Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nagroda Poetycka “Kamień”

Nagroda Poetycka "Kamień" jest przyznawana za wybitny dorobek poetycki. W swoim pierwotnym założeniu miała być też wręczana krytykom literackim zajmującym się poezją. Wręczenie nagrody ma miejsce podczas Festiwalu "Miasto Poezji". Festiwal jest organizowany przez Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”, początkowo we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej KUL, obecnie z Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 

Spis treści

[RozwińZwiń]

O nagrodzie "Kamień"

Nazwa nagrody nawiązuje do tytułu debiutanckiego tomu poetyckiego Józefa Czechowicza. Tom ten ukazał się drukiem w lipcu 1927 roku w Lublinie nakładem Biblioteki “Reflektora”. Pośród wierszy zamieszczonych w książce były m.in.: Inwokacja, Na wsi, Pędem, O niebie, Więzień Miłości, Brzeg bez Nadziei.


>>> więcej o tomie "Kamień"
 

>>> zapoznaj się z zawartością tomu "Kamień"
 

 

 

 

Nagroda wręczana laureatowi ma formę kamiennej płaskorzeźby z reliefem nawiązującym do układu typograficznego okładki pierwszego wydania “Kamienia”.

     
Nagroda "Kamień" dla Ryszarda Krynickiego
Projekt graficzny: Małgorzata Rybicka
Nagroda "Kamień" dla Tomasza Różyckiego
Projekt graficzny: Florentyna Nastaj
       
         
     
Nagroda "Kamień" dla Marcina Świetlickiego
Projekt graficzny: Małgorzata Rybicka
Nagroda "Kamień" dla Jacka Podsiadły
Projekt graficzny: Małgorzata Rybicka
     
       
Specjalna Nagroda "Kamień" dla Pawła Próchniaka
Projekt graficzny: Małgorzata Rybicka
       


Nagroda Poetycka “Kamień” po raz pierwszy przyznana została w 2008 roku - podczas I edycji Festiwalu "Miasto Poezji". Idea Festiwalu "Miasto Poezji" została po raz pierwszy przedstawiona podczas spotkania "Stare kamienie. Poemat na dwa głosy".

Czytaj więcej >>> o Festiwalu "Miasto Poezji"

 

Czytaj >>> tekst "Miasto Poezji: idea (manifest)"

 

Czytaj >>> tekst "Miasto Poezji (domówienia)"


Czytaj >>> tekst "Miasto Poezji: miejsce metafory (dopowiedzenie po latach)"

 

W latach 2008-2010 kapitułę nagrody tworzyli: Paweł Huelle, Paweł Próchniak, Marian Stala, Piotr Śliwiński. Od roku 2011 skład kapituły jest niejawny.

Laureaci nagrody "Kamień"

 

2008 - Ryszard Krynicki

2009 - Julia Hartwig

2010 - Tomasz Różycki

2011 - Piotr Matywiecki

2013 - Andrzej Sosnowski

 

2014 - Marcin Świetlicki

 

2015 - Jacek Podsiadło

 

2017 - Paweł Próchniak (nagroda specjalna)


Pierwsza uroczystość wręczenia nagrody “Kamień” miała miejsce w 2008 roku Instytucie Filologii Polskiej KUL. Wręcznie nagrody Julii Hartwig odbyło się w 2010 roku w teatrze im. Juliusza Osterwy i było połączone z przyznaniem poetce Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin. Od 2010 roku nagroda jest wręczana w Ośrodku “Brama Grodzka - Teatr NN”.

 

Obejrzyj >>> dokumentacje uroczystości wręczenia nagrody "Kamień" poszczególnym laureatom w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

>>>  2008 rok, 2009 rok, 2010 rok, 2011 rok, 2013 rok, 2014 rok, 2015 rok.

 

 

Wręczeniu nagrody towarzyszy wygłoszenie laudacji. Laudacje Ryszarda Krynickiego, Julii Hartwig i Tomasza Różyckiego przygotowywał prof. Paweł Próchniak, laudację Piotra Matywieckiego - prof. Leszek Szaruga, laudację Andrzeja Sosnowskiego - prof. Piotr Śliwiński, laudację Jacka Podsiadły - Adam Poprawa.
 

Czytaj laudację autorstwa Pawła Próchniaka z okazji wręczenia Ryszardowi Krynickiemu nagrody "Kamień" w 2008 roku
>>> "Ryszard Krynicki: niepewnym pismem"

 

Czytaj laudację autorstwa Pawła Próchniaka z okazji wręczenia Julii Hartwig nagrody "Kamień" w 2010 roku
>>> "Julia Hartwig: wyczekujące słowo"

 

Czytaj laudację autorstwa Pawła Próchniaka z okazji wręczenia Tomaszowi Różyckiemu nagrody "Kamień" w 2011 roku
>>> "Tomasz Różycki: mapy popiołu"

 

Czytaj >>> laudację autorstwa Leszka Szarugi z okazji wręczenia Piotrowi Matywieckiemu w 2011 roku nagrody "Kamień"

 

Czytaj >>> laudację autorstwa Piotra Śliwińskiego z okazji wręczenia Andrzejowi Sosnowskiemu w 2013 roku nagrody "Kamień"

 

Czytaj >>> laudację autorstwa Piotra Śliwińskiego z okazji wręczenia Marcinowi Świetlickiemu w 2014 roku nagrody "Kamień"

 

Czytaj >>> laudację autorstwa Adama Poprawy z okazji wręczenia Jackowi Podsiadłe w 2015 roku nagrody "Kamień"

 

Misterium Wiersza

W roku 2012 podczas przypadającej na ten rok piątej edycji festiwalu "Miasto Poezji" odbyło się, przygotowane i prowadzone przez prof. Pawła Próchniaka, Misterium Wiersza, z udziałem dotychczasowych laureatów nagrody: Julii Hartwig, Ryszarda Krynickiego, Piotra Matywieckiego i Tomasza Różyckiego.

>>> dokumentacja "Misterium Wiersza" w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN 

Murale laureatów nagrody "Kamień"

Trwałym śladem uroczystości wręczenia nagrody “Kamień”, a jednocześnie śladem każdej edycji Festiwalu "Miasto Poezji" w przestrzeni Lublina, jest mural z wierszem laureata umieszczony na budynku szkolnym zlokalizowanym w centrum miasta.

 

 
Mural z wierszem Ryszarda Krynickiego
na budynku III LO w Lublinie
Projekt graficzny: Małgorzata Rybicka
Fot. Robert Sawa
Mural z wierszem Julii Hartwig
na budynku V LOw Lublinie
Projekt graficzny: Florentyna Nastaj
Fot. Joanna Zętar
Mural z wierszem Tomasza Różyckiego
na budynku II LO w Lublinie
Projekt graficzny: Florentyna Nastaj
Fot. Alicja Magiera
 
 
Mural z wierszem Piotra Matywieckiego
na budynku VII LO Lublinie
Projekt graficzny: Florentyna Nastaj
Fot. Magdalena Szejgiec
Mural z wierszem Wisławy Szymborskiej
na budynku ZS nr 1 w Lublinie
Projekt graficzny: Florentyna Nastaj
Fot. Alina Bąk
Mural z wierszem Andrzeja Sosnowskiego
na budynku Gimnazjum nr 9 w Lublinie
Projekt graficzny: Małgorzata Rybicka
Fot. Joanna Zętar
 
   
Mural z wierszem Marcina Świetlickiego
na budynku III LO w Lublinie
Projekt graficzny: Małgorzata Rybicka
Fot. Joanna Zętar
Mural z wierszem Jacka Podsiadły
na budynku Gimnazjum nr 10 w Lublinie
Projekt graficzny: Małgorzata Rybicka
Fot. Joanna Zętar
   

 

 

Możesz zwiedzić Lublin SZLAKIEM „MURALE MIASTA POEZJI” z telefonem komórkowym
z wykorzystaniem poszerzonej rzeczywistości.
Więcej szczegółów >>> na stronie
Lublin. Przewodnik - Poszerzona Rzeczywistość

 

Opracowanie: Joanna Zętar, Paweł Próchniak

 

 

 

 

 

 

Tekst hasła Nagroda Poetycka "Kamień"
jest dostępny na licencji
Creative Commons
CC-BY-SA Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

 

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe