Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Obchody Milenium Chrztu Polski w Lublinie w 1966 roku

Uroczystości milenijne z okazji przyjęcia przez Polskę chrztu w 966 roku rozpoczęły się 14 kwietnia 1966 roku w Gnieźnie, a ich kulminacja przypadła na 3 Maja, w dzień święta Matki Boskiej Królowej Polski. Centralne obchody miały miejsce na Jasnej Górze. Około 3 tysięcy mieszkańców Lublina udało się do Częstochowy, ale udali się tam w sposób niezorganizowany. Próby organizowania pielgrzymek, jakie podjęli studenci i profesorowie KUL oraz mieszkańcy podlubelskiej miejscowości Dys, były wstrzymywane przez władze, m.in. poprzez brak zezwolenia na wypożyczenie autokarów oraz zmniejszenie liczby pociągów.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Obchody w Lublinie

Święto 1 Maja w 1966 roku odbyło się w Lublinie bardziej uroczyście niż dotąd. Studenci zaprezentowali spektakl historyczny o wymiarze propagandowym, który uzasadniał polskość Ziem Odzyskanych, a także akcentował wydarzenia o znaczeniu antyniemieckim.
Ponadto wspomniano Manifest Lipcowy i wyzwolenie Lublina, pomijając fakt przyjęcia przez Polskę chrztu w 966 roku. Z kolei 3 maja nie wspominano o rocznicy Konstytucji 3 maja, lecz o wybuchu trzeciego powstania śląskiego w 1921 roku. Przygotowano sztafetę sportową dla młodzieży, wiece i spotkania połączone z występami muzycznymi, pokazami filmów czy badaniami lekarskimi.
Diecezjalne obchody Milenium Chrztu Polski odbyły się w Lublinie w czerwcu 1966 roku. Wizytacja kopii obrazu jasnogórskiego miała miejsce w Lublinie między 4 a 7 czerwca 1966 roku z udziałem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Piątego czerwca we mszy świętej przed lubelską katedrą miało uczestniczyć około 30 tysięcy osób. Wieczorem obraz Matki Bożej został przeniesiony z katedry na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a w procesji wzięło udział około 20 tysięcy osób. Szóstego czerwca odbyła się uroczysta msza święta w gmachu KUL.

 

Reakcja władz

Siódmego czerwca obraz opuścił Lublin. W procesji do rogatek miejskich uczestniczyło około 10 tysięcy osób. Chcąc umożliwić procesję lublinian adorujących obraz, księża paulini, kierujący samochodem, za którym podążali ludzie, celowo nie włączyli silnika, aby wierni pchali pojazd aż do rogatek miasta. Tam obraz został skierowany na trasę Nałęczów–Puławy, gdzie w miejscowości Palikije okryto go plandeką. Wydarzenie to zostało nazwane „aresztowaniem obrazu”. Chodziło najprawdopodobniej o uniemożliwienie adoracji obrazu przez osoby mieszkające na drodze jego przejazdu do Częstochowy.
Władze Lublina, które chciały odciągnąć mieszkańców od uroczystości kościelnych, zorganizowały w dniach 2–5 czerwca Dni Lublina. W tym okresie odbywały się zawody sportowe, festyny teatralne i muzyczne. Dni Lublina były jedną z atrakcji organizowanych przez władze PRL w ramach własnego programu obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, który w żadnym wypadku nie był łączony z faktem przyjęcia przez Polskę chrztu w 966 roku.
Uroczystości państwowe Tysiąclecia Państwa Polskiego miały konkurować z uroczystościami kościelnymi lub przynajmniej je równoważyć. Chodziło o zdyskredytowanie autorytetu Episkopatu, głównie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Władze Lublina organizowały liczne atrakcje, które odbywały się w czasie uroczystości kościelnych.