Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Paweł Próchniak w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

Udział Pawła Próchniaka w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

09. 09. 1999 - Sesja "Czytanie Czechowicza"
Paweł Próchniak wygłosił referat: "O elegii uśpienia".
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

19. 10. 1999 - II Dni Kultury Węgierskiej
Paweł Próchniak wygłosił referat: "Dom, do którego wprowadziła się męka” (Géza Csáth Matkobójstwo).
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

09. 12. 2002 - Spotkanie autorskie z Arturem Szlosarkiem
Paweł Próchniak wygłosił referat: "Poezja jest przyszłością języka. Pięć notatek o poezji Artura Szlosarka". Spotkanie odbyło się w ramach seminarium otwartego pt. "Artur Szlosarek: wiersze powtórzone, z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania". Współorganizatorem seminarium było Wydawnictwo Literackie.
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

18. 05. 2004 - promocja książki Władysława Panasa "Oko Cadyka"
Paweł Próchniak wyglosił referat: "W Oku cadyka. Trzy notatki o eseju Władysława Panasa". Promocja książki była częścią seminarium otwartego poświęconego książce Władysława Panasa "Oko Cadyka". Współorganizatorem spotkania był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
>>> obejrzyj film z zapisem referatu Pawła Próchniaka
>>> przeczytaj książkę Władysława Panasa "Oko Cadyka"
>>> dokumnetacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

15. 03. 2005 - Czytanie Czechowicza podczas Urodzin Czechowicza
Paweł Próchniak przeczytał fragment "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza.
>>> obejrzyj film z zapisem odczytanego fragmentu
>>> obejrzyj film z zapisem opowieści Pawła Próchniaka o Lublinie
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Osrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

16. 05. 2006 - promocja książki Marcina Świetlickiego "Dwanaście"
Paweł Próchniak wygłosił referat: "M – morderca: dwanaście notatek i wypisów" oraz poprowadził panel dyskusyjny "Dwanaście razy Dwanaście". Spotkanie odbyło się w ramach sesji wewnętrznej "Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą". Współorganizatorami spotkania byli: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL.
>>> obejrzyj film z zapisem fragmentu panelu dyskusyjnego
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

06. 09. 2006 - otwarcie Zaułka Panasa połączone z promocją książki "Józef Czechowicz Poemat. Władysław Panas Znak kabalistyczny. O »Poemacie« Józefa Czechowicza. Fragmenty"
Paweł Próchniak wygłosił referat: "Alef, taw (dwie notatki)".
>>> obejrzyj film z fragmentem ze spotkania
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

15. 03. 2007 - Czytanie Czechowicza i promocja "Scriptores": Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta (t. 1)
Paweł Próchniak wygłosił referat: "Dal kulis".
>>> czytaj tekst "Dal kulis"
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

24. 04. 2007 - "Ostatnia wieczerza": ślad niemożliwego - promocja książki Pawła Huelle "Ostatnia wieczerza"
Paweł Próchniak wygłosił referat: " Puste mary, cisza" oraz poprowadził panel dyskusyjny "Ostatnia Wieczerza: tajemnica obecności, obecność tajemnicy". Spotkanie odbyło się w ramach sesji "Ślad niemożliwego: wokół Ostatniej Wieczerzy Pawła Huelle" z cyklu "Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania". Współorganizatorami spotkania byli: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo "Znak".
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

11. 10. 2007 - spotkanie "Wierszem o wierszu" - czytanie poezji
Paweł Próchniak wygłosił referat: "Rozmowy wierszy". Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej konferencji "Czytanie poetów: jak czytają poeci?". Współorganizatorem spotkania był Instytut Filologii Polskiej KUL.
>>> obejrzyj film z zapisem referatu Pawła Próchniaka
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN


16. 10 2007 - spotkanie z Judith Katzir "Pora na Izrael"
Paweł Próchniak wygłosił referat: "Potem urodzisz słońce... (notatki o prozie Judith Katzir)". Spotkanie odbyło się podczas otwartego seminarium poświęconego książce: Judith Katzir "Matisse ma słońce w brzuchu". Współorganizatorami spotkania byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowy Instytut Książki.
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

  

27. 11. 2007 - "Poemat o mieście Lublinie". Pasaże
Paweł Próchniak wygłosił referat: "Czerwona zakładka (do Poematu o mieście Lublinie)". Spotkanie odbyło się na ogólnopolskiej konferencji "Poemat o mieście Lublinie. Pasaże". Współorganizatorem konferencji był Instytut Filologii Polskiej KUL.
>>> obejrzyj film z zapisem referatu Pawła Próchniaka
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

15. 01. 2008 - spotkanie "Stare kamienie". Poemat na dwa głosy
Paweł Próchniak wygłosił referat: "Dwugłos albo Złota 2, pierwsze piętro (na marginesie Starych kamieni)". Był on wprowadzeniem do wieczoru poświęconego "Starym kamieniom" F. Arnsztajnowej i J. Czechowicza, a jednocześnie manifestem Festiwalu "Miasto Poezji". Współorganizatorem spotkania był Instytut Filologii Polskiej KUL.
>>> obejrzyj film z zapisem referatu Pawła Próchniaka
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
>>> czytaj o idei Festiwalu Miasto Poezji
>>> czytaj "Miasto Poezji. Idea - Manifest poetycki"
>>> czytaj tekst Pawła Próchniaka "Miasto Poezji (domówienia)25. 05. - 01. 06. 2008 - Festiwal "Miasto Poezji"

27. 05. 2008 - uroczystość wręczenia Ryszardowi Krynickiemu nagrody Festiwalu "Miasta Poezji" – „Kamień”
Paweł Próchniak wygłosił laudację: "Krynicki: niepewnym pismem".

>>> przeczytaj tekst laudacji
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Inne wydarzenia z udziałem Pawła Próchniaka podczas Festiwalu Miasto Poezji 2008: referaty: „>>Zabobonne cuda>> (i inne twarze Czechowicza)" oraz "Sienkiewicz stanu wojennego"; panele dyskusyjne: "Czechowicz krytyków" i "Herbert krytyków"; sesje naukowe: "Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków" (sesja ogólnopolska) i "Herbert poetów, krytyków, studentów" (sesja ogólnopolska).

 

26. 11. 2008 - panel dyskusyjny »Dwanaście«, »Trzynaście«, »Jedenaście«: trylogia infernalna Marcina Świetlickiego
Paweł Próchniak wygłosił referat: "Zimny pogrzebacz (uwagi o Jedenaście Marcina Świetlickiego). Spotkanie odbyło się w ramach sesji wewnętrznej pt.: "Dwanaście, Trzynaście, Jedenaście: trylogia infernalna Marcina Świetlickiego". Współorganizatorem panelu była Katedra Literatury Modernizmu KUL.
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"


03. 12. 2008 - promocja książki Tomasza Pietrasiewicza "Kręgi Pamięci"
Paweł Próchniak powiedział o książce "Kręgi Pamięci".
>>> obejrzyj film z zapisem wypowiedzi Pawła Próchniaka
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

25. 05. - 29. 05. 2009 - Festwial "Miasto Poezji"

 

26. 10. 2009 - wręczenie Julii Hartwig nagrody Festiwalu Miasto Poezji "Kamień"
Paweł Próchniak wygłosił laudację: "Julia Hartwig: wyczekujące słowo".
>>> przeczytaj laudację Pawła Próchniaka
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

 

24. 05. - 29. 05. 2010 - Festwial "Miasto Poezji"

 

25. 05. 2010 - wręczenie Tomaszowi Różyckiemu nagrody Festiwalu Miasto Poezji "Kamień"
Paweł Próchniak wygłosił laudację: "Tomasz Rózycki: mapy popiołu".
>>> przeczytaj laudację Pawła Próchniaka
>>> obejrzyj film z zapisem laudacji Pawła Próchniaka
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

 

28. 05. - 01. 06. 2012 - Festwial "Miasto Poezji"


31. 05. 2012 - Misterium Wiersza podczas V edycji Festiwalu Miasto Poezji.  W spotkaniu wzięli udział: Julia Hartwig, Ryszard Krynicki, Tomasz Różycki, Piotr Matywiecki. Prowadzenie: Paweł Próchniak.
>>> obejrzyj filmy z zapisem wypowiedzi Pawła Próchniaka pt. "Cisza wierszy"
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

 

10. 2012 - 07.2013
Prace koncepcyjne i organizacyjne oraz działnia przygotowawcze do utworzenia nowego kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konferencja prasowa dotycząca kierunku odbyła się w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" w dniu 13 maja 2013 roku.
>>> przeczytaj tekst "O potrzebie humanistyki cyfrowej (tezy do manifestu)"
>>> dokumentacja konferencji prasowej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
>>> więcej o kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci
>>> profil kierunku Teksty kultury i animacja sieci na Facebook'u

 

03. 06. - 07. 06. 2013 - Festiwal "Miasto Poezji"


03. 06. 2013 - Wernisaż wystawy prac Ewy Mańkowskiej-Grin (cykl: "Ludzie pióra") - w ramach Festiwalu "Miasto Poezji"
Paweł Próchniak wygłosił wprowadzenie do wernisażu: "Obecność"

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"


03. 06. 2013 - Spotkanie z Marcinem Świetlickim połączone z prezentacją tomu "Jeden" - w ramach Festiwalu "Miasto Poezji".
Paweł Próchniak wygłosił wprowadzenie do spotkania: "Jeden jeden".

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

04. 06. 2013 - "Składanie wierszy" - spotkanie z Jackiem Podsiadło.
Paweł Próchniak wygłosił wprowadzenie do spotkania: "Składanie wierszy" oraz poprowadził rozmowę z poetą. Po spotkaniu odbyły się w Izbie Drukarstwa warsztaty typograficzne pod tym samym tytułem - warsztaty z udziałem Jacka Posiadły poprowadzili Agata Ptak i Paweł Próchniak.
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

05.06.2013 - "Stulecie Xiędza Fausta" - rozmowa o twórczości Tadeusza Micińskiego.
Paweł Próchniak poprowadził dyskusję panelową, w której wzięli udział
prof. Wojciech Gutowski, prof. Jarosław Ławski i dr Tomasz Kozak.
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

06.06.2013 - "Tajemnica wiersza" - rozmawiają Marcin Baran i Marcin Sendecki. Prowadzenie Paweł Próchniak.
Rozmowa poprzedziła wręczenie nagrody "Kamień" Andrzejowi Sosnowskiemu..
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 
 

25-26. 04. 2014 - Ogólnopolskie seminarium "Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania"
Pomysł, opracowanie koncepcji i współorganizacja Seminarium
>>> strona internetowa seminarium www.humanistyka.teatrnn.pl
 

19. 05. - 23. 05. 2014 - Festiwal Miasto "Poezji"

19.05.2014 - otwarcie Festwialu "Miasto Poezji"
Paweł Próchniak uroczyście otworzył  VI edycję Festiwalu oraz poprowadził spotkanie "Przed debiutem".
Otwarcie Festiwalu porzedziło rozmowę Julii Hartwig i Piotra Matywieckiego "...dopóki dźwięki gubią czas". Natomiast spotkanie "Przed debiutem" z udziałem: Hanny Janczak, Aleksandry Wrony, Piotra Żyburtowicza oraz Tadeusz Dąbrowskiego, Romana Honeta i Agnieszki Wolny-Hamkało poświęcone było prezentacji twórczości młodych poetów.

 

20.05.2014  - warsztaty "Blisko wiersza"
Paweł Próchniak poprowadził jeden z warsztatów zatytułowanych "Blisko wiersza". Były to warsztaty studyjne z poetami i krytykami: jak zrobione są wiersze? jak je czytać? jak o nich pisać? jak wiersze czyta poeta? jak krytyk?

 

21.05.2014 - spotkanie "Celan - słowo poety"
Paweł Próchniak poprowadził spotkanie "Celan - słowo poety" z udziałem Ryszarda Krynickiego i Cezarego Wodzińskiego.

 

23.05.2014 - spotkanie "Ogrody słów, ogrody muzyki"
Paweł Próchniak prowadził spotkanie - rozmowę z Pawłem Huelle.

>>> dokumentacja Festiwalu w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

 

23.03.2015 - "Przez sen" - spotkanie autorskie z poetą Jackiem Podsiadłą
Paweł Próchniak poprowadził spotkanie z Jackiem Podsiadłą

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

25.5.2015-29.5.2015 Festiwal Miasto Poezji

 

25.05.2015 - Konstelacja Białoszewski - rozmowa wokół książki Mirona Białoszewskiego i Jadwigi Stańczakowej “Dziennik we dwoje”
Prowadzenie: Paweł Próchniak

25.05.2015 - spotkanie "Przed debiutem 2015" - prezentacja Almanachu “Przed debiutem ‘2014”
Prowadzenie: Paweł Próchniak

26.05.2105 - Opisanie Świetlickiego - rozmawiają: Tomasz Kunz i Paweł Panas
Prowadzenie: Paweł Próchniak

26.05 - 27.05. 2015 - Warsztaty "Blisko wiersza"
Jak zrobione są wiersze? Jak je czytać? Jak o nich pisać? Jak wiersze czyta poeta? Jak krytyk? Jak wydawca?
Warsztaty czytania poezji dla uczestników i liderów Dyskusyjnych Klubów Książki, bibliotekarzy, studentów, początkujących poetów i krytyków.
Prowadzenie: Tomasz Kunz i Paweł Próchniak

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

 

22.01.2016 - seminarium "Steiner: rzeczywiste obecności"
Pomysł, opracowanie koncepcji i współorganizacja Seminarium: Paweł Próćhniak

>>> strona internetowa seminarium

 

1.6.-3.6.2016 - Festiwal Miasto Poezji

 

16.11.2016 - spotkanie autorskie i prezentacja najnowszej książki Marcina Świetlickiego „Drobna zmiana”
Paweł Próchniak poprowadził spotkanie z Marcinem Świetlickim

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

31.05 - 2.06. 2017 Festiwal Miasto Poezji

31.05. 2017 - Wiersze na podorędziu: Jacek Podsiadło / Rymy z zegarów, przekłady, poezje dla dzieci.
Prowadzenie: Paweł Próchniak

1.06. 2017 - Wiersze na podorędziu: Ryszard Krynicki / Osobista antologia poezji polskiej XX wieku
Prowadzenie: Paweł Próchniak

1.06. - 2.06. 2017 - Warsztaty "Blisko wiersza" - kolejna edycja warsztatów z zakresu interpretacji wierszy – tym razem zogniskowana na „poezji miasta”.
Zajęcia warsztatowe prowadzili Karol Maliszewski i Paweł Próchniak
 

>>> więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

Podczas trwania X. edycji Festiwalu "Miasto Poezji" Paweł Próchniak otrzymał specjalną nagrodę "Kamień" oraz medal 700-lecia Miasta Lublin.

 

 

 

"Czytanie tekstów kultury" - cykl spotkań seminaryjnych

17. 01. 2013 - "Podróż i Pismo" - spotkanie z Dariuszem Czają. Prowadzenie Paweł Próchniak.
Referat wprowadzający Pawła Próchniaka: "Dukty pisma".
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"


9. 04. 2013 -  "Miejsca nieistnienia (obozy zagłady)" - spotkanie z Romą Sendyką i Tomaszem Pietrasiewiczem. Prowadzenie Paweł Próchniak.
Referat wprowadzający Pawła Próchniaka: "Miejsca nieistnienia: obozy zagłady".
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

 

Projekt "Strony Poezji" i "Monografie w toku"

"Strony Poezji" - witryna interentowa poświęcona polskiej poezji współczesnej. Jej częścią są "Monografie w toku. Barańczak. Krynicki. Zagajewski" będące seria publikacji sieciowych poświęconych ważnym poetom polszczyzny. Są to sukcesywnie uzupełniane kompendia o charakterze monograficznym – prezentują opis życia i twórczości oraz antologie wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, kalendaria, zestawienia bibliograficzne, fotografie, nagrania audio i wideo.

>>> czytaj więcej o projekcie

 

 

Projekt edycji "Prac zebranych" Władysława Panasa

>>> czytaj więcej o projekcie

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Audio

Inne materiały

Słowa kluczowe