Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Oficyna Szabsa Gutfelda w Lublinie (1827-1853)

Szabs Gutfeld działał na lubelskim rynku wydawniczym przez dwadzieścia lat. Sprowadzony z Warszawy sprzęt, w który wyposażył swoją drukarnię, przeszedł potem w ręce właścicieli Oficyny Kossakowskich.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

SZABS GUTFELD (? – OK. 1865 R.)

Gutfeld przeniósł się do Lublina w roku 1820 z Warszawy, gdzie nauczył się zawodu drukarza. Początkowo pracował w Drukarni Rządowej, następnie w Drukarni Kazimierza Szczepańskiego. Od roku 1827 posiadał własną drukarnię. Zmarł około roku 1865.

HISTORIA OFICYNY SZABSA GUTFELDA

Szabs Gutfeld otrzymał pozwolenie na prowadzenie polskiej drukarni w Lublinie w roku 1827. Drukarnia, która została zaopatrzona w prasę i czcionki sprowadzone z Warszawy, mieściła się początkowo w tzw. Ratuszku (ul. Archidiakońska 5), następnie przy ul. Zamkowej 7, w latach 50 – tych przy ul. Jezuickiej 14, a na końcu przy Zamkowej 30. W roku 1853 Gutfeld połączył swoją drukarnię z drukarnią Józefa Kossakowskiego. [1]

WAŻNE DRUKI

Warto zwrócić uwagę na wydrukowany w jego oficynie „Krótki wykład ogólnej jeografii” I. Niedabylskiego (1830) oraz komedię „Karczma na granicy austriackiej, czyli podróż z Warszawy” (1832) Jana Aśnikowskiego. Aśnikowski był aktorem – komikiem i jednocześnie pisarzem scenicznym. Jego zespół teatralny występował w Lublinie w latach 1828 i 1832 – 1834. Aktor wydał wtedy w Lublinie dwie swoje sztuki, z których jedna to właśnie „Karczma na granicy …”

Po upadku powstania listopadowego Gutfeld wykonywał tylko druki urzędowe, cenniki artykułów spożywczych i afisze teatralne. [2]

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja; Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Przypisy

[1] Słownik Pracowników książki polskiej, red. Irena Treichel, Warszawa 1972, s. 308.

[2] Słownik Pracowników książki polskiej, red. Irena Treichel, Warszawa 1972, s. 308.

 

Literatura

Słownik pracowników książki polskiej, red. Irena Treichel, Warszawa 1972.