Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Opracowania kartograficzne Lublina XVII–XIX w.

Jednym z najbardziej znanych widoków Lublina jest litografia pochodząca z 6-tomowego dzieła „Civitates orbis terrarum" autorstwa Georga Brauna i Franza Hogenberga. Powstały w 1618 roku obraz Lublina wraz z opisem architektonicznym miasta nie jest typowym planem kartograficznym. Warto jednak pamiętać, że jest najstarszym zachowanym przedstawieniem Lublina.

 

Wśród najcenniejszych planów Lublina znajdziemy:
 

„Plan miasta Lublina” Karola Bekiewicza z 1649 roku

„Plan de la Ville et Fauxbourgs de Lublin” C. d'Orkena z 1716 roku

„Mappa generalna całego miasta JKM-ci Lublina...” Stanisława Jana Nepomucena Łęckiego z 1783 roku

„Plan miasta Lublina” Feliksa Łodzi-Bieczyńskiego z 1829 roku

„Plan Lublina” Michała Denara z 1875 roku