Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Ognisko Nauczycielskie” – spis zawartości za rok 1930 i 1932

W latach 1929–1939 ukazywał się w Lublinie miesięcznik „Ognisko Nauczycielskie”. Był on poświęcony teorii i praktyce życia szkolnego, oświacie pozaszkolnej, zagadnieniom samokształcenia i regionalizmu oraz sprawom organizacyjno-społecznym.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Rok 1930Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Numer 1Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły
Redakcja, Drugi rok „Ogniska”
Feliks Popławski, Socjologiczne podstawy Samorządu uczniowskiego
Mieczysław Breitmeier, Gramatyka w szkole powszechnej
H.Z., Głos mężczyzny W sprawie robót kobiecych
W. Polkowski, O nauczaniu historii w szkole powszechnej
Alfons Faściszewski, O pieniądze na oświatę pozaszkolną

Mównica ogniskowa

Redakcja, Mównica ogniskowa
Antoni Mazur, Nauczyciel a duchowieństwo
W sprawie egzaminu praktycznego

Sprawy organizacyjne

Otwieramy Uniwersytet Ludowy w Nałęczowie
Z prac Związku P.N.S.P. na Polesiu
Nie wyrządzajcie krzywdy związkowi

Światła i cienie

Dobro kliki najwyższem prawem
Księże Proboszczu – tego za wiele...
Białe niewolnice

Kronika

Wołyń przystąpił do współpracy
Zjazd organizacyjny Lubelskiego Zw. Teatrów i Chórów Ludnych
Zjazd powiatowy Związku w Drohiczynie Poleskim
Podlasie ożywia się
Zjazd Nauczycielstwa w Sarnach
Zjazd Związku Teatrów Ludowych w Warszawie
Kasa Nauczycielska Oddziału Powiatowego w Lublinie
Zjazd Powiatowy Związku w Lublinie
Odznaczenie kol. Fryderyka Kosiarza
Lokal Noclegowy Związku w Lublinie

Recenzje
Porady prawne
Odpowiedzi Redakcji
Książki nadesłane
Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy
Ogłoszenie
Konkurs na okładkę do „Ogniska Nauczycielskiego”
Drzeworyt wykonany przez Wł. Jagiełłę

Numer 2Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły
Uniwersytet Ludowy im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
Feliks Popławski, Socjologiczne podstawy Samorządu uczniowskiego (dokończenie)
Mieczysław Breitmeier, Gramatyka w szkole powszechnej (c.d.)
C. Wycech, W sprawie rysowania, malowania i lepienia map
Jan Popławski, Metoda całostkowa nauki języka w kl. I jako droga do poprawności pisania
Al. Suprynowski, O organizację pracy regjonalnej
M.J. Patejuk, Refleksje w związku z egzaminem praktycznym

Sprawy organizacyjne

W sprawie Uniwersytetu Ludowego im. St. Żeromskiego w Nałęczowie
Ruch organizacyjny na Polesiu
Baczność Sokołów Podlaski!

Światła i cienie

Gruźlica – tragedią młodego życia

Kronika

Związek w liczbach
Budżety Zarządów Okręgowych
Organizacyjno-oświatowa konferencja koleżanek

Recenzje

Wł. Umińskiego „Pod flagą polską” przez F. Kotlińskiego

Odpowiedzi Redakcji

Zapiski bibliograficzne
Baczność pow. lubelski
Od wydawnictwa
Linoryt wykonany przez Juliusza Kurzątkowskiego

Numer 3Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły
F. Mościbrodzki, Bez niedomówień i obsłonek
Fleonora Śmiałowska, Świetlice dziecięce jako czynnik wychowawczy
Mieczysław Breitmeier, Gramatyka w szkole powszechnej
Edmund Ślusarz, Gimnastyka w sali szkolnej
H. Zwolakiewicz, Wystawa exlibrisów słowiańskich w Lublinie
M. Łukaszek, Jeszcze o egzaminie praktycznym

Sprawy organizacyjne

Czekamy na spełnienie obowiązku
Zjazd Okręgowy w Brześciu n/B
Ruch organizacyjny w wojew. lubelskiem

Światła i cienie

Tego już chyba za wiele!
Jak to naprawdę było w Kazimierzu Dolnym?

Kronika

Już ostatni czas
Kurs społeczno-rolniczy w Nałęczowie
Koleżanki z Sokołowa dają dobry przykład
Chór nauczycielski
Ćwiczenia gimnastyczne
Lokal noclegowy
Podziękowanie

Recenzje

G. Biełych i L. Panielejew, „Republika Szkid” — powieść

Odpowiedzi Redakcji

Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy (zagadnienia regionalne)
Kącik
Linoleoryt wykonany przez K. Wiszniewskiego

Numer 4Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły
Dzień dumań o Żeromskim w Nałęczowie
Jan Meckier, Znaczenie wychowawcze przedstawień i obchodów szkolnych
H.Z., Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Stanisław Komar, Jeszcze o szkole powszechnej i średniej
Franciszek Lesiuk, Wpływ kooperacji na charakter i uzdolnienie człowieka
Jan Stanek, Egzamin praktyczny, a wydajność pierwszych lat pracy nauczyciela
Wanda Haberkantówna nie żyje

Sprawy organizacyjne

Ruch organizacyjny w województwie lubelskiem
Wnioski i rezolucje Pierwszego Okręgowego Zgromadzenia Delegatów Związku P. N. S. P. w Brześciu n/
B

Światła i cienie

Panie Inspektorze, źle się bawicie!

Kronika

Janowi Kochanowskiemu w hołdzie
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Lublinie
Kurs przygotowawczy do egzaminu praktycznego w Brześciu n/B
Kurs przygotowawczy do egzaminu praktycznego w Chełmie
Komunikat w sprawie państwowych Wyższych Kursów Nauczycielskich w roku szk. 1930/31
Ważne dla nauczycielstwa szkół powszechnych
Zjazd Prezydiów Ognisk powiatu lubelskiego
Zjazd Powiatowy w Lublinie
Lokal noclegowy

Odpowiedzi Redakcji

Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy
Linoleoryt wykonany przez W. Skawinę

Numer 5Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły
Władzom szkolnym pod rozwagę
Ludwik Grajewski, Prowadźmy młodzież do Muzeum – i wspierajmy tę Instytucję
Stanisława Wiktorówna, Rysunki w oddziałach niższych
Wincenty Chmielnicki, W sprawie rysowania map
Emigrant, O emigracji nauczycielskiej słów kilkoro
Alodja Popławska – Dzień dumań o Żeromskim
W sprawie reformy egzaminu praktycznego
Jan Meckier, O iskrę życia

Sprawy organizacyjne

Ruch organizacyjny w województwie lubelskiem

Światła i cienie

Przykra i smutna konieczność
Oświadczenie
Ksiądz z rewolwerem
„Na stos Polaków”
Głos rozpaczy
Gruźlica — tragedią młodego życia

Recenzje

F.A. Ossendowski, Mali zwycięzcy
Tadeusz Czapczyński, Metodyka ćwiczeń stylistycznych
J. Kaden-Bandrowski, Stefan Żeromski Prorok Niepodległości
Nowy środek naukowy: „Gamówka”

Kronika

Ciekawe liczby
Ruch służbowy nauczycieli szkół powszechnych
Komunikat
Ofiarność na rzecz szkoły
Dobrze spełniony obowiązek
Z życia oświatowego m. Kraśnika
Nauczyciele w Spółdzielczości
Korespondencyjny kurs teatralny dla kierowników i reżyserów teatrów ludowych
Kronika poleska

Poezje
Od Redakcji
Dawne „przypowieści prowincjonalne”
Lokal noclegowy

Odpowiedzi Redakcji

Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy
Książki nadesłane
Drzeworyt wykonany przez W. Skawinę

Numer 6Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły
Stanisław Szymański, Nasze drogi
M. Łukaszek, Regionalizm a szkoła powszechna
Jan Gołąb, Zagadnienie psychologii
Florentyn Kotliński, Polskie nazwy w geografii świata
J. Wera Tropaczyńska – Konkursy kultury mieszkań
H. Zwolakiewicz, Pietrzków. (Wycieczka etnograficzno-krajoznawcza)
Kasy Stefczyka
Edward Kosztalak, O właściwą opiekę lekarską dzieci szkolnych na wsi
A. Tur Mirski, Unifikacja organizacyj nauczycielskich ni Polesiu

Światła i cienie

Idzie silny prąd, który wszystko zmiecie
Ustami blisko, sercem daleko od głoszonych ideałów

Recenzje

Dziesięciolecie 7-mio kl. publicznej Szkoły powszechnej im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie

Kronika

Sprawozdanie z I. Zjazdu Kobiet społ. prac. w Lublinie
Posiedzenie Zarządu Okręgu Zw. Poi Naucz. Szk. Powsz. w Lublinie
Chór Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Ziemi Lubelskiej
Zmiany w Min. W.R.iO P.

Od Redakcji

Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy
Książki nadesłane
Rozstrzygnięcie konkursu na okładkę
Linoleoryt wykonany przez Juliusza Kurzątkowskiego

Numer 7Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły
F. Rusin, Wydeptane drogi
Tropaczyńska Wera, 10 dni w Nałęczowie
W. Polkowski, Kilka uwag metodycznych o nauczaniu języka obcego w szkole powszechnej
Felicja Kasprzykówna, Kształcenie estetyczne
F.P., Ostatni dzień na Pałubach
J. Czechowicz — Słówko o lubelskich siestrzanach

Mównica ogniskowa

K. Zem., Nauczyciel, a polityka

Światła i cienie

Gdzie się podziała Wasza miłość bliźniego?
Rezolucja
Przyślij żonę...
Chłop powinien za drzwiami stać
Ile cię trzeba cenić...
Wytworny język
Szczyt cierpliwości

Kronika

Lubelska
Poleska
Wołyńska

Z wydawnictw

Recenzje
Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy

Książki nadesłane
Odpowiedzi Redakcji
Kącik

Linoleoryt wykonany przez Kazimierza Pieniążka

Numer 8Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły
F. Mościbrodzki, O ideologię Związku Nauczycielstwa Polskiego
St. Madejowa, U progu nowego życia
Feliks Popławski, O świetlicę na wsi
Felicja Kasprzykówna, Kształcenie estetyczne
A. Cybula, Uniwersytet Ludowy i jego znaczenie

Mównica ogniskowa

Nauczyciel a polityka

Światła i cienie

Z wołyńskiej niwy
Groźny paragraf i przeniesienie zachętą do pracy
Jakiś tchórz...
Organizacja musi stać!
Światełko
Odpowiedź

Kronika

Zjazd Prezydjów Oddziałów Pow. i Lustratorów Okręgu Lubelskiego
Pierwsza Konferencja pracowników U. L. w Szycach
Wojewoda Remiszewski na emeryturze
Komunikat

Z wydawnictw

Recenzje
Przegląd prasy

Odpowiedzi Redakcji
Kącik

Linoleoryt (Herb woj. Lubelskiego) wykonany przez W. Skawinę

Numer 9Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły
F Rusin, W stuletnią rocznicę
F. Mościbrodzki, Zjednoczenie Młodzieży Polskiej
St. Madejowa, U progu nowego życia
Te-Mat, Teatr Ludowy w Lubelszczyźnie
Henryk Zwolakiewicz, W sprawie ikonografji m. Lublina

Mównica ogniskowa

Nauczyciel a polityka

Światła i cienie

Duszpasterze siejący anarchię i demoralizację
Terroryzowanie młodych dusz
Piękna inicjatywa
Prestiż władzy a dystans urzędowy

Kronika

Okręg Lubelski
Okręg Poleski

Z wydawnictw

Wydawnictwa Zarz. Głównego Zw. Pol. Naucz. Szkół Powsz

Kącik

Drzeworyt wykonany przez Łozowskiego

Numer 10Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły
St. Szymański, O pomoc lekarską
Wera Tropaczyńska, Nauczycielka na wsi
Franciszek Lesiuk, Gramatyka w szkole powszechnej
M. Wyszywaniuk, Lekcja śpiewu z użyciem „gamówki”
Te-Mat., Teatr Ludowy w Lubelszczyźnie

Mównica ogniskowa

Nauczyciel a polityka

Sprawy organizacyjne

Zjazd Okręgowy w Lublinie

Światła i cienie

Policyjne metody w szkolnictwie
Teraz to już wiemy...

Kronika

Okrąg Lubelski
Okrąg Poleski

Z wydawnictw

Recenzje
Zapiski bibliograficzne
Przegląd prasy
Nadesłane wydawnictwa gwiazdkowe M. Arcta

Odpowiedzi Redakcji

Kącik

Drzeworyt wykonany przez H. Zwolakiewicza

Rok 1932Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Numer 1 (31)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły
Redakcja, Na czwarty rok
L.P., Na dobrej drodze
Z pedagogjum Państw. W Lublinie – nasi najmłodsi
Edmund Chodak, W sprawie artykułu „Rola zgłoski w elementarzu Chodaka”
Mównica ogniskowa
F. Petruczynik, Wychowanie Państwowe
Pel., Pisać czy czytać i myśleć?
Światła i cienie
Rada Dwunastu w Opolu
Wędrówki nauczycielskie w cyfrach
Sprawy organizacyjne
Ruch organizacyjny w Okręgach Lubelskim, Poleskim i Wołyńskim
Kronika
Rada Wojewódzka w sprawie szkolnictwa powszechnego
Akademja ku czci śp. St. Czerwińskiego w Białej Podlaskiej
Wyniki spisu ludności w Lubelszczyźnie
Nauczycielstwo m. Sokołowa Podl. na dożywianiu głodnych dzieci
Komunikaty
Z wydawnictw
Recenzja
Zapiski bibljogaficzne (regionalne)
Książki nadesłane
Odpowiedzi Redakcji
Linoleoryt wykonany przez H. Zwolakiewicza

Numer 2 (32)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

W.S., Związek i ustrój szkolnictwa
F. Popławski, Logika życia i logika nałogu
C. Wycech, O przygotowanie przodowników do pracy związkowej
Tadeusz Sęp, Ochrona dziecka w projekcie Prawa Małżeńskiego
H. Zwolakiewicz, O albumach z wycinków z gazet i czasopism

Mównica ogniskowa

F. Petruczynik, Wychowanie państwowe

Światła i cienie

Jak się tworzy „niezależną opinję”
„I... kopać bezpłatnie buraki...”
95 groszy
Samorodny talent?

Sprawy organizacyjne

Zjazd Okręgowy
Po zjeździe konferencyj rejonowych
Komisja Oświatowa.
Ruch organizacyjny w Okręgu Lubelskim

Kronika

O nowe Szyce
Komunikaty

Z wydawnictw

Recenzje
Zapiski bibljograficzne (regjonalne)
Książki nadesłane

Odpowiedzi Redakcji

Okładkę projektował Juliusz Kurzątkowski

Numer 3 (33)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

A. Podlaski, O człowieku – władzy słów kilkoro
Dr. Stefan Rudniański, Technika pracy w zespołach samokształceniowych
C. Wycech, O umiejętnem wyzyskaniu podręcznika
C.I., Z Pedagogium Państw w Lublinie – Nasi najmłodsi

Mównica ogniskowa

Roman Mamiński, Biurokratyczna dydaktyka

Światła i cienie

O. Pirożyński, Literatura dla młodzieży

Sprawy organizacyjne

VIII. Zgromadzenie Okręgowe w Lublinie
Ruch organizacyjny w Okręgu Lubelskim

Z wydawnictw

Recenzje

Odpowiedzi Redakcji

Nasza okładka
Odezwa Spółdzielni Rolniczej dla prowadzenia Uniwersytetów Wiejskich

Okładkę projektował Juliusz Kurzątkowski

Numer 4 (34)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Redakcja, Po VIII. Zgromadzeniu Okręgowem
Stanisław Wiącek, Cele i zadania samokształcenia ze szczególnem uwzględnieniem konferencyj rejonowych, jako jedne j z form samokształcenia naucz. szk. powsz.
Dr. Stefan Rudniański, Technika pracy w zespołach samokształceniowych (dokończ.)
Z Pedagogjum Państw. w Lublinie – Nasi najmłodsi

Mównica ogniskowa

Ke-La, „Człowiek-władza”, a „człowiek-nauczyciel”

Światła i cienie

§ 58
Nowy system karny

Sprawy organizacyjne

VIII. Zgromadzenie Okręgowe w Lublinie
Okręg Wołyński
II Walny Zjazd Delegatów Sekcji Szk.Śr. Z.N.P. we Lwowie

Kronika

Komunikaty

Z wydawnictw

Z francuskiej prasy pedagogicznej

Odpowiedzi Redakcji

Linoleoryt wykonał Michał Ziółkowski

Numer 5 (35)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

F. Rusin, Nieuzasadnione reakcje
H. Zwolakiewicz, Regionalizm w nauczaniu robót ręcznych i rysunków
T. Moniewski, Wykształcenie filozoficzne młodzieży w szkole średniej
Z Pedagogium Państw, w Lublinie — Nasi najmłodsi (dokończ.)

Mównica ogniskowa

O. Pole, Doradźcie!

Światła i cienie

Samowola p. Wójta

Sprawy organizacyjne

A. Fościszewski, Na nowe drogi
O reformę finansów związkowych
Ruch organizacyjny w Okręgu Lubelskim

Kronika

Słowiański Związek Młodzieży Wiejskiej
Komunikaty

Z wydawnictw

Recenzje
Książki nadesłane

Odpowiedzi Redakcji

Drzeworyt wykonał J. Chojnacki

Numer 7 (37)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły
Redakcja, U progu nowego roku szkolnego
F. Matejko, Niedzielny Uniwersytet Ludowy
M. Rybicki, Tematy jesienne lekcyj przyrody w klasie V-ej
A. Madej, O nauczaniu języka polskiego

Dział samokształceniowy

Światła i cienie

Uśmiech śmierci

Sprawy organizacyjne

Pożegnanie
Zjazd Prezydjów Oddziałów Powiatowych
Zjazdy Powiatowe Z.N.P.

Kronika

Komunikaty
Lubelskie anegdoty

Z wydawnictw

Recenzje
Książki nadesłane

Odpowiedzi Redakcji

Linoleoryt wykonał Juliusz Kurzątkowski

Numer 8 (38)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

S. Nastroje
F. Matejko, Szkolnictwo w liczbach
S. Bakiera, Rola przyrody w szkole wiejskiej
A. Kołodziej, O racjonalne nauczanie fizyki

Dział samokształceniowy

Nauczanie łączne
Komunikaty Komisji Pedag.

Dział prawno-służbowy

Terminy w postępowaniu administracyjnem

Sprawy organizacyjne

Wytyczne pracy Z.N.P.
Okólnik Zarządu Okręgowego Z.N.P.
Zebranie Zarządu Oddz. Pow. w Lublinie
Zebranie Komisji Pedagogicznej
Zjazd Prezydiów Oddz. Pow. Z.N.P.
Zjazdy

Z wydawnictw

Recenzje
Książki nadesłane
Linoleoryt wykonał Juliusz Kurzątkowski

Numer 9 (39)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Zmiana pragmatyki nauczycielskiej
B. Rutkowski, Muzyczne Ogniska Wakacyjne Liceum Krzemienieckiego
Cz. Wycech, Z zagadnień metodycznych nauki o Polsce współczesnej
J. Cyganowski, Jakie ułatwienia rachunkowe nadają się do szkoły powszechnej
A. Madej, Ortografja w niższych oddziałach szkoły powszechnej

Dział prawno-służbowy

W sprawie gruntu udzielanego przez gminy

Światła i cienie

Urzędowa praca społeczna
Sumień nie gwałcić!

Sprawy organizacyjne

Zjazd Prezydjów Ognisk powiatu lubelskiego
Walny Zjazd Członków Oddz. Pow. Z.N.P. w Białej-Podlaskiej
Zjazd Prezydjów Ognisk pow. Sokołowskiego

Z wydawnictw

Recenzje
Okładkę komponował Juliusz Kurzątkowski