Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Paweł Próchniak: dorobek

Koń jaki jest, każdy widzi.
(Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny)

Spis treści

[RozwińZwiń]

KSIĄŻKI AUTORSKIEBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


1. Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, ss. 254.

2. Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 457 (wyd. 2: Lublin 2008).

3. Wiersze na wietrze (szkice, notatki), Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2008, ss. 365.

4. Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2011, ss. 299.

5. Zamiar ze słów (szkice, notatki), Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2011, ss. 158.

6. Ryszard Krynicki. Monografia w toku, Wydawnictwo a5, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2015.

7. Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2016, ss. 191.

8. Nokturny (z dziejów wyobraźni poetyckiej), Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018, ss. 238.

9. Promieniowanie tła. Szkice o wierszach i czytaniu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020, ss. 272.

 

REDAKCJA NAUKOWABezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

KSIĄŻKI i PUBLIKACJE SIECIOWE

 

1. Czytanie Czechowicza, pod red. P. Próchniaka i J. Kopcińskiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2003, ss. 243.

2. Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, ss. 357.

3. Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, ss. 518.

4. Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, ss. 545.

5. Między Miłoszem a Miłoszem, pod red. M. Heydel i P. Próchniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Przekładaniec. Pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową” 2011, nr 25, ss. 371.

6. Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, pod red. P. Próchniaka, Wydawnictwo EMG, Kraków 2013, ss. 280.

7. Pismo chmur. Studia i szkice o poezji Ryszarda Krynickiego, pod red. P. Próchniaka, Wydawnictwo EMG, Kraków 2014, ss. 348.

8. Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej, pod red. P. Próchniaka, Wydawnictwo Pasaże, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Kraków 2015 [publikacja sieciowa: witryna, zapis wideo].

9. Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta, pod red. P. Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2015, s. 210.

10. Gramatyki tworzenia, pod red. D. Czai i P. Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2017 [publikacja sieciowa: witryna, zapis wideo].

11. Teatr pamięci Teatru NN. Flesze, pod red. P. Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2018, ss. 116.

12. Steiner: rzeczywiste obecności, pod red. D. Czai i P. Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2018 [publikacja sieciowa: witryna, zapis wideo].

13. Opowiedzieć / unicestwienie – nieobecność – ślady, pod red. P. Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2018 [publikacja sieciowa: witryna, zapis wideo].

14.  Opowiedzieć / ślady, pod red. P. Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2019 [publikacja sieciowa: witryna, zapis wideo].

 

MONOGRAFIE W TOKU. KOMPENDIA MULTIMEDIALNE

pod redakcją P. Próchniaka

 

1. Piotr Śliwiński, Stanisław Barańczak. Monografia w toku, Lublin 2015.

2. Paweł Próchniak, Ryszard Krynicki. Monografia w toku, Lublin 2015.

3. Anna Czabanowska-Wróbel, Adam Zagajewski. Monografia w toku, Lublin 2015.

 

SERIA WYDAWNICZA:  GRANICE WYOBRAŹNI

pod redakcją P. Próchniaka

 

1. G. Bataille, Martwy, przeł. S. Królak, posłowiem opatrzył P. Próchniak, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2010, ss. 54.

2. K. Kuczyńska-Koschany, Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2012, ss. 258.

3. J. Roszak, Interior. Szkice, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2013, ss. 242.

4. T. Nowak, Spowiedź wyobraźni (szkice i rozmowy), wybrała oraz wstępem i notą oparzyła A. Jarzyna, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2014, ss. 350.

5. P. Mitzner, Jak znalazł, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2014, ss. 396.

6. P. Panas, Opisanie świata. Szkice o poezji Marcina Świetlickiego, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2014, ss. 130.

7. Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej, pod red. J. Grądziel-Wójcik i K. Skibskiego, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2015, ss. 473.

8. Szkice do Wojaczka, pod red. Piotra Śliwińskiego, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2015, ss. 206.

9. J. Grądziel-Wójcik, P. Łuszczykiewicz, Bogusława Latawiec. Portret podwojony, zestawienia bibliograficzne E. Rajewska, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2016, ss. 407.

10. A. Zagórska, Antybohater polskiej prozy (po roku 1989), Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2017, ss. 300.

11. W. Klera, Namolna refreniczność. Twórczość Marcina Świetlickiego, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2017, ss. 276.

12. P. Próchniak, Nokturny (z dziejów wyobraźni poetyckiej), Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018, ss. 238.

13. K. Maliszewski, Poezja i okolice. Między krytyką literacką a historią literatury, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018, ss. 280. 

14. M. Barbaruk, Sensy błądzenia. La Mancha i jej peryferie, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018, ss. 268.

15. Przed i po. Bruno Schulz, pod red. J. Olejniczaka, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018, ss. 450.

16. D. Czaja, Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018, ss. 250.

17. E. Balcerzan, Humanisto, kim jesteś?, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018, ss. 478.

18. K. Kuczyńska-Koschany, Nikt nie widzi dobrze. Eseje, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018, ss. 258.

19. Przed i po. Witold Gombrowicz, pod red. Józefa Olejniczaka, Kraków 2019, ss. 540.

 

SERIA WYDAWNICZA:  STRONY POEZJI  |  BIBLIOTEKA

komitet redakcyjny: P. Próchniak, D. Opacka-Walasek, P. Śliwiński

 

1Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta, pod red. P. Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2015, ss. 210.

2. M. Stala, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, wyd. 2 poprawione, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2016, ss. 330.

3. P. Próchniak, Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2016, ss. 191.

 

INNE 

 

1. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2017, nr 3: Misterium Bramy. Antropologia pamięci, s. 1-193 [koncepcja i redakcja naukowa].

 

ARTYKUŁY ROZPROSZONEBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Zło w poetyckim świecie Tadeusza Micińskiego. O kilku motywach w tomie »W mroku gwiazd«, „Zeszyty Naukowe KUL” 1994, nr 3-4, s. 127-149.

2. Sen nożownika. »Szczury« Ludwika Stanisława Licińskiego, w: Interpretacje aksjologiczne, pod red. W. Panasa i A. Tyszczyka, Lublin 1997, s. 117-131.

3. »Kniaź Patiomkin« Tadeusza Micińskiego. Notatki na marginesach, „Kresy. Kwartalnik literacki” 1998, nr 3, s. 239-243.

4. W granicach „ja”, „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 124-130.

5. Maska Konrada. Notatki o »Wyzwoleniu« Stanisława Wyspiańskiego, „Ethos” 1999, nr 4, s. 143-154.

6. Posłańcy, w: Lektury Grochowiaka, pod red. T. Mizerkiewicza i A. Stankowskiej, Poznań 1999, s. 155-167.

7. „polski poeta współczesny, niby ja”, „Zeszyty Naukowe KUL” 1999, nr 1-2, s. 161-167.

8. Brzozowski, w: Patrimoine littéraire européen. Anthologie en langue francaise, pod red. Jean-Claude Poleta, t. 12: Mondialisation de l' Europe (1885-1922), Bruxelles 2000, s. 420-422.

9. Idea i metafora. Chrystus w tekstach Tadeusza Micińskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 1999, nr 3-4, s. 105-125.

10. Dwie krople, „Roczniki Humanistyczne” 1999, t. XLVII, z. 1, s. 53-63.

11. Która lektura? Interpretacja i integracja, „Przegląd Uniwersytecki” 2000, nr 3, s. 12, [sprawozdanie].

12. Między metaforą a ideą. Chrystus w tekstach Tadeusza Micińskiego, w: Chrystus w literaturze polskiej, pod red. A. Nowaczyńskiego, Lublin 2001, s. 361-387.

13. »Nietota« Tadeusza Micińskiego. Notatki na marginesach, w: Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie, pod red. S. Fity i J. A. Malika, Lublin 2001, s. 11-51.

14. Bibliografia prac Hanny Filipkowskiej, w: Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie, pod red. S. Fity i J. A. Malika, Lublin 2001, s. 237-241.

15. O »elegii uśpienia«, „Roczniki Humanistyczne” 2000, t. XLVIII, z. 1: Józef Czechowicz, s. 117-129.

16. Spójna przestrzeń. [O twórczości Wiesława Jędruszczaka], „Kresy. Kwartalnik literacki” 2001, nr 1-2, s. 255-257.

17. Ja to sobie tańczę. Notatki o poezji Marcina Świetlickiego, „Kresy. Kwartalnik literacki” 2001, nr 3, s. 48-52.

18. Kalosze i pistolety. O »Domu otwartym« Michała Bałuckiego, w: Świat Michała Bałuckiego, pod red. T. Budrewicza, Kraków 2002, s. 199-231.

19. »Być myszą...« Aleksandra Wata (szkic do pejzażu), w: W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, pod red. J. Borowskiego i W. Panasa, Lublin 2002, s. 109-120.

20.Sprawa czysta jak łza”. O »Nauczycielce« Tadeusza Micińskiego, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, pod red. J. A. Malika i E. Paczoskiej, Lublin 2003, s. 507-533.

21. Elegia uśpienia, w: Czytanie Czechowicza, pod red. P. Próchniaka i J. Kopcińskiego, Lublin 2003, s. 75-89.

22. »W pustce«. Osiem notatek o jednym wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera, w: Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2003, s. 41-53.

23. [recenzja: M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001, ss. 344], „Ruch Literacki” 2002, nr 6, s. 637-639, [druk: 2003].

24. Cztery notatki o wierszach Marty Jedliczko, „Kresy. Kwartalnik literacki” 2003, nr 4, s. 226-228, [druk: 2004].

25. [Andrzej Sosnowski], „Dziennik Portowy” 2004, nr 11, s. 145, [nota].

26. „Ptaki zacierają tu ślady...”. Notatki o jednym opowiadaniu Brunona Schulza, w: W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i W. Panasa, Lublin 2003, s. 19-34, [druk: 2004].

27. [recenzja: Friedrich Nietzsche i pisarze polscy, praca zbiorowa pod redakcją W. Kunickiego, przy współpracy K. Polechońskiego, Poznań 2002, ss. 478], „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 1, s. 225-230.

28. W oku cadyka. Wokół eseju Władysława Panasa, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 39, s. 15. Przedruk ze zmianami: Oko kamienia..., vide poz. 61.

29. Tadeusz Miciński [twórczość], w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, pod red. A. Skoczek, t. 7: Młoda Polska, część 2., Bochnia – Kraków – Warszawa [2004], s. 51-76.

30. Tadeusz Miciński [biografia], w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, pod red. A. Skoczek, t. 7: Młoda Polska, część 2., Bochnia – Kraków – Warszawa [2004], s. 373-376.

31. Ciemny płomień. Notatki o jednym wierszu Tadeusza Micińskiego, w: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2004, s. 125-144.

32. Postscriptum: notatki o czytaniu Micińskiego, w: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2004, s. 495-506.

33. Zgaśnij księżycu, w: Czytanie Bursy, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i G. Grochowskiego, Kraków 2004, s. 47-63.

34. Intryga Nieskończoności: Władysław Panas (1947–2005), „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 6, s. 12. Przedruki ze zmianami: Intryga..., vide poz. 37, 135.

35. Kategoria „jurodstwa” w »Kniaziu Patiomkinie« Tadeusza Micińskiego. Prolegomena, w: Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2004, s. 577-586, [druk: 2005].

36. [Artur Szlosarek], „Poésie” 2004, nr 102: Poésie polonaise: arrêt sur image, s. 77, [nota], [druk: 2005].

37. Intryga Nieskończoności: Władysław Panas, w: Marzenie Błękitnookiego. Ułamki wspomnień o Profesorze Władysławie Panasie, zebrał Z. Milczarek, Tomaszów Mazowiecki – Lublin – Drohobycz 2005, [brak paginacji].

38. [głos w dyskusji], w: Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, pod red. W. Ligęzy, przy współudziale M. Cichej, Lublin 2005, s. 401-402.

39. „Czasami jestem hamburgerem”. Poezja współczesna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. P. Garncarka, Warszawa 2005, s. 282-289, [współautorką tekstu jest Wiola Próchniak].

40. Dziecko ukryte, „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2, s. 99-102.

41. Kto jest ten dziwny nieznajomy? (i kilka innych pytań), w: Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2005, s. 33-53.

42. Spinka, spoina [o tomie »Kra« Jacka Podsiadły], „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 47, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 8-9.

43.Uczynił sobie z ciemności ukrycie”. Ze studiów nad pisarstwem Tadeusza Micińskiego, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII, z. 1: Pozytywizm i Młoda Polska, s. 149-164.

44. Nota, w: W. Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), przygotowanie do druku i nota P. Próchniak, Lublin 2006, s. 49 [wersja ukraińska: Примитка, ibidem, s. 101].

45. W koronie ułudy [o tomie »Pod obcym niebem« Artura Szlosarka], „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 9, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 10-11.

46. Kompas krytyka, „Polonistyka” 2006, nr 4, s. 12-13.

47. Lustro z podwójnym dnem (notatki o poezji Artura Szlosarka), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2005, t. 12: Rewolucja pod spodem, s. 135-154 [druk: 2006].

48. Gorzkie morze [o tomie »Kolonie« Tomasza Różyckiego], „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 26, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 12-13.

49. Hotel Limbus [o tomie »Muzyka środka« Marcina Świetlickiego], „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 47, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 7-8.

50. Pokolenie przełomu (poezja po roku 1989), w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, pod red. A. Skoczek, t. 10, suplement: Literatura współczesna 1956-2006, Bochnia – Kraków – Warszawa 2006, s. 361-378.

51. Dal kulis [o tomie »Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta«], „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 15, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 15.

52. Dom, do którego wprowadziła się męka. (Géza Csáth »Matkobójstwo«. Notatki na marginesach), w: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. 2, Białystok 2007, s. 427-435.

53. Żywy towar, opium (notatki o »Koloniach« Tomasza Różyckiego), „Kresy. Kwartalnik literacki” 2007, nr 1-2, s. 141-152.

54. Nieoczywistość [o tomie »Nieoczywiste« Marcina Świetlickiego], „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 43, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 10-11.

55. Dal kulis w: Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, t. 2, Lublin 2007, s. 250-253, [druk: 2008].

56. Krynicki: niepewnym pismem (laudacja) [fragment], „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 24, s. 35.

57. Pokolenie przełomu (poezja po roku 1989), w: Historia literatury i kultury polskiej, pod red. A. Skoczek, t. 4: Literatura współczesna, Warszawa 2008, s. 643-659.

58. Przeskoki, zgłębienia [o tomie »Gubione« Krystyny Miłobędzkiej], „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 50, s. 30-31.

59. Krynicki: rana istnienia (notatki), w: Słowa? Tchnienia? O poezji Ryszarda Krynickiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2009, s. 10-23.

60. Kamizelka: złamane istnienie (notatki), w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, pod red. J. A. Malika, Lublin 2009, s. 133-154.

61. Oko kamienia (wokół eseju Władysława Panasa), „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. LV, z. 1, s. 281-287, [druk: 2009].

62. Polska proza – język i rzeczywistość ostatnich lat, czyli dlaczego cudzoziemiec powinien zaglądać do polskich powieści współczesnych, w: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, pod red. W. T. Miodunki i A. Seretny, Kraków 2009, s. 243-248, [współautorką tekstu jest Wiola Próchniak].

63. Przez ciemność (notatki o »Matkobójstwie« Gézy Csátha), w: Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, pod red. J. A. Malika, Lublin 2008, s. 353-367, [druk: 2009].

64. Przeciw liczmanom (co zostaje z poetyckiego dwudziestolecia), „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 16, s. 30-31.

65. Komu potrzebny polonista, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 22, s. 36.

66. Stany niestabilne poezji [o poezji Bartosza Konstrata], „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 29, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 11.

67. Kropla ciemności. Uwagi o »elegii uśpienia«, w: Panas – Lublin jest księgą, t. 2: Czytanie Czechowicza, Lublin 2009, s. 127-133.

68. Dal kulis (»Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta«), w: Panas – Lublin jest księgą, t. 2: Czytanie Czechowicza, Lublin 2009, s. 174-177.

69. Zimny pogrzebacz (notatki o »Jedenaście«), „Kresy” 2009, nr 3, s. 155-157.

70. Polonista potrzebny od zaraz, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 42, s. 45.

71. Cień Samotnika (o jednym motywie w »Wyzwoleniu«), w: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, Kraków 2009, s. 215-228.

72. Antypoda (cztery notatki o Miłoszu), „Dekada Literacka” 2009, nr 4, s. 92-93. Przedruk: Miłosz: akustyka echa..., vide poz. 105.

73. Puste mary, cisza (na marginesie »Ostatniej Wieczerzy«) w: Modernizm. Zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje, pod red. A. Grzelak, M. Kurkiewicza, P. Siemaszko, Bydgoszcz 2009, s. 549-565.

74. Wiersze o niczym [o »Niskich pobudkach« Marcina Świetlickiego], „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 48, s. 42.

75. Krynicki: niepewnym pismem, w: Miasto poezji. Lubelskie spotkania literackie, red. A. Zińczuk, A. Marczuk, Lublin 2009, s. 18.

76. Julia Hartwig: wyczekujące słowo, w: Miasto poezji. Lubelskie spotkania literackie, red. A. Zińczuk, A. Marczuk, Lublin 2009, s. 50.

77. Leśmian: cienistość istnienia (prolegomena), w: Literackie twarze Zamojszczyzny, pod red.  H. Dudy, E. Fiały, M. Gorlińskiej, Zamość 2009, s. 33-43.

78. Trylogia infernalna (notatki o prozie Świetlickiego), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 1, s. 82-85.

79. O poezji pokolenia przełomu (rozmawiają Marian Stala i Paweł Próchniak) [w imieniu „Polonistyki” pytania sformułował Piotr Śliwiński, debatę przeprowadził i zredagował Paweł Próchniak], „Polonistyka” 2010, nr 3, s. 6-17.

80. Dal kulis. Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, w: Czytanie Czechowicza 2001-2010, pomysł. T. Pietrasiewicz, red. A. Zińczuk, M. Śliwińska, Lublin 2010, s. 103-104.

81. [Zobaczone, przeczytane: Molier, »Tartuffe albo Szalbierz«], „Zeszyty Literackie” 2010, z. 2, s. 194-195.

82. Rozmowa „Wielogłosu”: O kondycji i perspektywach polonistyki uniwersyteckiej rozmawiają Teresa Walas, Michał Paweł Markowski, Paweł Próchniak, Andrzej Skrendo, Piotr Śliwiński, Krzysztof Uniłowski, Tomasz Kunz i Przemysław Rojek, „Wielogłos” 2009, nr 1-2: Polonistyka – trwanie czy zmiana?, s. 7-36, [druk: 2010].

83. Bataille: słoneczna plama (na marginesie „Martwego”), w: G. Bataille, Martwy, przeł. S. Królak, posłowiem opatrzył P. Próchniak, Kraków 2010, s. 39-54.

84. Zagajewski: reszta, żal, „Dwutygodnik” 2010, nr 37 (adres: www.dwutygodnik.com; publikacja: sierpień 2010).

85. Poszukując doskonałej ciemności (wypisy z historii poezji), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 3, s. 155-162.

86. Poema: widowisko (streszczenie), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 3, s. 163-167.

87. Tomasz Różycki: mapy popiołu (laudacja), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 3, s. 168-170.

88. Roje niewidzialnych imion [o tomie »Jasne niejasne« Julii Hartwig], „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 228, s. 13 [wydanie ogólnopolskie].

89. Herbert: ciemne flukta (notatki), „Polonistyka” 2010, nr 9, s. 23-29.

90. Candida albicans [o tomie »Święto szparagów« Artura Szlosarka], „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 45, dodatek: „Książki w Tygodniku” 2010, nr 10-11, s. 22-23.

91. Polkowski: gest cienia, „Dwutygodnik” 2010, nr 44 (adres: www.dwutygodnik.com; publikacja: listopad 2010).

92. Poema: widowisko (na marginesie »poems«), w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2010, s. 126-135.

93. Jan Lechoń: wiatr noc, rysunek rdzy (na marginesie wiersza »Stara Warszawa«), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2010, t. 17: O przyjaźni, s. 67-80.

94. Różycki: mapy popiołu, w: Rodzina Europa. Almanach, pod red. J. Gromek-Illg, Kraków 2011, s. 32.

95. Różycki: Maps of  Ash, przeł. B. Koschalka, P. Krasnowolski, w: Native Realm. Almanac, ed. J. Gromek-Illg, Kraków 2011, s. 32.

96. Julia Hartwig: wyczekujące słowo, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 188, s. 11 [wydanie ogólnopolskie].

97. Wat: klucz do przepaści (na marginesie »Wierszy śródziemnomorskich«), w: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata, pod red. A. Czyżak i Z. Kopcia, Poznań 2011, s. 99-113.

98. Czasami jestem (czytając wiersz »McDonald’s«), w: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2011, s. 149-157.

99. Herbert: ciemne flukta (notatki), w: Nowe Dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2011, s. 175-188.

100. Wat: serce kamienia (notatki o »Wierszach śródziemnomorskich«), w: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989, pod red. A. Kałuży i A. Świeściak, Kraków 2011, s. 149-169.

101. Podszewka nocy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2011, nr 4, s. 9-14.

102. Pylne drogi, dukty pisma, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2011, nr 4, s. 219-220.

103. Którędy, w: Wiersze dla Piotra, pod red. K. Hoffmanna i M. Jaworskiego, Poznań 2012, s. 129-131.

104. Pochwała uważności, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 10, dodatek: „Magazyn Literacki: Książki w Tygodniku” 2012, nr 1-2, s. 16-17.

105. Miłosz: akustyka echa (uwagi), w: Wenecja Miłosza, pod red. F. Fornari, Kraków 2012, s. 73-74.

106. Czasami jestem (czytając wiersz »McDonald’s«), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2012, t. 19: Poeci za bramą utopii, s. 211-220.

107. Zagajewski: zdziwienie i płomień (notatki), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2012, nr 3, s. 20-32.

108. Z zaplecza (dyrdymałka), w: Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2012, s. 313-324.

109. Wiersze o niczym (na marginesie »Niskich pobudek«), w: Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, pod red. E. Kledzik i J. Roszak, Poznań 2012, s. 237-242.

110. Prawda marginesu (notatki z lektury), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2012, t. 20: Dialogi Miłosza, s. 197-207.

111. Polkowski: głosy z ciemności (uwagi), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2012, nr 4, s. 46-48.

112. Przeskoki, zgłębienia, w: Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, wybór, oprac. i redakcja J. Borowiec, Wrocław 2012, s. 270-275.

113. Ciemna erotyka – proza wczesnego modernizmu, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego i in. / witryna internetowa.

114. Doświadczenia traumatyczne – proza wczesnego modernizmu, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego i in. / witryna internetowa.

115. Doznania zmącone i stany graniczne – proza wczesnego modernizmu, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego i in. / witryna internetowa.

116. Figura sensu (tezy), „Polonistyka” 2013, nr 6, s. 4-6. Przedruk z usterkami: Figura sensu..., vide poz. 118.

117. Miejsca bez nazwy (uwagi o poezji Marcina Barana), w: M. Baran, Antologia, wstęp i wybór wierszy P. Próchniak, Warszawa 2013, s. 7-11 (seria Poezja Polska, t. 76).

118. Figura sensu (tezy), w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, pod red. A. Dziadka, K. Kłosińskiego, F. Mazurkiewicza, Katowice 2013, s. 147-151.

119. Dar krytyki (pięć notatek o pisarstwie krytycznoliterackim Mariana Stali), „Wielogłos” 2012, nr 4, s. 359-364 / doi: 10.4467/2084395XWI.12.032.0887.

120. Śmiertelnie serio, na wskroś ironicznie, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 199, s. 15 [wydanie ogólnopolskie].

121. Słowa skądkolwiek (uwagi o poezji Marcina Sendeckiego), w: M. Sendecki, Antologia, wybór wierszy: M. Sendecki, wstęp P. Próchniak, Warszawa 2013, s. 7-12 (seria Poezja Polska, t. 84).

122. Szron wyobraźni [o tomie »Pomiędzy«Tadeusza Dąbrowskiego], „Twórczość” 2013, nr 10, s. 103-105.

123. Lublin: przyczynek do topologii palimpsestu, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2013, nr 2, s. 5-10.

124. O potrzebie humanistyki cyfrowej (tezy), w witrynie: Teksty kultury i animacja sieci.

125. Ptaki nocy (na marginesie »Wichury«), w: Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, pod red. P. Próchniaka, Kraków 2013, s. 209-230.

126. Struna ciemności (uwagi o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego), w: E. Tkaczyszyn-Dycki, Antologia, wybór wierszy: E. Tkaczyszyn-Dycki, wstęp: P. Próchniak, Warszawa 2013, s. 7-13 (seria Poezja Polska, t. 88).

127. Lublin: przyczynek do topologii palimpsestu, w: Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, wybór, redakcja i wstęp D. Czaja, Wołowiec 2013, s. 143-158.

128. Różewicz: wiersze z ciemności, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2013 (nr 2), s. 75-96.

129. Ogrody muzyki, ogrody dymu (Huelle, Wagner, Rilke), „Ruch Muzyczny” 2014, nr 3 (marzec), s. 18-19.

130. Prawda metafory. Uwagi o pisarstwie Dariusza Czai, „Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2014, nr 2, s. 81-83.

131. Noc rozstajna (wrażenie), w: Stulecie »Sadu rozstajnego«, pod red. U. M. Pilch i M. Stali, Kraków 2014, s. 231-241.

132. Rozmowa o czytaniu z... Pawłem Próchniakiem i Pawłem Huelle, „Polonistyka” 2014, nr 8 (wrzesień), s. 25-28.

133. W kwestii tej nocy (glosy do wierszy Stanisława Barańczaka), w: Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2014, s. 215-229.

134. Miejsca nieistnienia (wypisy), w: Pamięć i afekty, pod red. Z. Budrewicz, R. Sendyki, R. Nycza, Kraków 2014, s. 491-510.

135. Miasto Poezji: miejsce metafory (dopowiedzenie po latach), w witrynie: miastopoezji.pl

136. Nuta człowiecza (uwagi na marginesie »Asymetrii«), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2014, nr 3-4, s. 249-253.

137. Horyzont kresu. Glossy do »Drugiego Przyjścia« Williama Butlera Yeatsa, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2014, t. 24: Odnawianie modernizmu, s. 171-184.

138. Intryga nieskończoności: Władysław Panas (lubelski szkic do portretu), w: Księga pamięci Władysława Panasa. W dziesiątą rocznicę śmierci, Lublin 2015, s. 32-35.

139. Jacek Podsiadło jest... [o tomie »Przez sen«], „Gazeta Wyborcza” 2015, nr 203, s. 14 [wydanie ogólnopolskie].

140. Przepisywanie kanonu (résumé), w: Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej, pod red. P. Próchniaka, Wydawnictwo Pasaże, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Kraków 2015 [publikacja elektroniczna: teatrnn.pl/przepisywanie].

141. Ptaki pustyni: na marginesie »Drugiego Przyjścia« Yeatsa, w: Scenariusze końca: zmierzch, kres, apokalipsa, wybór, red. i wstęp Dariusz Czaja, Wołowiec 2015, s. 101-136.

142. I luoghi dell’inesistenza. Estratti, przeł. V. Pozzati, „Annali di Ca’ Foscari. Serie occidentale”, vol. 49, settembre 2015, s. 291-308.

143. Rozłam światła. Uwagi o tomie »Pod światło« Jacka Podsiadły, w: Świat na językach, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2015, s. 99-108.

144. Marszruta wierszy (zapiski z wędrówek trasą »Poematu o mieście Lublinie«), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2015, nr 4, s. 107-113.

145. Jakobe Mansztajn: zmny haj, „biBLioteka. Magazyn Literacki” 2016, nr 2.

146. Words used justly, przeł. S. Gauger, w: Polish Poetry, vol. 1, selection and foreword by P. Próchniak, edited by T. Pindel, L. Suh, Kraków 2016, s. 3-5.

147. Julia Hartwig, przeł. S. Gauger, w: Polish Poetry, vol. 1, selection and foreword by P. Próchniak, edited by T. Pindel, L. Suh, Kraków 2016, s. 7-8.

148. Jan Polkowski, przeł. S. Gauger, w: Polish Poetry, vol. 1, selection and foreword by P. Próchniak, edited by T. Pindel, L. Suh, Kraków 2016, s. 27-28.

149. Jacek Podsiadło, przeł. S. Gauger, w: Polish Poetry, vol. 2, selection and foreword by P. Śliwiński, edited by T. Pindel, L. Suh, Kraków 2016, s. 27-28.

150. Manowiec (o jednym wierszu Jana Lechonia), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2016, nr 1, s. 3-10.

151. Polkowski: pochwała powagi, „Konspekt” 2016, nr 2, s. 41-42.

152. Podsiadło: w oku wiersza, „Konspekt” 2016, nr 2, s. 43-44.

153. Nagrody literackie albo turniej garbusów, „Bliza. Kwartalnik Artystyczny” 2016, nr 3, s. 116-117.

154. Miejsca nieistnienia (wypisy), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2016, nr 2, s. 271-278.

155. O potrzebie humanistyki cyfrowej (tezy), w: e-Polonistyka 3, pod red. A. Dziak i J. Kopacz, Lublin, Lublin 2016, s. 13-20.

156. Bergsonizm, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, pod red. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej, M. Strzyżewskiego, Toruń-Warszawa 2016, t. 1: A-M, s. 56-65.

157. Rzeczywista obecność poezji. Na marginesie lekcji George’a Steinera, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2016, nr 3-4, s. 126-128.

158. „Konteksty”: powinność prawdy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2016, nr 3-4, s. 206.

159. Sny i rdza. Uwagi o wierszach Bartosza Konstrata, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2016, nr 3-4, s. 435-444.

160. Tędy, w: J. Podsiadło, Wiersze. Wszystkie, Opole 2016, s. 1151-1152.

161. Gościnność poezji. Na marginesie pieśni uchodźców, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2017, nr 1-2, s. 35-40.

162. W prześwicie, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2017, nr 3, s. 4-5.

163. W oku cadyka (przyczynek do topologii palimpsestu), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2017, nr 3, s. 27-32.

164. Teatr nocy (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2017, nr 3, s. 56-62.

165. Miasto Poezji: akt lokacji, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2017, nr 3, s. 73.

166. Miasto Poezji: miejsce metafory (dopowiedzenie po latach), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2017, nr 3, s. 77.

167. Polkowski: w doskonałej ciemności (wypisy z historii poezji), w: W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1978-2017), pod red. J. M. Ruszara i I. Piskorskiej-Dobrzenieckiej, Kraków 2017, s. 179-187.

168. Gest cienia (notatki o »Cieniu« Jana Polkowskiego), w: W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1978-2017), pod red. J. M. Ruszara i I. Piskorskiej-Dobrzenieckiej, Kraków 2017, s. 189-194.

169. Polkowski: psalm przepaści (pięć notatek z powodu »Głosów«), w: W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1978-2017), pod red. J. M. Ruszara i I. Piskorskiej-Dobrzenieckiej, Kraków 2017, s. 195-198.

170. Tajemnica. Szkic do portretu Władysława Panasa / Таємниця. Нарис до портрета Владислава Панаса, „Acta Schulziana” 2017, nr 2: Druga Jesień. Czytania listopadowe w Drohobyczu / Друга Осень. Листопадові читання у Дрогобичі, s. 14-31.

171. Po stronie wiersza (w sieci), w: Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej. Seminarium, pod red. W. Hajduk-Gawron i M. Wójcik-Dudek, Katowice 2017 [publikacja cyfrowa, zapis wideo].

172. Światoodczucia, „Śląsk” 2017, nr 11, s. 74.

173. Tajemnica. Szkic do portretu Władysława Panasa, w: Gramatyki tworzenia, por red. D. Czai i P. Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2017 [publikacja sieciowa: witryna, zapis wideo].

174. Ptasia materia (przyczynek do lektury »Nocy wielkiego sezonu«), w: Бруно Шульц і сучасна теорія культури. Матеріали VII Міжнародного фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / Bruno Schulz a współczesna teoria kulturowa. Materiały VII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, pod red. W. Meniok, Drohobycz 2018, s. 197-213.

175. W prześwicie, w: Teatr pamięci Teatru NN. Flesze, pod red. P. Próchniaka, Lublin 2018, s. 7-12.

176. Teatr nocy (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem), w: Teatr pamięci Teatru NN. Flesze, pod red. P. Próchniaka, Lublin 2018, s. 15-39.

177.  Rzeczywista obecność poezji (na marginesie lekcji George’a Steinera), w: Steiner: rzeczywiste obecności, pod red. D. Czai i P. Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2017 [publikacja sieciowa: witryna, zapis wideo].

178. Nietota – gościec – uniwersytet piekielny (uwagi o »Księdze tajemnej Tatr« Tadeusza Micińskiego, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2018, nr 1-2, s. 22-41.

179. Milczenie (o wierszu „De passage à Paris”), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury – Etnografia – Sztuka” 2018, nr 1-2, s. 63-78.

180. Ptasia materia (przyczynek do lektury »Nocy wielkiego sezonu«), w: Przed i po. Bruno Schulz, pod red. J. Olejniczaka, Kraków 2018, s. 163-177.

181. Esej wpisany w miasto, w: Opowiedzieć / unicestwienie – nieobecność – ślady, pod red. P. Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2018 [publikacja sieciowa: witryna, zapis wideo].

182. Lipska. Selfie z awarią świata, „Gazeta Wyborcza” 2019, nr 58, s. 25  [wydanie ogólnopolskie.

183. Memory theatre: a case study, przeł. M. Metlerska-Colerick, „ΠΡΑΞΗMΑ. Journal of Visual Semiotics” 2019, nr 1 (19), s. 150-155 / doi: 10.23951/2312-7899-2019-1-150-155.

184. Miłosna wirtuozerka, w: J. Podsiadło, Litania i inne wiersze przeciw państwu, [wybór wierszy, tytuł tomu i posłowie P. Próchniak], WBPiCAK, Poznań 2019, s. 119-120.

185. Brama jako archiwum. Działania archiwistyczne Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, „Kultura i Społeczeństwo” 2019, nr 1, s. 113-123.

186. Против баналните обобщения (двадесет години по-късно), „Литературен Вестник” 2019, nr 30, s. 7.

187. Planeta Schulz w kosmosie SchulzFestu. Rozmowa o Międzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu [rozmawiają: Zbigniew Benedyktowicz, Paweł Próchniak, Wiera Meniok, Grzegorz Józefczuk], „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2019, nr 1-2, s. 6-18.

188. »Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół« Władysława Panasa (nota), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2019, nr 1-2, s. 45.

189. Osnowa (szkic do portretu Władysława Panasa), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2019, nr 1-2, s. 53-57.

190. Plisa, zaszewka (o jednym przeplocie wątków w »Manekinach« Brunona Schulza), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2019, nr 1-2, s. 95-99.

191. Drohobycka książka Serhija Żadana (nota), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2019, nr 1-2, s. 294.

192. Ptasia materia (przyczynek do lektury »Nocy wielkiego sezonu« Brunona Schulza), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2019, nr 1-2, s. 407-411.

193. Proletarios de la mitología. Observaciones sobre el mito y »El rey de las hormigas« de Zbigniew Herbert, przeł. Katarzyna Mołoniewicz, „Turia. Revista Cultural” 2019, nr 132, s. 230-239.

194. Słabość poezji. Glosy do diatryby »Przeciw poetom« Witolda Gombrowicza, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 2019, nr 3, s. 52-57.

195. Awers ciszy (na marginesie siedmiu relacji i dwóch wierszy), w: Opowiedzieć / ślady,  pod red. P. Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2019 [publikacja sieciowa: witryna, zapis wideo].

196. Theatre of the Night. (Interview with Tomasz Pietrasiewicz), w: Theatre of Memory by the NN Theatre. Within the circle of the Grodzka Gate. Guidebook, pod red. T. Pietrasiewicza, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2019, s. 98-124.

197. In the Gateway, w: Theatre of Memory by the NN Theatre. Within the circle of the Grodzka Gate. Guidebook, pod red. T. Pietrasiewicza, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2019, s. 155-162.

198. Przeciw poetom (glosy), w: Przed i po. Witold Gombrowicz, pod red. J. Olejniczaka, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2019, s. 367-381.

199. W przepaści, w blasku (notatki o poezji Adama Zagajewskiego), w: A. Zagajewski, „Śpiewa to, co milczy”. Tam, gdzie oddech. Wiersze, red. i wstęp A. Czabanowska-Wróbel, fot. A. Nowakowski, Universitas, Kraków 2020, s. 111-117.

200. Teatr nocy (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem), w: Teatr pamięci Teatru NN. Przewodnik, pod red. T. Pietrasiewicza, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2020, s. 98-122.

201. W prześwicie, w: Teatr pamięci Teatru NN. Przewodnik, pod red. T. Pietrasiewicza, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2020, s. 155-160.

202. Bezgłos (o rewersach ciszy w teatrze pamięci), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2020, nr 1-2, s. 47-53.

203. Laudacja dla laureata Nike, „Gazeta Wyborcza” 2020, nr 234, s. 16 [wydanie ogólnopolskie].

204. Ta kartka, w: Sejsmografie. Przypisy do »Nienazwanej teraźniejszości« / Sismografie. Note in calce a »L'innominable attuale«, red. naukowa / a cura di D. Czaja, na włoski przeł. Z. Krasnopolska, Pasaże, Kraków 2020, s. 139-149.

205. Questo foglietto, w: Sejsmografie. Przypisy do »Nienazwanej teraźniejszości« / Sismografie. Note in calce a »L'innominable attuale«, red. naukowa / a cura di D. Czaja, na włoski przeł. Z. Krasnopolska, Pasaże, Kraków 2020, s. 349-359.

206. Wiersze wiedzą więcej. Rozmowa z Pawłem Próchniakiem, [rozmowę przeprowadził Grzegorz Przepiórka], „Przekrój”, publikacja sieciowa: 22 stycznia 2021.

207. Ptačí záševek, ohbí noci. Nad Manekýny Bruna Schulze, na czeski przeł. H. Palková, „Proudy. Středoevropský Časopis pro Vědu a Literaturu” 2020, nr 2, publikacja sieciowa: 12 marca 2021.

 

PRACE REDAKCYJNE I EDYTORSKIEBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

STRONY POEZJI. POLSKA POEZJA WSPÓŁCZESNA 
| KOMPENDIA, ANTOLOGIE, ROZMOWY 

pod redakcją Pawła Próchniaka

 

1. Monografie w toku. Kompendia multimedialne

2. Do powiedzenia. Rozmowy z poetami audioteka

3. Rozprawy w sieci. Biblioteka Stron Poezji

 

KSIĄŻKI
 

1. J. M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, red. P. Próchniak, Wydawnictwo Antyk, Warszawa 1995, ss. 125; wyd. 2: Warszawa 1999 [redakcja i scalenie kilku rękopiśmiennych wersji rozprawy].

2. M. Świetlicki, Wiersze wyprane, wybór A. Sosnowski, P. Śliwiński, P. Próchniak, M. Świetlicki, Biuro Literackie, Legnica 2002, ss. 63 [pomysł i koncepcja całości, wybór wierszy].

3. W. Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), przygotowanie do druku i nota P. Próchniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, ss. 103 [tutaj również edycja ukraińska: В. Паиас, Вілля Б’янки. Малий дрогобицький путівник для приятелів (фрагменти), підготовка до друку і примітка П. Прухняк, Люблін 2006, s. 53-101].

4. G. Bataille, Martwy, przeł. S. Królak, posłowiem opatrzył P. Próchniak, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2010, ss. 54 [redakcja przekładu, posłowie].

5. J. Podsiadło, Pod światło, red. P. Próchniak, Bez Napiwku, Opole 2011, ss. 53 [prace nad ostatecznym kształtem wierszy i układem tomu].

»»  nominacja do Nagrody Literackiej miasta stołecznego Warszawy (2013)

6. M. Baran, Niemal całkowita utrata płynności, Wydawnictwo EMG, Kraków 2012, ss. 88 [prace nad ostatecznym kształtem wierszy i układem tomu].

»»  Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius” – w kategorii książka roku (2013)

7. M. Baran, Antologia, wstęp i wybór wierszy P. Próchniak, Warszawa 2013, ss. 190 (seria: Kolekcja Hachette: Poezja polska, t. 76). 

8. J. Podsiadło, Przez sen, red. P. Próchniak, Wydawnictwo Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014, ss. 31 [prace nad ostatecznym kształtem wierszy i układem tomu].

»»  Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius” – nagroda główna (2015)

»»  Nagroda im. Wisławy Szymborskiej (2015) 

»»  nominacja do Nagrody „Nike” – finałowa siódemka (2015)

9. Polish Poetry, vol. 1, selection and foreword by P. Próchniak, edited by T. Pindel, L. Suh, Instytut Książki, Kraków 2016, ss. 46.

10. J. Podsiadło, Włos Bregueta, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2016, ss. 36 [prace nad ostatecznym kształtem wierszy i układem tomu].

»»  Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius” – w kategorii książka roku (2017)

»»  nominacja do Nagrody „Nike” – finałowa siódemka  (2017)

11. J. Podsiadło, Wiersze. Wszystkie, Wydawnictwo Bez Napiwku, Opole 2016, ss. 1180  [prace nad ostatecznym kształtem publikacji].

12. J. Hartwig, Koleżanki i inne wiersze lubelskie, wybór J. Hartwig, T. Pietrasiewicz, wstęp P. Próchniak, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2017, ss. 36 [prace nad ostatecznym kształtem tomu, redakcja, nota edytorska].

13. S. Żadan, Drohobycz. Księga wierszy wybranych (2014-2016), przeł. J. Podsiadło, redakcja przekładów i nota P. Próchniak, ilustracje O. Czyhryk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2018, ss. 107 [pomysł i redakcja tomu].

14.  Słowa są wolne. 44 wiersze poetów pokolenia niepodległości, wybrał, wstępem i notą opatrzył P. Próchniak, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2018, ss. 152.

15. J. Podsiadło, Litania i inne wiersze przeciw państwu, [wybór wierszy, tytuł tomu i posłowie P. Próchniak], 51 WBPiCAK, Poznań 2019, ss. 124.

16. J. Podsiadło, Podwójne wahadło, WBPiCAK, Poznań 2019, ss. [prace nad ostatecznym kształtem wierszy i układem tomu].

 

INNE
 

1. „Roczniki Humanistyczne” 1999, t. XLVII, z.1 [zeszyt monograficzny poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta].

2. „Roczniki Humanistyczne” 2000, t. XLVIII, z.1 [zeszyt monograficzny poświęcony twórczości Józefa Czechowicza].

3. „Almanach Miasta Poezji” 2014, z. 1: Przed debiutem '2013 [wybór i układ wierszy].

4. „Almanach Miasta Poezji” 2015, z. 2: Przed debiutem '2014 [wybór i układ wierszy, koncepcja edycji].

5.  Słowa są wolne, „PA.RA” 2018, nr 1-17 [antologia poezji pokolenia niepodległości – wybór i układ wierszy, noty].

»» nagroda Wydarzenia Kultury „Strzały 2018” (wyróżnienie przyznawane przez redakcję „Gazety Wyborczej”)

 

WYPROMOWANE DOKTORATYBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Andrzej Franaszek, Kategorie negatywne w literaturze polskiej po roku 1989. Rekonesans (2011)

2. Anna Oliynyk, Dźwięk w poezji Józefa Czechowicza (2014)

3. Anna Figa, Antybohater w prozie polskiej po roku 1989 (próba typologizacji) (2015)

4. Monika Woźniak, Eseistyczna mapa Włoch. Trzy kartografie: Bieńkowska, Zagańczyk, Czaja (2017)

5. Magdalena Drab, Dziennik intymny jako forma pisarska i ślad egzystencji. Brzozowski – Koniński – Wat (2017)

6. Ewa Goczał, Negatywy. Poetyki apofatyczne Aleksandra Wata i Piotra Matywieckiego (2020)

 

RECENZJE NAUKOWEBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

PROFESORSKIE

 

1. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Izoldy Kiec (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – zakończony 2014).

2. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Danuty Opackiej-Walasek (jako recenzent wskazany przez Radę Wydziału Filologicznego UŚ; przewód: Uniwersytet Śląski – zakończony 2016).

3. Recenzja dorobku naukowego dra hab. Arkadiusza Bagłajewskiego (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – zakończony 2019).

4. Recenzja dorobku naukowego dra hab. Arkadiusza Morawca (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego – zakończony 2019).

5. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Joanny Zach (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – w toku).

6. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Joanny Wójcik (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza – w toku).

7. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Jerzego Madejskiego (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego – w toku).

 

HABILITACYJNE

 

1. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Hanny Ratusznej (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – zakończony, 2010).

2. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra Zbigniewa Kopcia (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony, 2011).

3. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Grażyny Legutko (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Katolicki Uniwersytey Lubelski – zakończony, 2012).

4. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Anny Wydryckiej (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet  Jagielloński – zakończony 2013).

5. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra Marka Kurkiewicza (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – zakończony 2014). 

6. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra Katarzyny Wądolny-Tatar (jako recenzent wskazany przez Radę Wydziału Filologicznego UP; przewód: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – zakończony 2014).

7. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Katarzyny Sadkowskiej (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Warszawski – zakończony 2015).

8. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Beaty Śniecikowskiej (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Instytut Badań Literackich PAN – zakończony 2017).

9. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Agaty Kucharskiej-Babuli (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Rzeszowski – zakończony 2019).

 

DOKTORSKIE

 

1. R. Patyk, „Pisze(ę) się”. Podmiot narcystyczny: Białoszewski – Wojaczek – Świetlicki (promotor: prof. dr hab. J. Olejniczak; przewód: Uniwersytet Śląski – zakończony, 2008).

2. P. Czwordon, Empatia i obserwacja w poezji Jerzego Ficowskiego (promotor: prof. dr hab. P. Śliwiński; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony, 2009).

3. A. Dudała, Symbolika barw i światła w Schulzowskiej koncepcji tworzenia (promotor: dr hab. D. Opacka-Walasek, prof. UŚ; przewód: Uniwersytet Śląski – zakończony, 2010).

4. E. Krzyńska-Nawrocka, Ciemne terytoria. Modernistyczna koncepcja człowieka i świata w twórczości Stefana Grabińskiego (promotor: prof. dr hab. M. Stala; przewód: Uniwersytet Jagielloński – zakończony, 2011).

5. A. Widman-Drzewiecka, Młodość w poezji polskiej po 1989 roku. Od retoryki życia literackiego do poetyki wiersza (promotor: prof. dr hab. P. Śliwiński; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony, 2012).

6. A. Zientała, Drobne rzeczy, małe przedmioty w poezji polskiej lat 1890-1939 (promotor: prof. dr hab. A. Czabanowska-Wróbel; przewód: Uniwersytet  Jagielloński – zakończony, 2012).

7. A. Jarzyna, Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka (promotor: dr hab. K. Kuczyńska-Koschany; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony 2013).

8. K. Felberg, Zbigniew Bieńkowski. Życie i twórczość (promotor: prof. dr hab. M. Zaleski; przewód: Instytut Badań Literackich PAN – zakończony 2014).

9.  A. Pytlewska, Poetyckie dialogi Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza (promotor: prof. dra hab. Piotr Śliwiński; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony 2016).

10. D. Staszewska, Doświadczenie cierpienia i jego zapis poetycki w twórczości Haliny Poświatowskiej. Próba zarysu poetyki egzystencjalnej (promotor: prof. dr hab. Grażyna Borkowska, promotor pomocniczy: dr Magdalena Rudkowska; przewód Instytut Badań Literackich PAN – zakończony 2017).

11. M. Jarnotowska, Fantazmat ojca w twórczości Schulza, Rudnickiego i Napierskiego (promotor: dra hab. T. Bocheński; przewód: Uniwersytet Łódzki – zakończony 2018).

12. S. Trela, Rękopisy poetyckie Jacka Malczewskiego: edycja krytyczna – interpretacja – autokorespondencja sztuk (promotor: prof. dr hab. R. Koziołek; przewód: Uniwersytet Śląski – zakończony 2018).

13. R. Milan, Pieśń pokłonna i wierna. Metapoetyckie aspekty koncepcji Boga w poezji Bolesława Leśmiana (promotor: prof. dr hab. Marian Stala; przewód: Uniwersytet Jagielloński – zakończony 2019).


WYDAWNICZE


1. J. Tomkowski, Secesja, Warszawa 2008 (Wydawnictwo IBL).

2. Zamieranie lektury, pod red. G. Olszańskiego i D. Pawelca, Katowice 2008 (Wydawnictwo UŚ, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek).

3. A. Jocz, Przypadek „osy rozbójniczej”. Rozważania o gnostycyzmie i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, Poznań 2009 (Wydawnictwo Naukowe UAM) [rozprawa habilitacyjna].

4. P. Czwordon, Empatia i obserwacja w poezji Jerzego Ficowskiego, Poznań 2010 (Wydawnictwo Naukowe UAM).

5. A. Świeściak, Lekcje nieobecności. O poezji polskiej ostatniego dziesięciolecia, Mikołów 2010 (Wydawnictwo UŚ, Instytut Mikołowski).

6. B. Leśmian, Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku, oprac. i posłowie D. Pachocki, A. Truszkowski, Lublin 2011 (Wydawnictwo KUL).

7. Kartki Celana. Interpretacje, pod red. Joanny Roszak, Kraków 2012 (Wydawnictwo Austeria).

8. A. Piech-Klikowicz, „Patrzymy sobie w oczy...”. O poezji Ewy Lipskiej, Kraków 2013 (Wydawnictwo Universitas).

9. K. Kuczyńska-Koschany, Все поэты жиды. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady i innych doświadczeń granicznych, Poznań 2013 (Wydawnictwo Naukowe UAM) [książka profesorska].

10. A. Jarzyna, Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka, Łódź – Kraków 2017, (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Universitas). 

11. K. Niesporek, Boskie, ludzkie. Cztery szkice o poezji, Katowice 2017 (Wydawnictwo UŚ).

12. Poezja Wacława Rolicza-Liedera, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, U. M. Pilch, M. Stali, Kraków 2017 (Wydawnictwo UJ).

13. M. Stala, Fragmenty lunarne. Szkice o obecności księżyca w poezji polskiej od schyłku XIX do początku XXI wieku wraz z małą antologią księżycowych wierszy poetów Zachodu (Wydawnictwo Universitas).


INNE


1. Jako ekspert powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiniowałem wnioski złożone w Programie MKiDN: Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet: Promocja czytelnictwa (w latach: 2012, 2013).

2. Jako ekspert powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiniowałem wnioski złożone w Programie MKiDN: Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet: Promocja literatury (w latach: 2014, 2015). 

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNABezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Józef Czechowicz. Która lektura? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN (Kazimierz Dolny, 15-17 kwietnia 1996).

2. Portrety: Stanisław Wyspiański (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” (Puławy, 5-7 grudnia 1996).

3. Pokolenie '89? (sesja wewnętrzna połączona ze spotkaniem z Marcinem Baranem i Arturem Szlosarkiem; inauguracja cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania); organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 14 maja 1997).

4. Która lektura? O twórczości Stanisława Grochowiaka (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN (Kazimierz Dolny, 6-8 maja 1998).

5. Zbigniew Herbert. Która lektura? (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Sekcja Filologii Polskiej KUL (Lublin, 12-14 listopada 1998).

6. Poezja jako prozak (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Marcinem Baranem); organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 21 października 1999).

7. Andrzej Bursa. Która lektura? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 10-12 maja 2000).

8. Artur Szlosarek (sesja wewnętrzna z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączona ze spotkaniem z Arturem Szlosarkiem); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 18 maja 2000).

9. Marcin Świetlicki (sesja wewnętrzna z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączona ze spotkaniem z Marcinem Świetlickim); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 19 kwietnia 2001).

10. Tadeusz Gajcy. Która lektura? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 19-20 czerwca 2001).

11. Michał Bałucki: czasy – twórczość – życie (sesja wewnętrzna); organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 24 listopada 2001).

12. Poeci Młodej Polski: Kazimierz Przerwa-Tetmajer (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 28-30 listopada 2001).

13. Kazimierz Tetmajer – poeta przemian (sesja wewnętrzna); organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 23 lutego 2002).

14. Jakiej literatury nam potrzeba? (sesja wewnętrzna z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączona ze spotkaniem z Pawłem Huelle i Arturem Szlosarkiem); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 16 maja 2002).

15. Anna Świrszczyńska. Która lektura? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 10-11 czerwca 2002).

16. Artur Szlosarek: wiersze powtórzone (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Arturem Szlosarkiem); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydawnictwo Literackie (Lublin, 9 grudnia 2002).

17. Sosnowski, Sendecki, Baran: nowi skamandryci? (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Andrzejem Sosnowskim, Marcinem Sendeckim, Marcinem Baranem); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL,  Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 8 maja 2003).

18. Pomiędzy kulturą wysoką a popularną (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Uczelniany Samorząd Studentów KUL (Lublin, 15 maja 2003).

19. Poeci Młodej Polski: Tadeusz Miciński (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 10-12 czerwca 2003).

20. Dorota Masłowska (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Dorotą Masłowską); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 21 listopada 2003).

21. Poeci Młodej Polski: Leopold Staff (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 7-9 czerwca 2004).

22. Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą (sesja z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 16 maja 2006).

23. 12 x Świetlicki (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Marcinem Świetlickim); organizatorzy: Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 16 maja 2006).

24. Ślad niemożliwego: wokół »Ostatniej Wieczerzy« Pawła Huelle (sesja z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo Znak, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 24-25 kwietnia 2007).

25. »Ostatnia Wieczerza«: dotknięcie niemożliwego? (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Pawłem Huelle); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo Znak, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 24 kwietnia 2007).

26. Malicki: Kogo nie znam / Świetlicki: Trzynaście (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Maciejem Malickim i Marcinem Świetlickim); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo EMG (Lublin, 20 maja 2007).

27. Czytanie poetów: jak czytają poeci? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Biuro Promocji Miasta Lublin (Lublin, 11-12 października 2007).

28. Współczesna literatura izraelska (seminarium otwarte z udziałem Judith Katzir; z języka hebrajskiego tłumaczył Michał Sobelman); organizatorzy: Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 16 października 2007).

29. Poemat o mieście Lublinie. Pasaże (konferencja ogólnopolska w ramach projektu Miasto Poezji); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 27 listopada 2007).

30. Miasto poezji: zaułki, pasaże (cykl ogólnopolskich sesji, dyskusji panelowych i spotkań z pisarzami; szczegóły: miastopoezji.pl); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 26-30 maja 2008).

31. Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków (sesja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 28 maja 2008).

32. Herbert poetów, krytyków, studentów (sesja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 29-30 maja 2008).

33. Po zdjęciu czarnych okularów: o twórczości Marcina Świetlickiego (sesja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 29 maja 2008).

34. »Dwanaście«, »Trzynaście«, »Jedenaście«: trylogia infernalna Marcina Świetlickiego (sesja wewnętrzna); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydawnictwo EMG (Lublin, 26 listopada 2008).

35. Bruno Jasieński jako egzystencjalista (konwersatorium otwarte prowadzone przez dr Borę Chung z Indiana University); organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Lublin, 16 marca 2009).

36. »Palę Paryż« czyli utopia (konwersatorium otwarte prowadzone przez dr Borę Chung z Indiana University); organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Lublin, 17 marca 2009).

37. Nowa polonistyka: perspektywy, oczekiwania (konferencja ogólnopolska); organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz, 2-3 kwietnia 2009).

38. Poeci XX wieku: Jan Lechoń (konferencja ogólnopolska); organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Kazimierz, 22-24 kwietnia 2009).

39. Literatura najnowsza: Jan Polkowski (seminarium otwarte z udziałem prof. Mariana Stali – połączone ze spotkaniem z Janem Polkowskim); organizator: Instytut Filologii Polskiej UP (Kraków, 14 stycznia 2010).

40. »Katecheci i frustraci« (reaktywacja) (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Marcinem Świetlickim i dr. Grzegorzem Dyduchem); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UP, Studenckie Koło Naukowe Polonistów UP (Kraków, 8 kwietnia 2010).

41. Polska – Rosja: trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film (kongres międzynarodowy); główni organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Rosyjski Instytut Kulturologii, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny; (Kraków, 5-7 października 2010) [członek komitetu organizacyjnego kongresu oraz moderator sekcji Literatura].

42. Krynicki: „Tak, jestem poetą” (seminarium otwarte z udziałem Ryszarda Krynickiego); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 25 listopada 2010).

43. Topografia pamięci: młodoliteracki Kraków schyłku XX wieku (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Marcinem Baranem i Wojciechem Bonowiczem); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 5 marca 2011).

44. Literatura: litery lektura. O tekście, interpretacji i doświadczeniu czytania (seminarium otwarte przeprowadził prof. Ryszard Nycz); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 17 marca 2011).

45. Podsiadło: sobą po mapie (seminarium otwarte z udziałem Jacka Podsiadło); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 31 marca 2011).

46. Zjazd Polonistów: Przyszłość polonistyki: koncepcje – rewizje – przemiany; organizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Katowice 25-27 października 2011).

47. Ameryka Miłosza (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, redakcja czasopisma „Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ” – we współpracy z Instytutem Książki (Kraków, 16-18 listopada 2011).

48. Zagajewski: zdziwienie i płomień (seminarium otwarte z udziałem dra Andrzeja Franaszka – połączone ze spotkaniem z Adamem Zagajewskim); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 19 stycznia 2012).

49. Bruno od Księgi Blasku (konferencja międzynarodowa  zorganizowana w ramach Festiwalu im. Brunona Schulza we Wrocławiu); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UWr, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 14-16 listopada 2012).

50. »Miłosz. Biografia« – forma niemożliwego życia (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Andrzejem Franaszkiem); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 13 grudnia 2012).

51. Schulz – przechadzki z Benjaminem (seminarium otwarte przeprowadziła prof. Anna Czabanowska-Wróbel); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 10 stycznia 2013).

52. Podróż i pismo – seminarium otwarte z udziałem prof. Dariusza Czai (UJ); organizator:  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 17 stycznia 2013).

53. Miejsca nieistnienia: obozy zagłady – seminarium otwarte z udziałem Tomasza Pietrasiewicza i dr Romy Sendyki (UJ); organizator:  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 9 kwietnia 2013).

54. W kręgu interpretacji: wokół książki Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany »Interlinie w ciemności« (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z prof. Katarzyną Kuczyńską-Koschany i prof. Anną Czabanowską-Wróbel); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 9 maja 2013).

55. Ryszard Krynicki: palimpsesty, labirynty, archipelagi (konferencja ogólnopolska – zorganizowana w ramach przedsięwzięcia RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, Wydział Polonistyki UJ; szczegóły: krynicki.wydawnictwoemg.pl/sesja-naukowa (Kraków 26-28 czerwca 2013).

56. Paul Celan: poezja i przekład (seminarium otwarte przeprowadzone przez Ryszarda Krynickiego); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 3 kwietnia 2014).

57. Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; szczegóły: teatrnn.p/humanistyka (Lublin, 25-26 kwietnia 2014).

58. Różewicz: całe życie (wieczór wierszy i wspomnień) - z udziałem poetów i krytyków; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 11 czerwca 2014).

59. Pisanie nowoczesności: duchowość, wyobraźnia, doświadczenie (seminarium otwarte); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 14 czerwca 2014).

60. Pisanie nowoczesności: przestrzenie doświadczenia (seminarium otwarte); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 3 października 2014).

61. Ogrody słów (na marginesach powieści »Śpiewaj ogrody«) – seminarium otwarte z udziałem Pawła Huelle; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 23 października 2014).

62. Zbigniew Herbert a ruch myśli – konferencja międzynarodowa w ramach sympozjum Herbert 2014. 90. urodziny poety; organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, 27-29 października 2014).

64. Sztuka patrzenia: studium przedmiotu (którego nie ma) (cykl seminariów interdyscyplinarnych); organizatorzy: Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Pracownia Narracji Fotograficznej ASP w Warszawie, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, październik 2014 – czerwiec 2015).

65. Colloquia imaginaria: wyobraźnia granic (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo Pasaże (Kraków, 28-29 listopada 2014).

66. Pisanie nowoczesności: odwrócenia, negatywy (seminarium otwarte); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 19 grudnia 2014).

67. Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Książki, Wydawnictwo Pasaże (Kraków, 6 maja 2015).

68. Pisanie nowoczesności: ciemne esencje, wymowność rzeczy (seminarium otwarte); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 12 czerwca 2015).

69. Steiner: rzeczywiste obecności (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 22 stycznia 2016).

70. Pisanie nowoczesności: inna wrażliwość, inny świat (seminarium otwarte); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 20 lutego 2016).

71. Pisanie nowoczesności: w kręgu myśli George'a Steinera (seminarium otwarte); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 18 maja 2016).

72. Pisanie nowoczesności: rozpoznania, manifesty, ekstrawagancje (seminarium otwarte); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 13 czerwca 2016).

73. Poeci pokolenia przełomu: Marcin Świetlicki (seminarium otwarte z udziałem M. Świetlickiego), organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo a5 (Kraków, 20 października 2016).

74. Pisanie nowoczesności: milczenie słów, milczenie rzeczy (seminarium otwarte); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 3 listopada 2016).

75. Poeci pokolenia przełomu: Tomasz Różycki (seminarium otwarte z udziałem T. Różyckiego), organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo a5 (Kraków, 24 listopada 2016).

76. Pisanie nowoczesności: formy obecności (seminarium otwarte); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 21 stycznia 2017).

77. Wiersze w sieci (seminarium otwarte); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UP, Sekcja Dydaktyczna Studenckiego Koła Naukowego Polonistów UP, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (Kraków, 9 marca 2017).

78. Poeci pokolenia przełomu: Jacek Podsiadło (seminarium otwarte z udziałem J. Podsiadły), organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo WBPiCAK (Kraków, 6 kwietnia 2017).

79. Pisanie nowoczesności: formy obcości (seminarium otwarte), organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 6 maja 2017).

80. Poeci pokolenia przełomu: Wojciech Bonowicz (seminarium otwarte z udziałem W. Bonowicza), organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo a5 (Kraków, 18 maja 2017).

81. Gramatyki tworzenia (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 25 września 2017).

82. Misterium Bramy (seminarium otwarte); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN), Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ (Lublin, 14 listopada 2017).

83. Opowiedzieć / unicestwienie – nieobecność – ślady (interdyscyplinarne seminarium na zakończenie misterium-upamiętnienia w 75. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt” – pierwsze ogniwo cyklu Kręgi Zagłady / akcja „Reinhardt”); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Lublin, 5-9 listopada 2018).

84. Opowiedzieć / ślady (interdyscyplinarne seminarium w 76. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt – drugie ogniwo cyklu Kręgi Zagłady / akcja „Reinhardt”); organizatorzy: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN), Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" (Lublin, 7-9 listopada 2019). 

85. Opowiedzieć / miejsca (interdyscyplinarne seminarium w 77. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt” – trzecie ogniwo cyklu Kręgi Zagłady / akcja „Reinhardt”); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN), Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (planowane: Lublin, 16-17 marca 2020; z powodu epidemii odbędzie się w innym terminie).

86. Bruno Schulz: arka wyobraźni (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” (Drohobycz), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Drohobycz, 15-19 listopada 2020).

 

POPULARYZACJABezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Miasto Poezji. Lubelski Festiwal Literacki; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 26 maja – 1 czerwca 2008).

2. Lublin: Miasto Poezji. Festiwal literacki; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Katedra Literatury Modernizmu KUL; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 25-29 maja 2009).

3. Miasto Poezji. Festiwal; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 24-28 maja 2010).

4. Misterium wiersza – z udziałem J. Hartwig, R. Krynickiego, P. Matywieckiego, T. Różyckiego, prowadzenie P. Próchniak (w ramach festiwalu Miasto Poezji); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 31 maja 2012).

5. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 3-7 czerwca 2013).

6. RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego; organizatorzy: Wydawnictwo EMG, Krakowskie Biuro Festiwalowe i in. (Kraków, 26-28 czerwca 2013).

7. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 19-23 maja 2014).

8. Herbert 2014. 90. urodziny poety – cykl paneli dyskusyjnych i spotkań z pisarzami (sympozjum międzynarodowe); organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, 27-29 października 2014).

9. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 25-30 maja 2015).

10. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 1-3 czerwca 2016).

11. Poezja w Krakowie: spotkanie przy wierszach (z udziałem Marcina Barana, Ryszarda Krynickiego, Leszka Aleksandra Moczulskiego i Jana Polkowskiego, prowadzenie P. Próchniak) – w ramach Nocy Poezji 2016; organizatorzy: Urząd Miasta Krakowa, Fundacja Miasto Literatury, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 11 czerwca 2016).

12. Wiersze w sieci: stronypoezji.pl – zastosowania, wolne licencje, remix (warsztaty), organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (Kraków, 19-20 maja 2017).

13. Portret rodzinny Pana Cogito – ogólnopolski konkurs fotograficzny; organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (czerwiec 2014).

14. Czytanie w podróży – czytanie świata – ogólnopolski konkurs fotograficzny); organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (czerwiec-wrzesień 2015).

15. Wiadomość do kronikarza oblężonego Miasta – konkurs ogólnopolski; organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (listopad-grudzień 2015).

16. Czytam w podróży – ogólnopolska akcja społeczna; organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (6 kwietnia 2016).

17. Blisko wiersza – warsztaty dla członków Dyskusyjnych Klubów Książki (w ramach Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius); organizator: Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i in. (Wrocław 13-15 maja 2016). 

18. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 1-3 czerwca 2016).

19. Poezja w Krakowie: spotkanie przy wierszach – z udziałem M. Barana, R. Krynickiego, L. A. Moczulskiego, J. Polkowskiego, prowadzenie P. Próchniak (w ramach Krakowskiej Nocy Poezji 2016); organizatorzy: Urząd Miasta Krakowa, Fundacja Miasto Literatury, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 11 czerwca 2016).

20. „Zaśpiewać na barykadzie wolności”. Festiwal piosenek Przemysława Gintrowskiego do wierszy Zbigniewa Herberta – ogólnopolski konkurs dla młodzieży; organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie (wrzesień-listopad 2016).

21. Poezja w Krakowie: spotkanie przy wierszach Andrzeja Bursy – z udziałem R. Krynickiego, M. Świetlickiego, J Zach; prowadzenie: P. Próchniak; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Gmina Miejska Kraków, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Księgarnia „Bona / Książka i Kawa” (Kraków, 26 października 2016).

22. Poezja w Krakowie: spotkanie przy wierszach Jana Kochanowskiego – z udziałem A. Zagajewskiego i R. Mazurkiewicza; prowadzenie: P. Próchniak; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Gmina Miejska Kraków, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Księgarnia „Bona / Książka i Kawa” (Kraków, 30 listopada 2016). 

23. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 31 maja - 2 czerwca 2017).

24. Jacek Podsiadło: rymy z zegarów, przekłady, poezje dla dzieci (w ramach cyklu: Wiersze na podorędziu), element festiwalu Miasto Poezji 2017; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 31 maja 2017).

25. Ryszard Krynicki: osobista antologia poezji polskiej XX wieku (w ramach cyklu: Wiersze na podorędziu), element festiwalu Miasto Poezji 2017; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 1 czerwca 2017).

26. Blisko wiersza (warsztaty), element festiwalu Miasto Poezji 2017; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 1-2 czerwca 2017).

27. Herbert w Sejmie – wystawa prezentująca wiersze Zbigniewa Herberta podczas kolejnych posiedzeń parlamentu RP; organizatorzy: Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu RP, Fundacja im. Zbigniewa Herberta (Warszawa, styczeń-grudzień 2018).

28. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 23-26 maja 2018).

29. Herbert w mieście: rozsypana antologia – konkurs na nieinwazyjne wpisanie wiersza Zbigniewa Herberta w przestrzeń miejską Lublina; element festiwalu Miasto Poezji 2018; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 23-24 maja 2018).

30. Poezja – wolność – niepodległość: wiersze poetów pokolenia niepodległości / czytają i komentują: Witold Dąbrowski, Paweł Próchniak; element festiwalu Miasto Poezji 2018; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 23 maja 2018).

31. Potęga smaku: wiersze Zbigniewa Herberta / czytają i komentują: Tomasz Pietrasiewicz, Paweł Próchniak; element festiwalu Miasto Poezji 2018; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 24 maja 2018).

32. Spotkanie autorskie z Radką Franczak (prowadzenie: Paweł Próchniak); element VIII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu; organizatorzy: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu, Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie (Drohobycz, 6 czerwca 2018).

33. Spotkanie autorskie z Pawłem Huelle (prowadzenie: Paweł Próchniak); element VIII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu; organizatorzy: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu, Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie (Drohobycz, 7 czerwca 2018).

34. Herbert / 2018 (wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie); organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta; partnerzy: Muzeum Łazienki Królewskie, Biblioteka Narodowa (Warszawa, 28 lipca – 28 sierpnia 2018).

35. Opowiedzieć – spotkanie z Tomaszem Pietrasiewiczem (prowadzenie Paweł Próchniak); element ogólnopolskiego sympozjum Opowiedzieć / unicestwienie – nieobecność – ślady (interdyscyplinarne seminarium na zakończenie misterium-upamiętnienia w 75. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt”); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydział Filologiczny UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Lublin, 8 listopada 2018).

36. Spotkanie autorskie z Jackiem Podsiadłą (prowadzenie:  Paweł Próchniak); element sympozjum Друга осінь – 2018 (на 76-ті роковини загибелі Бруно Шульца); organizatorzy: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, Благодійний Фонд „Музей та Фестиваль Бруно Шульца” (Drohobycz, 19 listopada 2018).

37.  Misterium Bramy. Antropologia pamięci w ramach cyklu „Czytelnia POLIN”; organizatorzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Warszawa, 10 grudnia 2018).

38. Słowa z popiołu (akt pamięci) – działanie społeczne z udziałem Urszuli Kozioł, Olgi Tokarczuk, Ryszarda Krynickiego, Jacka Podsiadło, prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i Pawła Próchniaka; organizatorzy: Wrocławski Dom Literatury, Pracownia Antropologii Słowa, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, 10 maja 2019).

39. Salon Silesiusa: Książka roku – spotkanie z nominowanymi do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2019 (prowadzenie:  Paweł Próchniak); element IV Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius; organizator: Wrocławski Dom Literatury (Wrocław, 17 maja 2019).

40. Koniec wakacji – spotkanie z Marcinem Baranem i Marcinem Sendeckim (prowadzenie:  Paweł Próchniak); element IV Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius; organizator: Wrocławski Dom Literatury (Wrocław, 18 maja 2019).

41. Podaruj wiersz – ogólnopolska akcja społeczna; organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (edycja 2019).

42. Miasto Poezji 2019; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 23-26 maja 2019). 

43. Mieszkanie Poezji: Piotr Mitzner (prowadzenie:  Paweł Próchniak), element festiwalu Miasto Poezji 2019; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 24 maja 2019).

44. Koniec wakacji: poemat na dwa głosy (lubelska premiera) – czytają i komentują Marcin Baran i Marcin Sendecki (prowadzenie:  Paweł Próchniak), element festiwalu Miasto Poezji 2019; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 24 maja 2019).

45. Pitawal galicyjski – spotkanie z Jurijem Andruchowyczem i premiera polskiego przekładu jego powieści Kochankowie Justycji (prowadzenie Paweł Próchniak), element festiwalu Miasto Poezji 2019; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 24 maja 2019).

46. Próba głosu – spotkanie z Jackiem Podsiadło (prowadzenie Paweł Próchniak), element festiwalu Miasto Poezji 2019; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 24 maja 2019).

47. Nagła wyspa. Herbert 2019 – wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta w galerii plenerowej na placu Litewskim w Lublinie; organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 5-30 sierpnia 2019).

48. Morze Trawa. Paola Giacomini w Krakowie – cykl wydarzeń związanych z przekazaniem hejnalistom krakowskim mongolskiej strzały przywiezionej konno z Mongolii przez Paolę Giacomini; organizatorzy: redakcja kwartalnika "Konteksty" (Instytut Sztuki PAN w Warszawie), Prezydent Miasta Krakowa, Pawilon Józefa Czapskiego (Muzeum Narodowe w Krakowie), Pracownia Antropologii Słowa (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie) (Kraków, 16 września 2019).

49. Pierwsze czytanie – spotkanie z Jackiem Podsiadło (prowadzenie Paweł Próchniak); w ramach: Міжнародний літературно-мистецький проект „Друга Осінь” 2019; organizator: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu (Drohobycz, 20 listopada 2019).

50. Litania i inne wiersze przeciw państwu – spotkanie z Jackiem Podsiadłą (prowadzenie Paweł Próchniak); w ramach: 17. Opolskiej Jesieni Literackiej; organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu (Opole, 26 listopada 2019).

51. Jacek Podsiadło: spotkanie z poezją – seminarium otwarte z udziałem Jacka Podsiadły (prowadzenie Paweł Próchniak); organizatorzy: Samorząd Studentów UP, Biblioteka Główna UP, WBPiCAK w Poznaniu (Kraków, 12 grudnia 2019).

52. Podaruj wiersz – ogólnopolska akcja społeczna; organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (edycja 2020).

53. Raport z oblężonego Miasta. Głosy – audio-antologia w ramach Biblioteki Herberta; organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (nagrania dostępne w sieci od października 2020).

54. SchulzFest 2020. IX. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu; organizatorzy: „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” (Drohobycz), Stowarzyszenie „Festiwal Brunona Schulza” (Lublin), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie in. (Drohobycz, 15-21 listopada 2020).

55. Paweł Próchniak – rozmowa z Jackiem Podsiadło o czytaniu wierszy i "Promieniowaniu tła"; organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu (transmisja on-line, 25 listopada 2020).

56. Wiersze na wietrze – rozmowa z Pawłem Próchniakiem (prowadzenie Renata Zając) – element akcji Wiersze na wietrze – spacer z literaturą w tle (Gdańsk, 15 października - 30 listopada 2020); organizatorzy:  Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”, Wydawnictwo Pasaże (transmisja on-line, 30 listopada 2020).

57. „Czarne na białym” – „Promieniowanie tła”. Spotkanie z Pawłem Próchniakiem (prowadzenie Maciej Krupa); organizatorzy:  Burmistrz miasta Zakopanego, Wydawnictwo Czarne, Muzeum Tatrzańskie, Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości” (transmisja on-line, 2 grudnia 2020).

58. Trójka literacka: Leśmian znany i nieznany (część I) – audycja radiowa z udziałem: Agnieszki Kluby i Pawła Próchniaka, powadzenie: Magdalena Piejko i Mikołaj Sokołowski; audycja realizowana we współpracy z Instytutem Badań Literackich PAN (Polskie Radio –Trójka, 17 stycznia 2021).

59. Promieniowanie tła – o wierszach i czytaniu poezji rozmawiają Paweł Huelle i Paweł Próchniak; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Wydawnictwo Czarne (transmisja on-line, 19 stycznia 2021).  

60. Trójka Literacka: Leśmian znany i nieznany (część II) – audycja radiowa z udziałem: Agnieszki Kluby i Pawła Próchniaka, powadzenie: Magdalena Piejko i Mikołaj Sokołowski; audycja realizowana we współpracy z Instytutem Badań Literackich PAN; Polskie Radio –Trójka (24 stycznia 2021). 

61. Wieczór literacki: Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta – audycja radiowa z udziałem Pawła Próchniaka, prowadzenie Łukasz Jasina; Radio Dla Ciebie (13 lutego 2021).

62. Literackie witaminy: wiersze trzeba czytać, zwłaszcza dzisiaj – audycja radiowa z udziałem Pawła Próchniaka, prowadzenie Dorota Gacek; Polskie Radio – Dwójka (24 lutego 2021).

 

REFERATY, WYKŁADY OTWARTEBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. Między metaforą a ideą. Chrystus w tekstach Tadeusza Micińskiego na ogólnopolskiej konferencji Chrystus w literaturze polskiej; organizator: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL (Lublin, 8 listopada 1994).

2. Sen nożownika. »Szczury« Ludwika Stanisława Licińskiego na ogólnopolskiej III Konferencji Aksjologicznej; organizator: Katedra Teorii Literatury KUL (Kazimierz Dolny, 7 grudnia 1994).

3. „Latania” Mirona Białoszewskiego na ogólnopolskiej konferencji »Na odpust poezji Mirona Białoszewskiego«; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Puławski Ośrodek Kultury »Dom Chemika« (Puławy, 16 listopada 1995).

4. Elegia uśpienia na ogólnopolskiej konferencji Józef Czechowicz. Która lektura?; organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN (Kazimierz Dolny, 15 kwietnia 1996).

5. O wyższości akuszerii nad poezją i nożownictwa nad akuszerią (L. S. Liciński) na ogólnopolskiej V Konferencji Kodeńskiej; organizator: Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej UMCS (Kodeń, 5 września 1996).

6. Maska Konrada. Uwagi o »Wyzwoleniu« Stanisława Wyspiańskiego na ogólnopolskiej konferencji Portrety: Stanisław Wyspiański; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Puławski Ośrodek Kultury »Dom Chemika« (Puławy, 7 grudnia 1996).

7. O kilku cechach stylu Ludwika Stanisława Licińskiego na ogólnopolskiej konferencji Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem; organizator: Instytut Filologii Polskiej UW Filia w Białymstoku (Białystok, 17 marca 1997).

8. Dekonstrukcja. Deborah Esch w ramach seminarium Metodologia badań literaturoznawczych prowadzonego przez dr. hab. Ryszarda Nycza (Kraków, 12 maja 1997).

9. Posłańcy na ogólnopolskiej konferencji Która lektura? O twórczości Stanisława Grochowiaka; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN (Kazimierz Dolny, 6 maja 1998).

10. Dwie krople na międzynarodowej konferencji Zbigniew Herbert. Która lektura?; organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Sekcja Filologii Polskiej KUL (Lublin, 14 listopada 1998).

11. O »elegii uśpienia« na konferencji Czytanie Czechowicza; organizator: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 10 września 1999).

12. „Dom, do którego wprowadziła się męka” (uwagi o noweli Gézy Csátha »Matkobójstwo«) w ramach II Dni Kultury Węgierskiej: „Brama do labiryntu”; organizatorzy: Węgierski Instytut Kultury, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 19 października 1999).

13. »Być myszą...« Aleksandra Wata (szkic do pejzażu) na ogólnopolskiej konferencji Aleksander Wat – w setną rocznicę urodzin; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Katedra Teorii Literatury KUL (Lublin, 5 maja 2000).

14. Zgaśnij księżycu na ogólnopolskiej konferencji Andrzej Bursa. Która lektura?; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 10 maja 2000).

15. Uwagi o poezji Artura Szlosarka na sesji wewnętrznej Artur Szlosarek; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 18 maja 2000).

16. Przy łóżku porzucone sobotnie pończochy. Uwagi o poezji Marty Jedliczko na sesji wewnętrznej poświęconej poetce; organizatorzy: Koło Naukowe Polonistów KUL, Wydawnictwo „Norbertinum” (Lublin, 22 lutego 2001).

17. „Ja to sobie tańczę” (uwagi o poezji Marcina Świetlickiego) na sesji wewnętrznej Marcin Świetlicki; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 19 kwietnia 2001).

18. »Jestem tutaj...« O jednym wierszu Tadeusza Gajcego na ogólnopolskiej konferencji Tadeusz Gajcy. Która lektura?; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 19 czerwca 2001).

19. Kalosze i pistolety. O »Domu otwartym« Michała Bałuckiego na sesji wewnętrznej Michał Bałucki: czasy – twórczość – życie; organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 24 listopada 2001).

20. W pustce na międzynarodowej konferencji Poeci Młodej Polski: Kazimierz Przerwa-Tetmajer; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 29 listopada 2001).

21. „Tę wodę widzę dokoła”. O jednym wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera na sesji wewnętrznej Kazimierz Tetmajer – poeta przemian; organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 23 lutego 2002).

22. Dusza w sznurówce, gorset słów – kobieta na progu modernizmu w ramach dyskusji panelowej Wieloaspektowość feminizmu (podczas ogólnopolskiej konferencji Kobieta w literaturze); organizator: Koło Naukowe Kolegium MISH KUL (Lublin, 16 kwietnia 2002).

23. Ludwik Liciński wraca do Lubartowa w ramach seminarium otwartego Ludwik Stanisław Liciński; organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie (Lubartów, 18 kwietnia 2002).

24. Wobec literatury. Oczyma ekscentryka na sesji wewnętrznej Jakiej literatury nam potrzeba?; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 16 maja 2002).

25. Świrszczyńska dla dzieci (rekonesans) na ogólnopolskiej konferencji Anna Świrszczyńska. Która lektura?; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 10 czerwca 2002).

26. Jurodiwyj i „dzieło święte rewolucji”. O »Kniaziu Patiomkinie« Tadeusza Micińskiego na ogólnopolskiej konferencji z cyklu Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu; organizatorzy: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Białystok, 14 czerwca 2002).

27. Tadeusz Miciński a dziedzictwo pozytywizmu na ogólnopolskiej konferencji Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku: światopoglądy – postawy – tradycje; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UKSW (Kazimierz Dolny, 26 października 2002).

28. »Ptaki« Brunona Schulza na międzynarodowej konferencji W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz 1892-1942; organizatorzy: Katedra Teorii Literatury KUL, Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL (Lublin, 19 listopada 2002).

29. »Poezja jest przyszłością języka«. Pięć notatek o poezji Artura Szlosarka w ramach seminarium otwartego Artur Szlosarek: wiersze powtórzone; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydawnictwo Literackie (Lublin, 9 grudnia 2002).

30. »Nauczycielka« Tadeusza Micińskiego na sesji wewnętrznej Dziewiętnastowieczność – tradycje; organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 14 grudnia 2002).

31. Wiesław Jędruszczak: malarz-poeta w ramach interdyscyplinarnego seminarium połączonego ze spotkaniem z Wiesławem Jędruszczakiem; organizator: Galerii „Na rożku” (Puławy, 12 lutego 2003).

32. Lekkość ponad pojęcie. Dwie notatki o trzech poetach (centon) w ramach seminarium otwartego Sosnowski, Sendecki, Baran: nowi skamandryci?; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL,  Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 8 maja 2003).

33. Trzy notatki o kulturze popularnej na ogólnopolskiej konferencji Pomiędzy kulturą wysoką a popularną; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Uczelniany Samorząd Studentów KUL (Lublin, 15 maja 2003).

34. Trzy notatki o »Wojnie polsko-ruskiej« na ogólnopolskiej konferencji Pomiędzy kulturą wysoką a popularną; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Uczelniany Samorząd Studentów KUL (Lublin, 15 maja 2003).

35. Ciemny płomień. O jednym wierszu Tadeusza Micińskiego na międzynarodowej konferencji Poeci Młodej Polski: Tadeusz Miciński; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL oraz Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 11 czerwca 2003).

36. Wojna co wewnątrz wszystkiego maszeruje jak robak. Uwagi o »Wojnie polsko-ruskiej« na seminarium otwartym Dorota Masłowska; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 21 listopada 2003).

37. W oku cadyka. Trzy notatki o eseju Władysława Panas na otwartym seminarium poświęconym książce: Władysław Panas, Oko Cadyka (Lublin 2004); organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 18 maja 2004).

38. »Czasami jestem hamburgerem« – poezja współczesna w nauczaniu języka polskiego jako obcego na międzynarodowej konferencji Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, sekcja: Obecność polskiej kultury narodowej w procesie glottodydaktycznym (Warszawa / Jachranka, 18 września 2004); organizatorzy: Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UW, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego [współautorka referatu: Wiola Próchniak].

39. Ciemny płomień. Uwagi o czytaniu Micińskiego dzisiaj na sesji wewnętrznej Interpretacje Micińskiego; organizator: Katedra Historii Literatury XIX wieku UJ (Kraków, 29 listopada 2004).

40. Leśmian: trzy notatki jako wprowadzenie do „Krakowskiego Salonu Poezji” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (w ramach festiwalu Cztery pory książki. Pora poezji: Leśmian i miłość); organizator: Narodowy Instytut Książki (Kraków, 20 lutego 2005).

41. Zamach pióra na seminarium otwartym Władysław Panas; organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 30 marca 2005).

42. Lustro z podwójny dnem (notatki o poezji Artura Szlosarka) na ogólnopolskiej konferencji Nierozpoznani: lektury pierwsze, windykacje, prowokacje (w ramach festiwalu Poznań poetów); organizatorzy: Zakład Poetyki IFP UAM, Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 13 maja 2005).

43. Kto jest ten dziwny nieznajomy? (i kilka innych pytań) na sesji wewnętrznej Poezja Leopolda Staffa; organizator: Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ (Kraków, 24 października 2005).

44. Czysta osobliwość na sesji wewnętrznej Władysław Panas: uczony i pisarz; organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 24 stycznia 2006).

45. M – morderca: dwanaście notatek i wypisów na sesji wewnętrznej Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 16 maja 2006).

46. Alef, taw (dwie notatki) na seminarium otwartym poświęconym książce: Józef Czechowicz, Poemat, Władysław Panas, Znak kabalistyczny. O »Poemacie« Józefa Czechowicza. Fragmenty (Lublin 2006); organizator: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 6 września 2006).

47. Dwie bramy (dwie notatki) jako wprowadzenie do spotkania z Pawłem Huelle w ramach ogólnopolskiego festiwalu Cztery pory literatury. Pora prozy 2; organizator: Narodowy Instytut Książki (Lublin, 10 października 2006).

48. Pokaż mi swoją prozę... jako wprowadzenie do seminarium otwartego poświęconego książce Pokaz prozy. Złota dwunastka (Kraków 2006); seminarium połączone ze spotkaniem ze Zbigniewem Mentzlem i Pawłem Huelle w ramach ogólnopolskiego festiwalu Cztery pory literatury. Pora prozy 2; organizator: Narodowy Instytut Książki (Lublin, 11 października 2006).

49. Dal kulis na otwartym seminarium poświęconym wydawnictwu: Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta (t. 1, Lublin 2006); organizator: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 15 marca 2007).

50. Puste mary, cisza na sesji Ślad niemożliwego: wokół »Ostatniej Wieczerzy« Pawła Huelle; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo »Znak«, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 24 kwietnia 2007).

51. Domysły, domówienia (na temat »Trzynaście« Marcina Świetlickiego) na seminarium otwartym Malicki: Kogo nie znam / Świetlicki: Trzynaście; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo EMG (Lublin, 20 maja 2007).

52. Rozmowy wierszy na ogólnopolskiej konferencji Czytanie poetów: jak czytają poeci?; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Biuro Promocji Miasta Lublin (Lublin, 11 października 2007).

53. Judith Katzir – pisarka izraelska w ramach seminarium otwartego Współczesna literatura izraelska; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 16 października 2007).

54. Potem urodzisz słońce... (notatki o prozie Judith Katzir) na otwartym seminarium poświęconym książce: Judith Katzir, Matisse ma słońce w brzuchu (Kraków 2007); organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Książki, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 16 października 2007).

55. Kamizelka, czyli nic na ogólnopolskiej konferencji Bolesław Prus: pisarz nowoczesny; organizator: Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Kazimierz Dolny, 19 października 2007).

56. Rury z kremem (uwagi o prozie Etgara Kereta) na otwartym seminarium połączonym ze spotkaniem z Etgarem Keretem (w ramach ogólnopolskiego festiwalu Cztery pory książki. Pora prozy); organizator: Narodowy Instytut Książki (Lublin, 20 października 2007).

57. Cień Samotnika (o jednym motywie w »Wyzwoleniu«) na międzynarodowej konferencji Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki; organizatorzy: Wydział Polonistyki UJ, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Kraków, 15 listopada 2007).

58. Czerwona zakładka (do »Poematu o mieście Lublinie«) na ogólnopolskiej konferencji Poemat o mieście Lublinie. Pasaże; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 27 listopada 2007).

59. Dwugłos albo Złota 2, pierwsze piętro (na marginesie »Starych kamieni«) jako wprowadzenie do wieczoru poświęconego Starym kamieniom F. Arnsztajnowej i J. Czechowicza; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 15 stycznia 2008).

60. Leśmian: cienistość istnienia na ogólnopolskiej konferencji Literackie twarze Zamojszczyzny; organizator: Instytut Humanistyczny PWSZ w Zamościu (Zamość, 15 maja 2008).

61. Krynicki: niepewnym pismem (laudacja) podczas uroczystości wręczenia Ryszardowi Krynickiemu nagrody Miasta poezji – „Kamień” 2008; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 27 maja 2008).

62. „Zabobonne cuda” (i inne twarze Czechowicza) na ogólnopolskiej konferencji Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 28 maja 2008).

63. Sienkiewicz stanu wojennego na ogólnopolskiej konferencji Herbert poetów, krytyków, studentów; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 29 maja 2008).

64. Rana istnienia (notatki o jednej metaforze w poezji Ryszarda Krynickiego) na ogólnopolskiej konferencji Słowa? Tchnienia? O poezji Ryszarda Krynickiego; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Poznań, 7 października 2008).

65. Stany niestabilne poezji (o wierszach Bartosza Konstrata); prezentacja poety w ramach: Nagroda Kościelskich 2008: Wielkie Nocne Czytanie – Młodzi; organizator: Fondation Kościelski Genève (Poznań, 10 października 2008).

66. Zimny pogrzebacz (uwagi o »Jedenaście« Marcina Świetlickiego) na sesji wewnętrznej »Dwanaście«, »Trzynaście«, »Jedenaście«: trylogia infernalna Marcina Świetlickiego; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydawnictwo EMG (Lublin, 26 listopada 2008).

67. Nowa polonistyka, czyli o potrzebie namysłu na ogólnopolskiej konferencji Nowa polonistyka: perspektywy, oczekiwania; organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz, 2 kwietnia 2009).

68. Po obu stronach granicy (uwagi o poezji Jana Lechonia) na ogólnopolskiej konferencji Poeci XX wieku: Jan Lechoń; organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Kazimierz, 22 kwietnia 2009).

69. Herbert: ciemne flukta na ogólnopolskiej konferencji Literatura 1989-2009: estetyka i aksjologia; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 20 maja 2009).

70. Julia Hartwig: wyczekujące słowo (laudacja) podczas uroczystości wręczenia Julii Hartwig nagrody literackiej „Kamień” 2009; organizatorzy: Prezydent Miasta Lublin, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (Lublin, 26 października 2009).

71. Zimne światło dysonansu (uwagi o »Katechetach i frustratach« Marianny G. Świeduchowskiej) na seminarium otwartym »Katecheci i frustraci« (reaktywacja); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UP, Studenckie Koło Naukowe Polonistów UP (Kraków, 8 kwietnia 2010).

72. Forma pamięci (o poezji Julii Hartwig) w ramach spotkania Świat Turowicza: Poezja; organizatorzy: Archiwum Jerzego Turowicza, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo a5 (Goszyce, 24 kwietnia 2010).

73. Pokolenie przełomu, czyli o próbie odnowienia języka poezji po roku 1989 – wykład otwarty; organizatorzy: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oddział w Jarosławiu, Burmistrz miasta Jarosław, Centrum Kultury i Promocji Jarosławia, Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Stowarzyszenie Jarosławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Jarosław, 5 maja 2010).

74. Poszukujący doskonałej ciemności (wypisy z historii poezji) na sesji wewnętrznej Rozmowy o poezji; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Krytyków Literackich KUL (Lublin, 18 maja 2010).

75. Różycki: mapy popiołu (laudacja) podczas uroczystości wręczenia Tomaszowi Różyckiemu nagrody Miasta poezji – „Kamień” 2010; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 25 maja 2010).

76. Rosja wkracza do Polski: 1939-1945 (uwagi) na międzynarodowym kongresie Polska – Rosja: trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film; główni organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Rosyjski Instytut Kulturologii, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków, 6 października 2010).

77. Rosja jako metafora (uwagi) na międzynarodowym kongresie Polska – Rosja: trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film; główni organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Rosyjski Instytut Kulturologii, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków, 7 października 2010).

78. Poema: widowisko (na marginesie »poems«) na ogólnopolskiej konferencji  Co nie niweczy. O twórczości Andrzeja Sosnowskiego; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Biblioteka Wojewódzka i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Poznań, 11 października 2010).

79. Candida albicans (o »Święcie szparagów« Artura Szlosarka) na spotkaniu autorskim z Arturem Szlosarkiem; organizatorzy: Wydawnictwo a5, Księgarnia Hiszpańska „Elite” (Kraków, 20 października 2010).

80. Pismo obłoków (uwagi o poezji Ryszarda Krynickiego) na seminarium otwartym Krynicki: „Tak, jestem poetą”; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 25 listopada 2010).

81. Różycki: las rzeczy w ramach spotkania „Niektórzy lubią poezję...” – rozmowa o poezji i krytyce (z udziałem A. Franaszka, J. Polkowskiego, T. Różyckiego, M. Stali, prowadzenie P. Próchniak); organizator: Wydawnictwo »Znak« (Kraków, 27 stycznia 2011).

82. Nycz: ślad obecności, trop istnienia na seminarium otwartym Literatura: litery lektura. O tekście, interpretacji i doświadczeniu czytania (seminarium przeprowadził Ryszard Nycz); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 17 marca 2011).

83. Poezja jako kartografia na seminarium otwartym Podsiadło: sobą po mapie; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 31 marca 2011).

84. Czesław Miłosz: widzenie jako wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 12 kwietnia 2011).

85. Królestwo ptaków – uwagi o wyobraźni religijnej Czesława Miłosza jako wprowadzenie do dyskusji panelowej Religijność Miłosza (w ramach Festiwalu Czesława Miłosza we Wrocławiu); organizatorzy: Miasto Wrocław, Wydawnictwo EMG, Uniwersytet Wrocławski, Mediateka (Wrocław, 13 maja 2011).

86. Mówić Miłoszem (uwagi) jako wprowadzenie do dyskusji panelowej Czas (na) Miłosza (w ramach festiwalu Poznań poetów); organizatorzy: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM (Poznań, 18 maja 2011).

87. Czasami jestem (»McDonald's« Marcina Świetlickiego) na seminarium krytycznoliterackim Lekcja wiersza (w ramach festiwalu Poznań poetów); organizatorzy: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM (Poznań, 19 maja 2011).

88. Wat – klucz do przepaści (na marginesie »Wierszy śródziemnomorskich«) na posiedzeniu Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk o. w Krakowie (Kraków, 30 maja 2011).

89. Czasami jestem – czytając wiersz »McDonald's« (domówienie) na ogólnopolskiej konferencji Mistrz świata. Sesja o twórczości Marcina Świetlickiego; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, WBPiCAK w Poznaniu (Poznań, 3 października 2011).

90. Figura sensu na Zjeździe Polonistów: Przyszłość polonistyki: koncepcje – rewizje – przemiany; organizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Katowice, 26 października 2011).

91. Ameryka Miłosza (uwagi) na międzynarodowej konferencji Ameryka Miłosza; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, redakcja czasopisma „Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ” – we współpracy z Instytutem Książki (Kraków, 16 listopada 2011).

92. Podszewka nocy na międzynarodowej konferencji Dialogi Miłosza – dialogi z Miłoszem; organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Teatr Ósmego Dnia (Poznań, 30 listopada 2011).

93. Biografia: forma niemożliwego życia (o książce Andrzeja Franaszka »Miłosz. Biografia«) – laudacja w ramach nominacji do Śląskiego Wawrzynu Literackiego 2011; organizator: Biblioteka Śląska (Katowice, 15 grudnia 2011).

94. Linia arabeski (uwagi o pisarstwie Adama Zagajewskiego) na seminarium otwartym Zagajewski: zdziwienie i płomień; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 19 stycznia 2012).

95. Pochwała uważności: Marian Stala jako krytyk literacki (na marginesie książki »Niepojęte: Jest«) na posiedzeniu naukowym Katedry Krytyki Współczesnej UJ (Kraków, 25 stycznia 2012).

96. Marcin Świetlicki: przestrzeń paradoksu jako wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 18 kwietnia 2012).

97. Cisza wierszy podczas Misterium wiersza z udziałem J. Hartwig, R. Krynickiego, P. Matywieckiego, T. Różyckiego, prowadzenie P. Próchniak (w ramach festiwalu Miasto Poezji); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 31 maja 2012).

98. Z zaplecza (dyrdymałka) na ogólnopolskiej konferencji Pokarmy. Sesja o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, WBPiCAK w Poznaniu, Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 5 czerwca 2012).

99. Głosy z ciemności (uwagi) jako wprowadzenie do wieczoru autorskiego Jana Polkowskiego w ramach Nocy Poezji 2012; organizator: Gmina Miasta Kraków (Kraków, 7 września 2012).

100. Ciemne wiersze – wiersze z ciemności (przyczynek) na ogólnopolskiej konferencji Czytanie Różewicza; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ, Miejski Dom Kultury w Radomsku – w ramach Różewicz Open Festival 2012 (Radomsko, 12 października 2012).

101. Sztuka krytyki (pięć notatek do napisania) na uroczystym zebraniu naukowym Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ z okazji Jubileuszu prof. dra hab. Mariana Stali; organizatorzy: Wydział Polonistyki UJ, Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ (Kraków, 15 października 2012).

102. Ptaki nocy na międzynarodowej konferencji Bruno od Księgi Blasku zorganizowanej w ramach Festiwalu im. Brunona Schulza we Wrocławiu; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UWr, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 16 listopada 2012).

103. Rosja wchodzi do Polski (przypadki poezji) na międzynarodowej konferencji Obrazy Rosji w literaturze polskiej XX wieku; organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań, 27 listopada 2012).

104. Lublin: przyczynek do topologii palimpsestu na ogólnopolskiej konferencji Miejsca/nie-miejsca: nowe topografie, nowe topologie. Sesja antropologiczna; organizatorzy: Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, Muzeum Tatrzańskie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, „Konteksty – kwartalnik Instytutu Sztuki PAN”, Wydawnictwo Czarne (Zakopane, 30 listopada 2012).

105. Noc rozstajna (przyczynek) na ogólnopolskiej konferencji Stulecie »Sadu rozstajnego«; organizator: Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ (Kraków, 5 grudnia 2012). 

106. Yeats: »Powtórne Przyjście« (uwagi na marginesie) w ramach cyklu Scenariusze końca: zmierzch, schyłek, kres (seminarium antropologiczne); organizatorzy: Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ (Kraków, 5 grudnia 2012).

107. Dukty pisma w ramach seminarium otwartego Podróż i pismo (z udziałem prof. Dariusza Czai); seminarium inaugurujące cykl: Czytanie tekstów kultury; organizator:  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 17 stycznia 2013).

108. Miejsca nieistnienia: obozy zagłady w ramach seminarium otwartego z cyklu Czytanie tekstów kultury (z udziałem Tomasza Pietrasiewicza i dr Romy Sendyki, UJ); organizator:  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 9 kwietnia 2013).

109. O potrzebie humanistyki cyfrowej (tezy do manifestu) na ogólnopolskiej konferencji e-polonistyka 3; organizator: Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Lublin, 11 kwietnia 2013).

110. Czytając w ciemności w ramach seminarium otwartego W kręgu interpretacji: wokół książki Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany »Interlinie w ciemności«; organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 9 maja 2013).

111. Czułość pamięci (o poezji Julii Hartwig) jako wprowadzenie do spotkania autorskiego Julii Hartwig w ramach 3. Festiwalu Miłosza; organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, 6 Zmysłów (Kraków, 18 maja 2013).

112. Pomiędzy (uwagi o poezji Tadeusza Dąbrowskiego) jako wprowadzenie do spotkania autorskiego Tadeusza Dąbrowskiego w ramach 3. Festiwalu Miłosza; organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, 6 Zmysłów (Kraków, 18 maja 2013).

113. Kamienie wołać będą jako wprowadzenie do spotkania z Ryszardem Krynickim w ramach festiwalu Poznań Poetów; organizator: CK Zamek (Poznań, 20 maja 2013). 

114. Barańczak: w kwestii tej nocy (uwagi) na ogólnopolskiej konferencji Poeta i duch wolności. Sesja o twórczości Stanisława Barańczaka; organizatorzy Zakład Poety i Krytyki Literackiej UAM, CK Zamek (Poznań, 21 maja 2013).

115. Obecność jako wprowadzenie do wernisażu wystawy malarstwa Ewy Mańkowskiej (cykl: Ludzie pióra); w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 3 czerwca 2013).

116. Jeden jeden jako wprowadzenie do spotkania z Marcinem Świetlickim (prowadzenie: Irek Grin); w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 3 czerwca 2013).

117. Składanie wierszy jako wprowadzenie do spotkania i warsztatów z Jackiem Podsiadło (prowadzenie: Paweł Próchniak); w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 3 czerwca 2013).

118. Wiersze zawsze są w drodze (uwagi o poezji Ryszarda Krynickiego i o jej przekładach) jako wprowadzenie do warsztatów 100 pytań do Ryszarda Krynickiego – w ramach III Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej; organizator: Instytut Książki (Kraków, 21 czerwca 2013).

119. 22 wiersze albo przekreślony początek na ogólnopolskiej konferencji Ryszard Krynicki: palimpsesty, labirynty, archipelagi; organizatorzy: Katedra Literatu­ry Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, Wydział Polonistyki UJ (Kraków, 28 czerwca 2013).

120. Czułość jest podczas Jubileuszowego czytania wierszy w ramach przedsięwzięcia RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego; organizatorzy: Wydawnictwo EMG, Krakowskie Biuro Festiwalowe i in. (Kraków, 28 czerwca 2013).

121. Rezonans jako wprowadzenie do wieczoru autorskiego Stanisława Stabro w ramach Nocy Poezji 2013; organizator: Urząd Miasta Krakowa (Kraków, 6 września 2013).

122. Muzyczna natura rzeczy (uwagi o powieści »Śpiewaj ogrody« Pawła Huelle) podczas spotkania Klucze do wyobraźni: Paweł Huelle; organizator: Centrum Kultury Zamek (Poznań, 26 lutego 2014).

123. Prawda metafory (uwagi o pisarstwie Dariusza Czai) jako wstęp do wykładu prof. Dariusza Czai inaugurującego przedsięwzięcie Literatura i filozofia. Wykłady krakowskie; organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Kraków, 3 marca 2014).

124. Poezja jako przekład w ramach seminarium otwartego Paul Celan: poezja i przekład (seminarium przeprowadził Ryszard Krynicki); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 3 kwietnia 2014).

125. Letteratura e topografia. Auschwitz, Majdanek, i luoghi della disumanità jako wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 10 kwietnia 2014).

126. Przez ogień (uwagi o poezji Tadeusza Różewicza) jako wprowadzenie do wieczoru Poeci – Tadeuszowi Różewiczowi w ramach Nocy Poezji 2014; organizator: Urząd Miasta Krakowa (Kraków, 4 października 2014).

127. Rozłam światła (uwagi o tomie »Pod światło« Jacka Podsiadły) na ogólnopolskiej konferencji Romans z wierszem. Czytanie i o czytaniu poetów w wieku męskim; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Poznań, 14 października 2014).

128. Nuta człowiecza (na marginesie »Asymetrii«) jako wprowadzenie do wieczoru autorskiego Adama Zagajewskiego; organizator: Wydawnictwo a5 (Kraków, 16 października 2014).

129. Żydowski żywioł polszczyzny jako wprowadzenie do dyskusji panelowej Wybieranie języka, wybieranie narodu, czyli czy istnieje obowiązek bycia pisarzem żydowskim (na przykładzie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) w ramach Bruno Schulz Festiwal (dyskusja z udziałem Z. Kudelskiego, A. Morawca, J. Tokarskiej-Bakir, prowadzenie P. Próchniak); organizatorzy: MKiDN, Miasto Wrocław, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 18 października 2014).

130. Herbert: widzialność świata w ramach interdyscyplinarnego seminarium Sztuka patrzenia: studium przedmiotu (którego nie ma); organizatorzy: Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Pracownia Narracji Fotograficznej ASP w Warszawie, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, 22 października 2014).

131. Klekot kołatki w ramach seminarium otwartego Ogrody słów (na marginesach powieści »Śpiewaj ogrody«) (seminarium z udziałem Pawła Huelle); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 23 października 2014).

132. Proletariusze mitologii (uwagi o »Królu mrówek«) na konferencji Zbigniew Herbert a ruch myśli zorganizowanej w ramach międzynarodowego sympozjum Herbert 2014. 90. urodziny poety; organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, 28 października 2014).

133. Rzeczy wyobraźni i świetlistość form jako wprowadzenie do: Colloquia imaginaria: wyobraźnia granic (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo Pasaże (Kraków, 28 listopada 2014).

134. Manowiec (o jednym wierszu Jana Lechonia) na ogólnopolskiej konferencji Świat obok nas. IV Zakopiańska Konferencja Antropologiczna; organizatorzy: Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, Muzeum Tatrzańskie, Wydawnictwo Czarne, Redakcja kwartalnika „Konteksty” IS PAN (Zakopane, 12 grudnia 2014).

135. The Second Coming (W. B. Yeats) jako wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 16 kwietnia 2015).

136. Rzeczywistość scyfryzowana i usieciowiona jako wyzwanie dla polonistyki (o projekcie studiów „Polonistyka: teksty kultury i animacja sieci”) na ogólnopolskiej konferencji Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowywania kształcenia studentów polonistyki do nowej rzeczywistości; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Zarząd POKL na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Poznań, 18 maja 2015).

137. Sny i rdza. Uwagi o wierszach Bartosza Konstrata na ogólnopolskiej konferencji Nieznani obecni. Sesja o młodej poezji; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Poznań, 20 maja 2015).

138. Barańczak: ciemny wątek jako wykład otwarty w ramach Festiwalu „Poznań Poetów”; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek (Poznań, 21 maja 2015).

139. Wiersze dotknięte przez ciemność (wypisy z Różewicza) jako wykład mistrzowski na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, organizator: Wydział Filologiczny UG (Gdańsk, 4 listopada 2015).

140. Rzeczywista obecność poezji (na marginesie lekcji George’a Steinera) na ogólnopolskim seminarium Steiner: rzeczywiste obecności; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 22 stycznia 2016).

141. Rzeczywista obecność poezji (na marginesie lekcji George’a Steinera – dopowiedzenie) na seminarium otwartym Pisanie nowoczesności (w kręgu myśli George'a Steinera); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 18 maja 2016).

142. Ptasia materia (przyczynek do lektury »Nocy wielkiego sezonu«) na międzynarodowej konferencji Bruno Schulz a współczesna teoria kulturowa – w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu; organizatorzy: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu” (Drohobycz, 6 czerwca 2016).

143. W poszukiwaniu formy bardziej pojemnej (portal stronypoezji.pl) na VI Światowym Kongresie Polonistów (sympozjum międzynarodowe); organizatorzy: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, KNoL PAN, KJ PAN, KNoK PAN (Katowice, 24 czerwca 2016).

144. W tym szronie (od »Zimnych krajów« do »Drobnej zmiany«) jako wprowadzenie do seminarium otwartego: Poeci pokolenia przełomu: Marcin Świetlicki, organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo a5 (Kraków, 20 października 2016).

145....żywym chodziłem upiorem” – Andrzeja Bursy życie pośmiertne jako wprowadzenie do: Poezja w Krakowie: spotkanie przy wierszach Andrzeja Bursy (z udziałem R. Krynickiego, M. Świetlickiego, J. Zach); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Gmina Miejska Kraków, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Księgarnia „Bona / Książka i Kawa” (Kraków, 26 października 2016).

146. Od »Księgi Blasku«do »Willi Bianki«. Schulzowska trylogia Władysława Panasa w ramach sympozjum Друга осінь – 2016 (на 74-ті роковини загибелі Бруно Шульца); organizatorzy: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, Благодійний Фонд „Музей та Фестиваль Бруно Шульца” (Drohobycz, 19 listopada 2016).

147. Gościnność poezji (na marginesie pieśni uchodźców) na ogólnopolskim sympozjum VI Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne: Konteksty rzeczywistości. Rzeczywistość w „Kontekstach”. O myśleniu w perspektywie gościnności; organizatorzy: Kwartalnik „Konteksty”, Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, Muzeum Tatrzańskie, Wydawnictwo Czarne i in. (Zakopane, 8 grudnia 2016).

148. Którędy (z komentarzem) na seminarium otwartym Pisanie nowoczesności: formy obecności; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 21 stycznia 2017).

149. Powiew sensu (poezja i sieć) na seminarium otwartym Wiersze w sieci; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UP, Sekcja Dydaktyczna Studenckiego Koła Naukowego Polonistów UP, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (Kraków, 9 marca 2017).

150. Po stronie wiersza (w sieci) na seminarium otwartym Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej; organizatorzy: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ (Katowice, 16 marca 2017).

151. Gościnność wiersza (na marginesie pieśni uchodźców) na seminarium otwartym Pisanie nowoczesności: formy obcości; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 6 maja 2017).

152. Jest dźwięk (uwagi o poezji Jacka Podsiadły) jako wprowadzenie do spotkania autorskiego z Jackiem Podsiadłą w ramach 2. Festiwalu Książki w Opolu; organizatorzy: Fundacja „Fabryka Inspiracji”, Opolgraf (Opole, 3 czerwca 2017).

153. Polkowski: nuty, prześwity w ramach spotkania poświęconego poezji Jana Polkowskiego (z udziałem: J. Polkowskiego, W. Ligęzy, P. Próchniaka, prowadzenie J. M. Ruszar); organizatorzy: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Wydawnictwo JMM Trans-Atlantyk (Kraków, 20 czerwca 2017).

154. Tajemnica. Szkic do portretu Władysława Panasa na ogólnopolskim seminarium Gramatyki tworzenia; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 25 września 2017).

155. Ptasia zaszewka, plisa nocy (nad »Manekinami« Brunona Schulza) na międzynarodowej konferencji Apetyt na literaturę; organizatorzy: Wydział Polonistyki UJ, Katedra Krytyku Współczesnej UJ (Kraków, 6 października 2017).

156. Wiszary nocy (o jednym wątku wygłosowego opowiadania »Sklepów cynamonowych«) na ogólnopolskiej konferencji Schulz i po Schulzu;  organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Urząd Miejski w Zabrzu (Zabrze, 9 października 2017).

157. Powinność prawdy, scena pamięci na seminarium otwartym Misterium Bramy; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN), Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ (Lublin, 25 września 2017).

158. Teatr pamięci (studium przypadku) na ogólnopolskiej konferencji Retoryczność teorii (II). Teatr teorii; organizator: Katedra Poetyki i Teorii Literatury UP (Kraków, 7 listopada 2017).

159. Poezja w sieci: portal stronypoezji.pl w ramach sympozjum Друга осінь – 2017 (на 75-ті роковини загибелі Бруно Шульца); organizatorzy: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, Благодійний Фонд „Музей та Фестиваль Бруно Шульца” (Drohobycz, 20 listopada 2017).

160. Goście z  »Wesela«: Rachel na seminarium otwartym Wesele. Reaktywacja (seminarium z cyklu: Antropologia poza antropologią – między nauką a sztuką); organizator: Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ (Kraków, 25 listopada 2017).

161. Milczenie (o wierszu »De passage à Paris« Stanisława Balińskiego) na ogólnopolskim sympozjum VII Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne: „Nie potrafię tego powiedzieć...”; organizatorzy: Kwartalnik „Konteksty”, Stowarzyszenie Liber pro Arte, Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, Muzeum Tatrzańskie, Wydawnictwo Czarne i in. (Zakopane, 8 grudnia 2017).

162. 13 – jak trzynastozgłoskowiec na seminarium otwartym Liczby. Kalkulacje (seminarium z cyklu: Antropologia poza antropologią – między nauką a sztuką); organizator: Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ (Kraków, 20 stycznia 2018).

163. Śmierć na Rynku (glossy do jednego wiersza Bronisława Maja) na seminarium otwartym Ofiara. Ogień (seminarium z cyklu: Antropologia poza antropologią – między nauką a sztuką); organizator: Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ (Kraków, 6 marca 2018).

164.  Letteratura e rete: Le pagine della poesia – wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 18 kwietnia 2018).

165.  Conversazione sulla poesia polacca dopo il 1989 – wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 19 kwietnia 2018)

166. Słowa z ciemności (wypisy) na seminarium otwartym Brama. Pamięć (seminarium z cyklu: Antropologia poza antropologią – między nauką a sztuką); organizator: Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ (Kraków, 19 maja 2018).

167. Radary poezji jako wprowadzenie do spotkania: Krzysztof Siwczyk: mediany, ciemnopisy, Wojaczek (spotkanie z udziałem Krzysztofa Siwczyka, prowadzenie: Grzegorz Jędrek, Paweł Próchniak); element festiwalu Miasto Poezji '2018; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 23 maja 2018).

168. Słowa pod włos jako wprowadzenie do spotkania: Pablopavo / Paweł Sołtys: poeta na scenie (i w prozie) (spotkanie z udziałem  Pawła Sołtysa, prowadzenie: Grzegorz Jędrek, Paweł Próchniak); element festiwalu Miasto Poezji '2018; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 24 maja 2018).

169. „Usłyszcie mój krzyk”: film – wiersz – komentarz jako wykład otwarty w ramach festiwalu Miasto Poezji '2018; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 25 maja 2018).

170. Proza poezji jako wprowadzenie do wieczoru autorskiego Jacka Podsiadły w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu; organizatorzy: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu, Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie (Drohobycz, 2 czerwca 2018).

171. Plisa, zaszewka (o jednym przeplocie wątków w »Manekinach«) na międzynarodowej konferencji Бруно Шульц: філософія, поетика та інші перспективи місця / Bruno Schulz: filozofia, poetyka i inne perspektywy miejsca; organizator: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu (Drohobycz, 4 czerwca 2018).

172. Żadan i Drohobycz (historia książki) jako wprowadzenie do spotkania autorskiego Serhija Żadana w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu; organizatorzy: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu, Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie (Drohobycz, 6 czerwca 2018).

173. Przeciw poetom (glosy) na ogólnopolskiej konferencji Przed i po. Witold Gombrowicz; organizatorzy: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, Urząd Miejski w Zabrzu (Zabrze, 12 września 2018).

174. Brama pamięci. Działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w kontekście studiów nad pamięcią (wybrane wątki) na ogólnopolskiej konferencji Studia nad pamięcią w Polsce. Stan i kierunki badań; organizatorzy: Instytut Socjologii UW, Wydział Polonistyki UJ (Kraków, 28 września 2018).

175. Esej wpisany w miasto. Działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie jako studium pamięci na ogólnopolskim sympozjum Opowiedzieć / unicestwienie – nieobecność – ślady (interdyscyplinarne seminarium na zakończenie misterium-upamiętnienia w 75. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt”); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydział Filologiczny UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Lublin, 6 listopada 2018). 

176. Wir wierszy (uwagi o poezji Tomasza Różyckiego) jako wprowadzenie do wieczoru autorskiego Tomasza Różyckiego (prowadzenie: Paweł Próchniak); organizator: Wydawnictwo a5 (Kraków, 14 listopada 2018).

177. Ślady pamięci. Uwagi o wierszu »Заповіт« (»Ostatnia wola«) Tarasa Szewczenki na sympozjum Друга осінь – 2018 (на 76-ті роковини загибелі Бруно Шульца); organizatorzy: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, Благодійний Фонд „Музей та Фестиваль Бруно Шульца” (Drohobycz, 20 listopada 2018).

178. Słabość poezji. Glosy do diatryby »Przeciw poetom« Witolda Gombrowicza na ogólnopolskim sympozjum VIII Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne: Słabość; organizatorzy: redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN), Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, Muzeum Tatrzańskie, Wydawnictwo Czarne i in. (Zakopane, 7 grudnia 2018).

179. Lipska: selfie z awarią świata (laudacja) podczas gali Nagrody im. Józefa Turowicza 2018; organizator: Fundacja Jerzego Turowicza (Kraków, 26 stycznia 2019).

180. Le parole sono libere (sull'indipendenza della poesia) – wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 10 kwietnia 2019). 

181. Il mondo (poema ingenuo). Conversazione su Czesław Miłosz – wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 11 kwietnia 2019).

182. Czółno bez dna (uwagi o poezji Krystyny Dąbrowskiej) jako wprowadzenie do spotkania autorskiego Krystyny Dąbrowskiej (prowadzenie: Paweł Próchniak); w ramach: 8. Festiwal Miłosza: Zdobycie władzy; organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Fundacja Miasto Literatury (Kraków, 6 czerwca 2019).

183. Awers ciszy (na marginesie siedmiu relacji i dwóch wierszy) na ogólnopolskim seminarium Opowiedzieć / ślady (interdyscyplinarne seminarium w 76. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt”); organizatorzy: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN), Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” (Lublin, 7 listopada 2019).

184. Konteksty: Planeta Schulz (wspólnie z prof. Dariuszem Czają) w ramach sympozjum Brno čte Bruna; organizatorzy: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (Ústav slavistiky), Divadlo "Husa na provázku" (Brno, 12 listopada 2019).

185. „Контексти” про Шульцфест: „Планета Шульц” (wspólnie z dr Wierą Meniok) w ramach: Міжнародний літературно-мистецький проект „Друга Осінь” 2019; organizator: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu (Drohobycz, 19 listopada 2019).

186. Rewersy (o siedmiu rękopisach świadków Szoa) na ogólnopolskim sympozjum IX Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne: Spisane (?) będą czyny i rozmowy; organizatorzy: redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN), fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, Muzeum Tatrzańskie, wydawnictwo Czarne (Zakopane, 5 grudnia 2019).

187. Siedem zaklęć (wideo) w ramach: „Between.Pomiędzy”. XI Festiwal Literatury i Teatru [realizacja w postaci witryny internetowej: kosmopolis-between.pl]; organizatorzy: zespół wykładowców, studentów i absolwentów kierunku studiów Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi i Wiedza o Teatrze prowadzonego na Uniwersytecie Gdańskim (Sopot - Gdańsk - Gdynia, 11-17 maja 2020).

188. Fonti, labirinti (poesia e memoria) – wykład on-line dla studentów Università Ca' Foscari Venezia; organizatorzy: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca' Foscari, prof.ssa Francesca Fornari (14 maja 2020).

189. Bezgłos (o rewersach ciszy w teatrze pamięci) – wykład inauguracyjny na ogólnopolskiej konferencji on-line: Oblicza postpamięci 4 – Narracje alternatywne i marginalizowane; organizatorzy: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW (22 października 2020).

190. Świadectwo snu (przypadek »Wież« Robert Calasso) na ogólnopolskim sympozjum on-line X Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne: Ramy świadectwa; organizatorzy: redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN), fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, Muzeum Tatrzańskie, ZAiKS, wydawnictwo Czarne (12 grudnia 2019).

 

DYSKUSJE PANELOWEBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


1. Autorytet: próba definicji oraz Literatura a autorytet w ramach międzynarodowego sympozjum Triangel-Kolloquium: Autorytety, odrzucone lecz konieczne?; organizatorzy: Guardini Stiftung e. V. w Berlinie, Instytut Filologii Polskiej UAM (Berlin, 16-17 listopada 2001).

2. Wieloaspektowość feminizmu w ramach ogólnopolskiej konferencji Kobieta w literaturze; organizator: Koło Naukowe Kolegium MISH KUL (Lublin, 16 kwietnia 2002).

3. Rola i metody pracy tutora oraz Indywidualne kształcenie a problemy rynku pracy w ramach ogólnopolskiej Konferencji tutorów Akademii Artes Liberales; organizator: Fundacja Instytut Artes Liberales (Kazimierz Dolny, 16-18 października 2002).

4. Dwanaście razy »Dwanaście« w ramach sesji Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 16 maja 2006).

5. Natchnienie a twórczość artystyczna w ramach ogólnopolskiej sesji Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze; organizatorzy: Kolegium MISH KUL, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, 28 lutego 2007).

6. Ostatnia Wieczerza: tajemnica obecności, obecność tajemnicy w ramach sesji Ślad niemożliwego: wokół »Ostatniej Wieczerzy« Pawła Huelle; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo »Znak«, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 25 kwietnia 2007).

7. Nieoczywiste wiersze religijne Marcina Świetlickiego w ramach obchodów piętnastolecia zespołu „Świetliki”; organizatorzy: Narodowy Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Kraków, 1 grudnia 2007).

8. Czechowicz krytyków w ramach ogólnopolskiej konferencji Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 28 maja 2008).

9. Herbert krytyków w ramach ogólnopolskiej konferencji Herbert poetów, krytyków, studentów; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 29 maja 2008).

10. Co nowego w młodej polskiej literaturze? w ramach: Nagroda Kościelskich 2008: Wielkie Nocne Czytanie; organizator: Fondation Kościelski Genève (Poznań, 10 października 2008).

11. »Król mrówek« Herberta – prywatna mitologia w ramach: Festiwal 4 pory książki: pora prozy; organizator: Narodowy Instytut Książki (Kraków, 15 października 2008).

12. Akcenty nad nicością i prochem w ramach międzynarodowej sesji Urodziny Herberta; organizator: Narodowy Instytut Książki (Kraków, 28 października 2008).

13. Zbigniew Herbert – jasne i ciemne źródła poezji w ramach: VI opolska jesień literacka; organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Urząd Miasta Opola (Opole, 4 listopada 2008).

14. Dlaczego warto czytać poezję? w ramach Festiwal 4 pory książki: pora poezji; organizatorzy: Narodowy Instytut Książki, Książnica Beskidzka (Bielsko-Biała, 11 marca 2009).

15. Wiersze na wietrze w ramach Festiwal 4 pory książki: pora poezji; organizator: Narodowy Instytut Książki (Kraków, 12 marca 2009).

16. Pisząc o poezji w ramach Festiwal 4 pory książki: pora poezji; organizatorzy: Narodowy Instytut Książki, Księgarnia Bookarest w Poznaniu (Poznań, 13 marca 2009).

17. Wokół »Wierszy na wietrze« w ramach Festiwal 4 pory książki: pora poezji; organizatorzy: Narodowy Instytut Książki, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (Gdańsk, 14 marca 2009).

18. Polonistyka: perspektywy, oczekiwania w ramach ogólnopolskiej konferencji Nowa polonistyka: perspektywy, oczekiwania; organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz, 3 kwietnia 2009).

19. Jak czytać, pisać i rozmawiać o poezji? w ramach ogólnopolskiego festiwalu Poznań poetów; organizator: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 19 maja 2009).

20. „Niektórzy lubią poezję...” – rozmowa o poezji i krytyce (z udziałem A. Franaszka, J. Polkowskiego, T. Różyckiego, M. Stali, prowadzenie P. Próchniak); organizator: Wydawnictwo »Znak« (Kraków, 27 stycznia 2011).

21. Czesław Miłosz – ritratto a mosaico w ramach Incroci di civiltà. Incontri internazionali di litteratura a Venezia: Venezia di Miłosz; organizatorzy: Città di Venezia, Università Ca'Foscari Venezia, Istituto Polacco di Roma (Wenecja, 15 kwietnia 2011).

22. Czas (na) Miłosza (w ramach festiwalu Poznań poetów); organizator: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 18 maja 2011).

23. Czesław Miłosz – poeta, myśliciel, człowiek; organizator: Biblioteka Śląska (Katowice, 22 listopada 2011).

24. Podróż i pismo  w ramach seminarium otwartego z cyklu Czytanie tekstów kultury; organizator:  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 17 stycznia 2013).

25. Miejsca nieistnienia: obozy zagłady w ramach seminarium otwartego z cyklu Czytanie tekstów kultury; organizator:  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 9 kwietnia 2013).

26. Stulecie „Xiędza Fausta”  w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator:  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 5 czerwca 2013).

27. Tajemnica wiersza w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator:  Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 5 czerwca 2013).

28. Wokół haiku w ramach przedsięwzięcia RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego; organizatorzy: Wydawnictwo EMG, Krakowskie Biuro Festiwalowe i in. (Kraków, 27 czerwca 2013).

29. Jakiej literatury Polacy potrzebują? Eseiści i poeci o przyszłości sztuki słowa w ramach cyklu Czwartek literacki; organizator Biblioteka Kórnicka PAN (Poznań, 24 października 2013).

30. Klucze do wyobraźni: Jacek Podsiadło (z udziałem K. Kuczyńskiej-Koschany, J. Podsiadły, A. Poprawy, P. Próchniaka); organizator: Centrum Kultury Zamek (Poznań, 14 października 2014).

31. Odnaleźć poetę w ramach Bruno Schulz Festiwal (dyskusja z udziałem A. Arno, P. Matywieckiego, R. Romaniuka, prowadzenie P. Próchniak); organizatorzy: MKiDN, Miasto Wrocław, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 17 października 2014).

32. Wybieranie języka, wybieranie narodu, czyli czy istnieje obowiązek bycia pisarzem żydowskim (na przykładzie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) w ramach Bruno Schulz Festiwal (dyskusja z udziałem Z. Kudelskiego, A. Morawca, J. Tokarskiej-Bakir, prowadzenie P. Próchniak); organizatorzy: MKiDN, Miasto Wrocław, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 18 października 2014).

33. Poezja i duchowość w ramach międzynarodowego sympozjum Herbert 2014. 90. urodziny poety (dyskusja z udziałem D. Czai, o. J. A. Kłoczowskiego, M. P. Markowskiego, prowadzenie P. Próchniak); organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, 29 października 2014).

34. Uwspółcześniać? potrzeba modernizacji, granice zbiegów modernizacyjnych, bilans zysków i strat w ramach ogólnopolskiej konferencji Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo Pasaże (Kraków, 6 maja 2015).

35. Interpretować obrazem: „Na wieży Babel” [wiersz Wisławy Szymborskiej w transkrypcji filmowej Marii Wróż-Prusiewicz] w ramach Festiwalu „Poznań Poetów”; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek (Poznań, 22 maja 2015).

36. Słowa są wolne – dyskusja z udziałem P. Matywieckiego, I. Biełowa, Z. Dmitrocy, prowadzenie P. Próchniak; w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Lublin, 1 czerwca 2016).

37. Bitwa o literaturę: Leśmian w roku nieleśmianowskim – dyskusja z udziałem: A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, prowadzenie: J. Sosnowski; organizator: Teatr Stary w Lublinie (Lublin, 30 maja 2017).

38. Misterium Bramy. Antropologia pamięci – dyskusja zorganizowana w ramach cyklu Cultura lectionis; organizator: Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (Wrocław, 7 marca 2018).

39. Misterium Bramy. Konteksty – na seminarium otwartym Brama. Pamięć (seminarium z cyklu: Antropologia poza antropologią – między nauką a sztuką); organizator: Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ (Kraków, 19 maja 2018).

40. Opowiedzieć – rozmowa pisarzy (z udziałem Mikołaja Grynberga, Piotra Matywieckiego, i Jerzego Sosnowskiego; prowadzenie: Paweł Próchniak, Robert Traba) w ramach ogólnopolskiego sympozjum Opowiedzieć / unicestwienie – nieobecność – ślady (interdyscyplinarne seminarium na zakończenie misterium-upamiętnienia w 75. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt”); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydział Filologiczny UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Lublin, 7 listopada 2018).

41. Zacieranie, wyparcie. Rozmowa o Lwowie non fiction 1918 (z udziałem Grzegorza Gaudena, Wiery Meniok i Pawła Próchniaka) w ramach sympozjum Друга осінь – 2018 (на 76-ті роковини загибелі Бруно Шульца); organizatorzy: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, Благодійний Фонд „Музей та Фестиваль Бруно Шульца” (Drohobycz, 20 listopada 2018).

42. W pogoni za wielorybem (antropologia sztuki / sztuka antropologi) – rozmowa z prof. Dariuszem Czają na kanwie książki Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych; prowadzenie: Paweł Próchniak; organizatorzy: Wydawnictwo Pasaże, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ (Kraków, 1 kwietnia 2019).

43. Bitwa o literaturę: Czy istnieje jeszcze kanon literacki? – dyskusja z udziałem: I. Kasperek i P. Próchniaka, prowadzenie: J. Sosnowski; organizator: Teatr Stary w Lublinie (Lublin, 7 maja 2019).

44. Władza poezji, władza nad poezją – debata z udziałem: A. Kałuży, M. Piotrowskiej-Grot, P. Próchniaka, prowadzenie: P. Śliwiński; w ramach: 8. Festiwal Miłosza: Zdobycie władzy; organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Fundacja Miasto Literatury (Kraków, 7 czerwca 2019).

45. Wieczór między wierszami – dyskusja z udziałem M. Dzieduszyckiej, M. Zagańczyka, P. Próchniaka, prowadzenie: J. Zętar; w ramach wernisażu wystawy Nagła wyspa. Herbert 2019; organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 11 sierpnia 2019).

46. Plav: Lvov – hranice iluzí – dyskusja z udziałem: G. Gaudena i P. Próchniaka, prowadzenie: H.N. Palková; ramach sympozjum Brno čte Bruna; organizatorzy: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (Ústav slavistiky), Divadlo "Husa na provázku" (Brno, 12 listopada 2019).

47. Лотар Кінкенштайн: „Іскри” (дрогобицькі вірші) – dyskusja z udziałem L. Quinkensteina, W. Meniok, P. Próchniaka, prowadzenie G. Józefczuk; w ramach: Міжнародний літературно-мистецький проект „Друга Осінь” 2019; organizator: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu (Drohobycz, 20 listopada 2019).

48. Inaczej archiwum: Nokturny – dyskusja z udziałem A. Bednarek-Bohdziewicz, J. Bohdziewicza, P. Próchniaka; w ramach ogólnopolskiego sympozjum IX Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne: Spisane (?) będą czyny i rozmowy; organizatorzy: redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN), fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, Muzeum Tatrzańskie, wydawnictwo Czarne (Zakopane, 5 grudnia 2019).

49. Inaczej archiwum: Gramatyka bieli – dyskusja z udziałem D. Czai, Z. Benedyktowicza, P. Próchniaka; w ramach ogólnopolskiego sympozjum IX Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne: Spisane (?) będą czyny i rozmowy; organizatorzy: redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN), Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, Muzeum Tatrzańskie, wydawnictwo Czarne (Zakopane, 6 grudnia 2019).

50. Inaczej archiwum: Strażnik wrót – dyskusja z udziałem M. Klingera, D. Czai, P. Próchniaka; w ramach ogólnopolskiego sympozjum IX Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne: Spisane (?) będą czyny i rozmowy; organizatorzy: redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN), fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, Muzeum Tatrzańskie, wydawnictwo Czarne (Zakopane, 6 grudnia 2019).

51. Planeta Schulz – dyskusja z udziałem Z. Benedyktowicza, G. Józefczuka, W. Meniok, P. Próchniaka, prowadzenie: o. Tomasz Dostatni; organizatorzy: redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN),  Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu, Stowarzyszenie „Festiwal Brunona Schulza”, Fundacja „Ponad Granicami”, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” (Lublin, 28 stycznia 2020).

52. W stronę: „Pusty las” – dyskusja z udziałem M. Sznajderman i K. Szpilki, prowadzenie: P. Próchniak; organizatorzy: Dom Słów i wydawnictwo Czarne (Lublin, 13 lutego 2020).

 

WARSZTATYBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. 100 pytań do Ryszarda Krynickiego – w ramach III Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej; organizator: Instytut Książki (Kraków, 21 czerwca 2013).

2. Pamięć wiersza – afekt pamięci (»De passage à Paris« Stanisława Balińskiego) – w ramach III Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej dla Doktorantów: Pamięć i afekty; organizator: Konferencja Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich (Baranów, 2-4 lipca 2013).

3. Warsztaty twórczego czytania – w ramach festiwalu Europejski Poeta Wolności; organizator: Miasto Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej (Gdańsk, 19 marca 2014).

4. Blisko wiersza – w ramach festiwalu Miasto Poezji '2014; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Lublin, 20 maja 2014).

5. Zamieszkać we wnętrzu metafory – w ramach BIBA 2014. Akademia Kultury: biblioteczne inicjatywy, biblioteczne aktywności; organizatorzy: MKiDN, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 16 października 2014).

6. Biblioteka jako miejsce przyszłości – w ramach BIBA 2014. Akademia Kultury: biblioteczne inicjatywy, biblioteczne aktywności; organizatorzy: MKiDN, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 18 października 2014).

7. Blisko wiersza – w ramach festiwalu Miasto Poezji '2015; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Lublin, 27 maja 2015).

8. Blisko wiersza – w ramach festiwalu Miasto Poezji '2017; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Lublin, 1-2 czerwca 2017).

9. Wiersze w sieci. W poszukiwaniu formy bardziej pojemnej; organizatorzy: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Autobiograficzne, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US (Szczecin, 5 czerwca 2017).

10. Poezja i pamięć – w ramach 10. warsztatów poetyckich Pomost; organizatorzy: Stowarzyszenie Salon Literacki, Gmina Miastko (Trzcinno, 28 kwietnia – 2 maja 2018).

11. Poezja i pamięć – w ramach festiwalu Miasto Poezji '2018; organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Lublin, 24-25 maja 2018).

12. Poezja i pamięć – w ramach 8. międzynarodowego festiwalu Czas Poetów; organizatorzy: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (Lublin, 12 października 2018).

 

GRANTYBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


1. Chaos i ład. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (nr projektu: 1 HO1C 035 15); realizacja: 1998-2000 (KUL); charakter udziału: główny wykonawca.

2. Współcześni poeci. Interpretacje (nr projektu: 1 HO1C 032 18); realizacja: 2000-2002 (IBL PAN); charakter udziału: główny wykonawca.

3. Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu (nr projektu: 5 H01C 034 21); realizacja: 2002 (UwB); charakter udziału: wykonawca.

4. Poeci Młodej Polski (nr projektu: 2 H01C 078 22); realizacja: 2002-2005 (KUL); charakter udziału: główny wykonawca.

5. 34 najważniejsze polskie książki poetyckie 1945-89 (nr projektu: N N103 266938); realizacja: 2009-2011 (UŚ); charakter udziału: wykonawca.

6. Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (nr projektu: N R17 0005 06/2009); realizacja: 2011-2012 (IBL PAN); charakter udziału: wykonawca.

7. Polska poezja współczesna: przewodnik encyklopedyczny (leksykon, antologia wierszy, almanach wypowiedzi krytyczno-literackich) (nr projektu: 11 H 12 0245 81); realizacja: 2013-2016 (UAM); charakter udziału: główny wykonawca.

8. Strategie „ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku (OPUS 5, panel HS2); realizacja: 2013-2016 (UŁ); charakter udziału: wykonawca (w latach: 2013-2015).

9. Identità e incroci culturali nel tempo e nello spazio nelle loro molteplici forme e nei loro effetti in ambito letterario e in ambito non letterario – linia C w ramach projektu Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 realizowanego na Dipartimento Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università Ca' Foscari Venezia; charakter udziału: wykonawca.