Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Medard Downarowicz (1878–1934)

Medard Downarowicz – działacz polityczny, członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Minister skarbu państwa w rządzie Ignacego Daszyńskiego, minister ochrony kultury i sztuk pięknych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego.
 

Medard Downarowicz urodził się w 1878 roku w Łochowie koło Węgrowa. Od 1904 roku należał do PPS, wziął udział w rewolucji 1905 roku. W 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich Piłsudskiego, z którymi przeszedł szlak bojowy. W 1918 roku z ramienia Stronnictwa Niezawisłości Narodowej wszedł w skład Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej jako minister skarbu państwa. W czasie wydarzeń 6–7 listopada dzięki jego przemówieniu pozyskano lojalność polskich żołnierzy w armii austriackiej. Po przekazaniu władzy Piłsudskiemu i utworzeniu rządu Jedrzeja Moraczewskiego, Downarowicz objął urząd ministra ochrony kultury i sztuk pięknych. W 1919 roku był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. W 1922 roku został wybrany posłem na sejm, które to stanowisko piastował do 1928 roku. W roku 1934 został wiceprezydentem Warszawy, ale wkrótce potem zmarł.
 

Opracował Ziemowit Karłowicz