Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Mirosław Derecki – bibliografia

Mirosław Derecki był niezrównanym kronikarzem Lublina. Spełniał się jako pisarz oraz dziennikarz-reporter na łamach prasy lubelskiej oraz ogólnopolskiej.
 
Był rekordzistą, jeśli chodzi o publikacje na łamach „Kameny”. W latach 1958–1988 zamieścił tam 825 tekstów, z czego 297 w swojej autorskiej rubryce Ekran i widz, poświęconej świecie filmu i kina.  
W „Gazecie w Lublinie”, z którą współpracował w latach 1991–1998, ukazało się 372 reportaże w ramach cyklu Weekend wspomnień.
 
W jego bibliografii odnotowano obecnie (po dokładnym sprawdzeniu „strona po stronie” wszystkich wydań „Kameny” i „Gazety w Lublinie” z okresu współpracy Mirosława Dereckiego z tymi redakcjami – 1310 artykułów prasowych. Poprzedni spis artykułów z „Kameny” został uzupełniony o 526 nowe pozycje, zaś z „Gazety w Lublinie” – o 68 tekstów.

Została sporządzona także bibliografia tematyczna tekstów Mirosława Dereckiego, poprzedzona lekturą wszystkich tekstów.
W 2015 roku obie uzupełnione bibliografie tekstów Mirosława Dereckiego sporządziła Anna Oleszek.

Niewątpliwie wskazane jest kontynuowanie prac uzupełniających spisy bibliograficzne tekstów Dereckiego na łamach innych tytułów, z którymi współpracował, m.in. „Relacji”, „Kuriera Lubelskiego”, „Sztandaru Ludu” czy „Medicusa”.
 
Mirosław Derecki nieco mniej znany jest jako pisarz. W swoim dorobku posiada osiem publikacji książkowych (cztery z nich ukazały się już po jego śmierci) oraz publikację opracowanego przez siebie pamiętnika wojennego Wacława Flisińskiego. Warto pamiętać o jego dorobku pisarskim, tym bardziej, iż jego ksiażki poświęcone „hubalczykom” rozchodziły się w ilości 100 tys. egzemplarzy. Wciąż jeszcze czeka na wydanie przygotowana do druku pozycja Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów.

Mirosław Derecki był zapraszany także do udziału w licznych audycjach radiowych – wystąpił w dziewiętnastu audycjach zrealizowanych w Radiu Lublin, zaś trzy inne były poświęcone jego osobie, bądź adaptacji jego książki Weekend wspomnień.
W archiwum TVP3 Lublin znajduje się dziewiętnaście programów telewizyjnych z udziałem Mirosława Dereckiego, w tym jeden poświęcony jego osobie, pt. Mirosława Dereckiego sposób na życie.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Publikacje książkoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Śladami „hubalczyków”, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1971.

 

Tropem majora Hubala, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1971, 1982.

>>> zobacz więcej

 

Na ścieżkach polskich komandosów, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1980.

>>> zobacz więcej

 

Na ścieżkach polskich komandosów: dzieje Samodzielnej Kompanii Commando, Wydawnictwo LTW, Warszawa 1999.

 

 
Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie”, Lublin 1998.
 

Mój Kazimierz, „Gazeta w Lublinie”, Lublin 1999.

>>> zobacz więcej

 

Mój Lubartów, Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, Lubartów 2008.  
 

Od łagrów Komi do winnic Italii. Dziennik wojenny. Wacław Flisiński, na podstawie rękopisu do druku przygotował Mirosław Derecki, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1992.

 

Lubelskie lata Edwarda Stachury, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2009.

>>> zobacz więcej

 

Artykuły w książkachBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Baśka”, [w:] Ostry zakręt: Antologia współczesnej prozy, wybór, wstęp, biogramy Matylda Wełna, Związek Literatów Polskich, Lublin 1997, s. 38–43 [Józef Pic de Replonge, wujek Mirosława Dereckiego, i jego koń Baśka; pobyt Mirosława Dereckiego u dziadków w Karczmiskach w 1942 roku].


Maria i Jerzy Kuncewiczowie o wrześniu 1939, [w:] Rozmowy z Marią Kuncewiczową, wybór, opracowanie i posłowie Helena Zaworska, Czytelnik, Warszawa 1983, s. 195–203.


Ostatnia rola Stefana Jaracza, [w:] Jego siła nas urzekła… Szkice i wspomnienia z dziejów lubelskiego teatru, red. Alojzy Leszek Gzella, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1985, s. 60–71.


Pani Maria, [w:] Z dziejów ruchu literackiego na Lubelszczyźnie. Szkice i wspomnienia, oprac. Stanisław A. Łukowski, Związek Literatów Polskich, Lublin 1998, s. 217–227 [Maria Bechczyc-Rudnicka].


„Puszynka”, [w:] Ostry zakręt. Antologia współczesnej prozy, wybór, wstęp, biogramy Matylda Wełna, Związek Literatów Polskich, Lublin 1997, s. 43–47 [Helena Pic de Replonge, cioteczna babka Mirosława Dereckiego, i jej kot Puszynka].

„Akcent”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Listy Stachury do Kluczkowic i Lublina, „Akcent” R. 9, 1988, nr 1, s. 190–200.

„Dziennik Lubelski”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jak płk Emil Czapliński odchodził z wojska, „Dziennik Lubelski" 1990, nr 193, s. 7–9.

„Gazeta w Lublinie”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1991
Kinowy salon Lublina, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1991, „Gazeta na Weekend”, nr 25, s. V, rys. [kino Wyzwolenie w Lublinie].


Lubelski debiut Stachury, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1991, „Gazeta na Weekend”, nr 26, s. IV.


Cyrkowa menażeria, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1991, „Gazeta na Weekend”, nr 27, s. IV, rys. [występy cyrków w Lublinie przed i po II wojnie światowej; cyrk Józefiego; lubelski cyrk Kazimiero].


Ostatnia szopka kukiełkowa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1991, „Gazeta na Weekend”, nr 28, s. IV [szopka Janka Rackiego z Lubartowa; szopka Edwarda Kozy z Woli Chomejowej].


Pieśń tajgi, „Gazeta w Lublinie” 1991, nr 218, s. 5, fot. [z pamiętnika Zdzisława Kisielnickiego – podoficera żandarmerii 2 Korpusu Polskiego z Kozic Dolnych pod Piaskami na Lubelszczyźnie, zm. w 1943 roku w Palestynie].


1992
Kino „Gwiazda”, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 1, s. III, ilustr. [kino przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie].


Był bal…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 1, s. V, rys. [bal sylwestrowy środowiska artystycznego i kulturalnego Lublina w 1956 roku w Komendzie Miasta i Garnizonu Lubelskiego oraz Bal u Aktorów 9 lutego 1957 roku w Teatrze im. J. Osterwy].


Powrót do „Szopki polskiej”, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 2, s. 4, ilustr. [Maksymilian Chmielarczyk].


Pod wiatr historii, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 2, s. V, ilustr. [lubelski dwutygodnik społeczno-kulturalny studentów i młodej inteligencji „Pod Wiatr”, jedyny nr z 1 grudnia 1956 roku].


Była sobie kiedyś „Nora”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 3, s. V, ilustr. [klub przy Krakowskim Przedmieściu 32 w Lublinie].


Maryla i lalki, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 4, s. V, rys. [Maryla Kędra – założycielka i dyrektorka Teatru Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie].


Bilet do kina „Corso”, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 5, s. III [kino u zbiegu ulic Staszica i Radziwiłłowskiej w Lublinie].


Humor i satyra według Łojana…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 5, s. V, fot. [Kazimierz Łojan].


„Rynio” i Muzy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 6, s. V, fot. [Ryszard Schreiter – kierownik muzyczny Teatru im. J. Osterwy w Lublinie].


Danka, medycyna i kabaret, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 7, „Gazeta na Weekend”, s. V [Danuta Wójtowicz].


Glossa do biografii Krzysia, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 8, s. V, ilustr. [Krzysztof Kurzątkowski].


„Słomian”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 9, s. V, ilustr. [Andrzej Słomianowski].


Śmierć Stalina, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 10, s. V, rys.


Rozenfeld jest wszędzie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 11, s. IV, portr. [Aleksander Rozenfeld].


Hitlerjunge z Lubartowa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 12, s. V, ilustr. [1944 rok].


Filozofia – magistra vitae, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 13, s. IV, ilustr. [Krótki słownik filozoficzny pod red. M. Rozentala i P. Judima z 1955 rok].


Przemkoland, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 14, s. IV, ilustr. [Przemysław Zwoliński].


Zakazane kawały, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 15, s. IV, rys. [kawały polityczne i anegdoty po 1944 roku].


Wesołego Alleluja!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 16, s. IV, rys. [Wielkanoc w Lublinie i Lubartowie].


Stadion przy Okopowej, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 17, s. IV, rys. [stadion Wojskowego Klubu Sportowego „Lublinianka” i mecz „Lublinianka” – ŁKS Łódź z 20 kwietnia 1947 roku].


W pochodzie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 18, s. II, ilustr. [pochody pierwszomajowe].


Wyszli z lasu w mroźną noc, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 19, s. 5, fot. [brawurowa akcja żołnierzy AK na więzienie UB-NKWD w Biłgoraju, pod dowództwem por. Konrada Bartoszewskiego, „Wira”, 28 stycznia 1945 roku].


Czar telewizji, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 19, s. II, ilustr. [Andrzej Malinowski – filmowy korespondent Dziennika Telewizyjnego].


Czekając na TV Lublin…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 20, s. II, fot. [A. Kraus, H. Szych, J. Hewel, M. Tarka]


Ksiądz Szulc, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 21, s. II, fot. [Aleksander Szulc z Lubartowa].


Ostatni romantyk, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 22, s. II, fot. [Leon Kozłowski – właściciel zamku w Janowcu].


Parostatki i ludzie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 23, s. II, rys. [żegluga na Wiśle; Marian Śliwiński].


„Kondzio” w Kazimierzu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 24, s. II, fot. [Konrad Bielski w Kazimierzu Dolnym].


Pensjonat „Świtezianka”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 25, s. II, rys. [pensjonat Soni Wiszni w Kazimierzu Dolnym].


Ostatnia wąskotorówka do Nałęczowa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 26, s. II, rys. [Nałęczowska Kolej Dojazdowa].


U Michalskiego, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 27, s. II, ilustr. [Jan Michalski („Żyd”) z Kazimierza Dolnego, właściciel restauracji Swojska].


Kazimierska Celia, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 28, s. II, ilustr. [Irena Lorentowicz z Warszawy – malarka i scenograf].


Sekrety „Kuncewiczówki”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 29, s. II, rys. [dom Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym].


Plebania, dwór i remiza, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 30, s. II, rys. [Karczmiska].


Jak Rosjanie rozbrajali 27 Dywizję…, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 31, s. 5 [rozmowa z Leonem Karłowiczem, „Rydzem”, autorem wspomnień Od Zasmyk do Skrobowa o służbie w szeregach 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK].


Rodzinny fresk Michalaków, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 31, s. II, rys. [Antoni Michalak z Kazimierza Dolnego].


Rodzinny fresk Michalaków (2), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 32, s. II, fot. [rodzina A. Michalaka: żona – Marychna Chylewska oraz synowie – Tadeusz i Janusz].


Pan John, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 33, s. II, rys. [Edmund John].


„Gieras” – król humoru, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 34, s. II [Romuald Gierasieński z Kazimierza Dolnego].


Bodo, Reri i Kazimierz nad Wisłą, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 35, s. II, ilustr. [Eugeniusz Bodo i Reri (Anne Chevalier)].


Początek roku szkolnego 1944, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 36, s. II, rys. [Lubartów].


Perypetie krainy uśmiechu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 37, s. II, fot. [Teatr Muzyczny w Lublinie w latach 1947–1951].


Lublin Henryka Gawareckiego, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 38, s. II, ilustr.


Tadzio, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 39, s. II, rys. [Tadeusz Roguski – przyjaciel M. i J. Kuncewiczów, związany z Kazimierzem Dolnym].


Pożegnanie „Regionalnej”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 40, s. II, rys. [kawiarnia Regionalna w Lublinie; rodzina Semadenich].


Café „U Aktorów”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 41, s. II, rys. [Mieczysław Orsza – aktor, pierwszy kierownik lubelskiej kawiarni].


Akcja „Apteka”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 42, s. II, rys. [upaństwowienie aptek w 1951 roku; apteka w Ostrowie Lubelskim].


Tańce w „Lubliniance”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 43, s. II, rys. [kawiarnia Lublinianka w Lublinie].


Niebezpieczne słowo – Katyń, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 44, s. II, ilustr. [autor opisuje, jak dowiadywał się całej prawdy o zbrodni katyńskiej].


Wieczorek leninowski, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 45, s. II, rys. [wieczorek leninowski w klubie Nora w Lublinie].


Sekretarka Rydza-Śmigłego, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 46, s. II, fot. [fragmenty dziennika z 1918 roku Jadwigi Machowej z Lublina].


Od Beliny do Andersa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 47, s. IV. [wspomnienie Mirosława Dereckiego o wujku Albinie].


Ewa, Piotr i teatr, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 48, s. IV, fot. [Ewa Benesz, Piotr Suchora].


Na gastronomicznym szlaku, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 49, s. 4 (dwa ciągi stron, drugi numerowany cyframi arabskimi, a nie jak w poprzednich – numerami rzymskimi, patrz: drugi ciąg), rys. [restauracja Europa i Konrad Bielski].


Na gastronomicznym szlaku (2), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 50, s. 4 (dwa ciągi stron, drugi numerowany cyframi arabskimi, a nie jak w poprzednich –numerami rzymskimi, patrz: drugi ciąg), fot. [restauracje w Lublinie: Pod Fafikiem, Powszechna (Radzymiński, Radzymin), Polonia; Helena Moorowa].


Cichociemny, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 56, s. 4, 5, ilustr. [mjr lotnictwa Jerzy Iszkowski, „Orczyk”, „Kord”].


Gorąca Wielkanoc 1945, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 77, s. 4, 5, ilustr. [por. Konrad Bartoszewski, „Wir”].


Dowódca czasu próby, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 85, s. 5, ilustr. [płk Franciszek Żak, „Ignacy”, „Wir”].


Pod Monte Cassino. Z dziennika wojennego Wacława Flisińskiego, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 96, s. 5, portr. [Wacław Flisiński – podoficer wojskowej służby zdrowia, kancelista szpitala polowego we wrześniu 1939 roku, żołnierz 5 Kresowej Dywizji Piechoty w 2 Korpusie Polskim, pochodzący z Annopola].


Nieznane listy Edwarda Stachury, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 108, s. 7, ilustr. [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów z listami do Kazimierza Andrzeja Jaworskiego].


Nieznane listy Edwarda Stachury (2), „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 120, s. 4, ilustr. [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów z listami do autora].


Jak zginął pułkownik Tumidajski, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 131, s. 4, portr. [płk Kazimierz Tumidajski, „Marcin”].


Łagry i medycyna, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 159, s. 4, 5, ilustr. [Kazimiera Litwiniukowa z Lublina].


Cios w plecy, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 202, s. 5, rys. [fragment wspomnień Zdzisława Kisielnickiego o zajęciu we wrześniu 1939 roku przez wojska radzieckie Włodzimierza Wołyńskiego i wzięciu do niewoli żołnierzy gen. Mieczysława Smorawińskiego].


„Niech lew mieszka w Waszym sercu” – generał Anders do żołnierzy, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 247, s. 6, 7, ilustr. [przemówienia i rozkazy gen. Władysława Andersa z lat 1941–1944].


Na gastronomicznym szlaku (3), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 280, s. 3, rys. [cygańskie kapele w Lublinie; restauracje: Pod Karasiem, Smakosz, Pod Basztą, Zamkowa].


Jak wujek Wacek wpłynął na historię, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 284, s. 3, rys. [przygotowania rodziny Mirosława Dereckiego do świąt Bożego Narodzenia].


Sylwester nad Wisłą, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 289, s. 3, rys. [bale w Domu Architekta i Domu Prasy w Kazimierzu Dolnym na przełomie lat 50. i 60. XX wieku].

 


1993
Dorożką po Lublinie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 6, s. 5, ilustr.


Historia pewnej piwnicy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 13, s. 3 [studencka kawiarnia Piwnica na Starym Mieście w Lublinie (otwarcie 14 kwietnia 1957 roku); kabaret Sex].


Czarcia Łapa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 18, s. 5, rys. [lubelska kawiarenka przy ul. Grodzkiej 2, później Bramowej – otwarcie 17 listopada 1959 roku; legenda o sądzie diabelskim].


Bachus w szynkwasie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 24, s. 3, rys. [prowincjonalne bary z wyszynkiem na Lubelszczyźnie; bar Na Klinie i Centralny w Lublinie].


Zakazane piosenki, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 30, s. 5, rys. [Zakazane piosenki Leonarda Buczkowskiego – lubelska premiera 10 stycznia 1947 roku w kinie „Apollo”].


Zbyszek, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 36, s. 7, fot. [Zbigniew Jakubik].


„Czart” odsłania karty, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 42, s. 5, fot. [Legendy lubelskie – pierwszy występ kabaretu Czart (20 lutego 1960 roku)].


Tajemnice „Bazaru”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 48, s. 5, rys. [impreza estradowa Zgaduj-zgadula, powstała w połowie lat 50. XX wieku; budynek Bazaru przy ulicy Lubartowskiej w Lublinie].


Rewia ze Stalinem w tle, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 54, s. 5, rys. [przedstawienie w kinie Lewart w Lubartowie – marzec 1945 roku].


Niezapomniane kino „Rialto”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 60, s. 5, fot. [kino na Starym Mieście w Lublinie].


Don Diego – grand hiszpański, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 66, s. 3, rys. [Mieczysław Gruszczyński].


Ludzie zza kulis, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 72, s. 3, rys. [pracownicy Teatru im. J. Osterwy w Lublinie: C. Szymańska, M. Marzycki, S. Maleszewski, B. Dziuba, R. Rudaś, S. Kuna, P. Gołębiowski].


Jacek, jazz i kabaret, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 78, s. 3, rys. [Jacek Abramowicz].


Wielkanocne kraszanki, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 84, s. 3, rys. [przygotowania do Świąt Wielkanocnych w Lubartowie].


Srul z Lubartowa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 89, s. 3 [żydowski Lubartów].


Kromka chleba, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 95, s. 3, rys. [zagłada Żydów w Lubartowie – 1942 rok].


Z brzytwą na gardle, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 100, s. 3, fot. [prowincjonalne zakłady fryzjerskie dla mężczyzn; lubartowscy fryzjerzy; zakład fryzjerstwa męskiego Morawskiego przy ul. Narutowicza 22 w Lublinie – czasy powojenne].


Ku pamięci, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 105, s. 3 [sklep szkolno-papierniczy Tuszewskiego przy ul. Cmentarnej w Lubartowie; wpisy do pamiętników].

 

Pstryk… merci, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 110 [!] (powinien być nr 111), s. 3 [„wędrowni fotografiści”; rodzina Hartwigów; Jan Magierski].


Disce puer latine!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 117, s. 4 [nauczyciele lubartowskiego gimnazjum: T. Woluch, J. Mangold, W. Liskówna].


Matura 1953, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 123, s. 4 [przed maturą w Lubartowie; nauczyciele licealni M. Dereckiego: A. Moździński, K. Skaruch, J. Maj, R. Mika].

 
Dziwna dziewczyna, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 129, s. 5, rys. [Jadwiga i Tomasz Grabowscy z Zamościa; Joanna Rogowska, pseud. Joanna Rawik].


Na autostopie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 134, s. 4.


Hotelowa ballada, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 140, s. 4, rys. [hotelik przy ul. Wenecja w Krakowie; Hotel Miejski w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Sandomierzu; noclegownia PTTK w Józefowie Biłgorajskim; stanica PTTK w Suścu; warunki noclegowe w Tarnobrzegu].


„Kochanowski”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 147 [!] (powinien być nr 146), s. 4, fot. [Prywatna Szkoła Powszechna im. J. Kochanowskiego przy ul. Lipowej 5 w Lublinie; Maria i Tadeusz Piotrowscy; nauczyciele i koledzy M. Dereckiego, uczęszczającego do niej w latach 1946–1948].


Autobus przyjaźni, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 152, s. 4, rys. [podróż M. Dereckiego z Lublina do Brześcia w 1967 roku].


Śpiewa: Michaj Burano!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 158, s. 3, rys.


Letnisko Nowodwór, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 164, s. 3 [Nowodwór k. Lubartowa].


Triumf i klęska gen. Korczyńskiego (1), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 170, s. 3 [ppłk Grzegorz Korczyński i wydarzenia 23 lipca 1944 roku w Lubartowie].


Triumf i klęska gen. Korczyńskiego, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 176, s. 3 [ppłk Grzegorz Korczyński i wydarzenia 23 lipca 1944 roku w Lubartowie].


Obrazki z okupowanego Kazimierza, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 182, s. 3, rys. [okupacja w Kazimierzu Dolnym].


Obrazki z okupowanego Kazimierza (2), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 188, s. 3, rys. [okupacja w Kazimierzu Dolnym].


Lance do boju, szable w dłoń. „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 189, s. 5, rys. [mjr Feliks Jaworski, twórca i dowódca lubelskiej Brygady Jazdy Ochotniczej; 1920 rok na Lubelszczyźnie].


Kazimierz w telewizji; Dom Dziennikarza; Pani Wandzia, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 191, s. 3, rys. [Kazimierz Dolny].


Potworne upały; Taksówka numer 4, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 192, s. 3, rys. [Kazimierz Dolny].


Papież w Kazimierzu; Góralska chata; Kazimierskie amory, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 193, s. 3, rys. [Kazimierz Dolny].


Artystka wszechstronna; Silna grupa; Jedzie, jedzie straż ogniowa, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 194, s. 3, rys. [Kazimierz Dolny].


Murka, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 194, s. 3, rys. [willa w Kazimierzu Dolnym; Maria i Jerzy Koziccy].


Biały kruk w muzeum; Niech się Warszawa schowa; Nocleg za 5 złotych; „Rambo” w opałach; Pan jest „szwinia”, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 195, s. 3, rys. [Kazimierz Dolny].


Spotkanie z Kucówną, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 196, s. 3, rys. [Kazimierz Dolny].


Albrechtówka; Kort na Albrechtówce; Mleko prosto od krowy; Łodzią na drugi brzeg Wisły; Kronika policyjna, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 198, s. 3, ilustr., współautor (ws), [Kazimierz Dolny].


„Piekiełko” dziennikarskie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 200, s. 3. [kawiarnia w podziemiach Domu Prasy w Kazimierzu Dolnym].


Majster od lewatywy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 206, s. 3 [Stanisław Lichtzon; rodzina Petrykowskich z Kazimierza Dolnego].


Wielkie bombardowanie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 212, s. 3 [9 września 1939 roku w Lublinie; śmierć Józefa Czechowicza].


Restaurator szlachcicem, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 218, s. 3 [Bolesław Frankowski z Kazimierza Dolnego].


Autobusem do Kazimierza, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 224, s. 5. [podróż do Kazimierza Dolnego]


Przy patefonie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 230, s. 4 [patefon i muzyka czasu okupacji].

 

Kompaniaaa śpiewa!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 236, s. 5 [wojskowe piosenki].


„Dusza towarzystwa”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 242, s. 5, rys. [wieczorki towarzyskie w Lubartowie w latach 40. i 50. XX wieku].


Hamulcowi, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 248, s. 5 [Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Lublinie].


Dwa cmentarze, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 254, s. 5 [cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie i cmentarz Nowodziewiczy w Moskwie].


Lewa, lewa! Lewą marsz!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 259, s. 5, rys. [akademia „ku czci” rewolucji październikowej w Lubartowie, 7 listopada 1949 roku].


Pożegnanie Empiku, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 264, s. 5, rys. [Klub Międzynarodowej Prasy i Książki przy Krakowskim Przedmieściu 20 w Lublinie].


Niebezpieczne „indiańskie” lektury, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 270, s. 5, rys.

 

Bastiony kupiectwa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 276, s. 5, rys. [Lublin – sklep muzyczny Franciszka Borowieckiego, galanteria Urszuli i Stanisława Olejarników; Stanisław Olejarnik].


Bastiony kupiectwa II, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 282, s. 5, fot. [Lublin – palarnia kawy Feliksa Widelskiego, antykwariat Stefanii i Franciszka Osiaków].


Święty Mikołaj contra Dziadek Mróz, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 288, s. 5, rys.


Tajemnice Saskiego Ogrodu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 294, s. 5, ilustr. [Ogród Miejski w Lublinie].


Pod lubelską choinką, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 299, s. 5 [wytwórnia bombek; ozdoby choinkowe, zabawki i książki w lubelskich sklepach – lata powojenne].


Śniegórki, turfy i halifaxy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 304, s. 5, rys. [lubelskie lodowiska i łyżwy – lata powojenne].1994
Wielkie bale w karnawale, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, nr 5, s. 5, rys. [kostiumowy bal „Kuriera Lubelskiego” w 1958 roku].


Edwin Wandy ściskał dłoń…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, nr 11, s. 5, rys. [karnawałowe wieczorki, piosenki, okolicznościowe wierszyki, zaloty i żarty w Lubartowie przełomu XIX i XX wieku].


Moja ulica Górna, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, nr 17, s. 5, fot. [Lublin].


Irena – kartki z życiorysu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 23, s. 5, fot. [Irena Szczepowska-Szychowa].


Irena – kartki z życiorysu (2), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 29, s. 5, portr. [Irena Szczepowska-Szychowa].


Ej, baba-riba!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 35, s. 5, rys. [Maniana, nieoficjalny szlagier młodzieżowy początku lat 50. XX wieku; „bikiniarze”, wielbiciele ubraniowego stylu „made in USA”].


Bilet do kina „Ryś”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 41, s. 5, rys. [lubelskie kina: Ratusz, „przy prokuraturze”, Grażyna, Kryształ, Przyjaźń, Gwardia, Grunwald, Kino Studyjne w Chatce Żaka, Ryś].


W orbicie Melpomeny, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 47, s. 5 [J. Cybulski, M. Chmielarczyk, A. Chmielarczyk].


Nieśmiertelna pani Dulska, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 53, s. 5 [Moralność pani Dulskiej na scenie w Lublinie; Irena Ładosiówna].


„Rusałka” i karuzele, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 53 [!] (powinien być nr 59), s. 5, ilustr. [teatr letni Rusałka i wesołe miasteczko w Lublinie; karuzele w małych miasteczkach].


Skandal na zjeździe literatów, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 65, s. 3 [XIV Zjazd Związku Literatów Polskich w Lublinie, 18–21 września 1964 roku].


Patrz Kościuszko na nas z nieba…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 71, s. 5, ilustr. [kult Tadeusza Kościuszki; sztuka Kościuszko pod Racławicami wystawiona w Lublinie 23 kwietnia 1916 roku; obchody 100. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w Lublinie, 15 października 1917 roku].


Parochet pięknej Estery, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 77, s. 3, ilustr. [legenda o miłości króla Kazimierza Wielkiego i Żydówki Estery z Kazimierza oraz haftowanej przez nią zasłonie do synagogi w Kazimierzu; Jan Czyński – twórca legendy].


Życie i śmierć w Kazimierzu Dolnym, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 82, s. 3, ilustr. [Samuel Loeb i Paweł Shneiderman z Kazimierza Dolnego; zagłada Żydów w 1942 roku].


Forte, piano i dęte orkiestry, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 88, s. 3, fot. [Krystyna Tokarzewska i pani Aldona – lubartowskie nauczycielki muzyki; Stanisław Wysocki – twórca i dyrygent orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie].


Kilimek z orłem w koronie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 94, s. 3, fot. [płk Emil Czapliński].


„Turyści” z republiki Komi, z wojennych zapisków Zdzisława Kisielnickiego, „Gazeta w Lublinie” 1994, nr 98, s. 5 [Zdzisław Kisielnicki – podoficer żandarmerii 2 Korpusu Polskiego z Kozic Dolnych pod Piaskami na Lubelszczyźnie, zm. w 1943 roku w Palestynie].


Pan Jureczek, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 100, s. 3 [Jerzy Saniewski z Lublina – żołnierz AK].


Niebieskooki blondyn na placu Litewskim…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 110, s. 3 [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].


Golił się dokładnie, twarz kropił niezłą wodą..., z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 116, s. 3 [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].


S-syp, s-syp, syp forsę na stół!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 122, s. 3 [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].


W dłoni ściskał pustą butelkę, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 126 [!] (powinien być nr 127), s. 3 [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].


Panie Edwardzie, ja wierzę, że pan się wybije, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 133, s. 3 [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].


Nie chciałbym wracać do pokera i szachów, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 139, s. 7, ilustr. [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].


Nic dobrego mnie tu nigdy nie spotkało, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 145, s. 3 [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].


Deszcz w Concarneau, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 151, s. 3, fot. [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].


To pojiii, to popaaaliii… Okolica artystów, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 157, s. 3 [Aleksander Aleksy].

 

Cały czas leżałam w ramionach Schillera, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 163, s. 3 [Zofia Modrzewska].


Firma „Słoń” na Dzikich Polach, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 169, s. 3 [Tadeusz Prochowski, muzyk z Lublina, i jego firma „Słoń” – chałturnicza „inicjatywa prywatna”, występująca oficjalnie pod hasłem „audycji szkolnych”, których zadaniem było „krzewienie kultury literackiej i teatralnej wśród młodzieży w głębokim terenie”].


Nieznane opowiadanie Steda, „Gazeta w Lublinie” 1994, nr 170, s. 3, portr. [Piękna przygoda].


Jerzy Dostatni – zawód dziennikarz, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 175, s. 3.


Szaro bez Romka, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 181, s. 3 [Romuald Wiśniewski].


Przypadki „Kondzia”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 187, s. 3, rys. [Konrad Bielski].


Dziwaczny, trochę śmieszny, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 192, s. 3 [Wacław Gralewski].


Telefon od Pani Marii, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 198, s. 3 [Maria Bechczyc-Rudnicka].


KAJ – mieszkaniec spokojnych domów, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 204, s. 3 [Kazimierz Andrzej Jaworski].


„Dziadzio” kochał teatr, malarstwo i rasowe konie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 210, s. 3 [Włodzimierz Chełmicki].


Duchy, gnomy i chochliki drukarni, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 216, s. 3 [Lubelska Drukarnia Prasowa; błędy drukarskie].


Pan Ziółkowski, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 222, s. 3 [Wiktor Ziółkowski].


Malarska cyganeria, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 228, s. 3 [wystawa Koła Młodych Plastyków w 1957 roku (BWA Lublin); Z. Kononowicz, S. Skiba, J. Ziemski, M. Komendecki, M. May, A. Ptaszkowska].


Niezwykłe pismo, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 234, s. 3 [Struktury; Jerzy Ludwiński].


Hrabia Tytus, spadkobierca Włodzimierza, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 240, s. 3 [Tytus Dzieduszycki].


Hacjenda Wengorków, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 246, s. 3 [Barbara i Lucjan Wengorkowie – artyści lubelscy].


Willa przy ul. Granicznej, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 252, s. 3 [siedziba redakcji „Kameny”; Jerzy Pleśniarowicz].


U Kuncewiczów w Kazimierzu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 257, s. 3 [atmosfera domu Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym].


U Kuncewiczów w Kazimierzu (2), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 262, s. 3 [atmosfera domu Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym].


U Kuncewiczów w Kazimierzu (3), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 268, s. 3 [Jerzy Kuncewicz].


Drogi i kwiaty. U Kuncewiczów w Kazimierzu (4), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 274, s. 3 [drogi wiodące do „Kuncewiczówki”, otoczenie domu].


Spacery i sąsiedzi. U Kuncewiczów w Kazimierzu (4) [!], z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 280, s. 3.


Dom mały i duży. U Kuncewiczów w Kazimierzu (5) [!], z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 286, s. 3.


Nie przejmuj się... Wokół „Kuncewiczówki” (7), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 292, s. 3 [małżeństwo Marii i Jerzego Kuncewiczów].


Święta w Kazimierzu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 298, s. 3, ilustr. [święta Bożego Narodzenia, przełom lat 70. i 80. XX wieku, i bal sylwestrowy 1980 roku w Domu Prasy w Kazimierzu Dolnym].


Proces poszlakowy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 303, s. 3, portr. [lubelskie drogi Rity Gorgonowej].

 


1995
Gorgonowa vel Emilia Kańska, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 5, s. 5, fot. [Rita Gorgonowa w opowieści Marii i Henryka Niziołów z Lublina].


Prawo, humor i satyra, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 11, s. 3 [Władysław Ćwik].


Jestem Poppea!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 17, s. 3 [legendarni studenci UMCS: Jerzy Lutowski, Władysław Puszkarski, Książę (Patek), Poeta (Soroczan)].


Góralu, czy ci nie żal…?, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 23, s. 3 [biesiadne piosenki; wznoszenie toastów].


Mikrofon i Himalaje, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 29, s. 3, portr. [Zbigniew Stepek; Rozgłośnia Polskiego Radia w Lublinie].


Przepustka na Parnas, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 35, s. 3 [debiut Mirosława Dereckiego w „Kamenie”; S. Zarębski, A. Tchórzewski, A. Turczyński].


Prosto z magla…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 41, s. 3 [praczki, magiel, magiel mechaniczny w Lubartowie].


„Ordynat rożnicki”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 47, s. 3 [Waldemar Babinicz].


Wielki Mit, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 53, s. 3, ilustr. [Włodzimierz Iljicz Lenin; wspomnienie Mirosława Dereckiego z wizyty w Moskwie (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) i w Lenińskich Gorkach w 1979 roku].


Kapitan Kloss zdekonspirowany, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 59, s. 3 [Stanisław Mikulski].


Bałałajki i harmoszki, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 65, s. 3 [Chór Armii Radzieckiej im. Aleksandrowa; radzieckie wojskowe zespoły estradowe i muzyczne komedie filmowe, zwane kołchozowymi operami].


Czary nad kurkami ekspresu. U Widelskiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, „Kawa i Herbata”, 17 marca,, s. III, fot. [palarnia kawy Feliksa Widelskiego przy ul. Peowiaków w Lublinie].


Okularnicy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 71, s. 5, ilustr. [Studencki Teatr Satyryków].


Włodek i teatr, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 77, s. 3 [Włodzimierz Wiszniewski].


Edzio-Bolszewik i Generał, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 83, s. 5 [odmieńcy w Lubartowie i Lublinie].


Niechaj zabrzmi: „Alleluja!”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 89, s. 4 [lubelskie chóry kościelne; organiści w kościołach lubartowskich; chór w kościele Kapucynów w Lubartowie, lata 50. XX wieku].


Harcerka, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 94, s. 4, portr. [Danuta Magierska].


Pani Maruta, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 100, s. 4 [Maria Szczepowska].


Wizytówka Wańkowicza, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 104, s. 5, ilustr. [Melchior Wańkowicz].


Hitler kaput!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 109, s. 5, ilustr. [humor okupacyjny].


Adwersarz generała Andersa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 114 [!] (powinien być nr 115), s. 4, ilustr. [Stanisław Strumph Wojtkiewicz z Warszawy, poeta, prozaik, dziennikarz].


Od „Płomyka” do „Świerszczyka”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 121, s. 4, ilustr.


Nasi milusińscy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 127, s. 5, ilustr. [okupacyjne przedstawienia lubartowskich przedszkolaków].


Czy pozostała tylko Tora?, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 133, s. 4, ilustr. [Wyższa Uczelnia Talmudyczna – Jesziwa Mędrców Lublina].


Koniec roku szkolnego, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 138, s. 6, fot. [czerwiec, lata 1944–1945 w Lubartowie].


Wakacje nad Wieprzem, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 144, s. 5, fot. [lata 50. w Lubartowie; S. i A. Prusowie, M. Sawicki, H. i S. Jankiewiczowie, K. Chaliburdowa].


Partyzanci, medycy i literatura, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 150, s. 5, fot. [Szpital nr 665 w Puszczy Solskiej; Z. Jakubik, Z. Klukowski, Z. Krynicki, S. Pojasek, L. Kopeć, J. Roguska].


Włos w zupie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 156, s. 4, ilustr. [Armia Czerwona w Rokitnie pod Lubartowem w 1944 roku].


Podróż na zachód, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 162, s. 4, fot. [Polska lata 1945–1947; wspomnienie Mirosława Dereckiego o podróży z Karczmisk do Świdnicy].


Wakacje 1956 we Fromborku, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 168, s. 4, fot. [obóz Teatru Akademickiego KUL; Irena Sławińska, Zdzisław Jastrzębski].


Tajemnice Kozłówki, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 174, s. 5, ilustr. [pałac Zamoyskich; Czarna Dama – Anna z Granowskich Zamoyska, Adam Zamoyski, Aleksander Zamoyski].


Pod harcerskim sztandarem, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 180, s. 4, fot. [Lubartów końca lat 40. XX wieku].


Piórkiem Jerzego Zaruby, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 186, s. 4, rys. [współpraca z satyrycznym tygodnikiem „Stańczyk”, wydawanym w Lublinie przez Jerzego Borejszę w ostatnim kwartale 1944 roku].


„Siewacz” nad Lemanem, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 191, s. 4, ilustr. [Zygmunt Fortunat Miłkowski, pseud. lit. Teodor Tomasz Jeż; wspomnienie podróży Mirosława Dereckiego do Lozanny jesienią 1981 roku z okazji otwarcia Filmoteki Szwajcarskiej; opis zainteresowania Szwajcarii wydarzeniami, które miały miejsce w tym czasie w Polsce].


Zapomniana mogiła „Siewacza”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 197, s. 3, ilustr. [grób Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (Teodora Tomasza Jeża) na Cimetière du Bois-de-Vaux w Lozannie].


Szkice szwajcarskie 1981, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 203, s. 5, portr. [Vevey Henryka Sienkiewicza].


Śmierć Sienkiewicza, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 209, s. 4, fot. [Hôtel du Lac w Vevey].


Studentka z Lozanny, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 215, s. 4, portr. [Maria Dąbrowska].


Potomkowie Ludwika Waryńskiego, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 221, s. 5 [Tadeusz Waryński i Ludwik Waryński (urodzeni w Genewie) – syn i wnuk Ludwika Waryńskiego].


Casino de Montbenon, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 227, s. 4, fot. [otwarcie Casino de Montbenon w Lozannie, 18 października 1981 roku; Ignacy Paderewski].


Dom Paderewskiego, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 233, s. 5, ilustr. [Ignacy Paderewski i jego posiadłość Riond-Bosson w Morges].


Porucznik znad Lemanu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 239, s. 5, ilustr. [dr Stanisław Liberek z Lozanny, prezes Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego].


Ze Skierbieszowa do Fryburga, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 245, s. 5 [Ignacy Mościcki].


Powrót do Szwajcarii, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 251, s. 4, portr. [podróż Ignacego Mościckiego z Krasnobrodu do Fryburga, wrzesień–grudzień 1939 roku].


Drodzy nieobecni, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 256, s. 6, fot. [cmentarz w Lubartowie].


Dyskretny urok kina „Lewart”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 262, s. 5, fot. [Lubartów].


Wieża ciśnień z magicznej latarni, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 267, s. 6, ilustr. [Pięciu zuchów Lloyda Bacona i inne filmy powojenne z ekranów kin lubelskich].


Salon doktorostwa Staniszewskich, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 273, s. 5, fot. [dom Marii i Mariana Staniszewskich przy ul. Peowiaków 10 w Lublinie, w którym 28 listopada 1916 roku goszczono Józefa Piłsudskiego].


Lubelski romans Marii Dąbrowskiej, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 279, s. 5, ilustr. [romans z Henrykiem Szczyglińskim w 1916 roku].


„Kontakt” na Nikifora, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 285, s. 5, ilustr. [Nikifor – Matejko z Krynicy; M. i S. Świeżawscy; J. Stadnicki].


Życie i śmierć Julii Deryng, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 291, s. 4, portr. [Julia Deryng – wykładowca historii literatury polskiej na Sekcji Dziennikarskiej Wydziału Filozoficzno-Społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego].


Życie i śmierć Jerzego Derynga, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 297, s. 11, fot. [Jerzy Deryng – wieloletni kierownik Centralnej Składnicy Muzealnej Ministerstwa Kultury i Sztuki w Kozłówce].


Życie i śmierć Jerzego Derynga (część II), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 301, s. 5, fot.
[Jerzy Deryng – wieloletni kierownik Centralnej Składnicy Muzealnej Ministerstwa Kultury i Sztuki w Kozłówce].

 


1996
Ucieczka króla Rumunii, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 4, s. 4, ilustr. [ucieczka Karola II z Rumunii do Portugalii w 1940 roku].


Ucieczka króla Rumunii (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 10, s. 5, fot. [ucieczka Karola II z Rumunii do Portugalii w 1940 roku; rola płk. Jana Kowalewskiego i mjr. Żurawskiego w zorganizowaniu ucieczki].


Cywil-banda w wojsku, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 16, s. 6, fot. [Studium Wojskowe UMCS w Lublinie].


Tajemnice Studium Wojskowego UMCS (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 22, s. 5, ilustr.


Podaj cegłę!, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 40, s. 4, ilustr. [era murarzy – pocz. lat 50. XX wieku; tematyka murarska w filmie i teatrze; premiera Wodewilu warszawskiego 11 listopada 1951 roku w Teatrze Muzycznym w Lublinie].


Epoka radiokołchoźników, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 46, s. 4, ilustr.


Rycerze świętego Floriana, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 52, s. 4, fot. [premiera programu kabaretu Czart pt. Nie pali się! – wiosna 1963 roku; Brama Krakowska – siedziba dyżurnego strażaka; remiza Zawodowej Straży Pożarnej przy ul. Świętoduskiej w Lublinie].


Rycerze świętego Floriana, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 59 [!] (powinien być nr 58), s. 4, fot.
[Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie i Karczmiskach; pierwszy i ostatni festiwal strażackich orkiestr dętych w Kazimierzu Dolnym w połowie lat 70. XX wieku].


W co się bawić?, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 64, s. 5, ilustr. [dziecięce zabawy czasu okupacji w Lubartowie].


W kręgu „Złotej różdżki”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 70, s. 5, ilustr. [dydaktyczne książeczki dla dzieci, wydane przed II wojną światową].


„Puszynka”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 75 [!] (powinien być nr 76), s. 6, fot. [Helena Pic de Replonge, cioteczna babka Mirosława Dereckiego, i jej kot Puszynka].


Finał rewolucyjnej legendy, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 82, s. 4. [śmierć Franciszka Lisa 23 kwietnia 1907 roku na Sławinku w Lublinie].


„Baśka”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 87, s. 6, fot. [Józef Pic de Replonge, wujek M. Dereckiego, i jego koń Baśka; pobyt Mirosława Dereckiego u dziadków w Karczmiskach w 1942 roku].


Stąd do Suraża, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 93, s. 5, fot. [losy rodziny Mirosława Dereckiego, przybyłej na Lubelszczyznę w 1920 roku z Ukrainy (Śmiła)].


Krucyfiks z Palestyny, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazetaw Lublinie” 1996, nr 99, s. 5, fot. [losy rodziny Mirosława Dereckiego, przybyłej na Lubelszczyznę w 1920 roku z Ukrainy (Śmiła)].


Rodzinne związki Wincentego Pola, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 108, s. 5, ilustr. [rodzinna legenda o związkach rodziny Pic de Replonge, dziadka Mirosława Dereckiego, z Wincentym Polem].


„Zachwycająca piękność” z teatru w Krakowie, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 114, s. 5, ilustr. [Franciszek Pique, prapradziadek Mirosława Dereckiego, i jego córka, Aniela Pique-Szturmowa].


Pamiątka z Mandżurii, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 120, s. 6, fot. [Stanisław Derecki, dziadek Mirosława Dereckiego, i jego kontrakty budowlane w Irkucku i w Harbinie – początek XX wieku].


Dziennik podróży do Argentyny (1), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 126, s. 5, ilustr. [podróż ojca Mirosława Dereckiego do Argentyny w 1926 roku].


Dziennik podróży do Argentyny (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 131, s. 7, rys. [podróż ojca Mirosława Dereckiego do Argentyny w 1926 roku].


Wojaże Koleją Nadwiślańską, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 137, s. 6, ilustr. [kolej w Lublinie – lata 70. XIX wieku].

 

Epitafium dla Jurgi, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazetaw Lublinie” 1996, nr 143, s. 6, fot. [zabójstwo strażnika SS-Oberscharführera w więzieniu na Zamku, dokonane przez żołnierza AK, Władysława Jurgę „Sławka” 21 lipca 1944 roku].


Grzeszne życie i śmierć wszetecznej Jadwigi (1), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 149, s. 4, rys. [Jadwiga Machówna z Kolbuszowa].


Grzeszne życie i śmierć wszetecznej Jadwigi (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 155, s. 4 [Jadwiga Machówna z Kolbuszowa].


Niezwykły żywot Józefa Odrowąża Porhatyckiego, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 161, s. 4, ilustr. [początki teatru w Lublinie – z przymrużeniem oka].


Niezwykły żywot Józefa Odrowąża Porhatyckiego, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 167, s. 4, ilustr. [początki teatru w Lublinie – z przymrużeniem oka].


Kolekcjoner z Józefowa nad Wisłą, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 174, s. 4, fot. [Stanisław Sakławski].


Niezwykły teatr w niezwykłych czasach, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 179, s. 4, ilustr. [Teatr Lubelski im. J. Słowackiego przed wybuchem II wojny światowej].


Teatr w przededniu wojny, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 185, s. 4, ilustr. [wrzesień 1939 roku w Lublinie; przyjazd Stefana Jaracza].


Jaracz w Lublinie, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 190, s. 4, portr. [Teatr Lubelski im. J. Słowackiego, wrzesień–październik 1939 roku].


Jaracz w Lublinie 1944, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 196, s. 6, fot.

 

Rząd w Nałęczowie, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 202, s. 4, fot. [Ministerstwo Spraw Zagranicznych tuż po wybuchu II wojny światowej].


MSZ w Kazimierzu, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 208, s. 4, fot. [Ministerstwo Spraw Zagranicznych tuż po wybuchu II wojny światowej].


Operacja: „Złoto”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 214, s. 5, portr. [historia transportu polskiego złota do Francji we wrześniu 1939 roku].


Operacja: „Złoto” (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 220, s. 5, fot. [historia transportu polskiego złota do Francji we wrześniu 1939 roku].


Operacja: „Skarby FON”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 226, s. 5, rys. [transport skarbów Funduszu Obrony Narodowej do Francji w latach 1939–1940].


Polskie złoto we Francji, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 232, s. 4, ilustr. [1939–1940].


Polskie złoto na Saharze, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 238, s. 4 [1943–1944].


Niezwykli panowie Giżyccy, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 244, s. 4, ilustr. [Kamil Giżycki, Jerzy Giżycki].


W poszukiwaniu nowych wrażeń, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 250, s. 4, ilustr. [Jerzy Giżycki; powojenne losy Kamila Giżyckiego].


W stronę Ołyki, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 261, s. 5, fot. [pobyt Ignacego Mościckiego we wrześniu 1939 roku na zamku w Ołyce u księcia Janusza Radziwiłła].


Magistrat przy ul. Legionów, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 266, s. 6, portr. [Wacław Mitrut – burmistrz Lubartowa w latach 1946–1948; budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Legionów 14 w Lubartowie].


Ściśle tajne, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 272, s. 6, fot. [Jerzy Napiórkowski – pierwszy główny inżynier FSC w Lublinie].


Pan Kornel w Zakopanem, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 278, s. 4 [Kornel Makuszyński i jego muzeum w Zakopanem].


Fredro kontra socrealizm, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 290, s. 5, fot. [Maria Perczyńska – nauczycielka języka francuskiego, reżyser i organizator szkolnych przestawień w lubartowskim Liceum Ogólnokształcącym w latach 40. i 50. XX wieku].


Święta w Karczmiskach, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 296, s. 7, fot. [Boże Narodzenie 1943 roku; apteka Wilhelma Pic de Replonge, dziadka Mirosława Dereckiego, i dwór Strażyców w Karczmiskach].


Dworek przy cmentarzu, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 300, s. 4, fot. [dworek Wójcików, rodziny Mirosława Dereckiego, przy ul. Legionów w Lubartowie].

 


1997
Opowieści znad Niemna, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 2, s. 5, fot. [wieś Mociewicze].


Opowieści znad Niemna (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 8, s. 4, fot. [wieś Mociewicze].


Nie masz pana nad ułana! (I), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 14, s. 4, rys. [pan Ksawery z Baranowicz].


Nie masz pana nad ułana! (II), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 20, s. 7, rys. [pan Ksawery z Baranowicz].


Koniec balu, panno Lalu!, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 26, s. 4, fot. [karnawałowe bale, w których uczestniczył Mirosława Derecki].


Polski Londyn – od kuchni, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 32, s. 6, ilustr. [Ognisko Polskie w Londynie; polskie restauracje: Daquis, Chez Luba].


Lubartów pani Majowej, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 38, s. 6, fot. [Irena Skawińska-Majowa].


Mr. Gutowski z Eaton Place, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 44, s. 4, ilustr. [Gene Gutowski].


House of Carvings (1), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 47 [!] (powinien być nr 50), s. 4, fot. [„Salon sztuki snycerskiej” przy King’s Road w Londynie].


House of Carvings (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 56, s. 4, fot. [„Salon sztuki snycerskiej” przy King’s Road w Londynie].


Pani Dula z Hollywood, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 62, s. 6, ilustr. [pani Jadwiga z Poznania, mieszkająca przy Hollywood Road w Londynie].


Bohater spod Cuszimy, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 68, s. 4, portr. [Jerzy Wołkowicki].


Wielkanoc na ul. Górnej, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 74, s. 5, fot. [święta spędzane przez Mirosława Dereckiego u ciotki Gieni Filipowiczowej w Lublinie].


Mr. Philips z Lubartowa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 80, s. 5, fot. [Ireneusz Maciej Filipowicz – cioteczny brat Mirosława Dereckiego].


Prywatna droga króla, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 86, s. 4, ilustr. [Karol II].


Strażnik sztandarów, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 91, s. 7, ilustr. [Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; mjr Harasimowicz].


Nad albumem Osieckiej, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 97, s. 7, ilustr. [wspomnienia Mirosława Dereckiego związane z wybranymi piosenkami Agnieszki Osieckiej].


„Parasolnicy” i „cyrkowcy”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 102, s. 6, ilustr. [parasolnik Szyc z Lubartowskiej w Lublinie; parasolnik z Sopotu zwany także Maskotką Sopotu – Czesław Bulczyński; cyrk rodziny Afanasjeff].


Syn lubelskiego ułana, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 107, s. 5, ilustr. [Piotr Skrzynecki z Krakowa – reżyser i scenarzysta, twórca Piwnicy pod Baranami].


Kram z piosenkami, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 113, s. 4, fot. [kabaret Hybrydy; lata 60. XX wieku – narodziny twórców piosenki autorskiej, prezentowanej na studenckich scenach].


Matura 1927, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 120, s. 6, fot. [Marian Derecki – stryj Mirosława Dereckiego; gimnazjum w Lubartowie].


Podwójny agent „Brutus”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 124, s. 5, fot. [Roman Czerniawski – „Walenty”, „Armand”, „Brutus”].


Podwójny agent „Brutus” (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 130, s. 5, ilustr. [Roman Czerniawski – „Walenty”, „Armand”, „Brutus”].


Podwójny agent „Brutus” (3), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 136, s. 5, fot. [Roman Czerniawski – „Walenty”, „Armand”, „Brutus”].


Miasteczko z „Godzin nadziei”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 142, s. 8, fot. [Łagów i Lubuskie Lato Filmowe].


Na ustach karmin, w sercu żal, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 148, s. 5, ilustr. [Marlena Dietrich].


Eros z przeszkodami, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 154, s. 5, fot. [Babilon – dom studencki dla dziewcząt, miejsca schadzek studenckich par w Lublinie lat 50. XX wieku].


Odpust w Karczmiskach, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 160, s. 5, fot..


Kazimierz według Szalom Asza, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 166, s. 5, fot. [Sztetł – książka o Kazimierzu Dolnym].


Stare domy w Kazimierzu, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 172, s. 5, fot. [Kazimierz Dolny – miasto artystów, lata 50. XX wieku].


Willa pod świerkami, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 178, s. 6, fot. [willa Potworowskich i domek Baba Jaga w Kazimierzu Dolnym; K. i J. Durakiewiczowie, A. Kołodziejek].


„Anioł” nad Kazimierzem, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 184, s. 4, fot. [willa w Kazimierzu Dolnym – przystań artystów].


Domek trzech dziewcząt, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 190, s. 6, fot. [dworek Pinkiewiczów w Kazimierzu Dolnym].


Tajemniczy ogród, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 195, s. 5, fot. [posesja Ołdakowskich z willą Kałęczyn w Kazimierzu Dolnym].


Dworek i pasieka, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 201, s. 5, fot. [Edward Łaszanowski; dom Reginy Białowiejskiej-Glinkowej w Kazimierzu Dolnym].


Śpiewający cadyk z Kazimierza, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 207, s. 4, ilustr. [Ezechiel Taub z Kazimierza Dolnego; Jakub Icchak Horowic – Widzący z Lublina].


Z dedykacją: „Dla Lidzi”, z cyklu Weekend wspomnień z Mirosławem Dereckim [!], „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 213, s. 5, fot. [Lidka i Jan Łazorkowie].


Legenda pensjonatu „Regina”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 219, s. 5, fot. [willa Regina, późniejsza Zofiówka, w Kazimierzu Dolnym].


Bywalcy kawiarni „Rynkowa”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 225, s. 5, fot. [Kazimierz Dolny].


Ze sztambucha Gieni, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 231, s. 5, ilustr. [Genowefa Filipowicz, ciotka Mirosława Dereckiego].


Żołnierskie szczęście, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 237, s. 5, fot. [Leonard Derecki, ojciec Mirosława Dereckiego].


Miłość szwoleżera, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 244, s. 5, fot. [Edward Pic de Replonge, wujek Mirosława Dereckiego].


„Straż Przednia”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 248, s. 7, ilustr. [Jan Pic de Replonge, wujek Mirosława Dereckiego].


Dom przy ul. Spacerowej, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 255, s. 5, ilustr. [dom Teofili i Józefa Zakrzewskich w Lublinie – wytwórnia fałszywych kenkart, „paszportówka”].


Warsztat przy Kotlarskiej, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 260, s. 6, fot. [warsztat modelarsko-odlewniczy Józefa Zakrzewskiego w Lublinie – wytwórnia zapalników do „sidolówek”].


„Sidolówki” z Lublina, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 265, s. 7, ilustr.


Arsenał przy cmentarzu, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 271, s. 5, fot. [przedsiębiorstwo przewozowe Aleksandra Hołysta przy ul. Lipowej w Lublinie – magazyn zapalników do „sidolówek”].


W rękach gestapo, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 277, s. 5, fot. [odkrycie przez Niemców arsenału przy ul. Lipowej w Lublinie 29 stycznia 1944 roku, aresztowanie T. Frasunkiewicza oraz H. i J. Małeckich].


Ścigani przez NKWD, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 283, s. 6, fot. [Józef Zakrzewski].


Prześladowani przez NKWD i UB., z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 290, s. 7, fot. [żołnierze AK i ludzie związani z produkcją „sidolówek”, m.in. K., J., K. Litwiniukowie, A. Hołyst, T. Jaszowski, J., J. Zakrzewscy].


Ostatnia wigilia marszałka Śmigłego, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 295, s. 4, ilustr. [Edward Rydz-Śmigły].


Kolędowanie pod choinką, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 299, s. 10, ilustr. [w rodzinie Mirosława Dereckiego w Lubartowie].


Przebrzmiałe dziecinne lektury, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 303, s. 6, ilustr.


 
1998
Lista przebojów „Pszczółki”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 8, s. 4, ilustr. [Rozgłośnia Polskiego Radia w Lublinie; Piosenka o mojej Warszawie].


Machulski, Bista i Lublin, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 13, s. 4, ilustr. [Jan Machulski, Henryk Bista].


Inwazja młodych aktorów, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 19, s. 4, fot. [Lublin początku lat 60. XX wieku; Z. Czeski, T. Mikołajczuk, J. Bohdal, J. Strzemień, B. Poręba, S. Włoch].


Młoda „stajnia” Kazimierza Brauna, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 31, s. 4, fot. [Kazimierz Braun; inwazja aktorów na Teatr im. J. Osterwy na początku lat 70. XX wieku].


Podróżowanie wozem Tespisa, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 37, s. 5, fot. [„pierwszy romans z teatrem” Mirosława Dereckiego – gra w Huzarach Andrzeja Dobrowolskiego w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, wiosna 1956 roku, wyjazdy w teren; Zdzisław Lorenowicz].


Pani Wisia, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 43, s. 4, fot. [Jadwiga Grossman].


Różne wcielenia Piotra W., z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 49, s. 4, ilustr. [Piotr Wysocki].


Scena i podziemie, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 55, s. 4, fot. [Piotr Wysocki].


„Czerwona hrabina” Teatru Osterwy, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 61, s. 6, fot. [Eleonora Frenkiel-Ossowska].


Pani Brysia – „ambasador miłości”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 67, s. 4, portr. [Bronisława Heiman-Jarecka – aktorka z Warszawy, żona Kazimierza Wierzyńskiego].


Z drugiej strony rampy, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 73, s. 5, fot. [Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – legendy, anegdoty, przesądy].


Wyrok na „króla amantów”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 79, s. 4, fot. [Igo Sym].


Roman Niewiarowicz contra Igo Sym, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 85, s. 6, fot.

 

„Palec Boży” A.D. 1956, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 114, s. 7, fot. [wspomnienie Mirosława Dereckiego o przygotowaniach do egzaminu wstępnego do PWST w Warszawie].


Zaloty do Melpomeny, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 120, s. 6, ilustr. [egzamin wstępny Mirosława Dereckiego do PWST w Warszawie – lipiec 1956 roku].


Kim była „Perła Teatru w Ostankino”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 126, s. 4, ilustr. [Praskowia Iwanowna Żemczugowa; rosyjskie teatry pańszczyźniane; teatr Szeremietiewów w Ostankino].


„Pan Tadeusz” z Lubartowem w tle, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 132, s. 6, ilustr.


„Pan Tadeusz” z Lubartowem w tle (cd.), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 137, s. 6, ilustr. [Mrówki zwane potocznie XIII księgą Pana Tadeusza].


Sekrety „Kuncewiczówki”, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 164, s. 4.


Warchoł i śpiewaczka, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 171, s. 4 [Maria i Jerzy Kuncewiczowie].


Autobusem do Kazimierza, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 177, s. 3 [podróż do Kazimierza Dolnego].


Parostatki i ludzie, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 185, s. 4 [żegluga na Wiśle; Marian Śliwiński].


Sąsiedzi Kuncewiczówki, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 193, s. 5.


Plebania, dwór i remiza, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 199, s. 4 [Karczmiska].


Pensjonat „Świtezianka”, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 206, s. 4 [pensjonat Soni Wiszni w Kazimierzu Dolnym].


Dom Michalaka, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 219, s. 4 [Antoni Michalak z Kazimierza Dolnego].


Akcja „Apteka”, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 246, s. 4 [upaństwowienie aptek w 1951 roku; apteka w Ostrowie Lubelskim].


Hamulcowi, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 256, s. 4 [Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Lublinie].


Wieczorek leninowski, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 260, s. 4 [wieczorek leninowski w klubie Nora w Lublinie].


Nieodmiennie nad małą czarną, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego [!], „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 272, s. 4 [kawiarnia Regionalna w Lublinie; rodzina Semadenich].


Z brzytwą na gardle, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 278, s. 5 [prowincjonalne zakłady fryzjerskie dla mężczyzn; lubartowscy fryzjerzy; zakład fryzjerstwa męskiego Morawskiego przy ul. Narutowicza 22 w Lublinie – czasy powojenne].


Przy patefonie, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 289, s. 4 [patefon i muzyka czasu okupacji].


Święta w Kazimierzu, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 296, s. 4 [święta Bożego Narodzenia w Domu Prasy w Kazimierzu Dolnym – przełom lat 70. i 80. XX wieku].


Kataklizm w Sylwestra, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998/1999, nr 305, s. 5 [bal sylwestrowy 1980 roku w Domu Prasy w Kazimierzu Dolnym].

„Informacja Kulturalna. Biuletyn Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Teatr na gorąco. Lubliniana, „Informacja Kulturalna. Biuletyn Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie” 1978, nr 3–4, s. 14–17 [Maria Bechczyc-Rudnicka].

 

Życie na Zamku, „Informacja Kulturalna. Biuletyn Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie” 1986, nr 2–3, s. 101–103 [praca Mirosława Dereckiego w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie].

„Kamena”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1958
Jak się ksiądz Matrasek załamał..., „Kamena” 1958, nr 1, s. 6, rys. [ksiądz Matrasek, stary Wojciechcho i wieś Fujara].

 

Duchy, „Kamena” 1958, nr 3–4, s. 10, rys. [purnonsensowe opowiadanie o bracie].

 

Głowa, „Kamena” 1958, nr 14, s. 7–8, rys. [purnonsensowe opowiadanie o Arretinie i jego powiększającej się głowie].

 

1959
Poznałem Nikifora Matejkę…, „Kamena” 1959, nr 10, s. 6, 7, ilustr. [spotkanie Mirosława Dereckiego z Nikiforem w Krynicy].

 

Z wizytą u Ociepki, „Kamena” 1959, nr 18, s. 4, 7, ilustr. [Teofil Ociepka].

 

1960
Prawie baedeker lubelski, „Kamena” 1960, nr 4, s. 8 [Kawiarnia Regionalna w Lublinie i jej goście].

 

Prawie baedeker lubelski, „Kamena” 1960, nr 7, s. 8 [klub Nora w Lublinie i jego goście].

 

O świętach po świętach, „Kamena” 1960, nr 8, s. 8 [przygotowania do Wielkanocy w Lublinie – żartobliwie].

 

Hôtel „pod Malwą”, „Kamena” 1960, nr 12, s. 4–5, rys. [hotel dziadzia Mamałygina i jego goście].

 

Midas, O Teatrze Propozycji, „Kamena” 1960, nr 12, s. 6 [Lublin].

 

Dwie mile od Lublina, „Kamena” 1960, nr 21, s. 10, 12 [Babin].

 

List ode mnie, „Kamena” 1960, nr 21, s. 12 [zaproszenie Mirosława Dereckiego dla Redakcji „Kameny” do Klubu na Zamku w Lublinie].

 

Miasto które powstaje..., „Kamena” 1960, nr 23–24, s. 4, 16 [Bełżyce].

 

Pan na pewno nie wie, że właśnie Lublin jest stolicą szmiry plastycznej, „Kamena” 1960, nr 23–24, s. 10, ilustr. [firmy produkujące obrazy i makatki].

 

1961
Remanenty po Kazimierzu Wielkim, „Kamena” 1961, nr 1, s. 9 [Kazimierz Dolny].

 

Z archiwaliów literackich Mirosława Dereckiego, „Kamena” 1961, nr 2, s. 12 [list podpisany „Twój Edward Stasiura”].

 

Melanż kulturalny, „Kamena” 1961, nr 3, s. 9, 11, fot. [życie kulturalne Zamościa; Zofia Kulaszyńska; Liceum Sztuk Plastycznych; działalność ZMS i ZMW na rzecz kultury; ZOO].

 

Z archiwaliów literackich Mirosława Dereckiego. W stronę średnich – kolumna automatyczna, „Kamena” 1961, nr 5, s. 12 [wiersze Stanisława Wereszczuka, Apolinarego Wojtka Marii Korzenia i Giovanny Szwarc].

 

Koń – „Wenus”, „Kamena” 1961, nr 6, s. 7, ilustr. [„zbliżenie szarego człowieka do sztuki”, czyli co można kupić w Lublinie].

 

Moim zdaniem – rewelacja…, „Kamena” 1961, nr 9, s. 7, 9, ilustr. [I Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Teatrów Poezji w Koszalinie].

 

Mówić, jak najwięcej mówić..., „Kamena” 1961, nr 10, s. 9, 12, ilustr. [Zakład dla Dzieci Głuchych przy ul. Męczenników Majdanka w Lublinie].

 

Miejsce miłej pogawędki, „Kamena” 1961, nr 11, s. 6 [dom przy ul. Buczka w Lublinie i jego mieszkańcy].

 

Z archiwaliów literackich Mirosława Dereckiego. Prowincjo – śpiewaj! Reportaż, „Kamena” 1961, nr 11, s. 10 [Jakub Wronka – artysta ludowy; tekst podpisany A. R.-T.].

 

Katarakta i inne…, „Kamena” 1961, nr 12, s. 8–9, fot. [prof. dr Tadeusz Krwawicz i Klinika Okulistyczna Akademii Medycznej w Lublinie].

 

„Bibliofil”, „Kamena” 1961, nr 13–14, s. 10 [Jan Bidacha – miłośnik i kolekcjoner książek, dzierżawca kiosku u zbiegu Alei Racławickich i ul. Godebskiego w Lublinie].

 

Kultura nie może być bezdomna, „Kamena” 1961, nr 18, s. 8–9 [organizacja studenckiego życia kulturalnego w Lublinie – działalność Zrzeszenia Studentów Polskich].

 

Metodologia łapania, „Kamena” 1961, nr 19, s. 10, 12 [autostop].

 

Pejzaż z piecem, „Kamena” 1961, nr 23, s. 2, 15 [Józefów Biłgorajski; Mirosław Komendecki].


 

1962
Grupy czy życie pozagrupowe, „Kamena” 1962, nr 5, s. 1, 8 [rozmowa Mirosława Dereckiego z poetą i prozaikiem o sytuacji literatów lubelskich].

 

M.D., „Może chcecie usłyszeć jeszcze jeden wiersz Jana Brzechwy?”, „Kamena” 1962, nr 5, s. 2 [koncerty szkolne artystów z Teatru im. J. Osterwy w Lublinie w województwie lubelskim].

 

Depsy Yung, „Kamena” 1962, nr 11, s. 10–12 [autostop; podróż Mirosława Dereckiego z „kolegami” z okolic Poznania do Warszawy].

 

Z poradnika dla początkujących autostopowiczów, „Kamena” 1962, nr 18, s. 12, 14 [autostop – rodzaje kierowców].

 

Nowe komfortowe życie Nikifora, „Kamena” 1962, nr 22, s. 14, 16, ilustr. [Nikifor Krynicki].

 

1963
O „zaangażowaniu”, Smożewskim, „trzydziestolatkach” i lubelskich teatrzykach studenckich, z cyklu Dyskusje „Kameny”, „Kamena” 1963, nr 3, s. 12 [rozmowa Mirosława Dereckiego z: K. Głogowskim, J. Księskim, J. Kurczabem, A. Rozhinem, Z. Stepkiem, J. Suświłło i M. Trochimiukiem].

 

M.D., Widać już że coś się zmieniło, „Kamena” 1963, nr 4, s. 6, 7 [wypowiedzi uczestników seminarium dla inteligencji terenowej (wiejskich pracowników kulturalno-oświatowych województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego i rzeszowskiego), zorganizowanego przez Uniwersytet Ludowy w Rożnicy w 1962 roku].

 

M.D., Po V Kongresie ZSP, „Kamena” 1963, nr 4, s. 8 [wywiad z Kazimierzem Gieroniem i Adamem Witusikiem – wiceprzewodniczącym i sekretarzem Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie].

 

M.D., Po pierwsze absolwenci…, „Kamena” 1963, nr 6, s. 11 [rozmowa Mirosława Dereckiego i Marii Bechczyc-Rudnickiej z: J. Cywoniukiem, K. Gieroniem,
Z. Bogdańskim i J. Wasio o współpracy „Kameny” z młodzieżą akademicką].

 

M.D., O higienę wsi. „Kamena” 1963, nr 6, s. 11, 12 [rozmowa z Czesławem Rajcą – wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Lublinie o obradach plenum ZW ZMW, poświęconego zagadnieniu zdrowia na wsi lubelskiej].

 

Nowe formy pracy lubelskiego ZSP, „Kamena” 1963, nr 10, s. 2, 11 [Zrzeszenie Studentów Polskich – działalność kulturalno-społeczna, współpraca województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, rzeszowskiego].

 

To są „Kaniorowcy”, „Kamena” 1963, nr 11, s. 7, fot. [Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej – historia, członkowie, osiągnięcia].

 

m.d., Kronika kulturalna ZSP – plany i zapowiedzi wakacyjne, „Kamena” 1963, nr 12, s. 12.

 

M.D., Ze wspomnień wojskowych. Mówi ppłk dypl. Bolesław Bocheń, „Kamena” 1963, nr 18, s. 2 [wspomnienia z czasów II wojny światowej].

 

„Czar Kazimierza”, „Kamena” 1963, nr 18, s. 9, 12 [brak turystów w Kazimierzu Dolnym; noclegi, gastronomia, komunikacja].

 

Wielkie plany i niemałe kłopoty, „Kamena” 1963, nr 19, s. 7, 9 [rozmowa Mirosława Dereckiego z przedstawicielami lubelskiej Rady Okręgowej ZSP – Jerzym Cywoniukiem i Kazimierzem Gieroniem].

 

M.D., Kott w Lublinie, „Kamena” 1963, nr 23–24, s. 20 [Jan Kott w Lubelskim Studium Kultury Teatralnej].

 

1964
Z plastyką na wieś, „Kamena” 1964, nr 2, s. 11, 12 [wypowiedzi: E. Nadulskiego, J. Abramowicza, H. Księskiej, S. Niedźwiedzia, I. Iskrzyckiej, J. Drążka i E. Pola na temat upowszechniania kultury plastycznej w miastach i wsiach województwa lubelskiego].

 

Tip-Top – Twist problem, „Kamena” 1964, nr 4, s. 12 [kawiarnia Tip-Top w Lublinie; problem miejsc dobrej rozrywki dla młodzieży lubelskiej].

 

Akcja z rozmachem, „Kamena” 1964, nr 5, s. 2, 13 [współpraca lubelskiego okręgu ZSP z województwami: kieleckim, białostockim i rzeszowskim]. 

 

Dereń, Nie chodź, dziecko, do „Piwnicy”, „Kamena” 1964, nr 6, s. 14 [piwnica studencka na Starym Mieście w Lublinie].

 

Harcerze, „Kamena” 1964, nr 8, s. 11, 12, fot. [Chorągiew Lubelska; harcerze na wsiach].

 

Dereń, Psia wystawa, „Kamena” 1964, nr 12, s. 14 [krajowa wystawa psów rasowych na stadionie Lublinianki, maj 1964 roku, krytyka organizacji].

 

Prezent od ZMW, „Kamena” 1964, nr 16, s. 10, 12 [Związek Młodzieży Wiejskiej na Lubelszczyźnie].

 

W stronę młodych, „Kamena” 1964, nr 17–18, s. 29, 32 [„Kamena” jako organ aktywu kulturalnego czterech wschodnich województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego i rzeszowskiego; współpraca z młodymi, debiutującymi i organizacjami młodzieżowymi].

 

O „Kozienaliach”. Rozmowa z przewodniczącym Rady Okręgowej ZSP w Lublinie – Kazimierzem Gieroniem, „Kamena” 1964, nr 21, s. 2, 10.

 

1965
Czarci jubileusz, „Kamena” 1965, nr 1–2, s. 2 [pięciolecie kabaretu Czart].

 

Anatol Gordienko, Ognia! opowieść czołgisty – wyzwoliciela Lublina, tłum. M. Derecki, „Kamena” 1965, nr 3, s. 1, 3, ilustr. [fragment reportażu o Aleksieju Nikołajewiczu Afanasjewie, którego czołg jako pierwszy wdarł się na ulice Lublina 22 lipca 1944 roku].

 

Dlaczego razem?, „Kamena” 1965, nr 4, s. 6, 7, fot., współautor Romuald Wiśniewski [seminarium młodej inteligencji czterech województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego i rzeszowskiego w Lublinie, zorganizowane przez ZSP i Ministerstwo Kultury].

 

Filipinki i… polityka, „Kamena” 1965, nr 8, s. 1, 7 [wojewódzki finał VI ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym w Powiatowym Domu Kultury w Lubartowie].

 

Zaraz po wojnie, „Kamena” 1965, nr 9, s. 1, 6, 7, ilustr. [urodzeni 9 maja 1945 roku w Lublinie i ich losy: E.W. Cisłowska, S.G. Sadowski, D.B. Trejgiell, J.Z. Chorembała i Z.T. Konofalska].

 

Łabędzie w Zaklikowie, „Kamena” 1965, nr 10, s. 1, 7.

 

M.D., Studenci i Melpomena, „Kamena” 1965, nr 10, s. 11 [studencki ruch teatralny w Lublinie].

 

Czego nie kupisz w Krakowie...., „Kamena” 1965, nr 12, s. 6, 8 [Kielecczyzna – ruch turystyczny].

 

Byle tylko koce dawano… Turystyka od kulis, „Kamena” 1965, nr 15, s. 5, fot. [miejsca noclegowe w województwach: rzeszowskim, kieleckim i lubelskim].

 

Notatki z Opoczna (Dni Folkloru Opoczyńskiego 5–12 IX), „Kamena” 1965, nr 18, s. 5, 7.

 

M.D., Ambicja i napoleonki. W odpowiedzi na list P.P. Hotele „Orbis” – „Bristol” i „Europejski” do „Kameny”, „Kamena” 1965, nr 18, s. 8 [komentarz odpowiedzi dyrekcji hotelu na zarzuty studentek UW żądających przeprosin i zadośćuczynienia za odmowę obsłużenia w kawiarni Europejskiej w Warszawie].

 

Student anno 1965. Lublin miasto wyższych uczelni, „Kamena” 1965, nr 19, s. 1, 3, ilustr. [rozmowa o młodzieży z udziałem: W. Skrzydło (UMCS), M. Stelmasiaka (AM), M. Chomiaka (WSR), S. Bobińskiego (WSI); krótkie noty o uczelniach].

 

Kapitan Kloss i worek ze złotówkami, „Kamena” 1965, nr 20, s. 1, 7 [działalność kulturalno-oświatowa OSM Lublin, Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych, Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy].

 

1966
Chatka Żaka, Gong 2, Azory, czyli… Parada paradoksów, „Kamena” 1966, nr 4, s. 3, fot. Sławomir Cered [jakość studenckiego ruchu kulturalnego w Lublinie].

 

Wyjście z labiryntu? „Kamena” 1966, nr 4, s. 7 [projekt Wydziału Kultury Prezydium MRN utworzenia federacji klubów i świetlic w Lublinie].

 

Ko-operacja „Termos”, „Kamena” 1966, nr 5, s. 5, 11 [Huta Szkła w Lubartowie].

 

Białostockie „Herkulesy”, „Kamena” 1966, nr 8, s. 1, 4, 5 [ZMS-owski Klub Akademii Medycznej w Białymstoku; marazm artystyczny w środowisku studentów białostockich].

 

Rzeszowski student bez przeszłości, „Kamena” 1966, nr 9, s. 5 [Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Wyższa Szkoła Inżynierska w Rzeszowie; sytuacja kulturalna rzeszowskiego środowiska akademickiego].

 

Wydawnictwo Lubelskie. Rozmowa z dyrektorem Wydawnictwa Lubelskiego – Zbigniewem Kośmińskim, „Kamena” 1966, nr 10, s. 3, 10.

 

Kompleks Żeromskiego?, „Kamena” 1966, nr 10, s. 6, 7 [Kielce – przemysł, brak szkoły wyższej, instytucje kulturalne, kłopoty lokalowe BWA, środowisko literackie].

 

Po maturze, „Kamena” 1966, nr 11, s. 1, 7 [matura 1966 roku; wspomnienie Mirosława Dereckiego o swojej maturze i czasie tuż po niej – 1953 rok].

 

M.D., Chemia zdobywa Lublin, „Kamena” 1966, nr 11, s. 10, ilustr. [A. Waksmundzki, J. Ościk, S. Bienia, S. Ciechan mówią o budowie Gmachu Chemii UMCS
i o współpracy Sekcji Chemicznej z przemysłem].

 

Kazimierz na zakręcie, „Kamena” 1966, nr 12, s. 1, 7, 9 [Kazimierz Dolny – kultura, turystyka, zagrożenie puławskimi „Azotami”].

 

Poszukiwanie modelu. Wojewódzkie domy kultury, „Kamena” 1966, nr 13, s. 6, 13 [WDK w Kielcach, Białymstoku, Lublinie]. 

 

(md), Kamień na kamieniu. Kielce, „Kamena” 1966, nr 13, s. 7, 8, fot. [Kielecczyzna – przemysł, rolnictwo, krajobraz, turystyka].

 

Udana podróż. W Szwajcarii i we Francji, „Kamena” 1966, nr 15, s. 10 [rozmowa z kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej – Wandą Kaniorową].

 

Dereń, Szkolna kalkulacja. Chrap, chrap…, „Kamena” 1966, nr 16, s. 11 [okolicznościowy felieton z okazji nowego roku szkolnego].

 

(md), Noty i notki, „Kamena” 1966, nr 16, s. 12.

 

(md), Noty i notki, „Kamena” 1966, nr 17, s. 12.

 

Smak festiwalu. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich w Warszawie, „Kamena” 1966, nr 20, s. 10.

 

Niedotarte miasto, „Kamena” 1966, nr 21, s. 1, 11 [Skarżysko-Kamienna – kultura].

 

Ostatni co tak kują, „Kamena” 1966, nr 22, s. 6, fot. [zakład „Stalma” w Maleńcu, Zagłębie Staropolskie].

 

„Pyskówki” na kulturę?, „Kamena” 1966, nr 23, s. 3 [Sandomierz – brak instytucji kultury].

 

1967
Zapach siarki, „Kamena” 1967, nr 2, s. 5 [Tarnobrzeg – centrum zagłębia siarkowego].

 

M.D., 10 lat Wydawnictwa Lubelskiego, „Kamena” 1967, nr 3, s. 4.

 

Jak zostać Aznavourem (lub Juliette Greco), „Kamena” 1967, nr 3, s. 1, 11, fot. [Radiowa Giełda Piosenki w warszawskiej „Rivierze”; Kazimierz Grześkowiak].

 

Fory dla „Nobla” czyli rzecz o lubelskim sporcie akademickim, „Kamena” 1967, nr 4, s. 7, fot. [zła sytuacja lubelskiego sportu akademickiego].

 

Do cudu daleko…, „Kamena” 1967, nr 5, s. 9 [Kluby Rolnika i „Ruchu” na Lubelszczyźnie].

 

„The Globe 2” czyli burzliwe dzieje Józefa Odrowąża Porhatyckiego. „Kamena” 1967, nr 6, s. 1, 6, 7, fot. [początki teatru w Lublinie – z przymrużeniem oka].

 

Neglegacja „Błyskawicy” (Szkic okolicznościowy), „Kamena” 1967, nr 8, s. 9 [ścienne gazetki szkolne z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy].

 

Bez szablonu. Kielce, Radom i…, „Kamena” 1967, nr 9, s. 7, ilustr. [Kielecczyzna – regionalizm, instytucje kulturalno-oświatowe].

 

Horror i trąbka, „Kamena” 1967, nr 10, s. 12, fot. [sprawa Janiny Kolbuszowej, 1681 rok, lubelskie czarownice, trębacz z Bramy Krakowskiej –
na 650-lecie Lublina].

 

Artyzm, smak i styl. Rozmowa z reżyserem Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – Zofią Modrzewską, „Kamena” 1967, nr 11, s. 11, portr.

 

Parki i „atrakcjony”. List z Brześcia, „Kamena” 1967, nr 13, s. 9 [Park Kultury i Wypoczynku w Brześciu].

 

Jak jest w Bieszczadach? Temat na lato, „Kamena” 1967, nr 14, s. 1, 6, 7 [Ustrzyki Dolne, Lesko – przygotowania do letniego sezonu turystycznego].

 

„MOPS”, „Kamena” 1967, nr 16, s. 4, Stanisław Skibiński [Międzynarodowy Obóz Pracy Studentów w Lublinie, lipiec 1967 rok].

 

Karawan do Cicibora, „Kamena” 1967, nr 19, s. 8, ilustr. [konflikt mieszkańców wsi Cicibór Duży z autorami piosenki Panny z Cicibora].

 

Dlaczego właśnie Włoszczowa? Inauguracja Roku Kulturalnego, „Kamena” 1967, nr 20, s. 12 [otwarcie Powiatowego Domu Kultury we Włoszczowie na Kielecczyźnie; działalność Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury].

 

Janczykowski, „Kamena” 1967, nr 21, s. 3, 10, portr. [Kazimierz Janczykowski, prof. Gimnazjum Czarnieckiego w Chełmie, kierownik Muzeum Ziemi Chełmskiej].

 

Pasja do teatru czyli Rozhin i inni, „Kamena” 1967, nr 22, s. 3, 10, fot. [Andrzej Rozhin i Teatr Gong 2].

 

1968
Jak to było na kursie..., „Kamena” 1968, nr 3, s. 8 [kursy języków obcych organizowane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich; M. Derecki
na IV Seminarium Językowym Dziennikarzy Krajów Socjalistycznych w Moskwie w 1967 roku].

 

„Nietypowy” życiorys, „Kamena” 1968, nr 4, s. 10, 11, fot. [Jadwiga Medyńska, nauczycielka z Chełma].

 

Lubelskie „Echo”. Od pieśni ludowych po „Requiem” Mozarta, „Kamena” 1968, nr 5, s. 10, fot. [40 lat Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” w Lublinie].

 

Refleksje o wąsach i peruce, „Kamena” 1968, nr 6, s. 10, 11 [teatr amatorski na Lubelszczyźnie; występy w ramach Wojewódzkiej Sceny Amatora w klubie „Relaks” w Lublinie].

 

„Dialog na Święto Narodzenia” – A. Rozhina, „Kamena” 1968, nr 7, s. 10 [recenzja przedstawienia; Teatr Gong 2].

 

M.D., Życzenia dla Operetki, „Kamena” 1968, nr 7, s. 10 [20 lat Operetki Lubelskiej].

 

Z łezką w oku, „Kamena” 1968, nr 8, s. 10 [studencki Lublin, 1953 rok].

 

15 lat tańca, „Kamena” 1968, nr 10, s. 9 [rozmowa ze Stanisławem Leszczyńskim, kierownikiem Zespołu Tańca Ludowego UMCS].

 

Życie czy śmierć na raty? Po Ogólnopolskich Spotkaniach Teatrów Studenckich w Krakowie, „Kamena” 1968, nr 12, s. 8, 11, fot. [teatr studencki w Polsce i jego rozwój].

 

20 lat tańca, „Kamena” 1968, nr 13, s. 8, fot. [rozmowa z kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej, Wandą Kaniorową].

 

Poławiacze podwodnych okrętów, „Kamena” 1968, nr 14, s. 1, 4, 5, fot. [niszczyciel „Burza” Polskiej Marynarki Wojennej (okręt muzeum); akcja ratunkowa okrętu podwodnego przeprowadzona w ramach ćwiczeń wojskowych przez okręt R-21].

 

Telewizyjny dancing w Kazimierzu, „Kamena” 1968, nr 18, s. 8, ilustr. [turniej miast w Kazimierzu Dolnym zorganizowany przez Telewizję Polską w sierpniu 1968 roku].

 

M.D., Pozytywy i perspektywy, „Kamena” 1968, nr 21, s. 11 [inauguracja roku kulturalno-oświatowego na Lubelszczyźnie; zadania Wydziału Kultury PWRN].

 

Lublin 1918 r., „Kamena” 1968, nr 22, s. 6, 7, ilustr., współautor Emil Horoch.

 

(md), Jak z powieści, „Kamena” 1968, nr 23, s. 6, portr. [Adam Polak, hutnik z Krosna].

 

Polska niepokorność, „Kamena” 1968, nr 23, s. 7, 10, 11 [Gałki Krzczonowskie na Kielecczyźnie; wspomnienia Bronisławy Cieślak z czasu II wojny światowej].

 

M.D., „Berlin” po latach. Ekran i widz, „Kamena” 1968, nr 24, s. 10 [Berlin Julija Rajzmana].

 

Hasło „klops z ryżu”, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1968, nr 25, s. 1, 4, 5, portr. [Franciszek Wilk z Opoczna].

 

M.D., Wokół Prusa i Hasa. Felieton z rezerwy, „Kamena” 1968, nr 25, s. 8 [Lalka Wojciecha Hasa].

 

Pamiętna noc, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1968, nr 26, s. 8, 9 [wigilia 1939 roku Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego pod dowództwem majora Dobrzańskiego „Hubala” w leśniczówce Bielawy niedaleko Opoczna; Józef Żulikowski – leśniczy z Bielaw].

 

(M.D.), Wolna droga dla poetów. Ekran i widz, „Kamena” 1968, nr 26, s. 14 [Zwariowane lotnisko Michaiła Żarowa; Żenia, Żenieczka i Katiusza Władimira Motyla].

 

1969
Dwie kurierki, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1969, nr 1, s. 5, fot. [Ludka Żero, Gienia Ruban].

 

(MD), Staromiejskie preludium. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 1, s. 8 [autor rubryki, jako radny w tzw. radzie artystycznej kin – studyjnego w Chatce Żaka
i Staromiejskiego – pisze o zadaniach kinowych rad artystycznych; kino Staromiejskie w Lublinie].

 

Co się stało z Tereską?, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1969, nr 2, s. 6, 7, fot. [Marianna Cel „Tereska”].

 

(MD), Udręka i ekstaza. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 2, s. 10 [„pochwała” Telewizji Polskiej].

 

Adiutant „Dołęga”, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1969, nr 3, s. 6, fot. [Henryk Ossowski].

 

(MD), „Kierunek Berlin”. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 3, s. 10 [Jerzy Passendorfer i jego filmy].

 

Stu z Tomaszowa, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1969, nr 4, s. 6, 7, fot. [głównie o Janie Sekulaku].

 

(M.D.), Filmy „familijne”. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 4, s. 10 [Stawka większa niż życie Janusza Morgensterna i Andrzeja Konica; Czarny mustang Harolda Medforda].

 

Śmierć dowódcy, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1969, nr 5, s. 6, 7, fot. [mjr Henryk Dobrzański „Hubal”].

 

Trzy spotkania z Lublinem, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1969, nr 7, s. 1, 6, 7, fot. [Marek Szymański „Sęp”].

 

M.D., Gasnąca gwiazda. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 7, s. 10 [Brigitte Bardot; Dwa tygodnie we wrześniu Serge’a Bourguignona].

 

Skąd ta nagła przemiana?, „Kamena” 1969, nr 8, s. 7, [Zakładowy Dom Kultury FSC w Lublinie].

 

Opowieść o rodzinie Tryczyńskich. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1969, nr 9, s. 3, fot. [Lublin początku XX wieku].

 

(MD), W sidłach agenta 007. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 9, s. 14 [„bondofilmy”].

 

Czas bezrobocia. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1969, nr 10, s. 3, 7, fot. [Tadeusz Gwizdek; Lublin, lata 1918–1939].

 

Droga do domu. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1969, nr 11, s. 4, fot. [Antoni Załuski].

 

MD, „Sekwencja z butem”. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 11, s. 10, [amatorski film Zygmunta Mańkowskiego i Lucjana Wengorka, członków DKF w Lublinie, nakręcony w „Piwnicy” na Starym Mieście].

 

Filmy też kręcą... IV Festiwal Kultury Studentów. Kraków 1969, „Kamena” 1969, nr 12, s. 8 [Festiwalowy Konkurs Filmowy].

 

M.D., „Książę milczenia”. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 12, s. 10 [Charlie Chaplin].

 

Brygada Graniczki. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1969, nr 13, s. 6, 7, fot. [ślusarska, młodzieżowa Brygada im. F. Dzierżyńskiego w FSC w Lublinie pod kier. Kazimierza Graniczki].

 

MD, „Wieczorni goście”. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 13, s. 10 [prelegenci na wieczornych seansach w kinach studyjnych Lubelszczyzny; wprowadzenie filmów studyjnych w terenie].

 

Monolog inżyniera. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1969, nr 14, s. 1, 6, 7 [Jan Winiarczyk, kierownik wydziału montażu motocykli w WSK w Świdniku].

 

MD, Było to dawno. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 14, s. 10 [kina w Lublinie w 1944 roku].

 

(M.D.), Jak wyzwalano Lublin?, „Kamena” 1969, nr 15, s. 4, ilustr. [nr 171 radzieckiej gazetki frontowej Armii Czerwonej „W rozstrzygający bój”
z 25 lipca 1944 roku, fragmenty].

 

MD, Grand Prix Festiwalu. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 15, s. 10 [IX Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych i VI Festiwal Międzynarodowy
w Krakowie; Grand Prix OFFK dla reportażu socjologicznego Nazywa się Błażej Rejdak, mieszka w Rożnicy, w powiecie jędrzejowskim Krystyny Gryczełowskiej].

 

W krainie hippiesów [!]. Londyńskie spotkania, „Kamena” 1969, nr 21, s. 1, 6 [Londyn, Picadilly Circus].

 

M.D., Szukając filmu. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 21, s. 10 [kina i filmy w Londynie].

 

Skąd się biorą „dzieci-kwiaty”. Londyńskie spotkania (II), „Kamena” 1969, nr 22, s. 1, 5 [ruch hippisów].

 

M.D., I co dalej? Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 22, s. 10 [upowszechnianie kultury filmowej na Lubelszczyźnie].

 

Złote runo. Londyńskie spotkania (3), „Kamena” 1969, nr 23, s. 6, 7 [Polacy w Londynie; praca na budowie; historia Witka-Rybaka].

 

Opowieść o tym, jak Cesiek-Bandyta sprał pana Stasia po pysku. Londyńskie spotkania (4), „Kamena” 1969, nr 24, s. 6, 7 [Polacy w Londynie; wypadek w pubie Princess Victoria].

 

m.d., [Jazz Jamboree 69], „Kamena” 1969, nr 24, s. 9.

 

M.D., Amatorzy z Chełma. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 24, s. 10 [Amatorski Klub Filmowy „Miś”].

 

Zwierzenia pana Stasia. Londyńskie spotkania (5), „Kamena” 1969, nr 25, s. 6, 7 [historia polskiego robotnika mieszkającego w Londynie].

 

MD, „Bezwstyd rozpusty”. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 25, s. 10 [Zdobycz Rogera Vadima].

 

Hubalczyk z Sheffield (Tropem ludzi majora Hubala). Londyńskie spotkania (6), „Kamena” 1969, nr 26, s. 3, fot., [Romuald Rodziewicz „Roman”].

 

1970
Życie Mateusza Jaszaka. Chłopi Lubelszczyzny, „Kamena” 1970, nr 1, s. 1, 6, 7 [Mateusz Jaszak z Fajsławic].

 

Ech, co za człowiek! Na wschód od Brześcia, „Kamena” 1970, nr 2, s. 1, 8 [Władimir Leontiewicz Biedula i Kołchoz Sowietskaja Biełaruś k. Kobrynia].

 

Dwa punkty widzenia, „Kamena” 1970, nr 3, s. 5, 11, fot. [Iwan Demianowicz Rudczyk z Brześcia, wspomnienia z czasu II wojny światowej].

 

MD, Kultura i „Kleopatra”. Ekran i widz, „Kamena” 1970, nr 3, s. 10 [rady zakładowe i darmowe bilety do kina; Kleopatra Josepha L. Mankiewicza].

 

Podzwonne dla księdza Muchy, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1970, nr 4, s. 1, 6, 7, fot., [ks. Ludwik Mucha].

 

M.D., O problemach 50 tysięcy mówi przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Lublinie – Kazimierz Gieroń, „Kamena” 1970, nr 4, s. 4, portr. [działalność Związku Młodzieży Socjalistycznej, liczącego 50 tys. członków].

 

md, Klub Leninowski. Lubelszczyzny dzień dzisiejszy, „Kamena” 1970, nr 4, s. 4 [klub leninowski założony przez Zarząd Zakładowy ZMS przy Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Lublinie].

 

M.D., Panorama bitwy. Ekran i widz, „Kamena” 1970, nr 4, s. 10 [Jarzębina czerwona Ewy i Czesława Petelskich].

 

(md), Szkoły zdrowia. Lubelszczyzny dzień dzisiejszy, „Kamena” 1970, nr 5, s. 4 [szkoły zdrowia Związku Młodzieży Wiejskiej w powiecie lubartowskim].

 

Pasja: las, „Kamena” 1970, nr 7, s. 5, fot. [Mieczysław Janisławski – leśnik w nadleśnictwie Strzelce].

 

(md), Melomani. Lubelszczyzny dzień dzisiejszy, „Kamena” 1970, nr 7, s. 10 [Dom Kultury Dzieci i Młodzieży na Zamku w Lublinie; Klub Dobrej Płyty].

 

Posłowie wśród wyborców, „Kamena” 1970, nr 8, s. 1, 5, fot. [zadania Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w Lublinie; posłowie i ich praca, spotkania
z wyborcami; dr Halina Koźniewska].

 

(md), Teatr z Zamościa. Lubelszczyzny dzień dzisiejszy, „Kamena” 1970, nr 8, s. 4 [Dramatyczny Teatr Związkowy przy Zakładach Mięsnych w Zamościu].

 

Teatr naprawdę ludowy, „Kamena” 1970, nr 10, s. 3, 11 [amatorski teatr w Karczmiskach].

 

Odlot bocianów. Fryzjer z Karpackiej Brygady, „Kamena” 1970, nr 11, s. 1, 7, fot. [Zygmunt Filipowicz z Lubartowa].

 

„Szczur Tobruku”. Fryzjer z Karpackiej Brygady (2), „Kamena” 1970, nr 12, s. 6, fot. [Zygmunt Filipowicz z Lubartowa].

 

PKS-em cztery razy dookoła Ziemi, „Kamena” 1970, nr 13, s. 1, 4, 5 [codzienna praca kierowców].

 

Tu jest samochód nie uniwersytet..., „Kamena” 1970, nr 14, s. 1, 6, 7 [praca kierowcy samochodu ciężarowego].

 

Aremi znaczy Karo, „Kamena” 1970, nr 15, s. 6, 7, fot. [rozmowa z Markiem Zdrojewskim – kierownikiem Chatki Żaka, iluzjonistą].

 

Królestwo za łóżko!, „Kamena” 1970, nr 16, s. 1, 6, 7, fot. [Bieszczady – baza noclegowa].

 

Pan na ruinach. „Kamena” 1970, nr 17, s. 1, 4, 5, fot. [Leon Kozłowski i Zamek w Janowcu].

 

M.D., Jedźcie do Suśca! „Kamena” 1970, nr 18, s. 12 [reklama Suśca].

 

Pisanie dla pani Emilii, „Kamena” 1970, nr 19, s. 6 [pani Emilia, zielarka z Roztocza – wspomnienie czasów I i II wojny światowej].

 

Historia pewnej inicjatywy, „Kamena” 1970, nr 21, s. 1, 8, 9 [Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej i Muzeum Regionalne w Lubartowie].

 

M.D., Żywy artysta! Ekran i estrada, „Kamena” 1970, nr 21, s. 10 [lubelskie spotkania publiczności z twórcami filmów].

 

M.D., „Żywe słowo”. Ekran i estrada, „Kamena” 1970, nr 22, s. 12 [koncert „Trubadurów” (Lubelskiej Estrady) w Domu Kultury Kolejarza w Lublinie].

 

Ballada o kowalu, „Kamena” 1970, nr 23, s. 7, portr. [Wojciech Szymczyk z Karczmisk – wspomnienia głównie z czasów I wojny światowej].

 

M.D., Coś się dzieje… Ekran i estrada, „Kamena” 1970, nr 23, s. 10, fot. [działalność Lubelskiego Oddziału Polskiej Federacji Jazzowej].

 

Kaktus na kółkach, „Kamena” 1970, nr 24, s. 1, 7, fot. [Stanisław Łoboda – pracownik FSC w Lublinie].

 

M.D., Szczęśliwa „13”. Ekran i estrada, „Kamena” 1970, nr 24, s. 10, fot. [Jazz Jamboree '70].

 

Jadwiga, „Kamena” 1970, nr 25, s. 6, 7 [Jadwiga Machówna z Kolbuszowa skazana w 1681 roku przez Trybunał Lubelski na karę śmierci za wielożeństwo].

 

„Warsztat” i propozycje, „Kamena” 1970, nr 26, s. 6, 7, 12, fot. [V Festiwal Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu].

 

1971   
Życie przy parowozach. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1971, nr 2, s. 1, 3, fot. [Ryszard Kamiński].

 

M.D., Sięganie po laury. Ekran i estrada, „Kamena” 1971, nr 2, s. 12, fot. [piosenka studencka; VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie w 1970 roku].

 

Człowiek z fotografii. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1971, nr 3, s. 1, 4, fot. [Leopold Szwagierczak].

 

Pejzaż z refleksjami, „Kamena” 1971, nr 4, s. 1, 4, 5 [Józefów Biłgorajski; Mirosław Komendecki].

 

(MD), Rekonesans. W lubartowskiej hucie, „Kamena” 1971, nr 5, s. 1, 6, ilustr. [warunki pracy].

 

Ostatnia rola Jaracza, „Kamena” 1971, nr 5, s. 1, 8 [lubelski teatr w przededniu wybuchu II wojny światowej].

 

Koniec teatru. Ostatnia rola Jaracza (2), „Kamena” 1971, nr 6, s. 4, 5, ilustr. [lubelski teatr we wrześniu i październiku 1939 roku].

 

M.D., „Impreza”. Ekran i estrada, „Kamena” 1971, nr 7, s. 12 [Roześmiane melodie Lubelskiej Estrady].

 

„Dobrodziejstwo nieszczęścia…”. Ostatnia rola Jaracza (3), „Kamena” 1971, nr 9, s. 4, 5 [Stefan Jaracz w Lublinie w 1944 roku].

 

Kolekcjoner, „Kamena” 1971, nr 7, s. 6, 11 [Stanisław Sakławski z Józefowa nad Wisłą i jego prywatna Izba Pamiątek].

 

(md), 25 lat…, „Kamena” 1971, nr 10, s. 6, 7, portr. [Danuta Hulpowska – bibliotekarka WiMBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie; Filia „Trybunał”
na Starym Mieście].

 

Jakie mamy biblioteki?, „Kamena” 1971, nr 10, s. 6, 7 [biblioteki wiejskie]. 

 

Dramatyczna walka na Sławinku trzech rot riazańskiego pułku piechoty z Franciszkiem Lisem, „Kamena” 1971, nr 11, s. 6, 7, fot. [23 kwietnia 1907 roku w Lublinie].

 

Na Roztocze jedź z namiotem, „Kamena” 1971, nr 13, s. 1, 5, fot. [baza noclegowa Roztocza].

 

Jak marnuje się szanse. Spotkania Wokalistów Jazzowych, „Kamena” 1971, nr 14, s. 1, 6, 7, fot. [Lubelskie Spotkania Wokalistów Jazzowych w latach 1970–1971].

 

Burza w muzeum, „Kamena” 1971, nr 18, s. 1, 3, fot. [Muzeum w Chełmie – problemy kadrowe].

 

Troska o człowieka?, „Kamena” 1971, nr 19, s. 5 [higiena i bezpieczeństwo w zakładach pracy na Lubelszczyźnie; wypadki].

 

„Bomba” w dół, „Kamena” 1971, nr 21, s. 8, 11 [praca MO w Lublinie – nocny dyżur w Komendzie Miejskiej].

 

Delegat, „Kamena” 1971, nr 23, s. 1, 8, 9, portr. [Zygmunt Łojek, mistrz tokarski w Zakładzie Doświadczalnym WSK w Świdniku – delegat na VI Zjazd PZPR].

 

Jak Jurgo zabił „Krowę” Tanzhausa, „Kamena” 1971, nr 24, s. 5, fot., portr. na str. tyt. [zabójstwo strażnika SS-Oberscharführera w więzieniu na Zamku, dokonane przez żołnierza AK – Władysława Jurgę „Sławka” 21 lipca 1944 roku].

 

Targowica i „księdza – ogród”, „Kamena” 1971, nr 25, s. 13, rys. [rozwój Lubartowa].

 

1972
M. Derecki, Jak się bawić – gdzie się bawić…?, „Kamena” 1972, nr 1, s. 12 [imprezy artystyczne i miejsca rozrywki w Lublinie].

 

„Grand Carnival Dance”. List z Londynu, „Kamena” 1972, nr 7, s. 10 [Grand Carnival Dance w Londynie (12 lutego 1972 roku) – zabawa karnawałowa ludności z wysp Morza Karaibskiego, zrzeszonej w West-Indian Economical Social and Cultural Organization].

 

M.D., Konsekwencja w działaniu, „Kamena” 1972, nr 17, s. 3, portr. [Stanisław Bora – przewodniczący Prezydium MRN w Lublinie].

 

Polacy z „Polish corridor”. Zanotowane nad Tamizą (1), „Kamena” 1972, nr 17, s. 5–7 [„Polish corridor” w Londynie – „polski korytarz” przecinający dzielnice Kensington i Chelsea].

 

Góra z górą… Zanotowane nad Tamizą (2), „Kamena” 1972, nr 19, s. 4 [spotkania M. Dereckiego z Polakami w Londynie].

 

Odejście hippiesów [!]. Zanotowane nad Tamizą (3), „Kamena” 1972, nr 20, s. 1, 4 [moda młodzieżowa w Londynie].

 

Mała stacja kolejowa, „Kamena” 1972, nr 21, s. 1, 6 [Jan Marach – zawiadowca stacji Kuźnica na Helu; wybuch II wojny światowej].

 

W Kraśniku bez schematu, „Kamena” 1972, nr 23, s. 8, 11 [Zakładowy Dom Kultury w Kraśniku Fabrycznym; działalność kulturalna Piotra Borkowskiego].

 

Polska najbardziej ucierpiała… Wywiad z prof. Henri Michelem – przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Historii II Wojny Światowej;
Przesądziło zaufanie do Globocnika. Wywiad z prof. Czesławem Madajczykiem – dyrektorem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk
, „Kamena” 1972, nr 24, s. 3 [wywiady przeprowadzone w czasie trwania Międzynarodowego Kolokwium (Zamość 17–20 października 1972 roku), poświęconego wysiedleniom hitlerowskim w okupowanych krajach Europy; Henri Michel mówi o działalności Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale (jako jego sekretarz generalny) i Międzynarodowego Komitetu Historii II Wojny Światowej (jako jego przewodniczący); Czesław Madajczyk – o masowych przesiedleniach i eksterminacji ludności w okupowanej Polsce oraz działalności Polskiej Komisji Historii II Wojny Światowej (jako jej przewodniczący)].

 

Człowiek był jak ten ptak..., „Kamena” 1972, nr 25, s. 1, 6, 7 [Kazimierz Ludwik – przewodniczący Prezydium MRN w Biłgoraju].

 

(md), Szkoła społecznego działania, „Kamena” 1972, nr 26–27, s. 10 [Uniwersytet Ludowy w Gardzienicach i sympozjum Uniwersytet Ludowy w dobie oświaty permanentnej; Uniwersytety Ludowe w Polsce].

 

1973
Nie lubię słowa przeciętność… Wśród delegatów na Krajowe Zjazdy ZMS i ZMW, „Kamena” 1973, nr 3, s. 3, 8, portr. [Wiesława Musikowska – członek Prezydium Zarządu Miejskiego ZMS w Lublinie].

 

Miasto bez herbu, „Kamena” 1973, nr 4, s. 6, 7, fot. [Poniatowa].

 

Z głową!, z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 5, s. 1, 6, 7, fot. [Stanisław Walczak – rolnik z Babina].

 

Delegat, z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 6, s. 1, 6, fot. [Stanisław Ciechan – robotnik z Chełma].

 

Wychowawczyni, z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 7, s. 1, 4, fot. [Danuta Nakoneczna – nauczycielka w LO im. A. Czartoryskiego w Puławach].

 

Zaczęło się od marzeń. 100 lat polskiej turystyki, „Kamena” 1973, nr 8, s. 6, 7 [PTK i PTTK w Lublinie].

 

Żyć teatrem, z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 9, s. 4, 5, fot. [Jan Gałecki i Szkolny Zespół Teatralny „Żak” Technikum Ekonomicznego w Białej Podlaskiej].

 

Proszę o książkę zażaleń..., „Kamena” 1973, nr 10, s. 10, rys. Stanisław Skibiński [wpisy w książkach skarg i wniosków w lubelskich restauracjach: Unia, Polonia, Pod Basztą, Wiejska, Zamkowa].

 

Coś się rusza na Roztoczu, „Kamena” 1973, nr 11, s. 1, 6, 7, fot. [turystyka].

 

Milejów w maju, „Kamena” 1973, nr 12, s. 6, fot. [Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego i Zakładowy Dom Kultury].

 

I co dalej w Kraśniku?, „Kamena” 1973, nr 13, s. 4, fot. [V Festiwal Pieśni Partyzanckiej].

 

Waga dla nerki, z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 14, s. 5, fot. [waga kliniczna do współpracy ze sztuczną nerką – projekt Jerzego Bachnackiego
z Lubelskich Fabryk Wag].

 

Nie tylko muzyką żyją festiwale, „Kamena” 1973, nr 15, s. 8, 10, fot. [VI Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym].

 

Rzecz w uczuciu – a nie w gębie..., „Kamena” 1973, nr 16, s. 1, 8, fot. [Michał Królewski – Amerykanin polskiego pochodzenia, działacz polonijny w USA, twórca i kierownik Polsko-Amerykańskiego Teatru Folklorystycznego].

 

Znowu moda na Kazimierz, „Kamena” 1973, nr 17, s. 5, 11, fot. [Kazimierz Dolny].

 

„Hubal” na ekranie. 34 lata po Wrześniu, „Kamena” 1973, nr 18, s. 4, ilustr. [Hubal Bohdana Poręby; Henryk Dobrzański „Hubal”].

 

Człowiek z podchorążówki, z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 19, s. 2, fot. [Tadeusz Serwacki z Chełma; I Szkoła Podchorążych Artylerii w Chełmie].

 

(md), Ćmy wokół lampy. Ekran i widz, „Kamena” 1973, nr 20, s. 14 [Zazdrość i medycyna Janusza Majewskiego].

 

(md), Inwazja polskiego filmu. Ekran i widz, „Kamena” 1973, nr 21, s. 14 [W pustyni i w puszczy Władysława Ślesickiego].

 

Automaty i kultura. Świat się nie zawalił, „Kamena” 1973, nr 22, s. 8, 9, fot. również na str. tyt. [automaty do gier losowych i zręcznościowych w Klubie Rozrywki Miejskiego Domu Kultury w Lublinie].

 

(md), „Boy friend”. Ekran i widz, „Kamena” 1973, nr 22, s. 14, ilustr. [Boy friend Kena Russella].

 

Nowa Limanowa. Polska 1973, „Kamena” 1973, nr 23, s. 1, 8, fot.

 

(md), Kino masowe. Ekran i widz, „Kamena” 1973, nr 23, s. 14 [film radziecki].

 

Nie powtarzać się..., z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 24, s. 8, 9, fot. [Jan Wojciech Krzyszczak – aktor z Lublina].

 

(md), Koniec świata kowbojów. Ekran i widz, „Kamena” 1973, nr 24, s. 14 [Nocny kowboj Johna Schlesingera].

 

Co nam w duszy grało..., „Kamena” 1973, nr 25, s. 3 [wspomnienie Mirosława Dereckiego o wigilii 1972 roku, spędzonej w gronie przyjaciół – Polaków
w Londynie].

 

MD, Przed Konferencją. Rozmowa z przewodniczącym ZW ZMS – Witosławem Szczasnym, „Kamena” 1973, nr 25, s. 4, 5 [Związek Młodzieży Socjalistycznej przed X Wojewódzką Konferencją Sprawozdawczo-Wyborczą].

 

(md), Kolejna „Nowa Fala”. Ekran i  widz, „Kamena” 1973, nr 25, s. 14, ilustr. [Nowa Fala filmu amerykańskiego; Francuski łącznik Williama Friedkina; Klute Alana J. Pakuli].

 

Mój rok 1973, „Kamena” 1973, nr 26, s. 6, portr.

 

W lesie i dla lasu, „Kamena” 1973, nr 26, s. 8, fot. [Leon Tomaszewski – pracownik nadleśnictwa Krasnystaw].

 

(md), Made in „Playboy”. Ekran i widz, „Kamena” 1973, nr 26, s. 14 [Makbet Romana Polańskiego].

 

1974  
Słudzy poetów, kochankowie malarzy, „Kamena” 1974, nr 1, s. 12, 13, ilustr. [Lubelska Szkoła Dramatyczna Eleonory Frenkiel-Ossowskiej].

 

(md), Prawdziwi ludzie. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 1, s. 14 [W kręgu zła Jean-Pierre’a Melville’a].

 

Kolekcjonerzy, „Kamena” 1974, nr 2, s. 8, 9, fot. również na str. tyt. [kolekcjonerstwo; Klub Kolekcjonerów przy WDK w Lublinie: J. Gąsiorowski, A. Gizowa,
D. Ziemska, J. Peliński].

 

(md), Gangsterzy i policjanci. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 2, s. 14 [Francuski łącznik Williama Friedkina].

 

Dlaczego odwołano występ Reginy Pisarek?, „Kamena” 1974, nr 3, s. 8, 9 [kultura w Puławach].

 

Kobieta czy wybryk natury? Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 3, s. 14 [bez podpisu], [Glenda Jackson o reżyserach, z którymi pracowała i sytuacji aktorek w Anglii].

 

Gdzie Tokio – gdzie Lublin…, „Kamena” 1974, nr 4, s. 1, 6, 7, fot. [studenci zagraniczni na lubelskich uczelniach].

 

(md), „Kabaret”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 4, s. 14 [Kabaret Boba Fosse’a].

 

(md), Dwie premiery. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 5, s. 14 [Ciemna rzeka Sylwestra Szyszki; Królowe Dzikiego Zachodu Christian-Jaque’a].

 

Dojna krowa? Ejże!, „Kamena” 1974, nr 6, s. 1, 4, 5, fot. [„Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką” – ogólnopolski program mający na celu wypracowanie nowego modelu kultury socjalistycznej; Zakładowy Dom Kultury FSC w Lublinie].

 

Jurij Szpitalnyj, Humoreska [tłum. M.D.], „Kamena” 1974, nr 6, s. 12.

 

(md), „2001: Odyseja kosmiczna”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 6, s. 14 [2001: Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka].

 

Sesja nerwicowców?, „Kamena” 1974, nr 7, s. 1, 4, 5, fot. [studenci w Lublinie (głównie I roku) – problemy z egzaminami, ich niedojrzałość, nerwice].

 

M.D., Historia pewnej przesyłki, „Kamena” 1974, nr 7, s. 6, 7, fot. [Harmen Huisman ze Sneek we Fryzji – wspomnienie wizyt w Polsce w 1965 i 1968 roku].

 

(md), Przygody Robinsona Kruzoe. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 7, s. 14 [Przygody Robinsona Kruzoe Stanisława Goworuchina].

 

Według nas – Łukasiewicz!, „Kamena” 1974, nr 8, s. 3–5, fot. [Przemysław Łukasiewicz z FSC w Lublinie].

 

(md), Niewygodne sytuacje. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 8, s. 14 [Czwarta pani Anderson Eugenio Martína; Zbrodnia jest zbrodnią Etienne Périera; Niewygodny kochanek Ugo Liberatore].

 

Lubelskie maje XXX-lecia, „Kamena” 1974, nr 9, s. 1, 8, 9, fot. [1 maja 1945, 1947, 1949, 1950, 1951, 1953, 1957, 1971, 1973 roku w Lublinie].

 

(md), „Ojciec chrzestny”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 9, s. 14 [Ojciec chrzestny Francisa Forda Coppoli].

 

Tańcowała „Klika” z „Rakiem”, „Kamena” 1974, nr 10, s. 1, 5, fot. [kabarety Klika i Rak].

 

(md), Świdnickie forum. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 10, s. 14 [I Międzynarodowe Forum Filmowe „Człowiek–Praca–Twórczość”].

 

Klub ludzi milczących, „Kamena” 1974, nr 11, s. 6, 7, fot. [Klub Gest, klub ludzi głuchych przy ulicy Buczka w Lublinie]. 

 

(md), „Kochany urwis”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 11, s. 14 [Jean-Paul Belmondo i filmy z jego udziałem: Cenny łup Henriego Verneuila, Doktor Popaul Claude’a Chabrola].

 

Porytowe Wzgórze, „Kamena” 1974, nr 12, s. 3, fot. [Porytowe Wzgórze (Lasy Janowskie) – miejsce bitwy partyzanckiej z 14 czerwca 1944 roku].

 

(md), Śmiech na widowni! Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 12, s. 14 [polskie komedie filmowe; Sami swoi i Nie ma mocnych Sylwestra Chęcińskiego]. 

 

Zadepczemy Tatry!, „Kamena” 1974, nr 13, s. 1, 8, 9, ilustr. [przyroda; nadmiar turystów].

 

(md), Lekcja historii. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 13, s. 14 [Dowódca łodzi podwodnej Borisa Wołczka].

 

Zaczęło się od „Pszczółki”, „Kamena” 1974, nr 14, s. 7, fot. [rozmowa z Tadeuszem Chabrosem – wicedyrektorem Muzeum Okręgowego w Lublinie, spikerem lubelskiej radiostacji „Pszczółka”, istniejącej od sierpnia 1944 do marca 1945 roku]. 

 

(md), Parada gwiazdorów. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 14, s. 14 [Dekada strachu Claude’a Chabrola; Orson Welles i Anthony Perkins].

 

Blisko Polski, „Kamena” 1974, nr 15, s. 1, 5, fot. [uczestnicy kursu instruktorów zespołów folklorystycznych (działających w ośrodkach polonijnych na całym świecie) w Lublinie].

 

(md), „Mania wielkości”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 15, s. 14 [Mania wielkości Gérard’a Oury’ego].

 

M. Derecki, Historycy o „Gnieździe”, z cyklu Nasza dyskusja, „Kamena” 1974, nr 16, s. 6, 7, ilustr., [Gniazdo Jana Rybkowskiego].

 

(md), Ha!, ha!, ha! Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 16, s. 14 [Druga twarz Ojca Chrzestnego Franca Prosperi; Wielki łup gangu Olsena Erika Ballinga].

 

„Potop” na ekranie. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 18, s. 22 [bez podpisu], [Potop Jerzego Hoffmana].

 

Odejście Rozhina, „Kamena” 1974, nr 19, s. 6, fot. [Andrzej Rozhin].

 

(md), „Rodeo”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 19, s. 14 [Rodeo Cliffa Robertsona].

 

Polsko-amerykańskie kontakty filmowe. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 22, s. 14, [bez podpisu].

 

md, Zabłąkani. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 25, s. 14 [Pięć łatwych utworów Boba Rafelsona].

 

(md), „Strach na wróble”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 26, s. 14 [Strach na wróble Jerry’ego Schatzberga].

 

1975
Żywiec Beer Show, „Kamena” 1975, nr 1, s. 10, fot. [Jerzy Beer – psychiatra, założyciel kabaretu Mixtura przy Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lublinie].

 

(md), Bareja nareszcie bawi. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 1, s. 14 [Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei].

 

Trzydziestolecie polskiego filmu dokumentalnego. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 2, s. 14, [bez podpisu].

 

md, „Jeremiah Johnson”. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 3, s. 14 [Jeremiah Johnson Sydneya Pollacka].

 

md, O co chodzi Wajdzie? Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 9, s. 14 [Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy].

 

(md), Drugie „Forum”. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 10, s. 14 [II Międzynarodowe Forum Filmowe „Człowiek–Praca–Twórczość”].

 

M.D., „Co jest grane na tych targach?”. Listy do Kameny, „Kamena” 1975, nr 13, s. 15 [list o targach staroci w Lublinie w nawiązaniu do artykułu I.J. Kamińskiego Co jest grane na tych targach? („Kamena” 1975, nr 7)].

 

md, Kino w Kazimierzu. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 14, s. 14 [kina w Kazimierzu Dolnym; Józef Miłosz].

 

(md), Japończycy atakują... Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 15, s. 14 [Safari 5000 Koreyoshi Kurahary].

 

(md), Sami znajomi. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 17, s. 14 [Dziewczyna z laską Erica Tilla; Charley Varrick Dona Siegela].

 

md, Vadim i „Bardotka”. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 18, s. 14 [Brigitte Bardot i Roger Vadim; Gdyby Don Juan był kobietą Rogera Vadima].

 

(md.), „Blokada”. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 23, s. 14 [Blokada Michaiła Jerszowa].

 

30 lat kinematografii w Polsce Ludowej. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 24, s. 14 [bez podpisu].

 

1976
Rudolf Valentino. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 6, s. 14 [bez podpisu].

 

Film afrykański. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 8, s. 14 [bez podpisu].

 

(md), „Ojciec chrzestny II”. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 21, s. 14 [Ojciec chrzestny II Francisa Forda Coppoli].

 

Płacę i wymagam, „Kamena” 1976, nr 22, s. 1, 12, 13 [stancje dla studentów w Lublinie; opinie ich właścicieli o studentach; Biuro Kwater Studenckich].

 

(md), Zanim powstał „Potiomkin”. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 22, s. 14 [początki filmu radzieckiego].

 

Student puchnie szybko, „Kamena” 1976, nr 23, s. 4, 5, fot. [sprawność fizyczna lubelskich studentów].

 

(md), Bondarczuk i wojna. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 23, s. 9 [Oni walczyli za Ojczyznę Siergieja  Bondarczuka].

 

Gdzieś się gubią rzemieślnicy…, „Kamena” 1976, nr 24, s. 4, 5 [rzemiosło i rzemieślnicy w Lublinie].

 

O jesieni bez zachwytu, „Kamena” 1976, nr 25, s. 8, 9, 12, fot. [Konfrontacje Młodego Teatru w Lublinie].

 

(md), „Przepraszam, czy tu biją?”. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 25, s. 14 [Przepraszam, czy tu biją? Marka Piwowskiego].

 

„Trędowata”, „Kamena” 1976, nr 26, s. 10, 11, ilustr. również na str. tyt. [książka, filmy; Helena Mniszkówna].

 

md, „Oddział”. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 26, s. 14 [Oddział Kirka Douglasa].

 

1977
Niezwykłe podróże Koleją Nadwiślańską, „Kamena” 1977, nr 1, s. 1, 9, 10 [100-lecie kolejowego połączenia Lublina z Warszawą].

 

md, „Ocalić miasto”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 1, s. 14 [Ocalić miasto Jana Łomnickiego].

 

Magister czy aktor?, „Kamena” 1977, nr 2, s. 3, 10, fot. [aktorzy teatralni].

 

md, „Nashville”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 2, s. 14 [Nashville Roberta Altmana].

 

M.D., Wywiad z Luisem Corvalanem. „Litieraturnaja Gazieta”, „Kamena” 1977, nr 3, s. 2 [fragment wywiadu z sekretarzem generalnym KC Komunistycznej Partii Chile].

 

Problemy krainy uśmiechu, „Kamena” 1977, nr 3, s. 6, 7, fot. [aktorzy polskiego teatru muzycznego; szkolnictwo artystyczne; Teatr Muzyczny w Lublinie].

 

md, Film z listą dialogową. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 3, s. 14 [filmy z listą dialogową; Miłosna edukacja Walentyna Jeana L’Hôte’a].

 

Nieopłacalne „bergmany”? „Kamena” 1977, nr 4, s. 9, ilustr. [kultura filmowa na Lubelszczyźnie].

 

md, „Romantyczna Angielka”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 4, s. 14 [Romantyczna Angielka Josepha Loseya].

 

Recepta na życie, „Kamena” 1977, nr 5, s. 8, 9, portr. [dr Henryk Paradowski z Kazimierza Dolnego].

 

md, „Dagny”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 5, s. 14, ilustr. [Dagny Haakona SandØy’a].

 

Co młody aktor wiedzieć powinien…, „Kamena” 1977, nr 6, s. 8, 9, fot. [teatralne przesądy; teatr lubelski – wspomnienia Mirosława Dereckiego przed zbliżającym się Dniem Teatru].

 

md, „Rafferty i dziewczyny”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 6, s. 14, ilustr. [Rafferty i dziewczyny Dicka Richardsa].

 

Gdzie są chłopcy z tamtych lat?, „Kamena” 1977, nr 7, s. 8, 9, fot. [studencki kabaret „Sex” i „Piwnica” na Starym Mieście w Lublinie].

 

md, „Barwy ochronne”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 7, s. 14, ilustr. [Barwy ochronne Krzysztofa Zanussiego].

 

„Sex” nad morzem i w „Norze”. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? (2), „Kamena” 1977, nr 8, s. 12, fot. [kabaret „Sex II”].

 

m.d., „Płonący wieżowiec”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 8, s. 14, ilustr. [Płonący wieżowiec Johna Guillermina].

 

Życie w fabryce…, „Kamena” 1977, nr 9, s. 1, 3, fot. [Mieczysław Szymanek – pracownik Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych].

 

(md), „Serpico”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 9, s. 14, ilustr. [Serpico Sidneya Lumeta].

 

W te piękne „Dni” majowe…, „Kamena” 1977, nr 10, s. 1, 4, 5, fot. [Święto Oświaty w Lublinie w 1946 roku; Dni Oświaty, Książki i Prasy].

 

md, Gdzie woda czysta…. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 10, s. 14, ilustr. [Gdzie woda czysta i trawa zielona Bohdana Poręby].

 

Dziennikarz. Życie partii jest tak bogate…, „Kamena” 1977, nr 11, s. 1, 7, fot. [Józef Porębski].

 

(md), „Ostatni pociąg z Gun Hill”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 11, s. 14, ilustr. [Ostatni pociąg z Gun Hill Johna Sturgesa].

 

Teatr dla wszystkich. „Kamena” 1977, nr 12, s. 7, fot. [Teatr Jytte Abildstroms i Det Lille Teater w Kopenhadze; Włodzimierz Fełenczak i Państwowy Teatr Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie].

 

(md), „Zdjęcia próbne”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 12, s. 14, ilustr. [Zdjęcia próbne A. Holland, P. Kędzierskiego i J. Domaradzkiego].

 

Więcej poezji!, „Kamena” 1977, nr 13, s. 10, fot. [Dni Poezji Renesansowej w Kazimierzu Dolnym, 27–29 maja 1977].

 

md, Pochwała Forum. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 13, s. 14 [IV Międzynarodowe Forum Filmowe „Człowiek–Praca–Twórczość”, czerwiec 1977].

 

Pilot helikopterów, „Kamena” 1977, nr 14, s. 1, 8, 9, fot. [Ryszard Kosioł ze Świdnika].

 

MD, „Kochaj albo rzuć”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 14, s. 14, ilustr. [Kochaj albo rzuć Sylwestra Chęcińskiego].

 

md, Rewolwer „Python 357”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 15, s. 14, ilustr. [Rewolwer „Python 357” Alaina Corneau].

 

Fruwający rolnicy, „Kamena” 1977, nr 16, s. 7, fot. [Wydział Usług Agrolotniczych WSK w Świdniku].

 

md, „Powrót Robin Hooda”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 16, s. 14, ilustr. [Powrót Robin Hooda Richarda Lestera].

 

Apostoł autostopu, „Kamena” 1977, nr 17, s. 1, 4, 5, ilustr. [dr Aleksander Melech z Bydgoszczy].

 

md, „Przepustka dla marynarza”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 17, s. 14, ilustr. [Ostatnie zadanie Hala Ashby’ego; Przepustka dla marynarza Marka Rydella].

 

(md), Koniec sezonu. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 18, s. 14, ilustr. [Gorące polowanie Junya Sato; Mistrz rewolweru Toma Laughlina].

 

„Pocałunki z Hongkongu”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 19, s. 14, ilustr. [Pocałunki z Hongkongu Yvana Chiffre’a].

 

Maria i Jerzy Kuncewiczowie o wrześniu 1939, „Kamena” 1977, nr 20, s. 1, 8, fot.

 

MD, „Powrót różowej pantery”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 20, s. 14, ilustr. [Powrót różowej pantery Blake’a Edwardsa].

 

W Paryżu roku 1939. Z Ireną Lorentowicz rozmawia Mirosław Derecki, „Kamena” 1977, nr 21, s. 8, 9, portr.

 

(md), „Rebus” i inne... Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 21, s. 14, ilustr. [Rebus Tomasza Zygadły].

 

Brześć teatralny. Za Bugiem, „Kamena” 1977, nr 22, s. 6, 7, fot. [Teatr im. Leninowskiego Komsomołu Białorusi w Brześciu; współpraca z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie].

 

(md), „Śmierć prezydenta”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 22, s. 14, ilustr. [Śmierć prezydenta Jerzego Kawalerowicza].

 

Brześć kulturalny. Za Bugiem, „Kamena” 1977, nr 23, s. 4, 5, fot.

 

(md), „Lenin – karty z życiorysu”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 23, s. 14 [Lenin – karty z życiorysu Semiramidy Pumpianskiej].

 

Uwaga: „Prezentacje”!, „Kamena” 1977, nr 24, s. 10, fot. [Lubelskie „Prezentacje”, październik 1977, Teatr Małych Form z Krakowa – Maria i Magdalena
w reż. Ewy Próchnickiej, Pantomima Olsztyńska („Pantomima Głuchych”) – Apokalipsa w reż. Bohdana Głuszczaka i Jerzego Obłamskiego].

 

M.D., „Lokator”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 24, s. 14, ilustr. [Lokator Romana Polańskiego].

 

Sztuka i życie kabaretowe, „Kamena” 1977, nr 25, s. 11, fot. [kabaret „Kret” i „Czart”].

 

M.D., „Sprawa Gorgonowej”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 25, s. 14, ilustr. [Sprawa Gorgonowej Janusza Majewskiego].

 

Legenda Gorgonowej, „Kamena” 1977, nr 26, s. 4, 5, fot. [Rita Gorgonowa w opowieści Marii i Henryka Niziołów z Lublina].

 

M.D., Uczestniczyć w kulturze. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 26, s. 14 [Dyskusyjny Klub Filmowy Osiedlowego Domu Kultury LSM w Lublinie;
DKF na Lubelszczyźnie].

 

1978
M.D., Charlie, „Kamena” 1978, nr 1, s. 2, portr. [Charles Chaplin].

 

Druga oferta estrady..., „Kamena” 1978, nr 1, s. 8, 9, fot. [IV Polskie Targi Estradowe w Łodzi – grudzień 1977].

 

M.D., „Błękitny ptak”. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 1, s. 14, ilustr. [Błękitny ptak George’a Cukora].

 

Amatorzy i zawodowcy, „Kamena” 1978, nr 2, s. 10 [rozmowa z Henrykiem Sobiechartem (aktorem, prezesem Zarządu Koła SPATiF przy Teatrze
im. J. Osterwy w Lublinie) o przedstawieniach Wojewódzkiej Sceny Amatora, odbywającej się w ramach obchodów 70-lecia Towarzystwa Kultury Teatralnej w grudniu 1977].

 

M.D., Tęsknota za „Wielkim Niemową”. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 2, s. 14, ilustr. [Nieme kino Mela Brooksa; Nickelodeon Petera Bogdanovicha].

 

Teatr na gorąco. 90-lecie urodzin Marii Bechczyc-Rudnickiej, „Kamena” 1978, nr 3, s. 1, 9, fot.

 

M.D., Mrok nad westernem. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 3, s. 14 [Howard Hawks i jego westerny; warto obejrzeć w kinie…; prasa filmowa i informacja
o II Festiwalu Filmów i Widowisk Telewizyjnych w Olsztynie].

 

Moje spotkania z Teofilem Ociepką. Górnicze pasje, „Kamena” 1978, nr 4, s. 1, 4, 5, ilustr.

 

O wychowaniu młodego magnata. Książki, „Kamena” 1978, nr 4, s. 12 [recenzja książki Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku Adama Andrzeja Witusika].

 

M.D., Do kina – ale na co? Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 4, s. 14 [kultura filmowa w Lublinie; repertuar kin; najnowsze wydawnictwa filmowe].

 

Recytatorzy w odwrocie?, „Kamena” 1978, nr 5, s. 8, fot. [rozmowa z Krystyną Chruszczewską, st. inspektorem ds. upowszechniania teatru w WDK w Lublinie, po wojewódzkich eliminacjach XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego].

 

M.D., Nasze prywatne „Konfrontacje”. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 5, s. 14 [repertuar filmów zagranicznych na 1978 rok; Na ekranach – Wszyscy i nikt Konrada Nałęckiego].

 

Młode spojrzenie na teatr, Z cyklu: Nasze dyskusje, „Kamena” 1978, nr 6, s. 1, 7, ilustr. [rozmowa o współczesnym teatrze z: J. Leonkiewicz (Teatr Lalki i Aktora), S. Lipcem, R. Kruczkowskim, M. Nieśpiałowską (Teatr im. J. Osterwy) i A. Nowak (Teatr Muzyczny)].

 

M.D., „Melpomena walcząca”. Książki, „Kamena” 1978, nr 6, s. 13 [recenzja książki Melpomena walcząca Jadwigi Korzeniowskiej].

 

M.D., Imprezy, moja miłość… Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 6, s. 14 [imprezy filmowe organizowane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Lublinie; impreza premierowa – spotkanie publiczności z twórcami filmu Wszyscy i nikt Konrada Nałęckiego].

 

„Szyłem flagę na zaślubiny Polski z morzem…”., „Kamena” 1978, nr 7, s. 3, fot. [Władysław Miciuła – wspomnienia z czasów II wojny światowej].

 

M.D., Pochwała „Bariery”. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 7, s. 14 [Dyskusyjny Klub Filmowy „Bariera” w Chatce Żaka UMCS w Lublinie].

 

„Samobójczy trup siny wisiał na chustce…”, „Kamena” 1978, nr 8, s. 7, 12, fot. [Théâtre Optique Parisien, czyli kino Staromiejskie w Lublinie i rodzina  Makowskich].

 

MD, „Silna czwórka” amerykańska. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 8, s. 14, ilustr. [S. Spielberg, G. Lucas, F. F. Coppola; Taksówkarz Martina Scorsese].

 

Rewolucja i miłość, „Kamena” 1978, nr 9, s. 1, 11 [Wiktoria Gembalowa i Jan Świderski z Końskowoli].

 

M.D., „Hubal” po latach. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 9, s. 14, ilustr. [Hubal Bohdana Poręby].

 

Jak zostać prezenterem TV?, „Kamena” 1978, nr 10, s. 8, 9, fot. [eliminacje na prezenterów telewizyjnych organizowane przez Lubelską Rozgłośnię Polskiego Radia i redakcję telewizyjnego „Studia 8”].

 

M.D., 5 x Forum. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 10, s. 14 [przygotowania do V Międzynarodowego Forum Filmowego „Człowiek–Praca–Twórczość” –
maj 1978].

 

Konfrontacje Młodego Teatru, „Kamena” 1978, nr 11, s. 8, 9 [Konfrontacje Młodego Teatru w Lublinie – kwiecień 1978].

 

M.D., Duet komediowy. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 11, s. 14, ilustr. [Diana Keaton i Woody Allen].

 

M.D., Stereo i w kolorze… oraz łomocie. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 12, s. 14, ilustr. [Rollercoaster Jamesa Goldstone’a; Pojedynek Ridleya Scotta].

 

Drogi do niepodległości. Rozmowa z Jerzym Kuncewiczem, „Kamena” 1978, nr 13, s. 1, 8, 9, portr.

 

W dwadzieścia lat później. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 13, s. 14, ilustr. [Opatrzność Alaina Resnais’a; Alicja ucieka po raz ostatni Claude’a Chabrola].

 

Saga rodu Siemionów, „Kamena” 1978, nr 14, s. 3 [Mikołaj Siemion i jego rodzina; „oficyna wydawnicza” braci Siemionów: Leszka, Wojciecha, Stanisława i Ignacego].

 

„Godziny nadziei” – w Łagowie. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 14, s. 14 [Lubuskie Lato Filmowe i Godziny nadziei Jana Rybkowskiego].

 

Z pieśnią do kraju…, „Kamena” 1978, nr 15, s. 5, ilustr. [montaż literacko-muzyczny Z pieśnią do kraju Reprezentacyjnego Teatru I Polskiej Armii pod  kierownictwem artystycznym Władysława Krasnowieckiego na scenie Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – 29 lipca 1944 roku].

 

W wojennym pejzażu lipcowym. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 15, s. 14, ilustr. [Przysięgamy ziemi polskiej – pierwszy film dokumentalny z 1943 roku, nakręcony w Sielcach nad Oką przez Czołówkę Filmową I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki].

 

Zanim zdobyli Grand Prix… Rozmowa z dyrektorem i kierownikiem artystycznym lubelskiego Teatru Studio Wizji i Ruchu – Jerzym Leszczyńskim, „Kamena” 1978, nr 16, s. 7, fot.

 

Rzecz o neokolonializmie. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 16, s. 14, ilustr. [Słońce hien Ridha Béhi’ego].

 

Grigorij Bakijewicz, „Twierdza Brzeska” [tłum. MD], „Kamena” 1978, nr 17, s. 5, fot. [przedstawienie Teatru im. Leninowskiego Komsomołu Białorusi w Brześciu, wg sztuki Kastusa Gubarewicza].

 

Zbigniew Sztejman o nowym sezonie i ambitnych zamierzeniach, „Kamena” 1978, nr 17, s. 13, portr. [rozmowa z dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru im. J. Osterwy w Lublinie].

 

Powtórny debiut. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 17, s. 14, ilustr. [Jej portret i Nie zaznasz spokoju Mieczysława Waśkowskiego].

 

O rozrywce i nie tylko – z Jerzym Gruzą rozmawia Mirosław Derecki, „Kamena” 1978, nr 18, s. 3, fot.

 

O hiszpańskim dojrzewaniu świadomości. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 18, s. 14, ilustr. [Długi weekend Juana Antonio Bardema].

 

Na ekranach – Wrzesień. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 19, s. 14 [widowisko telewizyjne Virtuti Militari Tadeusza Worontkiewicza z cyklu Polska pieśń żołnierska; Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego].

 

Pro domo sua. Długi stół na Granicznej, „Kamena” 1978, nr 21, s. 6, 7 [„Kamena” w latach 50. i 60. XX wieku; redakcja w lokalu Związku Literatów przy ulicy Granicznej w Lublinie; sylwetki „kamenowiczów”].

 

M.D., „Spirala”. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 21, s. 14 [Spirala Krzysztofa Zanussiego].

 

(m.d.), Prezentacje u amatorów, „Kamena” 1978, nr 22, s. 3 [Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Dramatycznych w Lublinie, 7–8 października 1978 roku].

 

Melodramat „ze sfer studenckich”. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 22, s. 14, ilustr. [Znaki zodiaku Gerarda Zalewskiego].

 

Zaproszenie do świata wyobraźni, „Kamena” 1978, nr 23, s. 8, 9, fot. [Dokąd pędzisz koniku? Rady Moskowej w reż. Włodzimierza Fełenczaka w Teatrze Lalki
i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie].

 

(m.d.), Teatr w klubach, „Kamena” 1978, nr 23, s. 9 [sesja poświęcona upowszechnianiu kultury teatralnej, zorganizowana przez RSW „Prasa–Książka–Ruch” oraz Klub MPiK w Lublinie w ramach obchodów 30-lecia Klubów MPiK, 23–25 października 1978 roku; Kluby MPiK w Polsce i ich działalność na polu krzewienia kultury teatralnej; kluby lubelskie].

 

M.D., Dni filmu radzieckiego. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 23, s. 14.

 

md, „Calineczka”, „Kamena” 1978, nr 24, s. 6 [Calineczka w reż. Stefana Pułtoraka w Teatrze Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie].

 

„6-th Troop” wkracza do akcji. Na ścieżkach polskich komandosów (I), „Kamena” 1978, nr 24, s. 11 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].

 

M.D., „Barwa granatu” i inne. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 24, s. 14 [Dni Filmu Radzieckiego w DKF „Bariera” w Chatce Żaka w Lublinie; kinematografia radziecka; Barwa granatu Siergieja Paradżanowa].

 

Achnacarry: pot i łzy. Na ścieżkach polskich komandosów (II), „Kamena” 1978, nr 25, s. 6, 7 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].

 

M.D., W „Romie” i auli Politechniki, „Kamena” 1978, nr 25, s. 9, portr. [Paweł Dąbek – udział w Kongresie Zjednoczeniowym w grudniu 1948 roku w Warszawie].

 

M.D., Odczytywanie Saury. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 25, s. 14 [Kuzynka Angelica Carlosa Saury].

 

Kierunek Afryka. Na ścieżkach polskich komandosów (III), „Kamena” 1978, nr 26, s. 6, 7 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].

 

M.D., Wokół Fieldinga. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 26, s. 14 [Tom Jones, Joseph Andrews Tony’ego Richardsona].

 

1979
Małe rajdy i wielkie operacje. Na ścieżkach polskich komandosów (IV), „Kamena” 1979, nr 1, s. 6, 7 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].

 

35 lat i ja. „Kamena” 1979, nr 1, s. 8, portr. [spojrzenie Mirosława Dereckiego na minione trzydziestopięciolecie].

 

M.D., „Bez znieczulenia”. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 1, s. 14 [Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy].

 

Z ziemi włoskiej do Polski… Na ścieżkach polskich komandosów (V), „Kamena” 1979, nr 2, s. 6, 7 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].

 

M.D., Blaski i cienie superprodukcji. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 2, s. 14 [O jeden most za daleko Richarda Attenborougha].

 

Dzienniki bojowe znad Sangro. Na ścieżkach polskich komandosów (VI), „Kamena” 1979, nr 3, s. 11, 12 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].

 

M.D., Trochę Tyma, trochę Barei, w sumie... Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 3, s. 14 [filmy Stanisława Barei; Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?].

 

Wigilia w Pescopennataro. Na ścieżkach polskich komandosów (VII), „Kamena” 1979, nr 4, s. 6 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].

 

M.D., Perypetie kochanków pop-music. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 4, s. 14 [Abba Lasse Hallströma; Narodziny gwiazdy Franka Piersona].

 

Garigliano. Na ścieżkach polskich komandosów (VIII), „Kamena” 1979, nr 5, s. 5 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku]

 

M.D., Komedia a komedia. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 5, s. 14 [komedia francuska Czarne i białe w kolorze Jean-Jacques’a Annauda].

 

Opowieść o aktorach, „Kamena” 1979, nr 6, s. 1, 8, ilustr. Franciszek Replonge [Maksymilian Chmielarczyk, Andrzej Chmielarczyk].

 

Wzgórze Anioła Śmierci. Na ścieżkach polskich komandosów (IX), „Kamena” 1979, nr 6, s. 6 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].

 

M.D., Film aktorski – film gwiazdorski. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 6, s. 14 [New York, New York Martina Scorsese].

 

Za wolność naszą i waszą. Na ścieżkach polskich komandosów (X), „Kamena” 1979, nr 7, s. 11 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].

 

M.D., Refleksja na temat reportażu. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 7, s. 14 [reportaż o Hubalu Tak bali się legendy o nim Lucyny Smolińskiej i Mieczysława Sroki].

 

Lubelska Wiosna 1919, „Kamena” 1979, nr 8, s. 1, 8, 9, ilustr.

 

M.D., Baśń z przyszłości dla Amerykanów (i Europejczyków). Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 8, s. 14 [Gwiezdne wojny George’a Lucasa].

 

To mój chleb – trzeba go szanować, „Kamena” 1979, nr 9, s. 3, 7, fot. na str. tyt. [Jan Pochwatka – pracownik lubelskiego „Agrometu”].

 

M.D., Co się komu w kinie śni. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 9, s. 14 [Koronczarka Claude’a Goretty].

 

M.D., Kabaret „Bąbel” i co dalej? Z życia szkół, „Kamena” 1979, nr 10, s. 8, 9 [kabaret Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie]. 

 

O Zamoyskich i Zamościu – ze swadą. Książki, „Kamena” 1979, nr 10, s. 12 [recenzja książki „O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej” Adama Andrzeja Witusika].

 

M.D., O dojrzewaniu gwiazdy. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 10, s. 14 [Jane Fonda].

 

Dyskusja „Kameny” o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, „Kamena” 1979, nr 11, s. 8, 9, portr. [dyskusja w związku z książką Zygmunta Mańkowskiego Między Wisłą a Bugiem 1939–1944, w której uczestniczą: I. Caban, A. Koprukowniak, J. Marszałek, C. Rajca, W. Śladkowski, Z. Mańkowski, M.A. Jaworski i M. Derecki].

 

M.D., Smutne losy Marilyn. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 11, s. 14 [Marilyn Monroe].

 

Mieć albo nie mieć filmu amatorskiego. Po Ogólnopolskim Spotkaniu Twórców i Działaczy Amatorskiego Ruchu Artystycznego, „Kamena” 1979, nr 12, s. 7.

 

M.D., Konfrontacje Młodego Teatru, „Kamena” 1979, nr 12, s. 10, 11 [III Konfrontacje Młodego Teatru w Lublinie – maj 1979 roku].

 

M.D., Piosenki Sierżanta Pieprza w filmowej dyskotece. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 12, s. 14 [Orkiestra Klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza Michaela Schultza].

 

M.D., Gwiazdy na sto i pięćdziesiąt procent. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 13, s. 14 [Dubler Claude’a Zidiego; Jean-Paul Belmondo, Raquel Welch, Ursula Andress].

 

M.D., Rekin jako rozrywka dla młodzieży. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 14, s. 6 [Szczęki 2 Jeannota Szwarca].

 

Przetańczyłam życie…, „Kamena” 1979, nr 14, s. 10, portr. [Kazimiera Walczakowa – założycielka i kierowniczka Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” w Końskowoli].

 

„Ona broni Ojczyzny”. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 15, s. 14 [Ona broni Ojczyzny Fridricha Ermlera].

 

„Ostatni etap” etapem pierwszym... 35 lat polskiego filmu za granicą, „Kamena” 1979, nr 16, s. 9, ilustr.

 

M.D., Buffalo Bill odbrązowiony. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 16, s. 14 [Buffalo Bill i Indianie, czyli lekcja historii Siedzącego Byka Roberta Altmana].

 

Ryszardy Hanin droga do teatru, „Kamena” 1979, nr 17, s. 12, 13, fot. na str. tyt. [rozmowa Mirosława Dereckiego z Ryszardą Hanin].

 

M.D., Mel Brooks à la Hitchcock. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 17, s. 14 [Lęk wysokości Mela Brooksa].

 

Życie blisko Sztuki, „Kamena” 1979, nr 18, s. 6, fot. [rozmowa M. Dereckiego z Mieczysławem Gruszczyńskim – lubelskim aktorem i kinooperatorem].

 

M.D., Seans ufologiczny. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 18, s. 14 [Bliskie spotkania trzeciego stopnia Stevena Spielberga].

 

Majdanek. Dokumenty z „epoki pieców”, „Kamena” 1979, nr 19, s. 1, 4, 5, ilustr. [pierwszy dokument filmowy o Majdanku – Majdanek – cmentarzysko Europy – którego premiera odbyła się 26 listopada 1944 roku w Lublinie; dokumenty i publikacje książkowe dotyczące Majdanka; Majdanek w literaturze].

 

M.D., Złoto dla „Amatora” na XI MFF w Moskwie. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 19, s. 14 [XI Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie, 14–28 sierpnia 1979 roku].

 

Polskie akcenty Festiwalu. Moskwa ’79 (1), „Kamena” 1979, nr 20, s. 6, 7 [XI Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie, 14–28 sierpnia 1979 roku].

 

M.D., Wajda a… literatura. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 20, s. 14 [wierność filmu literaturze w Pannach z Wilka Andrzeja Wajdy].

 

M.D., Nowa fala polskiego kina. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 21, s. 14 [K. Kieślowski, F. Falk, K. Zanussi, J. Kijowski, A. Holland, W. Marczewski, E. Żebrowski, F. Bajon, P. Andrejew].

 

Film i historia. Moskwa ’79 (2), „Kamena” 1979, nr 22, s. 8, 9 [ekspozycja „60 lat kina radzieckiego” na Wystawie Osiągnięć Gospodarki Narodowej w Moskwie].

 

M.D., Cierpienia młodego boksera – czyli – cnota nagrodzona. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 22, s. 14 [Klincz Piotra Andrejewa].

 

Pierwszy radziecki minister kultury. Moskwa ’79 (3), „Kamena” 1979, nr 23, s. 7, 8, fot. [Anatolij Wasilijewicz Łunaczarski].

 

M.D., Dni Filmu Radzieckiego. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 23, s. 14.

 

Śladem poety wichru. Moskwa ’79 (4), „Kamena” 1979, nr 24, s. 7 [Włodzimierz Majakowski].

 

M.D., Spotkanie z Gruzją. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 24, s. 14 [kinematografia gruzińska].

 

Perła teatru w Ostankino. Moskwa ’79 (5), „Kamena” 1979, nr 25, s. 12 [Praskowia Iwanowna Żemczugowa; rosyjskie teatry pańszczyźniane; teatr Szeremietiewów w Ostankino].

 

M.D., Wychodzenie na szerokie wody. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 25, s. 14 [VI Forum Filmowe „Człowiek–Praca–Twórczość”].

 

Chełm: Ludzie z pasją, „Kamena” 1979, nr 26, s. 1, 10 [75-lecie Teatru Ziemi Chełmskiej, 24–25 listopada 1979 roku].

 

M.D., Traktat o zdobywaniu świadomości. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 26, s. 14 [Amator Krzysztofa Kieślowskiego].1980
Patriotyzm dnia dzisiejszego. Polak i praca. Dyskusje „Kameny” przed VIII Zjazdem PZPR, „Kamena” 1980, nr 1, s. 3, portr. [rozmowa M. Dereckiego z K. Dolecką (ZSMP w Lubelskich Zakładach Przemysłu Terenowego „Lubgal”), B. Kwietniewską (ZSMP w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego) i W. Małeckim (ZSMP w Kombinacie Maszyn Rolniczych „Agromet”)].

 

M.D., Re-animacja à la Walt Disney. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 1, s. 14 [Królewna Śnieżka Walta Disneya].

 

Lenin w Gorkach, „Kamena” 1980, nr 2, s. 7, fot. [wieś Gorki Leninowskie i dom Włodzimierza Lenina].

 

M.D., Historia pisana kamerą filmową. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 2, s. 14 [Decydujący front Romana Karmena; operatorzy kronik wojennych].

 

Żeby człowiek czuł się człowiekiem… Delegat na VIII Zjazd PZPR, „Kamena” 1980, nr 3, s. 3, portr. [Wacław Rózga].

 

M.D., Fanfan jako kontestator. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 3, s. 14 [Czerwone i czarne Claude’a Autant-Lary; Gérard Philipe; Fanfan Tulipan Christiana-Jaque’a].

 

Rachunek za telefon. Wielkie małe sprawy, „Kamena” 1980, nr 4, s. 10, fot. [rozmowa M. Dereckiego z zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Lublinie – Wilhelmem Rybakiem].

 

M.D., Paradokument czy parafabuła? Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 4, s. 14 [Róg Brzeskiej i Capri Krzysztofa Wojciechowskiego].

 

Srebro w Kazimierzu, „Kamena” 1980, nr 5, s. 8, 9, fot. również na str. tyt. [powstanie Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym; dar Jędrzeja Jaworskiego].

 

M.D., Anioł dyskoteki. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 5, s. 14 [Gorączka sobotniej nocy Johna Badhama].

 

Listki wspomnień. 75-lecie Józefa Lulka, „Kamena” 1980, nr 6, s. 11, portr. [Józef Lulek z Lubartowa; historia lubartowskiego szkolnictwa].

 

M.D., „Fedora” – jesień gwiazd. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 6, s. 14 [Fedora Billy’ego Wildera].

 

Pro domo sua. Dalsza część stołu, „Kamena” 1980, nr 7, s. 1, 10 [„Kamena” w 1958 roku i debiut autora; A. Tchórzewski, A. Turczyński, R. Wiśniewski, E. Stachura].

 

M.D., „Czas Apokalipsy”. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 7, s. 14 [Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli].

 

Niepokój i odwaga. Rozmowa z Aleksandrem Jackiewiczem, „Kamena” 1980, nr 8, s. 5 [krytyka filmowa; polskie kino].

 

M.D., „Kung-fu” czyli rachunek sumienia. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 8, s. 14 [Kung-fu Janusza Kijowskiego].

 

Narodziny Muzeum, „Kamena” 1980, nr 9, s. 1, 8, 9, fot. [Muzeum Zamoyskich w Kozłówce].

 

M.D., Wołanie o uczciwość. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 9, s. 14 [Dyrygent Andrzeja Wajdy].

 

Marsz kolejek wąskotorowych, „Kamena” 1980, nr 10, s. 1, 8, 9, fot. [Nałęczowska Kolej Dojazdowa z Opola Lubelskiego do Nałęczowa; Mieczysław Goliszek].

 

M.D., Hitler nadchodzi. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 10, s. 14 [Jajo węża Ingmara Bergmana; Kabaret Boba Fosse’a].

 

Dziś na Wiśle…, „Kamena” 1980, nr 11, s. 8, 9, fot. [puławska ekspozytura pasażerska Żeglugi Warszawskiej i Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Puławach].

 

M.D., Hitchcock. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 11, s. 14 [Alfred Hitchcock].

 

Być Jandą, „Kamena” 1980, nr 12, s. 1, 6, portr. [rozmowa z Krystyną Jandą].

 

M.D., Laury dla Kurosawy. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 12, s. 11 [Sobowtór Akiry Kurosawy].

 

O tym jak Marian Śliwiński wszedł do historii sztuki światowej, „Kamena” 1980, nr 13, s. 6, 7 [Marian Śliwiński – kapitan żeglugi śródlądowej z Puław; transport części skarbów wawelskich w 1939 roku].

 

M.D., Kłopoty z synem lewakiem. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 13, s. 11 [Drogi papa Dino Risi].

 

M.D., Kosmo-strachy. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 14, s. 11 [Obcy – 8 pasażer Nostromo Ridleya Scotta].

 

M.D., Ostrożnie z reaktorami. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 15, s. 11 [Chiński syndrom Jamesa Bridgesa].

 

Aktor współodpowiedzialny. Rozmowa z prof. Jerzym Toeplitzem, „Kamena” 1980, nr 16, s. 1, 10 [film polski].

 

M.D., Rock i klasyka w jednym łóżku. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 16, s. 11 [Idealna para Roberta Altmana].

 

M.D., Między pomysłem a efektem. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 17, s. 11 [Olimpiada 40 Andrzeja Kotkowskiego].

 

Jak filmować historię? Na marginesie filmu „Wyrok śmierci”, „Kamena” 1980, nr 18, s. 1, 6, 7, fot. [w dyskusji na temat prawdy historycznej w filmie udział wzięli: W. Orzechowski, Z. Mańkowski, J. Szymański i M. Derecki].

 

M.D., Włosy jako sztandar. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 18, s. 11 [Hair Miloša Formana].

 

M.D., Kowboje na spalonym. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 19, s. 11 [western; Przybywa jeździec Alana J. Pakuli]. 

 

Miara wolności. Rozmowa z Kazimierzem Kutzem, „Kamena” 1980, nr 21, s. 1, 5, ilustr. [Paciorki jednego różańca Kazimierza Kutza; kino moralnego niepokoju].

 

M.D., Życie festiwalowe. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 21, s. 11 [praca dziennikarza na festiwalu filmowym; przykładowy „rozkład zajęć” z 7 FPFF „Gdańsk-80”].

 

O wiarygodność młodego kina. Rozmowa z Agnieszką Holland, „Kamena” 1980, nr 22, s. 3, portr. [nowe polskie kino].

 

M.D., Powiało kulturą! Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 22, s. 11 [Niedziela Kulturalna w TVP (12 października 1980), Głos w Sejmie – retransmisja wystąpienia Janusza Przymanowskiego].

 

M.D., Wokół „Constansu”. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 23, s. 11 [Constans Krzysztofa Zanussiego]. 

 

Rozmowa z Mają Komorowską, „Kamena” 1980, nr 24, s. 10, portr. [role Mai Komorowskiej w filmach Krzysztofa Zanussiego].

 

M.D., Stachura w wydaniu Siemiona. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 24, s. 11 [monodram Wszystko jest poezją wg Edwarda Stachury w reż. Wojciecha Siemiona w Teatrze TVP]. 

 

„Człowiek z żelaza”. Rozmowa z Aleksandrem Ściborem-Rylskim, „Kamena” 1980, nr 25, s. 4, 5 [Aleksander Ścibor-Rylski, autor scenariusza Człowieka z żelaza].

 

M.D., Gdzie jest film krótki? Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 25, s. 11 [niewyświetlanie w kinach dodatków filmowych do filmów fabularnych].

 

Rozmowa z Krzysztofem Zanussim, „Kamena” 1980, nr 26, s. 1, 3, portr. [kobieta w filmie; filmy Krzysztofa Zanussiego; Z dalekiego kraju].

 

M.D., Ratujmy repertuar! Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 26, s. 15 [repertuar polskich kin]. 

 

1981
W tle postać księcia Gintułta. Rozmowa z Piotrem Wysockim, „Kamena” 1981, nr 1, s. 6, fot.  

 

M.D., Godzina z poezją Miłosza. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 1, s. 12 [Spotkanie z Czesławem Miłoszem Wiktora Mellera].

 

Z czym do widza?, „Kamena” 1981, nr 2, s. 3, fot. [repertuar kin na Lubelszczyźnie].

 

M.D., Jak się bawić? Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 2, s. 12 [programy rozrywkowe w TVP].

 

O Miłoszu. Rozmowa z prof. IrenąSławińską, „Kamena” 1981, nr 3, s. 3, fot. [Irena Sławińska – wykładowca literatury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim].

 

M.D., Wojna z pozycji komiksu. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 3, s. 12 [Parszywa dwunastka Roberta Aldricha].

 

Niech ja się pozbieram… Rozmowa z Jerzym Stuhrem, „Kamena” 1981, nr 4, s. 3, portr.

 

M.D., Co się komu śni? Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 4, s. 12 [wypowiedzi Stanisława Tyma i Bogdana Misia w cyklu Telewizja naszych możliwości w tygodniku „Ekran”].

 

O patriotyzmie. Rozmowa z Janem Józefem Szczepańskim, „Kamena” 1981, nr 5, s. 3, portr. [Jan Józef Szczepański – prozaik, reportażysta, scenarzysta filmowy].

 

M.D., Cierpienia młodego Talara. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 6, s. 12 [Dom Jana Łomnickiego].

 

M.D., Co tam, panie w „XYZ”? Ekran i widz. „Kamena” 1981, nr 7, s. 12 [telewizyjny program „XYZ” i Wojciech Siemion].

 

M.D., „Cena strachu” by Friedkin. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 8, s. 12 [Cena strachu Henri-Georges’a Clouzota i Cena strachu Williama Friedkina].

 

M.D., Znowu – Świdnik! Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 10, s. 11 [VII Forum Filmowe „Człowiek–Praca–Twórczość” (kwiecień–maj 1981)].

 

Jak żyć, co filmować? Rozmowa z Marcelem Łozińskim, „Kamena” 1981, nr 11, s. 3, portr.

 

M.D., Witaj majowa jutrzenko… Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 11, s. 11 [obchody 190. rocznicy Konstytucji 3 maja w Polsce; pominięcie w relacji telewizyjnej Lublina].

 

Na „Indeksie”. Rozmowa z Januszem Kijowskim, „Kamena” 1981, nr 12, s. 3, portr. [Janusz Kijowski o swoich filmach].

 

M.D., Inny wymiar. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 12, s. 12 [Ziemia rodzinna Krystiana Przysieckiego i Czesława Duraja; Generał Sikorski – wspomnienie i legenda Barbary Dyksińskiej-Tryc i Ryszarda Kraśki].

 

Wajda niepokorny. Rozmowa z prof. Aleksandrem Jackiewiczem, „Kamena” 1981, nr 13, s. 3, portr. [Aleksander Jackiewicz – krytyk filmowy].

 

M.D., Kazimierz i filmy. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 13, s. 16 [filmy o Kazimierzu Dolnym].

 

Filmowane na gorąco. Rozmowa z Bolesławem Michałkiem, „Kamena” 1981, nr 14, s. 1, 4, portr. [Bolesław Michałek – krytyk filmowy; Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Krakowie i polski film dokumentalny].

 

Polansky. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 14, s. 12. M.D., [Roman Polański].

 

Co mnie uwiera? Rozmowa z Janem Himilsbachem, „Kamena” 1981, nr 15, s. 6, 7, portr.

 

M.D., Gorzki Łagów. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 15, s. 12 [XIII Lubuskie Lato Filmowe].

 

M.D., Horror kosmiczny i rodzimy. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 16, s. 11 [Saturn 3 Stanleya Donena; Polska Kronika Filmowa nr 42/81 o problemie narkomanii wśród polskiej młodzieży].

 

Mieć świadomość. Rozmowa ze Zbigniewem Zapasiewiczem, „Kamena” 1981, nr 17, s. 1, 4, 5, portr. [Zbigniew Zapasiewicz o swoim aktorstwie].

 

M.D., Wokół „Człowieka z żelaza”. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 17, s. 11 [opinia M. Dereckiego o filmie].

 

M.D., Filmy o Wrześniu. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 19, s. 12.

 

M.D., Co nowego w Gdańsku? Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 20, s. 12 [VIII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych].

 

MD, Kłopoty z Redlińskim. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 21, s. 11 [Awans, Konopielka, Wcześniak Edwarda Redlińskiego].

 

„Robotnicy 80” „Chłopi 81” „Inteligenci…” ile?, „Kamena” 1981, nr 22, s. 4, 5 [refleksja na temat VIII FPFF w Gdańsku oraz informacji prasowej, telewizyjnej i radiowej o imprezie w czasie jej trwania].

 

M.D., Czego pragnie dziewczyna... Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 22, s. 11 [telewizyjny magazyn reporterów Flesz prowadzony przez Jacka Snopkiewicza
i reportaż Przed ślubem].

 

„Staliśmy się ofiarami tego kina…”. Rozmowa z Feliksem Falkiem, „Kamena” 1981, nr 23, s. 5, portr. [kino moralnego niepokoju].

 

Pejzaż szwajcarski – temat polski… Jezioro Genewskie, „Kamena” 1981, nr 24, s. 4 [obecność Mirosława Dereckiego na przeglądzie dorobku kina szwajcarskiego ostatniego dziesięciolecia (FIPRESCI) w Lozannie; Casino de Montbenon i Filmoteka Szwajcarska (otwarcie)].

 

M.D., Prawdy i półprawdy. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 24, s. 11 [Bitwa o ciężką wodę Titusa Vibe-Müllera i Joana Dréville’a; Bitwa o szyny René Clémenta; San Demetrio Charlesa Frenda; Błękitny krzyż Andrzeja Munka].

 

M.D., Prawdy i półprawdy (2). Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 25, s. 12 [Polonia Rediviva Andrzeja Chiczewskiego i Marka Pisarskiego].1982
Polska w Lozannie. Jezioro Genewskie (2), „Kamena” 1982, nr 1, s. 5, portr. [Polacy w Lozannie; dr Stanisław Liberek – prezes Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego, działającego w stolicy kantonu Vaud].

 

Paderewski – ostatni akord. Jezioro Genewskie (3), „Kamena” 1982, nr 2, s. 5, 10, fot. [Morges; Towarzystwo im. I.J. Paderewskiego; pobyt I.J. Paderewskiego w USA].

 

[Roman Jarosz], „Kamena” 1982, nr 3, s. 4, portr. [ppor. Roman Jarosz i jego dziennik z Murnau].

 

M.D., U progu sezonu. Ekran i widz, „Kamena” 1982, nr 14, s. 9 [wrzesień 1982 roku – repertuar kin i zapowiedzi filmowe].

 

Pożegnanie Grace Kelly, „Kamena” 1982, nr 14, s. 10, 11, portr.

 

Śladami Teodora Tomasza Jeża. Jezioro Genewskie (4), „Kamena” 1982, nr 15, s. 6, 7 [Zygmunt Fortunat Miłkowski – pisarz, publicysta z Lozanny].

 

M.D., Od Sharon do Nastasii. Ekran i widz, „Kamena” 1982, nr 15, s. 11 [Roman Polański i Sharon Tate; Nastassja Kinski].

 

Śladami Henryka Sienkiewicza. Jezioro Genewskie (5), „Kamena” 1982, nr 16, s. 1, 8, 9, fot.

 

M.D., „Debiutantka”. Ekran i widz, „Kamena” 1982, nr 16, s. 11 [Debiutantka Barbary Sass; Dorota Stalińska].

 

(M.D.), 28 listopada 1942 r. zapadł wyrok na Zamojszczyznę. W 40-lecie wielkiej zbrodni, „Kamena” 1982, nr 17, s. 1, 6.

 

Śladami Henryka Sienkiewicza. Jezioro Genewskie (6), „Kamena” 1982, nr 17, s. 8, 9.

 

(md), Dni Filmu Radzieckiego, „Kamena” 1982, nr 17, s. 11.

 

Śladami Agnieszki Niechcicówny. Jezioro Genewskie (7), „Kamena” 1982, nr 18, s. 3 [właściwie Marii Dąbrowskiej].

 

M.D., Jak sfilmować poezję? Ekran i widz, „Kamena” 1982, nr 18, s. 5 [Dolina Issy Tadeusza Konwickiego].

 

M.D., Miłość do szybowców. Książki, „Kamena” 1982, nr 18, s. 11 [recenzja książki Bieszczadzkie szybowiska Tadeusza Chwałczyka].

 

M.D., Jeszcze o „Diabelskim Trójkącie”. Znacie? No to posłuchajcie! „Kamena” 1982, nr 19, s. 14 [tajemnicze zniknięcia samolotów amerykańskich w 1945 i 1948 roku  w rejonie Trójkąta Bermudzkiego].

 

M.D., Na odwyrtkę. Ekran i widz, „Kamena” 1982, nr 19, s. 15 [Konopielka Witolda Leszczyńskiego].1983
Korzenie. Jezioro Genewskie (8), „Kamena” 1983, nr 1, s. 4, ilustr. [polski ruch robotniczy; L. Waryński, W. Sieroszewski, W. Święcicki].

 

Pierwsze spotkanie z „Kameną”. Środowisko lubelskie, „Kamena” 1983, nr 2, s. 10 [artystyczne zespoły studenckie w Lublinie w 1954 roku; Zespół Dramatyczny UMCS i Jadwiga Grossmanówna; pierwsze spotkanie Mirosława Dereckiego z „Kameną”].

 

M.D., Kawałek życia reżysera. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 2, s. 13 [Jerzy Zarzycki].

 

Życie klubowe i towarzyskie. Środowisko lubelskie (2), „Kamena” 1983, nr 3, s. 5, 9 [klub Nora; Konrad Bielski; życie studentów].

 

D.E. Tonator, „Nora”, „Strzecha” czy demokracja?, „Kamena” 1983, nr 3, s. 9 [zmiana nazwy klubu Nora na Pod Strzechą].

 

Vivant professores! Środowisko lubelskie (3), „Kamena” 1983, nr 4, s. 4 [„Kamena” na przełomie 1955 i 1956 roku; lubelskie środowisko naukowe lat 50. XX wieku: F. Araszkiewicz, H. Jawłowski, S. Liebhardt, M. Stelmasiak, S. Lutnicki, F. Klepaczko, G. L. Seidler].

 

M.D., Powroty. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 4, s. 10 [telewizyjny serial Hollywood Kevina Brownlowa i Davida Gilla].

 

Książki rozlatują się nam po miesiącu – mówi Członkini Narodowej Rady Kultury Zdzisława Piotrowska, „Kamena” 1983, nr 5, s. 3, portr. [dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie o sobie, Narodowej Radzie Kultury, książkach i czytelnictwie].

 

M.D., „Western” o komandosach. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 5, s. 8 [Komandosi z Nawarony Guya Hamiltona].

 

M.D., Żandarm idzie do nieba. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 6, s. 4, portr. [Louis de Funes].

 

Romans z teatrem. Środowisko lubelskie (4), „Kamena” 1983, nr 6, s. 5 [spotkanie Mirosława Dereckiego z Teatrem J. Osterwy w Lublinie – Huzarzy, premiera 21 kwietnia 1956 roku; M. Bechczyc-Rudnicka; R. Schreiter, K. Eberhardt].

 

Partyzant, „góral” i książę poezji. Środowisko lubelskie (5). „Kamena” 1983, nr 7, s. 5, 6 [Z. Jakubik, Z. Stepek, E. Stachura].

 

M.D., Między pomysłem a efektem. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 7, s. 11 [Limuzyna Daimler-Benz Filipa Bajona].

 

Firma „Słoń”. Środowisko lubelskie (6), „Kamena” 1983, nr 8, s. 5 [Tadeusz Prochowski (muzyk z Lublina) i jego firma „Słoń” – chałturnicza „inicjatywa prywatna”, występująca oficjalnie pod hasłem „audycji szkolnych”, których zadaniem było „krzewienie kultury literackiej i teatralnej wśród młodzieży w głębokim terenie”].

 

M.D., Danton i „Danton”, „Kamena” 1983, nr 8, s. 9 [filmy o Wielkiej Rewolucji Francuskiej; Danton Andrzeja Wajdy].

 

Między „Sexem” a „Czartem”. Środowisko lubelskie (6) [!], „Kamena” 1983, nr 9, s. 8 [kabaret „Czart”; A. Malinowski, R. Nowicki, D. Wójtowicz].

 

Lublin teatralny. Książki, „Kamena” 1983, nr 10, s. 4 [recenzja książki Życie teatralne w Lublinie (1782–1918) Stefana Kruka].

 

M.D., Imperium Hollywood kontratakuje. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 10, s. 11 [filmy science-fiction].

 

Pan Ziółkowski. Środowisko lubelskie (7) [!], „Kamena” 1983, nr 11, s. 5, rys. [Wiktor Ziółkowski].

 

M.D., Horror po polsku. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 11, s. 10 [Wilczyca Marka Piestraka].

 

Psyche i soma. Środowisko lubelskie (8) [!], „Kamena” 1983, nr 12, s. 3 [Włodzimierz Chełmicki].

 

M.D., Dorzynanie Stachury. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 12, s. 7 [Wszystko jest poezją Andrzeja Brzozowskiego].

 

Zawód: dziennikarz. Środowisko lubelskie (9) [!], „Kamena” 1983, nr 13, s. 7 [Jerzy Dostatni].

 

(md), „Pod Zegarem”. Ażeby syn i wnuk pamiętał…, „Kamena” 1983, nr 13, s. 13 [wystawa Nie trać nadziei, nie upadaj na duchu. Napisy i znaki więźniów na ścianach cel gestapo w Oddziale Martyrologii Pod Zegarem w Lublinie – maj 1983 roku].

 

M.D., W co się gra? Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 13, s. 14 [Wielki Szu Sylwestra Chęcińskiego].

 

Waldemar i towarzysze. Środowisko lubelskie (10) [!], „Kamena” 1983, nr 14, s. 4, 5 [„unia kulturalna czterech województw”; A. Gabrusiewicz, J. Pleśniarowicz, W. Babinicz].

 

M.D., Pochwała „Bariery”. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 14, s. 11 [Piotr Kotowski i Dyskusyjny Klub Filmowy „Bariera” w Lublinie w dniu swego dziesięciolecia].

 

„Wacio”. Środowisko lubelskie (11) [!], „Kamena” 1983, nr 15, s. 3 [Wacław Gralewski].

 

M.D., Wojna u Spielberga. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 15, s. 11 [1941 Stevena Spielberga].

 

„Kondzio”. Środowisko lubelskie (12) [!], „Kamena” 1983, nr 16, s. 8, 9 [Konrad Bielski].

 

M.D., Wypracowanie na zadany temat. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 16, s. 10 [Słona róża Janusza Majewskiego].

 

Awers i rewers. Środowisko lubelskie (13) [!], „Kamena” 1983, nr 17, s. 4, 5 [Zdzisław Jastrzębski, Romuald Wiśniewski].

 

M.D., Z innej perspektywy. Ekran i widz. „Kamena” 1983, nr 17, s. 10 [życie artystyczne w okupowanej przez Niemców Francji; Ostatnie metro François Truffauta].

 

Pani Maria. Środowisko lubelskie (14) [!], „Kamena” 1983, nr 18, s. 6, 7 [Maria Bechczyc-Rudnicka].

 

M.D., Przygody jaskiniowców. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 18, s. 15 [Walka o ogień Jean-Jacques’a Annauda].

 

KAJ. Środowisko lubelskie (15) [!], „Kamena” 1983, nr 19, s. 3, 4 [Kazimierz Andrzej Jaworski].

 

M.D., Odejście Bunuela. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 19, s. 11 [Luis Bunuel].

 

Jak Jurgo zabił „Krowę” Tanzhausa, „Kamena” 1983, nr 20, s. 12, 13 [przedruk tekstu z „Kameny” nr 24 z 1971 roku o zabójstwie strażnika SS-Oberscharführera w więzieniu na Zamku, dokonanym przez żołnierza AK – Władysława Jurgę – „Sławka” 21 lipca 1944 roku].

 

M.D., Pani Latter w opałach. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 21, s. 4 [Pensja pani Latter Stanisława Różewicza].

 

Między Graniczną a Unicką. Środowisko lubelskie (16) [!], „Kamena” 1983, nr 21, s. 5 [ks. Ludwik Zalewski i jego dom przy ul. Granicznej 1c, mieszczący siedzibę redakcji „Kameny”; Lubelska Drukarnia Prasowa przy ul. Unickiej; „chochliki drukarskie”],

 

M.D., Bohaterowie się starzeją. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 22, s. 11 [I… jak Ikar Henriego Verneuila].

 

„Olut” i „pani Zosia”. Środowisko lubelskie (17) [!], „Kamena” 1983, nr 23, s. 4, 5 [Aleksander Aleksy i Zofia Modrzewska].

 

M.D., Godność artysty. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 23, s. 11 [Klakier Janusza Kondratiuka].

 

Wśród plastyków. Środowisko lubelskie (18) [!], „Kamena” 1983, nr 24, s. 6 [Koło Młodych Plastyków; Grupa „Zamek”; M. May, A. Ptaszkowska, Z. Kononowicz,
W. Filipiak, S. Skiba, J. Ziemski, W. Borowski, M. Komendecki, T. Dzieduszycki, Lublin 1956–1959].

 

M.D., Co jest prawdą w kinie? Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 24, s. 11 [Kaskader z przypadku Richarda Rusha].

 

Wśród plastyków. Środowisko lubelskie (19) [!], „Kamena” 1983, nr 25, s. 9 [Struktury i Jerzy Ludwiński; B. i L. Wengorkowie, T. Dzieduszycki, Lublin 1956–1959].

 

M.D., U sąsiadów. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 25, s. 11 [Dni Filmu Radzieckiego; Ilja Awerbach; Życie osobiste Julija Rajzmana].

 

Życie na Zamku. Środowisko lubelskie (20) [!], „Kamena” 1983, nr 26, s. 3 [Studencka Spółdzielnia Pracy; Wieczór nonsensu w Norze; Lubelski Dom Kultury na Zamku; Klub „Zamek”; I. Szczepowska, A. i K. Tatarkiewiczowie, Lublin 1960].

 

M.D., Bogdanovich w… Singapurze. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 26, s. 11 [Saint Jack Petera Bogdanovicha].1984
„W krajobrazie Nałęczowa”. Książki, „Kamena” 1984, nr 1, s. 7, fot. [recenzja książki W krajobrazie Nałęczowa Tadeusza Kłaka].

 

M.D., Czemu służy ekspresja? Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 1, s. 11 [Krzyk Barbary Sass].

 

Akcja AK „Kuźnica”. O nauce i walce – rozmowa z prof. dr. Gabrielem Brzękiem, „Kamena” 1984, nr 2, s. 3, 6, 7, portr.


M. D., Spielberg, Lucas i co dalej? Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 2, s. 11 [1941 Stevena Spielberga; The Blues Brothers Johna Landisa].


M.D., Rozkoszny barbarzyńca. Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 3, s. 10 [Poszukiwacze zaginionej Arki Stevena Spielberga].


M.D., Szczęsny. Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 4, s. 11, portr. [Józef Nowak].


M.D., Pan Piotruś jako Kleks. Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 5, s. 10 [Akademia Pana Kleksa Krzysztofa Gradowskiego].


M.D., Wiktoriańska kontestatorka. Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 6, s. 13 [Kochanica Francuza Karela Reisza].


Czwartki Belwederskie. Rozmowa z Henrykiem Mioduchowskim – kustoszem Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Bolesława Bieruta w Lublinie, „Kamena” 1984, nr 8, s. 3, 4, portr. [Bolesław Bierut i notes z zapiskami z Czwartków Belwederskich czyli posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR oraz przedstawicieli rządu w Belwederze].


M.D., „Gandhi”. Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 25, s. 11, ilustr. [Gandhi Richarda Attenborougha].


Sens muzycznego istnienia. Rozmowa z Adamem Natankiem, dyrektorem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem Państwowej Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, „Kamena” 1984, nr 26, s. 4, rys. [40-lecie Filharmonii Lubelskiej].


Bez charakteryzacji. Rozmowa z Włodzimierzem Wiszniewskim – aktorem Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, „Kamena” 1984, nr 26, s. 15, 16, fot.


M.D., Kino jako baśń. Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 26, s. 22 [Poszukiwacze zaginionej Arki i istota filmów Stevena Spielberga].1985
Ostatnia podróż prezydenta Mościckiego, „Kamena” 1985, nr 1, s. 4, 5 [fragment wspomnień K. Fudakowskiego o pobycie Ignacego Mościckiego w majątku Podzamek w Krasnobrodzie we wrześniu 1939 roku].

 

M.D., Perypetie kosmity. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 1, s. 9, ilustr. [E.T. Stevena Spielberga].


Między Ołyką a Kutami. Ostatnia podróż prezydenta Mościckiego (2), „Kamena” 1985, nr 2, s. 4.


M.D., Kukły plus technika. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 2, s. 10 [zdobycze techniki w kinie; efekty specjalne w filmach: E.T., King Kong, Szczęki].

 

Powrotu nie było... Ostatnia podróż prezydenta Mościckiego (3), „Kamena” 1985, nr 3, s. 4.


M.D., Kung-fu na ekranie. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 3, s. 10, ilustr. [Klasztor Shaolin Chang Hsin-Yena].


M.D., Makuszyński znów na ekranie! Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 4, s. 11 [Szaleństwa panny Ewy Kazimierza Tarnasa].


Pociąg do musicalu. Rozmowa z reżyserem Zbigniewem Czeskim. Spotkania po latach, „Kamena” 1985, nr 5, s. 8, 9, rys.


M.D., Maluch czyli samo życie. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 5, s. 8, 9 [Fetysz Krzysztofa Wojciechowskiego].


Koronkowa robota. Rozmowa z Marianem Marzyckim – mistrzem nad mistrze, „Kamena” 1985, nr 6, s. 7, fot. [Marian Marzycki – perukarz w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie].


M.D., Kapłanka rocka w podróży. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 6, s. 10 [Czuję się świetnie Waldemara Szarka].


M.D., „Zachód” po latach. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 7, s. 10 [Rok spokojnego słońca Krzysztofa Zanussiego].


Wśród dzieci – dla dzieci… Rozmowa z dr. med. Joachimem Juhnke – pediatrą, społecznikiem, „Kamena” 1985, nr 8, s. 1, 8, portr.


M.D., Pochwała playbacku (?). Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 8, s. 11, ilustr. [Baryton Janusza Zaorskiego].


Gwiazda, „Kamena” 1985, nr 9, s. 4, 5, 8, 9, portr. [Lubow Orłowa; filmy radzieckie w Polsce w latach 30. i 40. XX wieku; Świat się śmieje Grigorija Aleksandrowa].


Z Zofią Teresą po dwudziestu latach…, „Kamena” 1985, nr 10, s. 9, fot. na str. tyt. [Zofia Konofalska-Matyka – kierowniczka laboratorium materiałowego w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Lublinie].


M.D., Miłość blondynki ze sfer studenckich. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 10, s. 10, 11 [Alabama Ryszarda Rydzewskiego].


M.D., Koncert na milion świerszczy. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 11, s. 9 [Koncert Michała Tarkowskiego].


Jak Pan to robi? Rozmowa z Piotrem Kotowskim – animatorem kultury filmowej, „Kamena” 1985, nr 11, s. 10, portr. [działalność DKF „Bariera” w Chatce Żaka w Lublinie].


Powrót. Rozmowa z dyrektorem Teatru im. J. Osterwy Andrzejem Rozhinem. Spotkanie po latach, „Kamena” 1985, nr 12, s. 5, portr. na str. tyt.


M.D., Ostatni z wielkich. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 12, s. 10, rys. [Konfrontacje Filmowe 1985 roku; Pod wulkanem Johna Hustona].


W nałęczowskim pejzażu. Rozmowa z prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa – Jarosławem Olejnickim, „Kamena” 1985, nr 13, s. 8, 9, fot.


M.D., Filmowa zagadka. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 13, s. 10 [Superman; Superman Richarda Donnera].


Goście z Nitry. Dni kultury czechosłowackiej, „Kamena” 1985, nr 14, s. 9, 10, ilustr. [Teatr im. Andreja Bagara z Nitry w Lublinie z: Precz, precz kostucho! w reż. Martina Kákosa, Meridian w reż. Karola Spisáka; teatr słowacki].


M.D., „Być albo nie być” i co jeszcze? Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 14, s. 10, ilustr. [Być albo nie być Alana Johnsona i Być albo nie być Ernsta Lubitscha].


Jesziwa Mędrców Lublina. Gdzie jest wielki księgozbiór?, „Kamena” 1985, nr 15, s. 4, 5, fot. [Wyższa Żydowska Uczelnia Rabinacka w Lublinie – Jeszywas Chachmej Lublin i rabin Majer Szapira].


M.D., Ostrożnie z komputerami! Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 15, s. 11, ilustr. [Gry wojenne Johna Badhama i inne filmy fantastyczno-naukowe o podobnej tematyce].


Dlaczego gram „tak polsko”… Rozmowa z wybitnym skrzypkiem – lublinianinem – Edwardem Zbigniewem Zienkowskim, „Kamena” 1985, nr 16, s. 1, 8, portr.


M.D., W kręgu wampirów. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 16, s. 11, ilustr. na str. tyt. [Zagadka nieśmiertelności Tony’ego Scotta; „horrory wampiryczne”].


Zagadka księgozbioru Jesziwy, „Kamena” 1985, nr 17, s. 4, 5, fot. [Staatsbibliothek – Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie w okresie okupacji].


Tajemnica filmowych kronik Września, „Kamena” 1985, nr 18, s. 6.


„Podlaskie skrzydła”. Książki, „Kamena” 1985, nr 19, s. 6, 7 [recenzja książki Podlaskie skrzydła Tadeusza Chwałczyka].


Tarzan: śmierć czy kontynuacja mitu?, „Kamena” 1985, nr 19, s. 11, rys. [Johnny Weissmuller; Greystoke – legenda Tarzana, króla małp Hugha Hudsona].


Jak się komu śni?, „Kamena” 1985, nr 20, s. 10 [książka Póki my żyjemy Helen MacInnes; Kim jest ten człowiek Ewy i Czesława Petelskich].


Z teki „Stańczyka”, „Kamena” 1985, nr 21, s. 6, 7, ilustr. [„Stańczyk” – lubelskie pismo satyryczne istniejące od 25 września do 7 listopada 1944 roku; Leon Pasternak].

 

M.D., Duet komediowy. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 21, s. 9, ilustr. [Pechowiec Francisa Vebera; Człowiek z Rio Philippe’a de Broki; francuskie komedie przygodowe].

 

M.D., Ile stereotypu, ile hitu, ile prawdy? Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 22, s. 8, ilustr. [Yesterday Radosława Piwowarskiego].

 

M.D., Marsjanie już się urodzili, „Kamena” 1985, nr 22, s. 9, ilustr. [projekt wyprawy na Marsa wg artykułu Dominique Simonnet na łamach francuskiego tygodnika „L’Express”].

 

Dymisja marszałka Śmigłego. Z historii najnowszej, „Kamena” 1985, nr 23, s. 5, 8, 9, fot. również na str. tyt.

 

M.D., „Rosebud” znaczy „Różyczka”. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 23, s. 8 [Orson Welles].

 

Ucieczka króla Rumunii. Z historii najnowszej, „Kamena” 1985, nr 24, s. 4, 5, rys., ilustr. na str. tyt. [ucieczka Karola II z Rumunii w 1940 roku].

 

M.D., Ballada o Budionnym. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 24, s. 8, ilustr. na str. tyt. [Pierwsza Konna Władimira Lubomudrowa; Siemion Budionny].

 

Dzieci naszych „gwiazd”. Snobizm, wielki świat, wyższe sfery, plotki, „Kamena” 1985, nr 25, s. 6, 7, ilustr. [Michael Douglas, Tahnee Welch, Anthony Delon, Stefania de Monaco, Paul Belmondo].

 

M.D., Opowieść wigilijna à la Spielberg. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 25, s. 9, ilustr. [Gremliny rozrabiają Joego Dante].

 

Ford & Wayne – legenda westernu, „Kamena” 1985, nr 26, s. 5, ilustr. także na str. tyt. [John Ford i John Wayne].

 

M.D., Czarny bohater na ekranie. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 26, s. 8 [Gliniarz z Beverly Hills Martina Bresta].1986
M.D., Orient Spielbergiem podszyty. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 1, s. 8 [Indiana Jones Stevena Spielberga].

 

M.D., Światowy „Comet Show”, „Kamena” 1986, nr 1, s. 9, rys. [kometa Halleya i jej powrót po 76 latach].

 

„Brutus” – dzieje superagenta. Z historii najnowszej: Gigantyczny bluff, „Kamena” 1986, nr 2, s. 9, portr. [Armand, Brutus – Roman Czerniawski].

 

M.D., Początki kina. Ekran i widz. „Kamena” 1986, nr 2, s. 10 [początki kina na świecie i w Lublinie].

 

Operacja „Fortitude”. Z historii najnowszej: Gigantyczny bluff (II), „Kamena” 1986, nr 3, s. 9 [Armand, Brutus – Roman Czerniawski].

 

M.D., Wielka panorama. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 3, s. 11 [telewizyjny cykl Panorama kina radzieckiego: Czerwone diablęta Ivana Perestianiego i Aelita Jakowa Protazanowa].

 

Idol i gwiazdy. „Kamena” 1986, nr 4, s. 7, 11, ilustr. [James Dean, Elizabeth Taylor, Rock Hudson].

 

M.D., Pięć kwadransów z „Czartem”, „Kamena” 1986, nr 4, s. 10 [kabaret Czart i Szopka całoroczna].

 

Historia wielkiego romansu. „Przeminęło z wiatrem” ma pół wieku…, „Kamena” 1986, nr 5, s. 6, 10, fot. na str. tyt. [Margaret Mitchell; Przeminęło z wiatrem Victora Fleminga].

 

M.D., Miernota wygrywa. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 5, s. 11 [Miłość, szmaragd i krokodyl Roberta Zemeckisa; bohaterka – pisarka Joan Wilder i jej twórczość; scenarzysta – William Faulkner].

 

Niezwykły oddział. Od Cassino do Bolonii / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 6, s. 6, 7, rys. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].

 

M.D., 60 tytułów. Rozmowa z dyrektorem Wydawnictwa Lubelskiego – Ireneuszem Cabanem, „Kamena” 1986, nr 6, s. 8.

 

M. D., Kosmonauta uczłowieczony. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 6, s. 8 [Czułe słówka Jamesa L. Brooksa].

 

Polacy i Włosi. Od Cassino do Bolonii (2) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 7, s. 4, ilustr. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].

 

M.D., Rozmowa z redaktorem naczelnym Oddziału KAW w Lublinie – Grzegorzem Protasiewiczem. Co nowego?, „Kamena” 1986, nr 7, s. 6, 7, rys.

 

Chiński film, „Kamena” 1986, nr 7, s. 8, 9, ilustr. na str. tyt. [kinematografia chińska].

 

Pod słynną Górą. Od Cassino do Bolonii (3) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 8, s. 8, rys. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].

 

M.D., Rozmowa z prezesem Zarządu Ośrodka Sztuki Estradowej w Lublinie – Ryszardem Mazurkiem. Co nowego?, „Kamena” 1986, nr 8, s. 9, 11.

 

M. D., „Soja-eastern” uszlachetniony. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 8, s. 10 [Karatecy z kanionu Żółtej Rzeki Li Qimina; filmy „kung-fu”; filmowy przemysł Honkongu; Bruce Lee].

 

Lubelskie maje, „Kamena” 1986, nr 9, s. 3 [1 Maja 1936, 1939 i 1945 roku w Lublinie].

 

Zgrupowanie Commando. Od Cassino do Bolonii (4) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 9, s. 8, ilustr. również na str. tyt. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].

 

M.D., Rozmowa z dyrektorem WDK w Lublinie – Edwardem Chanajem. Co nowego?, „Kamena” 1986, nr 9, s. 9, portr.

 

M.D., Straszliwy jubiler czyli rzecz o percepcji. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 9, s. 10 [Mokry szmal Gerarda Zalewskiego].

 

M.D., Rozmowa z dyrektorem OPRF w Lublinie – Franciszkiem Baraniukiem. Co nowego?, „Kamena” 1986, nr 10, s. 3, 11, portr. [repertuar kin lubelskich].

 

Major Smrokowski. Od Cassino do Bolonii (5) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 10, s. 8, ilustr. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].

 

Najwspanialsza podróż świata, „Kamena” 1986, nr 10, s. 10, fot. [W osiemdziesiąt dni dookoła świata Jules’a Verne’a i film Mike’a Todda].

 

M.D., Rozmowa z dyrektorem Przedsiębiorstwa RSW „Prasa-Książka-Ruch” w Lublinie – Zbigniewem Frącem. Co nowego?, „Kamena” 1986, nr 11, s. 4, 5 [„kluby Ruchu”, Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki].

 

Na linii frontu. Od Cassino do Bolonii (6) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 11, s. 8, ilustr. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].

 

M.D., Kosmiczna zgrywa. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 11, s. 10 [Głupcy z kosmosu Mike’a Hodgesa].

 

Noc przed bojem. Od Cassino do Bolonii (7) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 12, s. 8, ilustr. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].

 

M.D., Obstawianie pewnych koni. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 12, s. 10, ilustr. [Skorumpowani Claude’a Zidiego].

 

Zdobycie Monte Freddo. Od Cassino do Bolonii (8) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 13, s. 8, rys. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].

 

M.D., Tajemnica grot Maravaru. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 13, s. 10 [Podróż do Indii Davida Leana].

 

„Kocia robota”. Od Cassino do Bolonii (9) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 14, s. 8, rys. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].

 

M.D., Koniec sezonu filmowego. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 14, s. 10, 11 [ocena minionego polskiego sezonu filmowego; Kochankowie mojej mamy Radosława Piwowarskiego].

 

Unikalna fotografia (Lublin: 21–23 lipca 1944 r.), „Kamena” 1986, nr 15, s. 3, 5, ilustr. [Witold Zarychta i zdjęcie jego autorstwa].


M.D., Jazzmani i gangsterzy. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 15, s. 11 [Cotton Club Francisa Forda Coppoli].


Widok z zamku. Rozmowa z kuratorem Zamku w Niedzicy – dr. Stanisławem Michalczukiem, „Kamena” 1986, nr 16, s. 4, 5, fot.


Tragiczny dzień. Od Cassino do Bolonii (10) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 16, s. 7, rys. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].


M.D., Sherlock Holmes w szkole. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 16, s. 8, ilustr. [Piramida strachu Barry’ego Levinsona].


Intermedium: cmentarz Tavernelle. Od Cassino do Bolonii (11) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 17, s. 8, ilustr. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].

 

M.D., Vampirella polacca. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 17, s. 9 [Lubię nietoperze Grzegorza Warchoła].

 

Kornel Makuszyński – zakopiańskie lata, „Kamena” 1986, nr 18, s. 6, 7, ilustr. [Kornel Makuszyński i jego muzeum w Zakopanem].

 

Pierwsi w Ankonie! Od Cassino do Bolonii (12) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 18, s. 8, rys. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].

 

M.D., Wehikuł czasu – model 1985. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 18, s. 11, ilustr. [Powrót do przyszłości Roberta Zemeckisa].

 

M.D., Aerobic do siódmych potów. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 19, s. 5 [Boskie ciała Lawrence’a Dane’a].

 

M.D., Impresje i notowania pofestiwalowe. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 20, s. 11 [XI Festiwal Polskich Filmów Fabularnych].

 

M.D., Gangsterski honor. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 21, s. 11 [Honor Prizzich Johna Hustona].

 

Lubelskie lata Edwarda Stachury, „Kamena” 1986, nr 22, s. 1, 6, portr.

 

M.D., Wokół „Siekierezady”. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 22, s. 11 [Siekierezada Edwarda Stachury i Siekierezada Witolda Leszczyńskiego].

 

Lubelskie lata Edwarda Stachury (2), „Kamena” 1986, nr 23, s. 3.

 

M.D., W pogoni za iluzją. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 23, s. 4 [Purpurowa róża z Kairu Woody’ego Allena].

 

Lubelskie lata Edwarda Stachury (3), „Kamena” 1986, nr 24, s. 3.

 

M.D., „Bitwa o Moskwę”. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 24, s. 9, ilustr. [Bitwa o Moskwę Jurija Ozierowa].

 

Lubelskie lata Edwarda Stachury (4), „Kamena” 1986, nr 25, s. 3, 10, ilustr.

 

M.D., „Cudzoziemka”. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 25, s. 10 [Cudzoziemka Ryszarda Bera].

 

Lubelskie lata Edwarda Stachury (5), „Kamena” 1986, nr 26, s. 4, 5, portr. na str. tyt.

 

(md), Brytyjskie notatki, „Kamena” 1986, nr 26, s. 6.

 

M.D., „Sinematograf” w Lublinie czyli felieton jubileuszowy. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 26, s. 15 [początki kina w Lublinie].

 

 

1987
Osobowość i historia. Rozmowa z prof. dr. hab. Zygmuntem Mańkowskim. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 1, s. 3, fot.

 

M.D., Seks na wesoło. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 1, s. 8, ilustr. [C.K. Dezerterzy Janusza Majewskiego].

 

Między sztuką a historią. Rozmowa z Henrykiem Gawareckim. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 2, s. 2, 3, ilustr.

 

M.D., Impresje sentymentalne. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 2, s. 4, 5 [Marlena Dietrich; Płomień Nowego Orleanu René Claira; Pożegnalny walc Mervyna LeRoya].

 

M.D., „Nad Niemnem”. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 3, s. 10, ilustr. [Nad Niemnem Zbigniewa Kuźmińskiego].

 

Folklor to nie wszystko, „Kamena” 1987, nr 4, s. 10, fot. [rozmowa z Mieczysławem Ciesielskim – dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie].

 

M.D., Seks i polityka. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 4, s. 10, 11 [Sceny dziecięce z życia prowincji Tomasza Zygadły].

 

Filmy znalezione na śmietniku, „Kamena” 1987, nr 5, s. 5, 11, fot. [przedwojenne (z lata 1937–38) negatywy znalezione we wsi Czermin pod Sandomierzem przez Szymona Bilskiego].

 

M.D., Bohater manipulowany. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 5, s. 11 [Bohater roku Feliksa Falka].

 

Życiorys nie na jedno życie. Rozmowa z Ireną Szychową. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 6, s. 4, 5, fot. [Irena Szczepowska-Szychowa].

 

M.D., Czas stanu wojennego – na ekranie. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 6, s. 9 [Czas nadziei Romana Wionczka].

 

Lepiej bawić niż smucić. Rozmowa z Tytusem Wilskim. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 7, s. 4, 5, ilustr., fot. na str. tyt.

 

Złoty pociąg do historii najnowszej, „Kamena” 1987, nr 7, s. 5, 8 [Złoty pociąg Bohdana Poręby].

 

„Quo vadis” w filmie, „Kamena” 1987, nr 8, s. 6, 7 [ekranizacje Quo vadis; O.K. Neron! Mario Soldati].

 

Złoto i srebro FON. Z historii najnowszej, „Kamena” 1987, nr 9, s. 1, 9 [wędrówka skarbów Funduszu Obrony Narodowej do Marsylii w 1939 roku].

 

M.D., Strzeż się cyborga! Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 9, s. 11 [Elektroniczny morderca Jamesa Camerona].

 

(md), Gdańskie srebro w Kazimierzu, „Kamena” 1987, nr 10, s. 4, fot. [dar złotników gdańskich dla Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym].

 

„Komediantka” i Reymont – aktor. „Kamena” 1987, nr 11, s. 4, 5, ilustr. [Komediantka W. Reymonta; W. Reymont – aktor; Komediantka Jerzego Sztwiertni].

 

M.D., Byłem dyrektorem. Czterdzieści lat RSW „Prasa-Książka-Ruch”, „Kamena” 1987, nr 11, s. 8, 9 [Tadeusz Gwardak].

 

Polak z Chicago, „Kamena” 1987, nr 12, s. 4, 5, rys. [Józef Franciszek Białasiewicz – dziennikarz i działacz polonijny].

 

M.D., Nowa gwiazda. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 12, s. 10 [Nieśmiertelny Russella Mulcahy’ego; Christopher Lambert].

 

Komu „teatr ogromny”?, „Kamena” 1987, nr 15, s. 2, 3, fot. [koncepcje wykorzystania nowego gmachu u zbiegu ulic Nowotki i Grottgera w Lublinie].

 

M.D., Bohater z woli twórcy. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 15, s. 11 [Macaroni Ettore Scoli].

 

Mów po polsku!, „Kamena” 1987, nr 16, s. 3 [kurs Studium Metodyki Języka Polskiego dla Nauczycieli Szkół Polonijnych, działającego z inicjatywy Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego UMCS, i jego uczestniczki].

 

M.D., Zmiana warty. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 16, s. 9 [Critters Stephena Hereka; Pluton Olivera Stone’a; młode pokolenie reżyserów i aktorów w kinie amerykańskim].

 

„Dobrze się czuję w czapce błazna…”. Rozmowa z Kazimierzem Pawełkiem. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 17, s. 4, 5, portr.

 

M.D., Ani taki suspens ani takie porno... Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 17, s. 7, ilustr. [Świadek mimo woli Briana De Palmy].

 

Zawód: dziennikarz. Rozmowa z red. Lesławem Gnotem. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 18, s. 4, 5, portr.

 

M.D., Komandosi ruszają w Kosmos. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 18, s. 8, 9, ilustr. [Obcy – decydujące starcie Jamesa Camerona].

 

M.D., Okolice białego smoka. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 19, s. 5, ilustr. [Biały smok Jerzego Domaradzkiego i Janusza Morgensterna; Alina Szpak i Robert C. Fleet – autorzy scenariusza].

 

M.D., Pociąg do Hollywood. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 20, s. 5, ilustr. [Pociąg do Hollywood Radosława Piwowarskiego].

 

Dokąd zmierza polskie kino?, „Kamena” 1987, nr 21, s. 3, 11, ilustr. [XII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych].

 

Wybrałem teatr. Rozmowa z Andrzejem Rozhinem – dyrektorem Teatru im. J. Osterwy. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 22, s. 1, 4, portr.

 

M.D., Rozliczenia z przeszłością. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 22, s. 9, ilustr. [Pokuta Tengiza Abuładze].

 

Telewizja po lubelsku, „Kamena” 1987, nr 23, s. 5, 9 [Telewizyjna Panorama Lubelska].

 

M.D., Igraszki w niedzielne przedpołudnie. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 23, s. 6, 7 [Niedzielne igraszki Roberta Glińskiego].

 

M.D., Dwa łyki erotyki. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 25, s. 8, 9 [filmy z pogranicza; Betty Blue Jean-Jacques’a Beineix].

 

„Femmelette” czyli teatrzyk mody, „Kamena” 1987, nr 25, s. 12, fot. [Bartek Wieczorek, reżyser, pracownik Lubelskiej Panoramy Telewizyjnej, i jego „estradowe studium”, przygotowujące kandydatki na modelki do telewizyjnych i reklamowych występów].

 

Kandydatki na scenę!, „Kamena” 1987, nr 26, s. 10, rys. [przesłuchania kandydatek do widowiska dla dzieci Bajki, baśnie, ballady, zorganizowane przez Estradę Lubelską].

 

M.D., Taniec i nostalgia. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 26, s. 12, ilustr. [Ginger i Fred Federico Felliniego].

 

 

1988
Karabin i lilijka, „Kamena” 1988, nr 1, s. 4, 5, portr. [płk Emil Czapliński].

 

MD, Michel Platini ma dużo czasu…, „Kamena” 1988, nr 1, s. 8, rys. [fragment wywiadu z piłkarzem Michelem Platinim, przeprowadzonego przez Sabine Cayrol – dziennikarkę tygodnika „Paris Match”].

 

W czystym pejzażu Afryki, „Kamena” 1988, nr 2, s. 4 [Pożegnanie z Afryką Sydneya Pollacka].

 

M.D., Od mgły nad Lublinem do gwiazdy nad Warszawą. Rozmowa ze Zbigniewem Staweckim, autorem znanych przebojów, „Kamena” 1988, nr 2, s. 4, 5, 8, portr.

 

Co kto czyta? Sonda w bibliotekach, „Kamena” 1988, nr 3, s. 5, rys. Biblioteka Wojewódzkiej Spółdzielni „Społem” i filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 

M.D., Cholerny Rambo!, „Kamena” 1988, nr 3, s. 10 [Sylvester Stallone].

 

M.D., Inteligentni – ale dzicy... Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 3, s. 10, 11, ilustr. [Gwiezdny przybysz Johna Carpentera].

 

Czy Odilo Globocnik otruł się w Karyntii? Rozmowa z kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej UMCS – profesorem Zygmuntem Mańkowskim, „Kamena” 1988, nr 4, s. 3, 8, portr.

 

M.D., Krokodyl a sprawa polska. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 4, s. 10, 11, ilustr. [Krokodyl Dundee Petera Faimana].

 

M.D., Jaka jest Kathleen Turner? Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 5, s. 11, ilustr. [Peggy Sue wyszła za mąż Francisa Forda Coppoli; Kathleen Turner].

 

M.D., Złamany „Łuk”. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 6, s. 12, ilustr. [Łuk Erosa Jerzego Domaradzkiego].

 

M.D., Afryka po „amerykańsku”. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 7, s. 11 [Kopalnie króla Salomona Johna Lee Thompsona – remake Skarbów króla Salomona Comptona Bennetta i Andrew Martona].

 

Trzydzieści lat w okulistyce. Rozmowa z dr. Włodzimierzem Hamerskim, „Kamena” 1988, nr 8, s. 10, portr.  

 

M.D., Leda z… kaczorem. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 8, s. 12 [Kaczor Howard Willarda Huycka].

 

M.D., Epatowanie publiczności. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 9, s. 12 [Blue Velvet Davida Lyncha].

 

Spojrzenie zza klawiatury. Rozmowa z Jackiem Abramowiczem, „Kamena” 1988, nr 10, s. 11, rys.

 

M.D., Szaleństwo wojny. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 10, s. 12 [Most na rzece Kwai Davida Leana].

 

Legenda i życie „Wira”, „Kamena” 1988, nr 11, s. 1, 4, 5, ilustr. [Konrad Bartoszewski – komendant rejonu AK w Józefowie Biłgorajskim].

 

M.D., Małe jest piękne? Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 11, s. 11, ilustr. [Kingsajz Juliusza Machulskiego].

 

Pod wiatr. Polemika z rzeczywistością, „Kamena” 1988, nr 12, s. 6, 7, ilustr. [lubelski dwutygodnik społeczno-kulturalny studentów i młodej inteligencji „Pod Wiatr” – jedyny numer z 1 grudnia 1956 roku].

 

M.D., Różowo mi… Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 12, s. 16 [telewizyjna „różowa seria”; Lulu Waleriana Borowczyka].

 

Kolumbowie z Lublina. Rozmowa z Krzysztofem Kurzątkowskim, „Kamena” 1988, nr 13, s. 4, portr. [rozmowa o Jerzym Romanie Krzyżanowskim i jego powieści Diana oraz pokoleniu lubelskich Kolumbów].

 

Leśny szpital, „Kamena” 1988, nr 14, s. 8, 9, fot. [partyzancki Szpital nr 665 w Puszczy Solskiej].

 

M.D., Chłop jak dąb. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 14, s. 12-13, ilustr. [Arnold Schwarzenegger].

 

M.D., Złoty Eddie. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 15, s. 11, ilustr. [Eddie Murphy].

 

Od czołgu do „Lublina”. Rozmowa z inż. Jerzym Napiórkowskim, „Kamena” 1988, nr 16, s. 4, 5, fot.

 

M.D., „Piraci” czyli przygoda Polańskiego. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 16, s. 14, ilustr.

 

Ostatnia walka 27 Dywizji AK, „Kamena” 1988, nr 17, s. 6, 7, 12-13, fot. [lipiec 1944 roku w Lubartowie we wspomnieniach Leona Karłowicza – „Rydza”].

 

M.D., Kochajmy wieloryby? Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 17, s. 15, ilustr.  [Powrót na Ziemię Leonarda Nimoy’a].

 

Skąd ta pasja do sztuki? Rozmowa z kolekcjonerem Józefem Miłoszem, „Kamena” 1988, nr 18, s. 12, ilustr. [Józef Miłosz z Kazimierza Dolnego].

 

M.D., Kryminalny horror. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 18, s. 14, ilustr. [Harry Angel Alana Parkera].

 

Z pamiętnika młodej Polki, „Kamena” 1988, nr 19, s. 6, 7, portr. [wspomnienia Jadwigi Orłowskiej-Machowej z 1918 roku].

 

M.D., Być sobą w „świecie ciszy”. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 19, s. 14, ilustr. [Dzieci gorszego Boga Randy Haines].

 

U progu sezonu, „Kamena” 1988, nr 20, s. 8, 9, fot. także na str. tyt. [rozmowa z: A. Natankiem (Filharmonia Lubelska), T. Jaworskim (Teatr Lalki i Aktora),
A. Chmielarczykiem (Teatr Muzyczny), A. Rozhinem (Teatr im. J. Osterwy)].

 

M.D., Ciężki kogel-mogel. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 20, s. 14, ilustr. [Kogel-mogel Romana Załuskiego].

 

Feralna trzynastka. XIII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, „Kamena” 1988, nr 21, s. 4, 5, ilustr.

 

M.D., XIV-wieczny Sherlock Holmes. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 22, s. 13, ilustr. [Imię róży Jean-Jacques’a Annauda].

 

M.D., O robocie który zaczął myśleć. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 23, s. 12, ilustr. [Krótkie spięcie Johna Badhama].

 

Seul – Tokio – Pekin. O azjatyckim tournée Zespołu Tańca Ludowego UMCS mówi prof. Zygmunt Mańkowski – prorektor Uniwersytetu, „Kamena” 1988, nr 23, s. 13, fot.

 

W krainie gór, wichrów i ptaków. O lubelskiej wyprawie naukowej na Spitsbergen mówi dr Jan Magierski, adiunkt Instytutu Gleboznawstwa AR w Lublinie, „Kamena” 1988, nr 24, s. 8, 9, fot.

 

M.D., Na motywach. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 24, s. 14, ilustr. [Oszołomienie Jerzego Sztwiertni].

 

M.D., Schlesinger i… czarna magia. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 25, s. 14, 15, rys. [filmy Johna Schlesingera].

 

Opowieści zimowe, „Kamena” 1988, nr 26, s. 1, 10 [wspomnienia Tadeusza Szumańskiego, Jerzego Wojciechowskiego i Leona Marszałka z czasów
II wojny światowej, będące fragmentem książki Echa wojny – we wspomnieniach kombatantów].

 

„Felix” dla Kieślowskiego. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 26, s. 7, ilustr. [Krótki film o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego].

„Kurier Lubelski”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1982
Wrzesień na Lubelszczyźnie [dziennik bojowy oficera 8 pp Leg.], „Kurier Lubelski” 1982, nr 140, s. 3 [ppor. Roman Jarosz].

 

Wrzesień na Lubelszczyźnie [dziennik bojowy oficera 8 pp Leg.], „Kurier Lubelski” 1982, nr 145, s. 3 [ppor. Roman Jarosz].

 

Wrzesień na Lubelszczyźnie [dziennik bojowy oficera 8 pp Leg.], „Kurier Lubelski” 1982, nr 150, s. 3 [ppor. Roman Jarosz].1987
Wrześniowe losy archiwum MSZ, „Kurier Lubelski” 1987, nr 192, s. 5 [Nałęczów, Kazimierz Dolny].

 

Wrześniowe losy archiwum MSZ, „Kurier Lubelski” 1987, nr [197], s. 5 [Nałęczów, Kazimierz Dolny].

 

Historia partyzanckiej piosenki, „Kurier Lubelski” 1987, nr 207, s. 4, 5, fot. [Dziś do ciebie przyjść nie mogę; Stanisław Magierski].

 

Pierwszy lubelski iluzjon, „Kurier Lubelski” 1987, nr 237, s. 4, 5 [kino Staromiejskie w Lublinie].

 

Pierwszy lubelski iluzjon, „Kurier Lubelski” 1987, nr 242, s. 4, 5 [kino Staromiejskie w Lublinie].

 1988
Ulicą pani Marii…, „Kurier Lubelski” 1988, nr 20, s. 4, 5, portr. [Maria Bechczyc-Rudnicka].

 

Za teatralnym parawanem, „Kurier Lubelski” 1988, nr 60, s. 4, 5 [początki Teatru Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie].

 

Lecznica dr. Lerkama. Ludzie dawnego Lublina, „Kurier Lubelski” 1988, nr 79, s. 5, ilustr. [Adam Lerkam].

 

Fotoreportaż z lubelskiego getta, „Kurier Lubelski” 1988, nr 84, s. 4, ilustr. [relacja niemieckiego fotoreportera Hilmara Pabela „Stadt unter der Stadt” z gazety „Berliner Illustrirte Zeitung” z 5 grudnia 1940 roku; zagłada lubelskich Żydów].

„Lubartów i Ziemia Lubartowska”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wspomnienia gimnazjalne, „Lubartów i Ziemia Lubartowska” 1983, s. 118–121 [tekst w formie listu do prof. Józefa Lulka, głównie o działalności kółka dramatycznego lubartowskiego liceum, pracującego pod opieką Marii Perczyńskiej, lata 1951–1953].

„Medicus”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1991
W „Anatomicum”, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1991, nr 1, s. 1, 2, fot. [Collegium Anatomicum; prof. Mieczysław Stelmasiak].

 

Primum: non nocere, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1991, nr 2, s. 1, 2 [wspomnienie prof. Tadeusza Kielanowskiego pierwszych dni UMCS; Władysław Petri, prof. Bohdan Dobrzański; prof. Stanisław Liebhardt].

 

Doktor Pisanko, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1991, nr 3, s. 3, 4 [willa przy ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie – miejsce zajęć z języków obcych dla studentów Akademii Medycznej; Antoni Pisanko].

 

„Życie Akademii”, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1991, nr 4, s. 3, 6 [dwutygodnik Akademii Medycznej w Lublinie].

 

Życie w aptece, „Medicus” 1991, nr 10, s. 3, 5, fot. [dawne, prowincjonalne apteki; apteka Wilhelma Pic de Replonge, dziadka Mirosława Dereckiego, w Karczmiskach].

 

Skalpel i pióro, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1991, nr 12, s. 3, 12, 13 [dr Adam Majewski z Lublina].

 


1992
Doktor ze Szczebrzeszyna, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1992, nr 2, s. 3, 13 [Zygmunt Klukowski].

 

O doktorze Biernackim, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1992, nr 6–7, s. 5, 6, portr. [Mieczysław Biernacki].

„Relacje”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1989
Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 5, s. 12, 13, portr.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 6, s. 12, ilustr.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 7, s. 12, ilustr.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 8, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 9, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 10, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 11, s. 12, ilustr.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 12, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 13, s. 12, ilustr.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 14, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 15, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 16, s. 12, ilustr.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 17, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 18, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 19, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 20, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 21, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 22, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 23, s. 12.

 

Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 24, s. 12.

 

Partyzant od „Szarugi”, „Relacje” 1989, nr 17, s. 6 [Jerzy Roman Krzyżanowski „Szpic”– pisarz, krytyk, eseista z Lublina].

 

Łagrowe opowieści Bolka Rysaka, „Relacje” 1989, nr 18, s. 13 [Bolesław Rysak z Lublina].

 

Radiostacja Komendy Okręgu AK na Dziesiątej. Śladem „Stu z Lublina”, „Relacje” 1989, nr 21, s. 10, 11, 13, fot. [Kazimiera Litwiniukowa i jej syn – Jerzy].

 

Radiostacja Komendy Okręgu AK na Dziesiątej. Śladem „Stu z Lublina”, „Relacje” 1989, nr 22, s. 10, 11, fot. [Kazimiera Litwiniukowa i jej syn – Jerzy].

 

Wrześniowe drogi prezydenta i premiera na Lubelszczyźnie, „Relacje” 1989, nr 34, s. 10, 11 [Ignacy Mościcki, Felicjan Sławoj-Składkowski].

 

Wrześniowe drogi prezydenta i premiera na Lubelszczyźnie, „Relacje” 1989, nr 35, s. 4 [Ignacy Mościcki, Felicjan Sławoj-Składkowski].

 

Akowska wytwórnia broni w Lublinie, „Relacje” 1989, nr 43, s. 12, 13, ilustr. [dom Teofili i Józefa Zakrzewskich w Lublinie – wytwórnia fałszywych kenkart („paszportówka”); Jan Litwiniuk].

 

Serca granatów, „Relacje” 1989, nr 44, s. 12 [warsztat modelarsko-odlewniczy Józefa Zakrzewskiego w Lublinie – wytwórnia zapalników do „sidolówek”].

 

Wielka wpadka na Lipowej, „Relacje” 1989, nr 45, s. 12, 13 [odkrycie przez Niemców 29 stycznia 1944 roku magazynu zapalników do „sidolówek” w Lublinie (przedsiębiorstwo przewozowe Aleksandra Hołysta); aresztowanie T. Frasunkiewicza oraz H. i J. Małeckich].

 

Jak powstawały „sidolówki”, „Relacje” 1989, nr 46, s. 11, 13, fot.

 

Oskarżeni, „Relacje” 1989, nr 47, s. 12, 13, fot. [Józef Zakrzewski i jego syn – Jerzy].

 

 

1990

Wokół „Kuncewiczówki”, „Relacje” 1990, nr 3, s. 8, 9, fot.

 

Wokół „Kuncewiczówki”, „Relacje” 1990, nr 4, s. 13.

 

Wokół „Kuncewiczówki”, „Relacje” 1990, nr 5, s. 12, 13, fot.

 

Wokół „Kuncewiczówki”, „Relacje” 1990, nr 6, s. 12, 13, fot.

„Sztandar Ludu”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1987
Drogi do Miasteczka, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 231, s. 7, 8 [powstanie miasteczka uniwersyteckiego w Lublinie, lata 40.–50. XX wieku].

 

Między Collegium Maius a „Collegium Gnoicum”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 237, s. 8 [warunki lokalowe lubelskich szkół wyższych].

 

W „Anatomicum”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 243, s. 7, 8 [Collegium Anatomicum w Lublinie; prof. Mieczysław Stelmasiak].

 

„Lucio” i egzaminy, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 249, s. 8 [prof. Witold Lutnicki].

 

Tajemnice willi w ogrodzie, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 255, s. 7, 8 [willa przy ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie, miejsce zajęć z języków obcych dla studentów Akademii Medycznej; Antoni Pisanko].

 

„Lejkocyt” i „Żuczek”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 261, s. 8 [prof. Stanisław Dłużewski i prof. Hieronim Jawłowski].

 

Leeeooon!!!, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 267, s. 8 [lubelska stołówka akademicka; okrzyki studentów mieszkających w akademikach; konflikt między weterynarzami a prawnikami].

 

„Nie: Studium dla UMCS, a…”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 273, s. 6–8 [Studium Wojskowe UMCS].

 

Skąd ta „Mgła nad Lublinem”?, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 279, s. 8 [prof. Piotr Bohdziewicz; prof. Rajmund Gostkowski; prof. Irena Sławińska i Teatr Akademicki KUL].

 

Szable i florety, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 285, s. 8 [sekcja szermiercza AZS w Lublinie].

 

W orbicie Melpomeny, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 291, s. 8 [artystyczne zespoły studenckie w Lublinie].

 

Fascynacja Gałczyńskim, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 297, s. 5, 8 [Zespół Dramatyczny UMCS].

 


1988
Książę i Poeta, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 6, s. 8 [legendarni studenci lubelscy: Z. Bober, W. Puszkarski, K. Krywka, Książę, Poeta].

 

„Bikiniarze” i „kociaki”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 12, s. 7, 8 [studencki ubiór].

 

Primum: non nocere, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 18, s. 11 [wspomnienie prof. Tadeusza Kielanowskiego pierwszych dni UMCS; Władysław Petri, prof. Bohdan Dobrzański, prof. Stanisław Liebhardt].

 

„Życie Akademii”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 24, s. 8 [dwutygodnik Akademii Medycznej w Lublinie].

 

Jego Magnificencja, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 36, s. 8 [prof. Grzegorz Leopold Seidler].

 

„Życie UMCS”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 42, s. 8 [gazeta UMCS].

 

Od „holówki” do dancingu, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 54, s. 8 [zabawy taneczne studentów lubelskich].

 

Kochane pieniądze…, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 66, s. 8 [stypendia, dorywcze prace; studencka spółdzielnia pracy „Juventus” w Lublinie].

 

„Na simonę” i „fanfana”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 72, s. 8 [filmy w lubelskich kinach i ich wpływ na studentów].

 

Krakowskie Przedmieście 32, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 88, s. 8 [Klub Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Stowarzyszeń Twórczych].

 

Jazz po lubelsku, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 112, s. 10 [zespoły: Bemol, Seven Boys, 7 Czarcich Łap, Stavizen Septet, Jazz Group UMCS].

 

Band i vocal, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 118, s. 10 [Traditional Jazz Group, Modern Trio; Ryszard Woyno, Piotr Szczepanik].

 

Tajemnica profesora Brzęka, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 124, s. 10 [prof. Gabriel Brzęk].

 

Kochankowie X Muzy, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 129, s. 10 [Lubelski Dyskusyjny Klub Filmowy „Zamek”].

 

W „Piwnicy”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 135, s. 10 [studencka kawiarnia na Starym Mieście w Lublinie].

 

Narodziny „Sexu”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 142, s. 10 [kabaret Sex].

 

Kabaret „Sex”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 224, s. 10.

 

Sex II, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 230, s. 10 [kabaret Sex II].

 

Łojan i „Ziemian”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 236, s. 12 [Kazimierz Łojan i Władysław Ćwik].

 

„Kąfiturki”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 242, s. 10 [studenckie rewie końca lat 40. XX wieku].

 

„Dziadzio” Araszkiewicz, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 248, s. 10 [prof. Feliks Araszkiewicz].

 

Pan kierownik, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 254, s. 10 [Franciszek Rozmiłowski – kierownik sekretariatu w dziekanacie Wydziału Weterynarii UMCS w Lublinie].

 

Znajomi z basenu, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 258, s. 10 [bywalcy basenu „przy Godebskiego” w Lublinie].

 

Marksista z klasztoru Bernardynów, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 264, s. 12 [Tadeusz Smołka – dyrektor Biblioteki UMCS w Lublinie].

 

„Oddech Stalina”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 270, s. 10 [reakcja lubelskich studentów na propagandę stalinowską].

 

Pan Truman i spółka…, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 276, s. 10 [portrety „wodzów rewolucji” zwane „wcierkami” oraz maski przedstawiające „wrogów rewolucji”; Harry Truman – obiekt dowcipów, temat afiszy i obrazków satyrycznych, a także propagandowych wierszyków i piosenek].

 

Pieśni i fanfary, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 282, s. 10 [polskie pieśni masowe lat 50. XX wieku].

 

Jeszcze o profesorach, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 288, s. 10 [lubelscy profesorowie: A. Trawiński, M. Chomiak, F. Stański, T. Jastrzębski].

 

Po 30 latach, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 294, s. 14 [pobyt Mirosława Dereckiego w Międzyzdrojach w 1987 roku; wspomnienie pobytu kabaretu Sex tamże w 1957 roku].

 

Z szopką przed laty, „Sztandar Ludu” 1988, nr 299, s. 5, fot. [dorożkarskie sanki w Lublinie – połowa lat 50. XX wieku; szopki bożonarodzeniowe, kolędnicy, „herody”].

 

Z szopką w Lubartowie, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 304, s. 13 [kolędowanie z szopką kukiełkową].

 


1989
Kino „Lewart”. Kinomania, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1989, nr 24, s. 12 [Lubartów].

 

Film o Majdanku. Kinomania, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1989, nr 81, s. 10 [dokument filmowy Majdanek – cmentarzysko Europy Aleksandra Forda].

 

Narodziny „PKF”. Kinomania, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1989, nr 87, s. 6, ilustr.  [Polska Kronika Filmowa].

„Tygodnik Zamojski”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Sprawa podporucznika Stefana D., „Tygodnik Zamojski” 1983, nr 4, s. 6–9, portr. [ppor. Roman Jarosz i jego dziennik z Murnau].

„Wojskowy Przegląd Historyczny”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Chłopiec z obozu w Kozielsku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1992, R. 37, nr 1, s. 356, 366 [Wiesław Słupski z Lublina].

„Wrocławski Tygodnik Katolików”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Na ścieżkach polskich komandosów, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1979, nr 18, s. 12, fot.

„Kamena Sonderausgabe”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Die junge Bühne, „Kamena Sonderausgabe” 1978, Januar, s. 7, ilustr. [Teatr Akademicki UMCS Gong, Scena Plastyczna KUL, Studio Wizji i Ruchu].

Audycje radioweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 1, 10.03.1979 [pierwsze projekcje filmów w Lublinie].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 2, 15', 2.04.1979 [historia kina dzisiaj zwanego Staromiejskie i rodziny Makowskich].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 3, 15', 7.05.1979 [kina lubelskie w dwudziestoleciu; pierwsze filmy w wyzwolonym Lublinie].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 5, 13', 2.07.1979 [filmy dokumentalne zrealizowane przez wojsko w latach 1943–1944].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 6, 15', 6.08.1979 [pierwsze filmy sowieckie wyświetlane po wojnie w Polsce: Ona broni ojczyzny, Sekretarz Rejkomu, Świniarka i pastuch, O 6 wieczorem po wojnie].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 7, 15', 3.09.1979 [polskie filmy przedwojenne; sylwetka Stefana Jaracza i jego pobyt w Lublinie we wrześniu 1939 i w 1944 roku].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 8, 8.10.1979 [anglosaskie filmy wojenne wyświetlane tuż po wojnie: Nasz okręt, Konwój, Mściwy jastrząb, Pięciu zuchów].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki,, cz. 10, 15', 3.12.1979 [filmy Rene Claire'a z Chevalierem i Dietrich].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 11, 15', 14.01.1980 [filmy rysunkowe Disneya].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 12, 15', 4.02.1980 [wielki fresk wojenny Decydujący front].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 13, 16', 3.03.1980 [pierwszy polski film powojenny Zakazane piosenki Leonarda Buczkowskiego].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 14, 20', 14.04.1980 [klasyczny western w kinach lubelskich].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 15, 17', 5.05.1980 [Marilyn Monroe – filmy i życie].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 16, 17', 1.06.1980 [sowieckie filmy dla młodzieży].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 17, 15', 7.07.1980 [pierwsze filmy polskie i zagraniczne dźwiękowe].

 

Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 19, 15', 6.10.1980 [przedwojenne ekranizacje powieści Dołęgi-Mostowicza, Forum Filmów Polskich 1980].

 

Weekend wspomnień, D. Bieniaszkiewicz, 86’10 (12 odc.), [M. Derecki, czyt. Maciej Polaski].

 

Weekned wspomnień, 77'54, 9.06.2004.

 

Godzina muzyki i myśli, D. Bieniaszkiewicz, 50'10, 12.02.1998 [spotkanie z M. Dereckim z okazji 40-lecia prazy dziennikarsko-literackiej].

 

„Lublinianin Stulecia” – M. Derecki, E. Hadrian, poz. 7, 4'39, 11.03.2000.

 

Wspomnienia o Marii Bechczyc-Rudnickiej, K. Kotowicz, 82', 1980, [M. Derecki, A.L. Gzella].

 

Okienko literackie, D. Bieniaszkiewicz. 30', 8.12.1991, [Mirosław Derecki opowiada o lubelskich latach Edwarda Stachury].

Programy telewizyjne i filmyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Mirosława Dereckiego sposób na życie, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 26’46,TVL, 1998 [program o Mirosławie Dereckim; materiały archiwalne, ikonograficzne, rozmowy z przyjaciółmi i współpracownikami].

 

Cykl Lamus

Studenckie przebudzenie, Janusz Wrona, czas 15’22, TVL, 1996 [felieton o życiu kulturalnym Lublina lat 50.].

 

Studenckie lata w Lublinie, Janusz Wrona, czas 16’32, TVL, 1995 [życie studenckie Lublina lat 50.].

 

Cykl Z archiwum reportera

Vivant Professores, cz. 1, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 15’57, TVL, 1994, [reportaż o pierwszych profesorach KUL-u, m.in. Bohdanie Dobrzyńskim, Juliuszu Kleinerze, Irenie Sławińskiej, Piotrze Bohdziewiczu, Rajmundzie Gostkowskim, Feliksie Araszkiewiczu].

 

Vivant Professores, cz. 2, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 16’20, TVL, 1994 [reportaż o pierwszych profesorach i wykładowcach akademii Medycznej w Lublinie, m.in. Jerzym Ksieskim, Tadeuszu Jacynie-Onyszkiewiczu, Antonim Pisanko].

 

Vivant Professores, cz. 3, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 16’09, TVL, 1994 [reportaż o pierwszych profesorach Akademii Rolniczej w Lublinie, m.in. Franciszku Klepaczko, Stanisławie Słowikowskiej, Stanisławie Dłużewskim].

 

Vivant Professores, cz. 4, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 17’42, TVL, 1994, [reportaż o środowisku lubelskim w latach 50. z punktu widzenia byłego studenta i późniejszego dziennikarza].

 

Vivant Professores, cz. 5, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 13’41, TVL, 1994 [reportaż o profesorach UMCS, m.in. prof. Znaku, prof. Seiddlerze oraz o budowie biblioteki uczelnianej].

 

Gwiazda Syberii, cz. 1, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 15’11, TVL, 1995 [reportaż o Maxie Chmielarczyku, jego losach od czasów młodzieńczych, do wywózki na Syberię w czasie I wojny światowej].

 

Powrót z Sybiru, cz. 2, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 13’37, TVL, 1995 [reportaż o Maksie Chmielarczyku, jego pobycie na Syberii w czasie I wojny światowej i działalności w teatrze Gwiazda Syberii oraz o powrocie do Polski i pracy w Dęblinie].

 

Teatr i miłość, cz. 3, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 11’06, TVL, 1995 [reportaż o działalności kulturalnej Maksa Chmielarczyka w Lublinie oraz miłości z lublinianką Stefanią Zrubkówną].

 

Teatr Maxa Chmielarczyka, cz. 4, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 12’25, TVL, 1995 [reportaż o powojennych losach aktora: mianowaniu na dyrektora Teatru Miejskiego, pracy aktorskiej, odwołaniu ze stanowiska dyrektora teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie].

 

Kabaret „Sex”, cz. 1, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 20’26, TVL, 1994 [felieton o lubelskim kabarecie Sex oraz o ludziach kultury lubelskiej: Ewie Jaroszyńskiej, Iwo Wojciechowskim, Andrzeju Żmigrodzkim, Witoldzie Miszczaku].

 

Kabaret „Czart”, cz. 2, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 20’26, TVL, 1994 [felieton o lubelskim kabarecie Czart, zwanym również kabaretem dziennikarskich aktualności].

 

Czarownicy, cz. 3, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 15’06, TVL, 1994 [felieton o członkach kabaretu Czart: Kazimierzu Łojanie, Januszu Kolasie, Janu Machulskim, Danucie Wójtowicz oraz o ówczesnych lubelskich dziennikarzach radiowych].

 

Boże Narodzenie w Republice Komi, cz. 1, Mirosław Derecki, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 15’25, TVL, 1994 [przedstawienie maszynopisu dziennika wojennego pt. Na szlaku drogi ku nim Wacława Stefana Flisińskiego, żołnierza II Korpusu Wojska Polskiego, więźnia radzieckich łagrów].

 

Listy niewysłane, cz. 2, Mirosław Derecki, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 14’45, TVL, 1994 [wrażenia Mirosława Dereckiego z lektury dziennika wojennego Wacława Stefana Flisińskiego pt. Na szlaku drogi ku nim].

 

Pod wiatr, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 15’ 08, TVL, 1994 [reportaż na temat lubelskiego dwutygodnika „Pod Wiatr” oraz solidarności Polakówi Węgrów].

 

Wigilia w Pescopenntaro, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 15’51, TVL, 1994 [reportaż o udziale polskich komandosów z I samodzielnej Kompanii Commando w kampanii włoskiej w walkach w okolicach Pescopenntaro].

 

Świąteczna fotografia, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 15’02, TVL, 1995 [reportaż o zdjęciu upamiętniającym rodzinę z Karczmisk, 1942 rok].

 

Sporządziła Anna Oleszek