Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Ognisko Nauczycielskie” – spis zawartości za lata 1937–1938

W latach 1929–1939 ukazywał się w Lublinie miesięcznik „Ognisko Nauczycielskie”. Był on poświęcony teorii i praktyce życia szkolnego, oświacie pozaszkolnej, zagadnieniom samokształcenia i regionalizmu oraz sprawom organizacyjno-społecznym.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Rok 1937Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Numer 1 (87)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Na progu nowego okresu
Z.Ch., W trosce o wysoki poziom szkoły i nauczyciela
Z Poradni Wychowawczej Z.N.P. w Lublinie

Mównica ogniskowa

Koleżanki próbujmy swych sił!

Światła i cienie

Pomoc lekarska dla nauczycielstwa a rzeczywistość
Matura z 1931 roku

Sprawy służbowe

Prawo o Stowarzyszeniach

Sprawy organizacyjne

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Zwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Sokołowie Podlaskim
Kolonia lecznicza w Nałęczowie
Kurs egzaminu praktycznego
Konferencja organizacyjna w Kazimierzu n/Wisłą
Posiedzenie komisji statutowej przy Zarządzie Okręgu Z.K.P. w Lublinie
Konferencja prasowa
Z Korespondencyjnego W.K.N.

Komunikaty

Z wydawnictw

Nadesłane książki

Nekrologia

Numer 2, 3 i 4 (88, 89, 90)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Aktualne wskazania
Antoni Katowski, Skąd czerpiemy siłę
Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie za lata 1935/36 i 1986/37

Sprawy organizacyjne

Posiedzenia Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Nadzwyczajne Zjazdy Protestacyjne Oddz. Powiatowych
Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego w lublinie
Posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.P. w lublinie

Komunikaty

Nadesłane książki

Numer 5–6 (81–82)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Prasa jako środek oddziaływania
Czesław Wycech, Typy działaczy wiejskich
Józef Jaźwierski, W sprawie kształcenia nauczycieli szkół powszechnych

Mównica ogniskowa

Preliminarz budżetowy a istotne potrzeby oświaty
O zniesienie opłat radiowych w szkole
Płatnik czy ekspozytura Sekretariatu przy Inspektoracie Szkolnym

Światła i cienie

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Lublinie ma głos
Ludność w obronie „Płomyka”
Chełmscy OO. Reformaci walczą
Konferencje Kierowników Szkół

Sprawy służbowe

Awans automatyczny

Sprawy organizacyjne

Z Korespondencyjnego W.K.N.
Zjazd Sąsiedzki Ognisk Z.N.P. Turka i Świerze pow. Chełm w Okopach
Zebranie Wydziału Pracy Społecznej Oddziału Powiatowego w Lubartowie
Sprawozdawczy Zjazd Oddziału Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim
Sprawozdawczy Zjazd Oddziału Powiatowego w Biłgoraju. Sprawozdawczy Zjazd Oddziału Powiatowego w Białej Podl. Sprawozdawczy Zjazd Oddziału Powiatowego w Lubartowie. Posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Nowe Ogniska

Komunikaty

Z wydawnictw

Kącik młodych bezrobotnych nauczycieli

Odpowiedzi Redakcji

Nadesłane książki

Numer 7 (83)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Nasze stanowisko
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Z.N.P.
Wacław Polkowski, Cele wychowania
Czesław Wycech, U podstaw walki z nową kulturą
Antoni Kozłowski, Rola nauczyciela w spółdzielczości

Światła i cienie

W sprawie napaści prasowych na Kuratora Okręgu Szkolnego Lubelskiego
Nauczycielstwo Szkół Średnich w Chełmie wobec]ataków prasowych na Kuratora Okręgu Szkolnego Lubelskiego

Sprawy organizacyjne

Zebranie Wydziału Pracy Społecznej Oddziału Powiatowego w Lublinie
Konferencja prasowa przedstawicieli Oddziałów Pow. Z.N.P. Okręgu Lubelskiego
Dnia 9 i 27 lutego oraz 6 marca b.r. Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Nowe Ognisko
Zjazd Oświatowy w Białej Podlaskiej
Likwidacja zaległości
Korespondencyjne Związkowe Wyższe Kursy Nauczycielskie

Komunikaty

Z wydawnictw

Numer 8 (84)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Konsekwencje
Czesław Wycech, Nauczyciel w oświetleniu „Pamiętników Chłopów”
Antoni Kozłowski, Rola nauczyciela w samorządzie
Ewa Kościukiewicz, Krótkie omówienie zależności postępów w nauce od warunków materialnych oraz zainteresowań zawodowych młodzieży kl. VI-tych szkół powszechnych

Mównica ogniskowa

Z dawnych poglądów na oświatę i szkolnictwo

Światła i cienie

Uchwała Walnego Zebrania Ogniska Z.N.P. w Chełmie
Coś o nas

Sprawy organizacyjne

Zwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Kraśniku
Zwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Zamościu
Zwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Puławach
Zwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Chełmie
Zwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Siedlcach
Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Łukowie
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Zebranie Sekcyj Szkolnictwa Specjalnego
Nowe Ognisko

Komunikaty

Z wydawnictw

Nadesłane książki

Odpowiedzi Redakcji

Numer 9 (85)
ArtykułyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Nowy sposób
Polkowski Wacław, O co istotnie chodzi?
Makaruk J., O właściwą postawę do gospodarczych potrzeb szkoły powszechnej
Jaźwierski Józef, Zagadnienie ocen szkolnych

Mównica ogniskowa

Co to jest P.A.O.?

Sprawy służbowe

Komisje lekarskie

Sprawy organizacyjne

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Zebranie Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Zwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Krasnymstawie
Zwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Węgrowie
Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Lublinie
Do Absolwentów Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej
Nowe Ognisko

Komunikaty

Wydawnictwa

Numer 10 (86)
ArtykułyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

And. Hus, Spółdzielczość – szkoła obywatelstwa
Michał Szulkin, Szkoła i dziecko w „Pamiętnikach chłopów”
Józef Jaźwierski. Zagadnienie ocen szkolnych

Mównica ogniskowa

Filantropom ku rozwadze

Światła i cienie

Zamiast argumentów – bałamucenie opinii publicznej

Sprawy organizacyjne

Walny Zjazd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Siedlcach
Konferencja Organizacyjna Okręgu Lubelskiego Z.N.P.
Nowe Ognisko

Komunikaty

Z wydawnictw

Nadesłane książki

Nekrologia

Rok 1938Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Numer 1 i 2 (97, 98)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

W obliczu nowego etapu pracy
A. Kozłowski, O właściwy kierunek w pracy kulturalnej wsi
Wacław Polkowski, Ku Polsce mocarstwowej i światłej
St. Brzozowski, Dzieci nie objęte statystyką
Cz. Wycech. Rola i znaczenie Z.N.P., jako organizacji zawodowej

Mównica ogniskowa

Wieś woła o ludowe szkoły rolnicze

Światła i cienie

Ustawa N.T.A. czy okólnik

Sprawy organizacyjne

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Posiedzenie Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Konferencja organizacyjna
Korespondencyjny Wyższy Kurs Nauczycielski
Kurs Egzaminu praktycznego
Kolonia Lecznicza w Nałęczowie
Zjazd Powiatowy Oddziału Powiatowej o Z.N.P. w Puławach
Zjazd Powiatowy Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Tomaszowie Lubelskim

Komunikaty

Z wydawnictw

Nadesłane książki

Numer 3 i 4 (99, 100)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Potrzeba właściwego postępowania
A. Kozłowski, W trosce o kulturę wsi
Cz. Wycech, Rola wsi i nauczyciela w odrodzeniu Polski
St. Brzozowski, Ognisko w społeczeństwie
H. Dulębina, Moja praca w tajnym szkolnictwie w Lubelszczyźnie
M. Szulkin, Demokracja i oświata
Wacław Polkowski, Gdzie główna przyczyna?
J. Gajdzińska, Z Poradni Wychowawczej Z.N.P. w Lublinie

Sprawy służbowe

Awanse nauczycieli

Sprawy organizacyjne

Plenarne Zebranie Wydziału Pracy Społecznej Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Zebranie Zarządu Oddziału Pow. Z.N.P. w Kraśniku
Zebranie Zarządu Oddziału Pow. Z.W.P. w Lublinie
Plenarne posiedzenie Wydziału Pedagogicznego Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Zebranie pełnego Zarządu Okręgowej Sekcji Szkolnictwa Średniego Z.N.P. w Lublinie

Komunikaty

Z wydawnictw

Nadesłane książki

Numer 5, 6 i 7 (91, 92, 93)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Refleksje z minionych miesięcy
Antoni Kozłowski, Nasz udział w konsolidacji ruchu pracowniczego
XIII Sprawozdawczy Zjazd Okręgowy
Związkowe Korespondencyjne Wyższe Kursy Nauczycielskie

Sprawy służbowe

Prawo o stowarzyszeniach (dokończenie)

Sprawy organizacyjne

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.Z. w Lublinie
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.Z. w Lublinie
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.Z. w Lublinie
Posiedzenie Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Zebranie Okręgowej Sekcji Szkolnictwa Specjalnego Z.N.P.
Nadzwyczajne Zebranie Oddziału Pow. Z.N.P. w Lublinie
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Białej Podlaskiej
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Biłgoraju
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Chełmie Lub.
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Garwolinie
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Hrubieszowie
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Janowie Lub.
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Lubartowie
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Krasnymstawie
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Lublinie
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Łukowie
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Puławach
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Międzyrzecu Podl.
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Siedlcach
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Sokołowie Podl.
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Tomaszowie Lub.
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Węgrowie
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. we Włodawie
Sprawozdawcze Zebranie Oddz. Pow. Z.N.P. w Zamościu
Likwidacja Ogniska Z.N.P. Majdan Wielki
Likwidacja Ogniska Z.N.P. Sułów
Sekcja Szkolnictwa średniego w Zamościu
Udział Oddziałów Pow. i Ognisk w XIII Sprawozdawczym Zjeździe Okręgowym Z.N.P. w Lublinie

Komunikaty

Nadesłane książki

Nekrologia

Numer 8, 9 i 10 (94, 95, 96)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

W służbie idei
St. Brzozowski, Nasze wakacje...
Antoni Kozłowski, Charaktery...
Zgromadzenie Delegatów i Kongres Związków Pracowniczych w Lublinie

Mównica ogniskowa

Dzieci anormalne

Sprawy organizacyjne

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Nadzwyczajne Zebranie Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Biłgoraju
Nadzwyczajne Zebranie Oddziału Powiatowego we Włodawie
Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Zamościu

Komunikaty

Z korespondencyjnego W.K.N.
Doroczny Zjazd Zw. Młodzieży Wiejskiej „Wici”

Z wydawnictw

Nadesłane książki

Nekrologi

Numer 5 i 6 (101, 102)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

Nasza droga
A. Kozłowski, O ważne rozwiązania oświatowe w samorządzie terytorialnym
J. Kosmowska, Myśli o stosunku nauczyciela do środowiska
J. Dębek, U źródeł wielkości zawodu nauczycielskiego
St. Brzozowski, Surowe życie
Wacław Polkowski, Samorząd szkolny
J. Gajdzińska, Z Poradni Wychowawczej Z.N.P. w Lublinie (dokończenie)

Mównica ogniskowa

Świat pracy wobec prasy
Jak zorganizowałem pracę świetlicową

Sprawy służbowe

Dodatek mieszkaniowy

Sprawy organizacyjne

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu Z.N.P. W Lublinie
Z Korespondencyjnego W.K.N.

Komunikaty

Z wydawnictw

Nekrologi

Odpowiedzi Redakcji

Nadesłane książki

Numer 7 i 8 (103, 104)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły

O moc decyzji
Cz. Wycech, W dwudziestą rocznicę
A Kozłowski, Nakaz chwili
St. Brzozowski, Jesteśmy jednej krwi
H Dulębina, Garść wspomnień o Tow. Oświaty „Światło” w Lublinie
Wacław Polkowski, Podstawowe zagadnienia procy społecznej
W. Sakławski, Klasa „zbierana”
Związkowe Korespondencyjne Wyższe Kursy Nauczycielskie

Sprawy służbowe

Zaliczanie bezpłatnej praktyki w szkołach powszechnych ilu wysługi lat

Sprawy organizacyjne

Zarząd Okręgu Z.N.P. w Lublinie subskrybował Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej
Pracownicy Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie subskrybowali Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej
Pracownicy Oddziału „Naszej Księgarni” w Lublinie subskrybowali Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej
Oddział Powiatowy Z.N.P. w Lublinie subskrybował Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej
Ognisko Z.N.P. w Lublinie przesłało na F.O.N. kwotę 20 zł
Spół. Kasa Nauczycielska w Lublinie subskrybowała Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej i pracownicy Kasy
Zjazd Sąsiedzki w Łukowie
Zjazd Sąsiedzki w Chełmie
Zjazd Sąsiedzki w Sokołowie Podlaskim
Zjazd Sąsiedzki w Lublinie
Plenarne Zebranie Zarządu Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Zmiano sranie Okręgu Z.N.P. w Lublinie
Zebranie Ogniskowej Sekcji Szkolnictwa Średniego Z.N.P. w Siedlcach
Zebranie Ogniskowej Sekcji S/k. Średniego Z.N.P. w Zamościu
Odczyt kol. Haliny Ńieniewskiej
Odczyt kol. Kazimierza Maja
Nowe Ognisko w Czerniczynie
Zjazd Sąsiedzki Powiatowy w Zamościu

Komunikaty

Z wydawnictw

Nadesłane książki

Nekrologi