Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Obrzędy wiosenne

Okres wiosenny – obejmuje czas od kusaków (kończących karnawał) do dnia/nocy świętego Jana – (sobótka/ kupalnocka) - rozpoczynającego okres letni.

 

Wiosna, to pora odradzania się wszelkich sił po zimie, czas pełen wierzeń i zabiegów magicznych, które miały zapewnić dobrobyt i pomyślność - tak ludzi, jak i dobytku. Z magią związana była również rola wielkanocnej pisanki.

Okres wiosenny rozpoczynaśroda Popielcowa (wstępna środa), która jest również początkiem Wielkiego Postu. Podczas postu ważną rolę spełniał dzień śródpościa (półpościa, przełamania postu).

Szczególnym akcentem okresu wiosennego była Wielkanoc, wraz z poprzedzającym ją czasem Wielkiego Tygodnia. Atrybuty tego czasu – szczególnie Pisanka i palma Wielkanocna obfitowały w bogatą symbolikę – podobnie jak pokarm święcony w Wielką Sobotę.

Mieszkańcy wsi szczególnym kultem otaczali Maryję (odnośnik do działu związanego z Maryją – kult Maryi) – w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny czy też podczas nabożeństw majowych. Odnosi się to do okresu wiosennego po obchodach Wielkiej Nocy. Na obszarach wschodniej Lubelszczyzny do dzisiaj zachował się zwyczaj obchodzenia dnia świętego Mikołaja (wiosennego Mikołaja).

Wiosnę w obrzędowości dorocznej kończy czas związany z Zielonymi świątkami oraz Bożym Ciałem, i oktawą Bożego Ciała.

 

oprac. Monika Koziołek