Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nadstawna 20 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Nadstawnej 20. Obecnie adres nie istnieje.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

 

Dawny numer policyjny: -
Numer hipoteczny: 717
Numer przed 1939: Nadstawna 20
Numer po 1944: -
Numer obecny: nie istnieje

 

Nadstawna 20Nadstawna 20 na mapie Lublina z 1928 roku

Nadstawna 20Nadstawna 20 na panoramie Lublina z lat 30.tych XX wieku

 

Historia budynku

 

Właściciele:

dane z 1915 - Zajfsztein Abr. Z.
dane z dnia 10 XI 1936 - Zajsztajn Abram Lejb
dane z 1940 r. - Zajsztein (Zajsztajn) Abram Lejb, Sztein Mordko

 

 

Lista lokatorów z kamienicy przy Nadstawnej 20:

 

Nr lokalu Imię i nazwisko Główny lokator Sublokator Budynek frontowy Oficyna
6 Wolberg Chaja - Drajzla X     X
6 Bes Szmul   X   X
19 Waserman Czarna X   X  
20 Oliwek Szyja X   X  
20a Waserman Berek X   X  
20a Pech Dawid   X X  
21 Sztajnberg Boruch X   X  
22 Korenbrener Fajga X   X  
25 Korenman Lejzor Hajer X   X  
25 Mandeltaub Chaim Dawid   X X  
26 Rozenberg Symcha X   X  
27 Chodaczek Szmul X   X  
27 Frajlich Lea Blina   X X  
27 Abecadło Mosze   X X  
27 Rozenberg Izrael Symcha   X X  
28 Zajfsztajn Abram X   X  
28 Ejzenberg Moszek Jakub   X X  
28 Ostrowska Paula   X X  
28 Apelowicz Chaja Ruchla   X X  
28 Zygielman Miodla   X X  
29 Goldszer Josef Szloma X   X  
29 Birman Jehuda   X X  
29 Fajgenbaum Hena   X X  
30 Bursztyn Szyja X   X  
30 Brancberg Abram   X X  
31 Cukierman Chewia X   X  
31 Zajfsztajn Boruch   X X  
31 Dembin Menasze   X X  
31 Funkielrojt Moszek Cejla   X X  
31 Ajzenszmidt Szmul   X X  
32 Szackamer Kryal X   X  
32 Sztajn Szmul   X X  
32 Chawkin Izrael   X X  
32 Szackamer Samuel   X X  
33 Cukierman Fajwel X   X  
34 Kuperman Juda Josef X   X  
35 Koe Blina Chaja X     X
35 Lewin Moszek Chamia X    

X

36 Kuperman Izrael X     X
36 Izbicki Łajb Izrael   X   X
36 Suchowolski Jankiel   X   X
37 Aszyn Aron X     X
42 Najdert Judka X     X
42 Rozengarten Chana   X   X
43 Goldadler Lejba X     X
64 Bawnik Chaja X     X
68 Zajfsztajn Mojżesz X   X  
68 Wajc Chawia   X X  
68 Kibel Icek   X X  

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok):

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - 5

Żydów - 320

80 102 48 95  

 

 

Dodatkowe informacje:

- 1933 - 1936 r. - pisma Zarządu Miasta o uchybieniach w stanie utrzymania budynku
- 1944 r. - protokół oględzin murowanego budynku przy Nadstawnej 20

 

Opis budynku

 

Ankieta z 10 XI 1936 [Inspekcja budowlana, sygn. 3192]:
Położenie: Nadstawna 20
Numer hipoteczny: 717
Właściciele: Zajsztajn Abram Lejb
Zarządca: nie ma
Dozorca: Marianna Granat


Rodzaj budynku: dom frontowy i trzy oficyny; pomieszczenia tylko mieszkalne
Data rozpoczęcia użytkowania: przed 1912 r.
Ilość mieszkań: 53, w tym:
 - czteroizbowe: 1
 - trzyizbowe: 7
 - jednoizbowe: 45
Ilość mieszkań w suterenach: nie ma
Ilość piwnic: nie ma
Ilość pięter: 3 piętra


System wodociągowo – kanalizacyjny: studnia w podwórzu, dół ustępowy
Rodzaj oświetlenia: elektryczne i naftowe
Ogrzewanie: piece grzewcze
Klatka schodowa: główna ze schodami drewnianymi

Ilość balkonów: 2 drewniane od frontu, 1 od podwórza
Pokrycie dachu: dom frontowy i oficyna główna kryta blachą, pozostałe budynki papą


Zakłady fabryczne i handlowe: nie ma

 

Dane dotyczące podwórza:
Wymiary: 10 x 15 m
Nawierzchnia: bruk
Zabudowa: chlew


Karta realności z 1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 3192]:
Powierzchnia posesji: 1185 m2, w tym:
 - zabudowana: 880 m2,
 - niezabudowana: 365 m2
Długość frontu: 40 mb (głębokość: 35 mb)
Właściciele: Zajsztein (Zajsztajn) Abram Lejb, Sztein Mordko

 

Literatura

 

Inspekcja budowlana, sygn. 3192