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".

Spis treści

[RozwińZwiń]

spotkania
Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

9 września 1999 roku

sesja "Czytanie Czechowicza"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "O elegii uśpienia".

 

19 października 1999 roku

II Dni Kultury Węgierskiej

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Dom, do którego wprowadziła się męka (Géza Csáth Matkobójstwo)".

 

9 grudnia 2002 roku

spotkanie autorskie z Arturem Szlosarkiem

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Poezja jest przyszłością języka. Pięć notatek o poezji Artura Szlosarka".

Spotkanie odbyło się w ramach seminarium otwartego: "Artur Szlosarek: wiersze powtórzone", z cyklu "Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania". Współorganizatorem seminarium było Wydawnictwo Literackie.

 

18 maja 2004 roku

promocja książki Władysława Panasa "Oko Cadyka"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "W Oku cadyka. Trzy notatki o eseju Władysława Panasa".

Promocja książki była częścią seminarium otwartego poświęconego książce Władysława Panasa "Oko Cadyka". Współorganizatorem spotkania był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

 

15 marca 2005 roku

Czytanie Czechowicza podczas Urodzin Czechowicza

Paweł Próchniak przeczytał fragment "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza.

 

16 maja 2006 roku

promocja książki Marcina Świetlickiego "Dwanaście"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "M – morderca: dwanaście notatek i wypisów" oraz poprowadził panel dyskusyjny: "Dwanaście razy Dwanaście".

Spotkanie odbyło się w ramach sesji wewnętrznej "Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą". Współorganizatorami spotkania byli: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL.

 

6 września 2006 roku

otwarcie Zaułka Panasa połączone z promocją książki "Józef Czechowicz Poemat. Władysław Panas Znak kabalistyczny. O »Poemacie« Józefa Czechowicza. Fragmenty

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Alef, taw (dwie notatki)".

 

15 marca 2007 roku

Czytanie Czechowicza i promocja "Scriptores": Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta (t. 1)

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Dal kulis".

 

24 kwietnia 2007 roku

"Ostatnia wieczerza": ślad niemożliwego - promocja książki Pawła Huelle "Ostatnia wieczerza"

Paweł Próchniak wygłosił referat: " Puste mary, cisza" oraz poprowadził panel dyskusyjny "Ostatnia Wieczerza: tajemnica obecności, obecność tajemnicy".

Spotkanie odbyło się w ramach sesji "Ślad niemożliwego: wokół Ostatniej Wieczerzy Pawła Huelle" z cyklu "Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania". Współorganizatorami spotkania byli: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo "Znak".

 

11 października 2007 roku

spotkanie "Wierszem o wierszu" - czytanie poezji"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Rozmowy wierszy".

Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej konferencji "Czytanie poetów: jak czytają poeci?". Współorganizatorem spotkania był Instytut Filologii Polskiej KUL.

 

16 października 2007 roku

spotkanie z Judith Katzir "Pora na Izrael"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Potem urodzisz słońce... (notatki o prozie Judith Katzir)".

Spotkanie odbyło się podczas otwartego seminarium poświęconego książce: Judith Katzir "Matisse ma słońce w brzuchu". Współorganizatorami spotkania byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowy Instytut Książki.

 

27 listopada 2007 roku

"Poemat o mieście Lublinie". Pasaże

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Czerwona zakładka (do Poematu o mieście Lublinie)".

Spotkanie odbyło się na ogólnopolskiej konferencji "Poemat o mieście Lublinie. Pasaże". Współorganizatorem konferencji był Instytut Filologii Polskiej KUL.

 

26 listopada 2008 roku

panel dyskusyjny "Dwanaście, Trzynaście, Jedenaście: trylogia infernalna Marcina Świetlickiego"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Zimny pogrzebacz (uwagi o Jedenaście Marcina Świetlickiego)".

Spotkanie odbyło się w ramach sesji wewnętrznej pt.: "Dwanaście, Trzynaście, Jedenaście: trylogia infernalna Marcina Świetlickiego". Współorganizatorem panelu była Katedra Literatury Modernizmu KUL.

 

3 grudnia 2008 roku

promocja książki Tomasza Pietrasiewicza "Kręgi Pamięci"

Paweł Próchniak powiedział o książce "Kręgi Pamięci".

 

23 marca 2015 roku

"Przez sen" - spotkanie autorskie z poetą Jackiem Podsiadłą

Paweł Próchniak poprowadził spotkanie z Jackiem Podsiadłą

 

16 listopada 2016 roku

spotkanie autorskie i prezentacja najnowszej książki Marcina Świetlickiego „Drobna zmiana”

Paweł Próchniak poprowadził spotkanie z Marcinem Świetlickim

 

14 listopada 2017 roku

Misterium Bramy - seminarium otwarte i prezentacja monograficznego numeru "Kontekstów"

Paweł Próchniak poprowadził spotkanie i rozmowę z redaktorem naczelnym "Kontekstów" Zbigniewem Benedyktowiczem.

 

Festiwal Miasto PoezjiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

15 stycznia 2008 roku

spotkanie "Stare kamienie. Poemat na dwa głosy"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Dwugłos albo Złota 2, pierwsze piętro (na marginesie Starych kamieni)". Był on wprowadzeniem do wieczoru poświęconego "Starym kamieniom" F. Arnsztajnowej i J. Czechowicza, a jednocześnie manifestem Festiwalu "Miasto Poezji". Współorganizatorem spotkania był Instytut Filologii Polskiej KUL.

 

25 maja - 1 czerwca 2008 roku

I edycja Festiwalu "Miasto Poezji"

27 maja 2008 roku - uroczystość wręczenia Ryszardowi Krynickiemu nagrody Festiwalu "Miasta Poezji" „Kamień”.

Paweł Próchniak wygłosił laudację: "Krynicki: niepewnym pismem".

Inne wydarzenia z udziałem Pawła Próchniaka podczas Festiwalu Miasto Poezji 2008: referaty: „Zabobonne cuda (i inne twarze Czechowicza)" oraz "Sienkiewicz stanu wojennego"; panele dyskusyjne: "Czechowicz krytyków" i "Herbert krytyków"; sesje naukowe: "Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków" (sesja ogólnopolska) i "Herbert poetów, krytyków, studentów" (sesja ogólnopolska).

 

25 - 29 maja 2009 roku

II edycja Festiwalu "Miasto Poezji"

26 października 2009

wręczenie Julii Hartwig nagrody Festiwalu Miasto Poezji "Kamień"

Paweł Próchniak wygłosił laudację: "Julia Hartwig: wyczekujące słowo".

 

24 - 29 maja 2010 roku

III edycja Festiwalu "Miasto Poezji"

25 maja 2010 roku

wręczenie Tomaszowi Różyckiemu nagrody Festiwalu Miasto Poezji "Kamień"

Paweł Próchniak wygłosił laudację: "Tomasz Różycki: mapy popiołu".

 

28 maja - 1 czerwca 2012 roku

V edycja Festiwalu "Miasto Poezji"

31 maja 2012 roku

Misterium Wiersza podczas V edycji Festiwalu Miasto Poezji.

W spotkaniu wzięli udział: Julia Hartwig, Ryszard Krynicki, Tomasz Różycki, Piotr Matywiecki. Prowadzenie: Paweł Próchniak.

 

3 - 7 czerwca 2013 roku

VI edycja Festiwalu "Miasto Poezji"

3 czerwca 2013 roku

wernisaż wystawy prac Ewy Mańkowskiej-Grin (cykl: "Ludzie pióra") - w ramach Festiwalu "Miasto Poezji"

Paweł Próchniak wygłosił wprowadzenie do wernisażu: "Obecność"

3 czerwca 2013 roku

spotkanie z Marcinem Świetlickim połączone z prezentacją tomu "Jeden" - w ramach Festiwalu "Miasto Poezji"

Paweł Próchniak wygłosił wprowadzenie do spotkania: "Jeden jeden".

4 czerwca 2013 roku

"Składanie wierszy" - spotkanie z Jackiem Podsiadło.

Paweł Próchniak wygłosił wprowadzenie do spotkania: "Składanie wierszy" oraz poprowadził rozmowę z poetą. Po spotkaniu odbyły się w Izbie Drukarstwa warsztaty typograficzne pod tym samym tytułem - warsztaty z udziałem Jacka Posiadły poprowadzili Agata Ptak i Paweł Próchniak.

5 czerwca 2013 roku

"Stulecie Xiędza Fausta" - rozmowa o twórczości Tadeusza Micińskiego.

Paweł Próchniak poprowadził dyskusję panelową, w której wzięli udział prof. Wojciech Gutowski, prof. Jarosław Ławski i dr Tomasz Kozak.

6 czerwca 2013 roku

"Tajemnica wiersza" - rozmawiają Marcin Baran i Marcin Sendecki. Prowadzenie Paweł Próchniak.

Rozmowa poprzedziła wręczenie nagrody "Kamień" Andrzejowi Sosnowskiemu.

 

19 - 23 maja 2014 roku

VII edycja Festiwalu "Miasto Poezji"

19 maja 2014 roku

otwarcie Festiwalu "Miasto Poezji"

Paweł Próchniak uroczyście otworzył  VI edycję Festiwalu oraz poprowadził spotkanie "Przed debiutem".

Otwarcie Festiwalu poprzedziło rozmowę Julii Hartwig i Piotra Matywieckiego "...dopóki dźwięki gubią czas". Natomiast spotkanie "Przed debiutem" z udziałem: Hanny Janczak, Aleksandry Wrony, Piotra Żyburtowicza oraz Tadeusz Dąbrowskiego, Romana Honeta i Agnieszki Wolny-Hamkało poświęcone było prezentacji twórczości młodych poetów.

20 maja 2014 roku

warsztaty "Blisko wiersza"

Paweł Próchniak poprowadził jeden z warsztatów zatytułowanych "Blisko wiersza". Były to warsztaty studyjne z poetami i krytykami: jak zrobione są wiersze? jak je czytać? jak o nich pisać? jak wiersze czyta poeta? jak krytyk?

21 maja 2014  roku

spotkanie "Celan - słowo poety"

Paweł Próchniak poprowadził spotkanie "Celan - słowo poety" z udziałem Ryszarda Krynickiego i Cezarego Wodzińskiego.

23 maja 2014 roku

spotkanie "Ogrody słów, ogrody muzyki"

Paweł Próchniak prowadził spotkanie - rozmowę z Pawłem Huelle.

 

25 - 29 maja 2015 roku

VIII edycja Festiwalu "Miasto Poezji"

25 maja 2015 roku

Konstelacja Białoszewski - rozmowa wokół książki Mirona Białoszewskiego i Jadwigi Stańczakowej “Dziennik we dwoje”. Prowadzenie: Paweł Próchniak

25 maja 2015 roku

spotkanie "Przed debiutem 2015" - prezentacja Almanachu “Przed debiutem ‘2014”. Prowadzenie: Paweł Próchniak

26 maja 2015 roku - Opisanie Świetlickiego - rozmawiają: Tomasz Kunz i Paweł Panas. Prowadzenie: Paweł Próchniak

26 - 27 maja 2015 roku - Warsztaty "Blisko wiersza"

Jak zrobione są wiersze? Jak je czytać? Jak o nich pisać? Jak wiersze czyta poeta? Jak krytyk? Jak wydawca?

Warsztaty czytania poezji dla uczestników i liderów Dyskusyjnych Klubów Książki, bibliotekarzy, studentów, początkujących poetów i krytyków.

Prowadzenie: Tomasz Kunz i Paweł Próchniak

 

1- 3 czerwca 2016 roku

IX edycja Festiwalu "Miasto Poezji"

1 czerwca 2016 roku

panel „Słowa są wolne”

Rozmowę Piotra Matywieckiego, Zbigniewa Dmitrocy, Igora Biełowa i Andreja Chadanowicza poprowadził Paweł Próchniak

 

31 maja - 2 czerwca 2017 roku

X edycja Festiwalu "Miasto Poezji"

31 maja 2017 roku

Wiersze na podorędziu: Jacek Podsiadło / Rymy z zegarów, przekłady, poezje dla dzieci. Prowadzenie: Paweł Próchniak

1 czerwca 2017 roku

Wiersze na podorędziu: Ryszard Krynicki / Osobista antologia poezji polskiej XX wieku. Prowadzenie: Paweł Próchniak

1 - 2 czerwca 2017 roku

Warsztaty "Blisko wiersza" - kolejna edycja warsztatów z zakresu interpretacji wierszy – tym razem zogniskowana na „poezji miasta”.

Zajęcia warsztatowe prowadzili Karol Maliszewski i Paweł Próchniak

Podczas trwania X. edycji Festiwalu "Miasto Poezji" Paweł Próchniak otrzymał specjalną nagrodę "Kamień" oraz medal 700-lecia Miasta Lublin.

 

23 - 26 maja 2018 roku

XI edycja Festiwal "Miasto Poezji"

23 maja 2018 roku

Rozmowy wierszy: Poezja – wolność - niepodległość: wiersze poetów pokolenia niepodległości / czytają i komentują: Witold Dąbrowski, Paweł Próchniak

Krzysztof Siwczyk: mediany, ciemnopisy, Wojaczek / prowadzenie: Grzegorz Jędrek, Paweł Próchniak

24 maja 2018 roku

Rozmowy wierszy: Potęga smaku: wiersze Zbigniewa Herberta / czytają i komentują: Tomasz Pietrasiewicz, Paweł Próchniak

Pablopavo / Paweł Sołtys: poeta na scenie (i w prozie) / prowadzenie: Grzegorz Jędrek, Paweł Próchniak

25 maja 2018 roku

„Usłyszcie mój krzyk”: film – wiersz – komentarz / Maciej Drygas: film, Bronisław Maj: wiersz, Paweł Próchniak: komentarz

24-25 maja 2018 roku "Poezja i pamięć / warsztat wiersza"

Warsztaty skierowane do osób piszących i czytających wiersze – skoncentrowane są na zagadnieniu poezji jako formy pamięci / prowadzenie: Paweł Próchniak

 

seminariaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

25-26 kwietnia 2014 roku

Ogólnopolskie seminarium "Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania"

Pomysł, opracowanie koncepcji i współorganizacja Seminarium

 

22 stycznia 2016 roku

seminarium "Steiner: rzeczywiste obecności"

Pomysł, opracowanie koncepcji i współorganizacja Seminarium: Paweł Próchniak

 

25 września 2017 roku

seminarium "Gramatyki tworzenia"

Pomysł, opracowanie koncepcji i współorganizacja Seminarium: Paweł Próchniak


 

"Czytanie tekstów kultury" - cykl spotkań seminaryjnych

17 stycznia 2013 roku

"Podróż i Pismo" - spotkanie z Dariuszem Czają. Prowadzenie Paweł Próchniak.

Referat wprowadzający Pawła Próchniaka: "Dukty pisma".

 

9 kwietnia 2013 roku

"Miejsca nieistnienia (obozy zagłady)" - spotkanie z Romą Sendyką i Tomaszem Pietrasiewiczem. Prowadzenie Paweł Próchniak.

Referat wprowadzający Pawła Próchniaka: "Miejsca nieistnienia: obozy zagłady".

 

prace redakcyjneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jacek Podsiadło "Przez sen"

redakcja: Paweł Próchniak

 

Julia Hartwig "Koleżanki i inne wiersze lubelskie"

wstęp i redakcja: Paweł Próchniak

 

"Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka”: Misterium Bramy

numer monograficzny czasopisma poświęcony działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

koncepcja i redakcja naukowa: Paweł Próchniak

 

"Teatr Pamięci Teatru NN. Flesze"

koncepcja i redakcja: Paweł Próchniak

 

inne projektyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Teksty kultury i animacja sieci

Prace koncepcyjne i organizacyjne oraz działania przygotowawcze do utworzenia nowego kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konferencja prasowa dotycząca kierunku odbyła się w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" w dniu 13 maja 2013 roku.

 

projekt "Strony Poezji" i "Monografie w toku"

"Strony Poezji" - witryna internetowa poświęcona polskiej poezji współczesnej. Jej częścią są "Monografie w toku. Barańczak. Krynicki. Zagajewski" będące seria publikacji sieciowych poświęconych ważnym poetom polszczyzny. Są to sukcesywnie uzupełniane kompendia o charakterze monograficznym – prezentują opis życia i twórczości oraz antologie wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, kalendaria, zestawienia bibliograficzne, fotografie, nagrania audio i wideo.

 

projekt edycji "Prac zebranych" Władysława Panasa

 

warsztat "Poezja i pamięć"

 

współpraca z czasopismem "PA.RA" - prowadzenie rubryki "Słowa są wolne": wybór wierszy, redakcja i edycja

 

koncepcja i koordynacja działań Pracowni Antropologii Słowa

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Audio

Inne materiały

Słowa kluczowe