Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Opozycjoniści lubelscy

Biogramy osób zaangażowanych w działalność opozycyjną w okresie PRL w Lublinie. Są wśród nich m.in. ludzie związani ze środowiskiem „Spotkań”: Janusz Krupski, Zygmunt Kozicki, Jan Magierski, Wojciech Samoliński, Bogdan Borusewicz, Maciej Sobieraj; kolporterzy i drukarze: Wojciech Guz, Tomasz Grudzień, Jan Magierski; kapelani: o. Ludwik Wiśniewski, o. Wacław Oszajca, robotnik: Alfred Bondos.