Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Niezrealizowane plany wydawnicze

Wiemy o dwóch publikacjach lubelskich poetów, które były przez nich planowane, a nawet zapowiadane, a które nigdy nie doczekały się druku.

 


 

Spis treści

[RozwińZwiń]

„Krew i whisky” Konrad Bielski (1930)

Konrad Bielski (1902-1970). Poeta, prozaik z wykształcenia adwokat. Swoje wiersze drukował w pismach: „Lucifer”, „Reflektor”, „Kamena”. Związany był ze środowiskiem Józefa Czechowicza.

 W roku 1930 Konrad Bielski, bliski przyjaciel Józefa Czechowicza, myślał o wydaniu tomiku „Krew i whisky”: Mój tomik szykowałem do druku. Tytuł miał brzmieć: „Krew i whisky”. [1] – niestety nic z tego nie wyszło. O tym planowanym tomie wierszy, który miał się ukazać w „Bibliotece Reflektora” wspomina Józef Czechowicz w liście wysłanym z Lublina 20 października 1930 roku do Józefa Nikodema Kłosowskiego: „W przygotowaniu tom Bielskiego pt. „Whisky i krew”. [2]

 Ślad tego, że ten tomik był przygotowywany znajdujemy również w liście do ks. Ludwika Zalewskiego: (…) oto wieść mnie doszła, że cały tom jest u Księdza. Proszę o dostęp do skarbu. [3]

„Zielony cień” Bronisław Michalski (1932)

Bronisław Ludwik Michalski (1903-1935). W latach 1929-1933 brał czynny udział w życiu poetyckim Lublina. Znajomość  z Czechowiczem i Łobodowskim korzystnie wpłynęła na rozwój jego talentu. Jego jedyny wydany za życia tomik poezji „Wczoraj” został wydany w Lublinie w Drukarni Popularnej w 1932 roku.W zbiorku wierszy lubelskigo poety Bronisława Michalskiego „Wczoraj” [Lublin 1932] znajdujemy zapowiedź ukazania się następnego jego tomiku - „Zielony Cień”. Publikacja ta jednak nigdy się nie ukazała.

 

>>> czytaj więcej o liście projektowanych przez Czechowicza i jego przyjaciół pism literackich i wydawnictw poetyckich

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Przypisy

[1] Konrad Bielski, Most nad czasem, Lublin 1963, s. 197.
[2] Józef Czechowicz, Listy, oprac. Tadeusz Kłak, Lublin 1977, s. 138.
[3] Jan Smolarz, List Józefa Czechowicza do ks. Ludwika, „Akcent”, 1982, nr 3, s. 31.

 

Literatura

Bielski Konrad, Most nad czasem, Lublin 1963.
Czechowicz Józef, Listy, oprac. Tadeusz Kłak, Lublin 1977.

Smolarz Jan, List Józefa Czechowicza do ks. Ludwika, „Akcent”, 1982, nr 3.