Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nadstawna 7 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Nadstawnej 7. Obecnie adres nie istnieje.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

 

Dawny numer policyjny: -
Numer hipoteczny: -
Numer przed 1939: Nadstawna 7
Numer po 1944: -
Numer obecny: nie istnieje

 

Nadstawna 7Nadstawna 7 na mapie Lublina z 1928 roku

 

Historia budynku

 

Własciciele:

dane z 1915 - Szlos Wolf
dane z dnia 25 IV 1941 - właściciela brak - mienie opuszczone

 

Dodatkowe informacje:

- pisma Zarządu Miasta Wydziału Budownictwa, stwierdzające uchybienia w utrzymaniu posesji, do poszczególnych właścicieli: Wajzenzohn Szmul, Francblum Benjamin Icek, Goldyram Małys

 

Opis budynku

 

Karta realności z dnia 25 IV 1941 [Inspekcja budowlana, sygn. 3180]:
Powierzchnia posesji: 157 m2, w tym:
 - zabudowana: -
 - niezabudowana: 157 m2
Długość frontu: -
Mieszkańcy: nie podano
Właściciele: właściciela brak - mienie opuszczone

 

Literatura

 

Inspekcja budowlana, sygn. 3180