Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nadstawna 39/41 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Nadstawnej 39/41. Obecnie adres nie istnieje.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

 

Dawny numer policyjny: 416
Numer hipoteczny: 275
Numer przed 1939: Nadstawna 39(41)
Numer po 1944: -
Numer obecny: nie istnieje

 

Nadstawna 39/41Nadstawna 39/41 na mapie Lublina z 1928 roku

Nadstawna 39/41Nadstawna 39/41 na panoramie Lublina z lat 30.tych XX wieku

 

Historia budynku

 

Właściciele:
dane z dnia 28 XI 1940 - Eigier Monacha, rodzice Izrael i Sura

 

Dodatkowe informacje:

- 1930 r. - podanie Wolfa Asatanowicza do Magistratu Miasta Lublina o pozwolenie na wybudowanie drewnianego parkanu ogradzającego posesję Nadstawna 39, nr policyjny posesji 416, hipoteczny 275

 

Opis budynku

 

Karta realności z dnia 28 XI 1940 [Inspekcja budowlana, sygn. 3206]:
Powierzchnia posesji: 468 m2, w tym:
 - zabudowana: 15 m2,
 - niezabudowana: 453 m2
Długość frontu: 12 mb (głębokość: 15 mb)
Mieszkańcy: nie podano
 

Materiały ikonograficzne

 

Plan postawienia budki drewnianej przy ul. Nadstawnej 39 w Lublinie - plan na kalce technicznej, widok ogólny, przekroje, plan sytuacyjny (1:500) i orientacyjny
(1:5000), 2 egz.

 

Literatura

 

Inspekcja budowlana, sygn. 3206