Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Paweł Próchniak w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

Udział Pawła Próchniaka w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".

09. 09. 1999 - Sesja "Czytanie Czechowicza"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "O elegii uśpienia".

19. 10. 1999 - II Dni Kultury Węgierskiej

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Dom, do którego wprowadziła się męka” (Géza Csáth Matkobójstwo).

09. 12. 2002 - Spotkanie autorskie z Arturem Szlosarkiem

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Poezja jest przyszłością języka. Pięć notatek o poezji Artura Szlosarka".

Spotkanie odbyło się w ramach seminarium otwartego pt. "Artur Szlosarek: wiersze powtórzone, z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania". Współorganizatorem seminarium było Wydawnictwo Literackie.

18. 05. 2004 - promocja książki Władysława Panasa "Oko Cadyka"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "W Oku cadyka. Trzy notatki o eseju Władysława Panasa".

Promocja książki była częścią seminarium otwartego poświęconego książce Władysława Panasa "Oko Cadyka". Współorganizatorem spotkania był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

15. 03. 2005 - Czytanie Czechowicza podczas Urodzin Czechowicza

Paweł Próchniak przeczytał fragment "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza.

16. 05. 2006 - promocja książki Marcina Świetlickiego "Dwanaście"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "M – morderca: dwanaście notatek i wypisów" oraz poprowadził panel dyskusyjny "Dwanaście razy Dwanaście".

Spotkanie odbyło się w ramach sesji wewnętrznej "Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą". Współorganizatorami spotkania byli: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL.

06. 09. 2006 - otwarcie Zaułka Panasa połączone z promocją książki "Józef Czechowicz Poemat. Władysław Panas Znak kabalistyczny. O »Poemacie« Józefa Czechowicza. Fragmenty

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Alef, taw (dwie notatki)".

15. 03. 2007 - Czytanie Czechowicza i promocja "Scriptores": Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta (t. 1)

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Dal kulis".

24. 04. 2007 - "Ostatnia wieczerza": ślad niemożliwego - promocja książki Pawła Huelle "Ostatnia wieczerza"

Paweł Próchniak wygłosił referat: " Puste mary, cisza" oraz poprowadził panel dyskusyjny "Ostatnia Wieczerza: tajemnica obecności, obecność tajemnicy".

Spotkanie odbyło się w ramach sesji "Ślad niemożliwego: wokół Ostatniej Wieczerzy Pawła Huelle" z cyklu "Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania". Współorganizatorami spotkania byli: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo "Znak".

11. 10. 2007 - spotkanie "Wierszem o wierszu" - czytanie poezji"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Rozmowy wierszy".

Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej konferencji "Czytanie poetów: jak czytają poeci?". Współorganizatorem spotkania był Instytut Filologii Polskiej KUL.

16. 10 2007 - spotkanie z Judith Katzir "Pora na Izrael"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Potem urodzisz słońce... (notatki o prozie Judith Katzir)".

Spotkanie odbyło się podczas otwartego seminarium poświęconego książce: Judith Katzir "Matisse ma słońce w brzuchu". Współorganizatorami spotkania byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowy Instytut Książki.

27. 11. 2007 - "Poemat o mieście Lublinie". Pasaże

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Czerwona zakładka (do Poematu o mieście Lublinie)".

Spotkanie odbyło się na ogólnopolskiej konferencji "Poemat o mieście Lublinie. Pasaże". Współorganizatorem konferencji był Instytut Filologii Polskiej KUL.

15. 01. 2008 - spotkanie "Stare kamienie. Poemat na dwa głosy"

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Dwugłos albo Złota 2, pierwsze piętro (na marginesie Starych kamieni)". Był on wprowadzeniem do wieczoru poświęconego "Starym kamieniom" F. Arnsztajnowej i J. Czechowicza, a jednocześnie manifestem Festiwalu "Miasto Poezji". Współorganizatorem spotkania był Instytut Filologii Polskiej KUL.


25. 05. - 01. 06. 2008 - Festiwal "Miasto Poezji"

27. 05. 2008 - uroczystość wręczenia Ryszardowi Krynickiemu nagrody Festiwalu "Miasta Poezji"  „Kamień”.

Paweł Próchniak wygłosił laudację: "Krynicki: niepewnym pismem".

Inne wydarzenia z udziałem Pawła Próchniaka podczas Festiwalu Miasto Poezji 2008: referaty: „>>Zabobonne cuda>> (i inne twarze Czechowicza)" oraz "Sienkiewicz stanu wojennego"; panele dyskusyjne: "Czechowicz krytyków" i "Herbert krytyków"; sesje naukowe: "Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków" (sesja ogólnopolska) i "Herbert poetów, krytyków, studentów" (sesja ogólnopolska).

26. 11. 2008 - panel dyskusyjny »Dwanaście«, »Trzynaście«, »Jedenaście«: trylogia infernalna Marcina Świetlickiego

Paweł Próchniak wygłosił referat: "Zimny pogrzebacz (uwagi o Jedenaście Marcina Świetlickiego).

Spotkanie odbyło się w ramach sesji wewnętrznej pt.: "Dwanaście, Trzynaście, Jedenaście: trylogia infernalna Marcina Świetlickiego". Współorganizatorem panelu była Katedra Literatury Modernizmu KUL.

03. 12. 2008 - promocja książki Tomasza Pietrasiewicza "Kręgi Pamięci"

Paweł Próchniak powiedział o książce "Kręgi Pamięci".

25. 05. - 29. 05. 2009 - Festiwal "Miasto Poezji"

26. 10. 2009 - wręczenie Julii Hartwig nagrody Festiwalu Miasto Poezji "Kamień"

Paweł Próchniak wygłosił laudację: "Julia Hartwig: wyczekujące słowo".

24. 05. - 29. 05. 2010 - Festiwal "Miasto Poezji"

25. 05. 2010 - wręczenie Tomaszowi Różyckiemu nagrody Festiwalu Miasto Poezji "Kamień"

Paweł Próchniak wygłosił laudację: "Tomasz Różycki: mapy popiołu".

28. 05. - 01. 06. 2012 - Festiwal "Miasto Poezji"

31. 05. 2012 - Misterium Wiersza podczas V edycji Festiwalu Miasto Poezji.

W spotkaniu wzięli udział: Julia Hartwig, Ryszard Krynicki, Tomasz Różycki, Piotr Matywiecki. Prowadzenie: Paweł Próchniak.

10. 2012 - 07.2013

Prace koncepcyjne i organizacyjne oraz działania przygotowawcze do utworzenia nowego kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konferencja prasowa dotycząca kierunku odbyła się w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" w dniu 13 maja 2013 roku.

03. 06. - 07. 06. 2013 - Festiwal "Miasto Poezji"

03. 06. 2013 - Wernisaż wystawy prac Ewy Mańkowskiej-Grin (cykl: "Ludzie pióra") - w ramach Festiwalu "Miasto Poezji"

Paweł Próchniak wygłosił wprowadzenie do wernisażu: "Obecność"

03. 06. 2013 - Spotkanie z Marcinem Świetlickim połączone z prezentacją tomu "Jeden" - w ramach Festiwalu "Miasto Poezji"

Paweł Próchniak wygłosił wprowadzenie do spotkania: "Jeden jeden".

04. 06. 2013 - "Składanie wierszy" - spotkanie z Jackiem Podsiadło.

Paweł Próchniak wygłosił wprowadzenie do spotkania: "Składanie wierszy" oraz poprowadził rozmowę z poetą. Po spotkaniu odbyły się w Izbie Drukarstwa warsztaty typograficzne pod tym samym tytułem - warsztaty z udziałem Jacka Posiadły poprowadzili Agata Ptak i Paweł Próchniak.

05.06.2013 - "Stulecie Xiędza Fausta" - rozmowa o twórczości Tadeusza Micińskiego.

Paweł Próchniak poprowadził dyskusję panelową, w której wzięli udział prof. Wojciech Gutowski, prof. Jarosław Ławski i dr Tomasz Kozak.

06.06.2013 - "Tajemnica wiersza" - rozmawiają Marcin Baran i Marcin Sendecki. Prowadzenie Paweł Próchniak.

Rozmowa poprzedziła wręczenie nagrody "Kamień" Andrzejowi Sosnowskiemu.

25-26. 04. 2014 - Ogólnopolskie seminarium "Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania"

Pomysł, opracowanie koncepcji i współorganizacja Seminarium

19. 05. - 23. 05. 2014 - Festiwal Miasto "Poezji"

19.05.2014 - otwarcie Festiwalu "Miasto Poezji"

Paweł Próchniak uroczyście otworzył  VI edycję Festiwalu oraz poprowadził spotkanie "Przed debiutem".

Otwarcie Festiwalu porzedziło rozmowę Julii Hartwig i Piotra Matywieckiego "...dopóki dźwięki gubią czas". Natomiast spotkanie "Przed debiutem" z udziałem: Hanny Janczak, Aleksandry Wrony, Piotra Żyburtowicza oraz Tadeusz Dąbrowskiego, Romana Honeta i Agnieszki Wolny-Hamkało poświęcone było prezentacji twórczości młodych poetów.

20.05.2014  - warsztaty "Blisko wiersza"

Paweł Próchniak poprowadził jeden z warsztatów zatytułowanych "Blisko wiersza". Były to warsztaty studyjne z poetami i krytykami: jak zrobione są wiersze? jak je czytać? jak o nich pisać? jak wiersze czyta poeta? jak krytyk?

21.05.2014 - spotkanie "Celan - słowo poety"

Paweł Próchniak poprowadził spotkanie "Celan - słowo poety" z udziałem Ryszarda Krynickiego i Cezarego Wodzińskiego.

23.05.2014 - spotkanie "Ogrody słów, ogrody muzyki"

Paweł Próchniak prowadził spotkanie - rozmowę z Pawłem Huelle.

23. 03. 2015 - "Przez sen" - spotkanie autorskie z poetą Jackiem Podsiadłą

Paweł Próchniak poprowadził spotkanie z Jackiem Podsiadłą

25. 5. 2015-29.5.2015 Festiwal Miasto Poezji

25. 05. 2015 - Konstelacja Białoszewski - rozmowa wokół książki Mirona Białoszewskiego i Jadwigi Stańczakowej “Dziennik we dwoje”

Prowadzenie: Paweł Próchniak

25. 05. 2015 - spotkanie "Przed debiutem 2015" - prezentacja Almanachu “Przed debiutem ‘2014”

Prowadzenie: Paweł Próchniak

26. 05. 2105 - Opisanie Świetlickiego - rozmawiają: Tomasz Kunz i Paweł Panas

Prowadzenie: Paweł Próchniak

26. 05 - 27. 05. 2015 - Warsztaty "Blisko wiersza"

Jak zrobione są wiersze? Jak je czytać? Jak o nich pisać? Jak wiersze czyta poeta? Jak krytyk? Jak wydawca?

Warsztaty czytania poezji dla uczestników i liderów Dyskusyjnych Klubów Książki, bibliotekarzy, studentów, początkujących poetów i krytyków.

Prowadzenie: Tomasz Kunz i Paweł Próchniak

22. 01. 2016 - seminarium "Steiner: rzeczywiste obecności"

Pomysł, opracowanie koncepcji i współorganizacja Seminarium: Paweł Próchniak

1. 6.-3. 6. 2016 - Festiwal Miasto Poezji

01. 06. 2016 - panel „Słowa są wolne”

Rozmowę Piotra Matywieckiego, Zbigniewa Dmitrocy, Igora Biełowa i Andreja Chadanowicz poprowadził Paweł Próchniak

16. 11. 2016 - spotkanie autorskie i prezentacja najnowszej książki Marcina Świetlickiego „Drobna zmiana”

Paweł Próchniak poprowadził spotkanie z Marcinem Świetlickim

31.05 - 2.06. 2017 Festiwal Miasto Poezji

31.05. 2017 - Wiersze na podorędziu: Jacek Podsiadło / Rymy z zegarów, przekłady, poezje dla dzieci

Prowadzenie: Paweł Próchniak

1. 06. 2017 - Wiersze na podorędziu: Ryszard Krynicki / Osobista antologia poezji polskiej XX wieku

Prowadzenie: Paweł Próchniak

1. 06. - 2. 06. 2017 - Warsztaty "Blisko wiersza" - kolejna edycja warsztatów z zakresu interpretacji wierszy – tym razem zogniskowana na „poezji miasta”.

Zajęcia warsztatowe prowadzili Karol Maliszewski i Paweł Próchniak

Podczas trwania X. edycji Festiwalu "Miasto Poezji" Paweł Próchniak otrzymał specjalną nagrodę "Kamień" oraz medal 700-lecia Miasta Lublin.

25. 09. 2017 - seminarium "Gramatyki tworzenia"

Pomysł, opracowanie koncepcji i współorganizacja Seminarium: Paweł Próchniak

14. 11. 2017 - Misterium Bramy - seminarium otwarte i prezentacja monograficznego numeru "Kontekstów"

Paweł Próchniak poprowadził spotkanie i rozmowę z redaktorem naczelnym "Kontekstów" Zbigniewem Benedyktowiczem. Ponadto był redaktorem numeru czasopisma pt. "Misterium Bramy", w całości poświęconego Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN".

 

"Czytanie tekstów kultury" - cykl spotkań seminaryjnych

17. 01. 2013 - "Podróż i Pismo" - spotkanie z Dariuszem Czają. Prowadzenie Paweł Próchniak.

Referat wprowadzający Pawła Próchniaka: "Dukty pisma".

9. 04. 2013 -  "Miejsca nieistnienia (obozy zagłady)" - spotkanie z Romą Sendyką i Tomaszem Pietrasiewiczem. Prowadzenie Paweł Próchniak.

Referat wprowadzający Pawła Próchniaka: "Miejsca nieistnienia: obozy zagłady".

Projekt "Strony Poezji" i "Monografie w toku"

"Strony Poezji" - witryna internetowa poświęcona polskiej poezji współczesnej. Jej częścią są "Monografie w toku. Barańczak. Krynicki. Zagajewski" będące seria publikacji sieciowych poświęconych ważnym poetom polszczyzny. Są to sukcesywnie uzupełniane kompendia o charakterze monograficznym – prezentują opis życia i twórczości oraz antologie wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, kalendaria, zestawienia bibliograficzne, fotografie, nagrania audio i wideo.

Projekt edycji "Prac zebranych" Władysława Panasa

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Audio

Inne materiały

Słowa kluczowe