Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Oskar Hansen – bibliografia

Życie i twórczość Oskara Hansena. Wybrana bibliografia.

 

Domagała M., Dwa dni o Hansenie, „Gazeta w Lublinie”, 20.10.2008, s. 5.
Domagała M., No i już po raz drugi psują nam dzieło Hansena, „Gazeta w Lublinie”, 4.08.2009, s. 1.
Domagała M., W hołdzie architektowi, „Gazeta w Lublinie”, 6.08.2009, s. 2.

Fudala T., Nowoczesność zawinięta w papierku. Wystawa Oskara Hansena w Zachęcie, „Sekcja. Magazyn artystyczny”, luty 2008.

Hansen O., Forma Otwarta, „Przegląd Kulturalny” 1959, nr 5, s. 5.
Hansen O., Nauczyciel, „Architektura” 1966, nr 12, s. 544.
Hansen O., Zobaczyć świat. Forma Zamknięta czy Forma Otwarta. Struktury wizualne. O wizulanej semantyce, red. J. Gola, Warszawa 2005.
Jarecka D., Ku formie otwartej, „Gazeta Wyborcza”, 5.05.2005.
Jarecka D., Nie burzyć, uczłowieczać, „Gazeta Wyborcza”, 14.01.2007.

Kronika. Wystawa Oskara Hansena, „Projekt” 1957, nr 3, s. 36.

Król A., Forma otwarta – pierwsza nowoczesna koncepcja rzeźby w sztuce polskiej, [w:] Sztuka polska po 1945 r. Materiały Sesji SHS. Warszawa XI 1984, PWN Warszawa 1987, s. 213–228.

Ku Formie Otwartej, oprac. O. Hansen, J. Gola, Warszawa 2005.
Obrist H.U., Parreno P., Wywiad z Oskarem Hansenem [21 grudnia 2003, Szumin/Polska, dom Hansena], „Domus” 2004, nr 868, s. 73, tłum. M. Appelt.

Rozmowa z Oskarem Hansenem, rozm. W. Włodarczyk, [w:] W kręgu Formy Otwartej, red. J. Gola, Muzeum ASP, Warszawa 1986, s. 16.

Rozmowa... (na temat nowoczesnego pomnika), rozm. J.G., „Świat” 1962, nr 47, s. 8–9.

Stopczyk S., Oskar Hansen i jego forma otwarta w architekturze, „Projekt” 1962, nr 1, s. 34.