Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nadstawna 19 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Nadstawnej 19. Obecnie adres nie istnieje.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

 

Dawny numer policyjny: -
Numer hipoteczny: 435
Numer przed 1939: Nadstawna 19
Numer po 1944: -
Numer obecny: nie istnieje

 

Nadstawna 19Nadstawna 19 na mapie Lublina w 1928 roku

Nadstawna 19Nadstawna 19 na panoramie Lublina z lat 30.tych XX wieku

 

Historia budynku

 

Właściciele:

dane z 1915 - Szlos M. &
dane z dnia 29 IV 1936 - Szloss Moszek, Halbersberg Cudyk, Stern Dawid, Cukier Abram
dane z dnia 25 IV 1941 - Huberman Pinkwas

 

Dodatkowe informacje:

(bardzo zły stan techniczny całej dokumentacji Nadstawna 19)


- 1935 r. - podanie Moszka Szlossa do Zarządu Miasta Wydziału Budownictwa o pomoc w dokonaniu remontu drewnianego domu przy ul. Nadstawnej 19
- 1936 r. - odwołanie właścicieli budynku mieszkalnego przy ul. Nadstawnej 19 - Szlossa Moszka, Halbersberga Cudyka i Abrama Cukiera, od zarządzenia rozbiórki budynku wydanego przez Zarząd Miejski, Wydział Budownictwa
- 6 XI 1936 r. - podanie Moszka Szlossa do Prezydenta Miasta Lublina, o zatwierdzenie projektu budowlanego urządzeń sanitarnych przy Nadstawnej 19
- 1936 - 1938 - informacje o uchybieniach w stanie utrzymania budynku przy Nadstawnej 19 do właścicieli:
   - Halbersberga Cudyka syna Jakuba
   - Cukiera Abrama zarządcy bożnicą
   - Szterna Dawida, syna Jakuba
   - Szlossa Moszka
- 26 I 1937 r. - nakaz Zarządu Miasta o obowiązkowym opuszczeniu zabudowań przy Nadstawnej 19 ze względu na bardzo zły stan fizyczny (groźba zawalenia)

 

Opis budynku

 

Ankieta z 29 IV 1936 [Inspekcja budowlana, sygn. 3191]:
Położenie: Nadstawna 19
Numer hipoteczny: nie ma
Właściciele: Szloss Moszek, Halbersberg Cudyk, Stern Dawid, Cukier Abram
Zarządca: nie ma
Dozorca: brak


Rodzaj budynku: dom mieszkalny, drewniany
Data rozpoczęcia użytkowania: nie podano
Ilość mieszkań: jednoizbowe: 3
Ilość mieszkań w suterenach: nie ma
Ilość piwnic: nie ma
Ilość pięter: 1 piętro


System wodociągowo – kanalizacyjny: wodociąg
Rodzaj oświetlenia: elektryczne
Ogrzewanie: piece grzewcze
Klatka schodowa: główna
Pokrycie dachu: blacha, papa


Zakłady fabryczne i handlowe: warsztat szczotkarski

 

Karta realności z dnia 25 IV 1941 [Inspekcja budowlana, sygn. 3 191]:
Powierzchnia posesji: 175 m2, w tym:
 - zabudowana: 59 m2,
 - niezabudowana: 116 m2
Długość frontu: 10 mb (głębokość: 17,5 mb)
Mieszkańcy: nie podano
Właściciele: Huberman Pinkwas

 

Materiały ikonograficzne

 

Projekt budowy domu jednopiętrowego przy ul. Nadstawnej 19 w Lublinie, własność Moszek Szloss, 1938r.
- plan na kartonie, 2 x A4, widok od ulicy, przekroje, plan sytuacyjny (1:500)

 

Literatura

 

Inspekcja budowlana, sygn. 3191