Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Ognisko Nauczycielskie” (1920–1922)

„Ognisko Nauczycielskie” ukazywało się w latach 1920–1922 pod redakcją Benedykta Kubskiego. Było poświęcone teorii i praktyce życia szkolnego, oświacie pozaszkolnej, sprawom regionalizmu oraz sprawom organizacyjnym.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Na łamach miesięcznikaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pismo starało się szukać wzorców idealnej szkoły, jak również wskazywać drogi kształtowania młodych umysłów i przygotować młodzież do przyszłego życia społecznego. Na łamach pisma znalazły się więc zarówno zagadnienia społeczno-oświatowe, pedagogiczno-metodyczne, jak i postulaty nowoczesnego nauczania kładącego nacisk na rozwój umysłowy młodzieży, nie zaniedbując przy tym spraw związanych z nowoczesnym wychowaniem. Pismo zawierało też sprawozdania ze zjazdów, materiały metodyczne nauczania przedmiotów szkolnych, wymianę doświadczeń pracy oświatowej, artykuły o nauczaniu i metodach nauczania oraz o tym czego, i jak uczyć na kursach dla dorosłych.

Opis bibliograficzny czasopismaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Tytuł: „Ognisko Nauczycielskie. Miesięcznik poświęcony sprawom szkolnictwa i oświaty”
Redaktor: Benedykt Kubski
Wydawca: Adolf Bandas
Miejsce wydania: Lublin, drukarnia Lubelskiej Spółki Wydawniczej
Częstotliwość: miesięcznik, z wyjątkiem lipca i sierpnia
Format: 24 cm
Numeracja: R. 1, nr 1 (luty 1920)–R. 1, nr 5 (czerwiec 1920); R. 2, nr 1 (luty 1921); R. 4, nr 10 (czerwiec 1922)
Uwagi: od nr 2/3 (marzec/kwiecień 1920) drugi podtytuł: „Wydawnictwo Sekcji Oświatowej Oddziału Pow. Lubelskiego Związku PNSP” [Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych]
Od R. 2, nr 2 (marzec 1921) drukarnia Stanisława Dżała
Od R. 3 (1921) drugi podtytuł „pismo miesięczne poświęcone zagadnieniom pedagogicznym i społeczno-oświatowym”
Od R. 3, nr 1 (1921) wydawca: Oddział Pow. Lubelskiego Związku PNSP w drukarni Stanisława Dżała
Od R. 3, nr 3 (1921) redaktor: Janina Melhertówna; wydawca: Eustachy Sobolewski, Drukarnia Państwowa
Od  R. 3, nr 6 redaktor: Maria Grzesikówna
Od R. 3, nr 7 redaktor odpowiedzialny: Teodor Wolski; redaktor Maria Grzesik-Czyżowa
Od R. 4, nr 1 redaktor: Maria Czyżowa
Redaguje komitet: Bandas Adolf, Grzesikówna Maria, Kubski Benedykt, Oleszek Kazmimierz, Szwarczyk Bronisław [i inni]
Adres redakcji: ul. Namiestnikowska 2
Drukarnie: drukarnia Lubelskiej Spółki Wydawniczej, od marca 1921: drukarnia Stanisława Dżała (ul Kołłątaja 3); od 1922 roku: Drukarnia Państwowa
Stałe rubryki: Kronika; Z ruchu wydawniczego; Różne; Od redakcji; Reklama