Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Obrzędy letnie

Spis treści

[RozwińZwiń]

 

Początek okresu letniego wyznaczony jest przez  sobótkę – wigilię św. Jana. Lato to przede wszystkim czas żniw, zwieńczeniem których są dożynki. Szczególnym kultem otacza się Matkę Bożą – która chroni ludzi i przyczynia się do urodzaju. W dzień Matki Boskiej Jagodnej matki zwracały się do Maryi o pomoc w wychowaniu dzieci (odnośnik do dzieciństwa). Matka Boska Zielna – to święto dziękczynne, zapewniające pomyślne zbiory.

W okresie letnim czczono też świętych (odnośnik do kultu świętych) – Rocha i Wawrzyńca. W kościele prawosławnym odbywa się jedno z największych świąt – św. Spasa.

 

oprac. Monika Koziołek
 

Literatura

 

Adamowski J., Nadbużańskie sobótki (z przekazu Niny Nikołajuk), „Etnolingwistyka" 1991, t. IV, s. 105-113.
Adamowski J., Praktyki, zwyczaje i wierzenia żniwne w przekazach mieszkańców zachodniej Lubelszczyzny, „Twórczość Ludowa” 1994, nr 1-2, s. 66-71.
Adamowski J., Święto plonów, „Obyczaje" 2001, nr 6, s. 34-37.
Adamowski J., Żniwa i dożynki na obszarze województwa chełmskiego, „Twórczość Ludo­wa" 1996, nr 3, s. 28-32.
Petera J., Andrzejki na Lubelszczyźnie, „Twórczość Ludowa” 1997, 1, s. 10-11.
Bystroń J.S., Zwyczaje żniwiarskie w Polsce, Kraków 1916.
Batko W., Kupała, obrzęd sobótkowy palenia ogni świętojańskich, „Praca Oświatowa" 1976, nr 5, s. 30-55.
Batko W., Wianki w Lubelskim. „Praca Oświatowa” 1946, nr 4, s. 34-39.
Korulska E., Krasnobrodzkie wieńce, „Polska Sztuka Ludowa", nr 1, 1980, s. 21-30.
Nycz B., „Kupała – obrzęd sobótkowy palenia ognia. Z pieśni zebranych na Lubelszczyźnie przez Waleriana Batko”, „Teatr Ludowy” 1958, nr 3, s. 87-106.
Petera J., Sobótki na Lubelszczyźnie, „Twórczość Ludowa” 1995, nr 2-3, s. 56-57.

Rosiak E., Dożynki lubelskie, „Kalendarz Lubelski” 1970, s. 36-39
Skibiński S., Koza dożynkowa w powiecie chełmskim, „Polska Sztuka Ludowa” 1968, nr 3, s. 141-144.