Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Ognisko Nauczycielskie” – spis zawartości za rok 1930 i 1932

W latach 1929–1939 ukazywał się w Lublinie miesięcznik „Ognisko Nauczycielskie”. Był on poświęcony teorii i praktyce życia szkolnego, oświacie pozaszkolnej, zagadnieniom samokształcenia i regionalizmu oraz sprawom organizacyjno-społecznym.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Rok 1930

Numer 1

Artykuły
Redakcja, Drugi rok „Ogniska”
Feliks Popławski, Socjologiczne podstawy Samorządu uczniowskiego
Mieczysław Breitmeier, Gramatyka w szkole powszechnej
H.Z., Głos mężczyzny w sprawie robót kobiecych
W. Polkowski, O nauczaniu historii w szkole powszechnej
Alfons Faściszewski, O pieniądze na oświatę pozaszkolną
Mównica ogniskowa
Redakcja, Mównica ogniskowa
Antoni Mazur, Nauczyciel a duchowieństwo
W sprawie egzaminu praktycznego
Sprawy organizacyjne
Otwieramy Uniwersytet Ludowy w Nałęczowie
Z prac Związku P.N.S.P. na Polesiu
Nie wyrządzajcie krzywdy związkowi

Światła i cienie
Dobro kliki najwyższem prawem
Księże Proboszczu – tego za wiele...
Białe niewolnice

Kronika
Wołyń przystąpił do współpracy
Zjazd organizacyjny Lubelskiego Zw. Teatrów i Chórów Ludnych
Zjazd powiatowy Związku w Drohiczynie Poleskim
Podlasie ożywia się
Zjazd Nauczycielstwa w Sarnach
Zjazd Związku Teatrów Ludowych w Warszawie
Kasa Nauczycielska Oddziału Powiatowego w Lublinie
Zjazd Powiatowy Związku w Lublinie
Odznaczenie kol. Fryderyka Kosiarza
Lokal Noclegowy Związku w Lublinie

Recenzje
Porady prawne
Odpowiedzi Redakcji
Książki nadesłane
Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy
Ogłoszenie
Konkurs na okładkę do „Ogniska Nauczycielskiego”
Drzeworyt wykonany przez Wł. Jagiełłę


Numer 2

Artykuły
Uniwersytet Ludowy im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
Feliks Popławski, Socjologiczne podstawy Samorządu uczniowskiego (dokończenie)
Mieczysław Breitmeier, Gramatyka w szkole powszechnej (c.d.)
C. Wycech, W sprawie rysowania, malowania i lepienia map
Jan Popławski, Metoda całostkowa nauki języka w kl. I jako droga do poprawności pisania
Al. Suprynowski, O organizację pracy regjonalnej
M.J. Patejuk, Refleksje w związku z egzaminem praktycznym
Sprawy organizacyjne
W sprawie Uniwersytetu Ludowego im. St. Żeromskiego w Nałęczowie
Ruch organizacyjny na Polesiu
Baczność Sokołów Podlaski!

Światła i cienie
Gruźlica – tragedią młodego życia
Kronika
Związek w liczbach
Budżety Zarządów Okręgowych
Organizacyjno-oświatowa konferencja koleżanek

Recenzje
Wł. Umińskiego „Pod flagą polską” przez F. Kotlińskiego
Odpowiedzi Redakcji
Zapiski bibliograficzne
Baczność pow. lubelski
Od wydawnictwa
Linoryt wykonany przez Juliusza Kurzątkowskiego


Numer 3

Artykuły
F. Mościbrodzki, Bez niedomówień i obsłonek
Fleonora Śmiałowska, Świetlice dziecięce jako czynnik wychowawczy
Mieczysław Breitmeier, Gramatyka w szkole powszechnej
Edmund Ślusarz, Gimnastyka w sali szkolnej
H. Zwolakiewicz, Wystawa exlibrisów słowiańskich w Lublinie
M. Łukaszek, Jeszcze o egzaminie praktycznym
Sprawy organizacyjne
Czekamy na spełnienie obowiązku
Zjazd Okręgowy w Brześciu n/B
Ruch organizacyjny w wojew. lubelskiem

Światła i cienie
Tego już chyba za wiele!
Jak to naprawdę było w Kazimierzu Dolnym?

Kronika
Już ostatni czas
Kurs społeczno-rolniczy w Nałęczowie
Koleżanki z Sokołowa dają dobry przykład
Chór nauczycielski
Ćwiczenia gimnastyczne
Lokal noclegowy
Podziękowanie

Recenzje
G. Biełych i L. Panielejew, „Republika Szkid” — powieść
Odpowiedzi Redakcji
Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy (zagadnienia regionalne)
Kącik
Linoleoryt wykonany przez K. Wiszniewskiego


Numer 4

Artykuły
Dzień dumań o Żeromskim w Nałęczowie
Jan Meckier, Znaczenie wychowawcze przedstawień i obchodów szkolnych
H.Z., Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Stanisław Komar, Jeszcze o szkole powszechnej i średniej
Franciszek Lesiuk, Wpływ kooperacji na charakter i uzdolnienie człowieka
Jan Stanek, Egzamin praktyczny, a wydajność pierwszych lat pracy nauczyciela
Wanda Haberkantówna nie żyje
Sprawy organizacyjne
Ruch organizacyjny w województwie lubelskiem
Wnioski i rezolucje Pierwszego Okręgowego Zgromadzenia Delegatów Związku P. N. S. P. w Brześciu n/
B
Światła i cienie
Panie Inspektorze, źle się bawicie!
Kronika
Janowi Kochanowskiemu w hołdzie
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Lublinie
Kurs przygotowawczy do egzaminu praktycznego w Brześciu n/B
Kurs przygotowawczy do egzaminu praktycznego w Chełmie
Komunikat w sprawie państwowych Wyższych Kursów Nauczycielskich w roku szk. 1930/31
Ważne dla nauczycielstwa szkół powszechnych
Zjazd Prezydiów Ognisk powiatu lubelskiego
Zjazd Powiatowy w Lublinie
Lokal noclegowy

Odpowiedzi Redakcji
Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy
Linoleoryt wykonany przez W. Skawinę


Numer 5

Artykuły
Władzom szkolnym pod rozwagę
Ludwik Grajewski, Prowadźmy młodzież do Muzeum – i wspierajmy tę Instytucję
Stanisława Wiktorówna, Rysunki w oddziałach niższych
Wincenty Chmielnicki, W sprawie rysowania map
Emigrant, O emigracji nauczycielskiej słów kilkoro
Alodja Popławska – Dzień dumań o Żeromskim
W sprawie reformy egzaminu praktycznego
Jan Meckier, O iskrę życia
Sprawy organizacyjne
Ruch organizacyjny w województwie lubelskiem
Światła i cienie
Przykra i smutna konieczność
Oświadczenie
Ksiądz z rewolwerem
„Na stos Polaków”
Głos rozpaczy
Gruźlica — tragedią młodego życia

Recenzje
F.A. Ossendowski, Mali zwycięzcy
Tadeusz Czapczyński, Metodyka ćwiczeń stylistycznych
J. Kaden-Bandrowski, Stefan Żeromski Prorok Niepodległości
Nowy środek naukowy: „Gamówka”
Kronika
Ciekawe liczby
Ruch służbowy nauczycieli szkół powszechnych
Komunikat
Ofiarność na rzecz szkoły
Dobrze spełniony obowiązek
Z życia oświatowego m. Kraśnika
Nauczyciele w Spółdzielczości
Korespondencyjny kurs teatralny dla kierowników i reżyserów teatrów ludowych
Kronika poleska

Poezje
Od Redakcji
Dawne „przypowieści prowincjonalne”
Lokal noclegowy

Odpowiedzi Redakcji
Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy
Książki nadesłane
Drzeworyt wykonany przez W. Skawinę


Numer 6

Artykuły
Stanisław Szymański, Nasze drogi
M. Łukaszek, Regionalizm a szkoła powszechna
Jan Gołąb, Zagadnienie psychologii
Florentyn Kotliński, Polskie nazwy w geografii świata
J. Wera Tropaczyńska – Konkursy kultury mieszkań
H. Zwolakiewicz, Pietrzków. (Wycieczka etnograficzno-krajoznawcza)
Kasy Stefczyka
Edward Kosztalak, O właściwą opiekę lekarską dzieci szkolnych na wsi
A. Tur Mirski, Unifikacja organizacyj nauczycielskich ni Polesiu
Światła i cienie
„Idzie silny prąd, który wszystko zmiecie”
Ustami blisko, sercem daleko od głoszonych ideałów

Recenzje
Dziesięciolecie 7-mio kl. publicznej Szkoły powszechnej im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie
Kronika
Sprawozdanie z I. Zjazdu Kobiet społ. prac. w Lublinie
Posiedzenie Zarządu Okręgu Zw. Poi Naucz. Szk. Powsz. w Lublinie
Chór Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Ziemi Lubelskiej
Zmiany w Min. W.R.iO P.

Od Redakcji

Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy
Książki nadesłane
Rozstrzygnięcie konkursu na okładkę
Linoleoryt wykonany przez Juliusza Kurzątkowskiego


Numer 7

Artykuły
F. Rusin, Wydeptane drogi
Tropaczyńska Wera, 10 dni w Nałęczowie
W. Polkowski, Kilka uwag metodycznych o nauczaniu języka obcego w szkole powszechnej
Felicja Kasprzykówna, Kształcenie estetyczne
F.P., Ostatni dzień na Pałubach
J. Czechowicz — Słówko o lubelskich siestrzanach
Mównica ogniskowa
K. Zem., Nauczyciel, a polityka
Światła i cienie
Gdzie się podziała Wasza miłość bliźniego?
Rezolucja
Przyślij żonę...
Chłop powinien za drzwiami stać
Ile cię trzeba cenić...
Wytworny język
Szczyt cierpliwości

Kronika
Lubelska
Poleska
Wołyńska
Z wydawnictw
Recenzje
Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy
Książki nadesłane
Odpowiedzi Redakcji
Kącik
Linoleoryt wykonany przez Kazimierza Pieniążka


Numer 8

Artykuły
F. Mościbrodzki, O ideologię Związku Nauczycielstwa Polskiego
St. Madejowa, U progu nowego życia
Feliks Popławski, O świetlicę na wsi
Felicja Kasprzykówna, Kształcenie estetyczne
A. Cybula, Uniwersytet Ludowy i jego znaczenie
Mównica ogniskowa
Nauczyciel a polityka
Światła i cienie
Z wołyńskiej niwy
Groźny paragraf i przeniesienie zachętą do pracy
Jakiś tchórz...
Organizacja musi stać!
Światełko
Odpowiedź

Kronika
Zjazd Prezydjów Oddziałów Pow. i Lustratorów Okręgu Lubelskiego
Pierwsza Konferencja pracowników U. L. w Szycach
Wojewoda Remiszewski na emeryturze
Komunikat

Z wydawnictw
Recenzje
Przegląd prasy
Odpowiedzi Redakcji
Kącik

Linoleoryt (Herb woj. Lubelskiego) wykonany przez W. Skawinę


Numer 9

Artykuły
F Rusin, W stuletnią rocznicę
F. Mościbrodzki, Zjednoczenie Młodzieży Polskiej
St. Madejowa, U progu nowego życia
Te-Mat, Teatr Ludowy w Lubelszczyźnie
Henryk Zwolakiewicz, W sprawie ikonografji m. Lublina
Mównica ogniskowa
Nauczyciel a polityka
Światła i cienie
Duszpasterze siejący anarchię i demoralizację
Terroryzowanie młodych dusz
Piękna inicjatywa
Prestiż władzy a dystans urzędowy

Kronika
Okręg Lubelski
Okręg Poleski
Z wydawnictw
Wydawnictwa Zarz. Głównego Zw. Pol. Naucz. Szkół Powsz.
Kącik
Drzeworyt wykonany przez Łozowskiego


Numer 10

Artykuły
St. Szymański, O pomoc lekarską
Wera Tropaczyńska, Nauczycielka na wsi
Franciszek Lesiuk, Gramatyka w szkole powszechnej
M. Wyszywaniuk, Lekcja śpiewu z użyciem „gamówki”
Te-Mat., Teatr Ludowy w Lubelszczyźnie
Mównica ogniskowa
Nauczyciel a polityka
Sprawy organizacyjne
Zjazd Okręgowy w Lublinie
Światła i cienie
Policyjne metody w szkolnictwie
Teraz to już wiemy...

Kronika
Okrąg Lubelski
Okrąg Poleski
Z wydawnictw
Recenzje
Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy
Nadesłane wydawnictwa gwiazdkowe M. Arcta
Odpowiedzi Redakcji
Kącik

Drzeworyt wykonany przez H. Zwolakiewicza

Rok 1932

Numer 1 (31)

Artykuły
Redakcja, Na czwarty rok
L.P., Na dobrej drodze
Z pedagogjum Państw. W Lublinie – nasi najmłodsi
Edmund Chodak, W sprawie artykułu „Rola zgłoski w elementarzu Chodaka”
Mównica ogniskowa
F. Petruczynik, Wychowanie Państwowe
Pel., Pisać czy czytać i myśleć?
Światła i cienie
Rada Dwunastu w Opolu
Wędrówki nauczycielskie w cyfrach

Sprawy organizacyjne
Ruch organizacyjny w Okręgach Lubelskim, Poleskim i Wołyńskim
Kronika
Rada Wojewódzka w sprawie szkolnictwa powszechnego
Akademja ku czci śp. St. Czerwińskiego w Białej Podlaskiej
Wyniki spisu ludności w Lubelszczyźnie
Nauczycielstwo m. Sokołowa Podl. na dożywianiu głodnych dzieci

Komunikaty
Z wydawnictw
Recenzja
Zapiski bibljogaficzne (regionalne)
Książki nadesłane
Odpowiedzi Redakcji
Linoleoryt wykonany przez H. Zwolakiewicza


Numer 2 (32)

Artykuły
W.S., Związek i ustrój szkolnictwa
F. Popławski, Logika życia i logika nałogu
C. Wycech, O przygotowanie przodowników do pracy związkowej
Tadeusz Sęp, Ochrona dziecka w projekcie Prawa Małżeńskiego
H. Zwolakiewicz, O albumach z wycinków z gazet i czasopism
Mównica ogniskowa
F. Petruczynik, Wychowanie państwowe
Światła i cienie
Jak się tworzy „niezależną opinję”
„I... kopać bezpłatnie buraki...”
95 groszy
Samorodny talent?

Sprawy organizacyjne
Zjazd Okręgowy
Po zjeździe konferencyj rejonowych
Komisja Oświatowa.
Ruch organizacyjny w Okręgu Lubelskim

Kronika
O nowe Szyce
Komunikaty
Z wydawnictw
Recenzje
Zapiski bibljograficzne (regjonalne)
Książki nadesłane
Odpowiedzi Redakcji
Okładkę projektował Juliusz Kurzątkowski


Numer 3 (33)


Artykuły
A. Podlaski, O człowieku – władzy słów kilkoro
Dr. Stefan Rudniański, Technika pracy w zespołach samokształceniowych
C. Wycech, O umiejętnem wyzyskaniu podręcznika
C.I., Z Pedagogium Państw w Lublinie – Nasi najmłodsi
Mównica ogniskowa
Roman Mamiński, Biurokratyczna dydaktyka
Światła i cienie
O. Pirożyński, Literatura dla młodzieży
Sprawy organizacyjne
VIII. Zgromadzenie Okręgowe w Lublinie
Ruch organizacyjny w Okręgu Lubelskim

Z wydawnictw
Recenzje
Odpowiedzi Redakcji
Nasza okładka
Odezwa Spółdzielni Rolniczej dla prowadzenia Uniwersytetów Wiejskich

Okładkę projektował Juliusz Kurzątkowski


Numer 4 (34)

Artykuły
Redakcja, Po VIII. Zgromadzeniu Okręgowem
Stanisław Wiącek, Cele i zadania samokształcenia ze szczególnem uwzględnieniem konferencyj rejonowych, jako jedne j z form samokształcenia naucz. szk. powsz.
Dr. Stefan Rudniański, Technika pracy w zespołach samokształceniowych (dokończ.)
Z Pedagogjum Państw. w Lublinie – Nasi najmłodsi
Mównica ogniskowa
Ke-La, „Człowiek-władza”, a „człowiek-nauczyciel”
Światła i cienie
§ 58
Nowy system karny

Sprawy organizacyjne
VIII. Zgromadzenie Okręgowe w Lublinie
Okręg Wołyński
II Walny Zjazd Delegatów Sekcji Szk.Śr. Z.N.P. we Lwowie

Kronika
Komunikaty
Z wydawnictw
Z francuskiej prasy pedagogicznej
Odpowiedzi Redakcji
Linoleoryt wykonał Michał Ziółkowski


Numer 5 (35)

Artykuły
F. Rusin, Nieuzasadnione reakcje
H. Zwolakiewicz, Regionalizm w nauczaniu robót ręcznych i rysunków
T. Moniewski, Wykształcenie filozoficzne młodzieży w szkole średniej
Z Pedagogium Państw, w Lublinie — Nasi najmłodsi (dokończ.)
Mównica ogniskowa
O. Pole, Doradźcie!
Światła i cienie
Samowola p. Wójta
Sprawy organizacyjne
A. Fościszewski, Na nowe drogi
O reformę finansów związkowych
Ruch organizacyjny w Okręgu Lubelskim

Kronika
Słowiański Związek Młodzieży Wiejskiej
Komunikaty
Z wydawnictw
Recenzje
Książki nadesłane
Odpowiedzi Redakcji
Drzeworyt wykonał J. Chojnacki


Numer 7 (37)

Artykuły
Redakcja, U progu nowego roku szkolnego
F. Matejko, Niedzielny Uniwersytet Ludowy
M. Rybicki, Tematy jesienne lekcyj przyrody w klasie V-ej
A. Madej, O nauczaniu języka polskiego
Dział samokształceniowy
Światła i cienie
Uśmiech śmierci
Sprawy organizacyjne
Pożegnanie
Zjazd Prezydjów Oddziałów Powiatowych
Zjazdy Powiatowe Z.N.P.

Kronika
Komunikaty
Lubelskie anegdoty
Z wydawnictw
Recenzje
Książki nadesłane
Odpowiedzi Redakcji
Linoleoryt wykonał Juliusz Kurzątkowski


Numer 8 (38)

Artykuły
S. Nastroje
F. Matejko, Szkolnictwo w liczbach
S. Bakiera, Rola przyrody w szkole wiejskiej
A. Kołodziej, O racjonalne nauczanie fizyki
Dział samokształceniowy
Nauczanie łączne
Komunikaty Komisji Pedag.

Dział prawno-służbowy
Terminy w postępowaniu administracyjnem
Sprawy organizacyjne
Wytyczne pracy Z.N.P.
Okólnik Zarządu Okręgowego Z.N.P.
Zebranie Zarządu Oddz. Pow. w Lublinie
Zebranie Komisji Pedagogicznej
Zjazd Prezydiów Oddz. Pow. Z.N.P.
Zjazdy

Z wydawnictw
Recenzje
Książki nadesłane
Linoleoryt wykonał Juliusz Kurzątkowski


Numer 9 (39)

Artykuły
Zmiana pragmatyki nauczycielskiej
B. Rutkowski, Muzyczne Ogniska Wakacyjne Liceum Krzemienieckiego
Cz. Wycech, Z zagadnień metodycznych nauki o Polsce współczesnej
J. Cyganowski, Jakie ułatwienia rachunkowe nadają się do szkoły powszechnej
A. Madej, Ortografja w niższych oddziałach szkoły powszechnej
Dział prawno-służbowy
W sprawie gruntu udzielanego przez gminy
Światła i cienie
Urzędowa praca społeczna
Sumień nie gwałcić!

Sprawy organizacyjne
Zjazd Prezydjów Ognisk powiatu lubelskiego
Walny Zjazd Członków Oddz. Pow. Z.N.P. w Białej-Podlaskiej
Zjazd Prezydjów Ognisk pow. Sokołowskiego

Z wydawnictw
Recenzje
Okładkę komponował Juliusz Kurzątkowski