Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pałac Chrzanowskich (Śliwińskich) w Lublinie

Dawny pałac Chrzanowskich – dziś klinika okulistyczna – przy ulicy Chmielnej 1 to budynek z końca XIX wieku. Przez wiele lat był siedzibą różnych stowarzyszeń i placówek oświatowych.

Dawny Pałac Chrzanowskich w Lublinie
Dawny Pałac Chrzanowskich w Lublinie (Autor: Zętar, Joanna)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia

Obiekt wybudowany pod koniec XIX wieku dla rodziny Chrzanowskich. Został przekazany Stowarzyszeniu Opieki nad Dziewczętami im. Świętej Rodziny i był jego własnością do okresu powojennego.
Podczas okupacji władze umieściły w nim szkołę. Tradycje szkolne obiektu kontynuowała szkoła zawodowa, umieszczona tam po wojnie. W budynku mieścił się też zakład wychowawczy oraz jadłodajnia „urzędnicza” prowadzona przez Zgromadzenie Świętej Zyty.
W 1955 roku władze przekazały pałac Akademii Medycznej z przeznaczeniem na klinikę okulistyczną.
W 1998 pałac stał się własnością Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Serca Jezusowego.

Lokalizacja

ul. Chmielna 1

Architekt

Nieznany

Bryła

Obecnie budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Ryzality dwukondygnacyjne z umieszczonymi między nimi portykami kolumnowymi. Dach mansardowy.

Materiał i konstrukcja

Obiekt murowany z cegły palonej na zaprawie wapiennej. Drzwi i okna drewniane, podobnie jak część stropów i więźba dachowa. Dach z blachy ocynkowanej. Na tarasach balustrady żeliwne, w oknach – z żelaza kutego.

Elewacje

Elewacje z podziałami architektonicznymi. Między pierwszą a drugą kondygnacją gzyms kordonowy, podokienny. Pozostałe gzymsy z motywem rozetowo-akantowym. Wszystkie elewacje zwieńczone gzymsem konsolowym.
Na narożnikach elewacji i w połaciach międzyokiennych boniowane lizeny.

Wnętrze

Częściowo zachowano pierwotny układ pomieszczeń. Remonty adaptacyjne przeprowadzane wielokrotnie. Brak oryginalnego wyposażenia wnętrz.

Literatura

Cebulak A., Pałac, obecnie Klinika Okulistyczna, Lublin 2002. Archiwum WUOZ, sygn. 4215.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe