Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Naczynie dwustożkowe i flasza z karbowaną kryzą

Gliniane, ręcznie lepione naczynie dwustożkowe i flasza z karbowaną kryzą kultury pucharów lejkowatych.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Datowanie

około 3700-3200 B.C.

Lokalizacja

Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Opis zabytku

Naczynia zostały odkryte w obiekcie podczas prac archeologicznych w Wirydarzu Średnim dawnych zabudowań klasztornych, obecnie Centrum Kultury. Mniejsze naczynie nazywane jest w literaturze archeologicznej flaszą z kryzą.  Forma tego naczynia jest charakterystyczna wyłącznie dla kultury pucharów lejkowatych.  Ich kształt przypomina odwróconą główkę makówki. Kształt naczynia legł u podstaw hipotezy o przechowywaniu we flaszy substancji odurzających. Podobne flasze z kryzą odkryto w czasie badań archeologicznych przy ulicach: Willowej i Harcerskiej.

Przypisy

Autor zdjęcia: Stanisław Żórawski
Opracował: Jacek Jeremicz
Podmiot udostępniający zabytek: Stanisław Żórawski,  firma Civitas

Zdjęcia

Słowa kluczowe