Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Marzec 1968

Nazwę tę nadaje się wydarzeniom w Polsce, które rozgrywały się w marcu 1968 roku, a także nieco wcześniej i nieco później.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Wydarzenia marcowe

Mówiąc o wydarzeniach marcowych, ma się zwykle na myśli to, co działo się na wyższych uczelniach (ruch akademicki i represje zastosowane przez władze). Ale jako składnik wydarzeń marcowych można traktować także propagandę oficjalną jako kampanię przeciw inspiratorom, syjonistom, bankrutom politycznym i literatom. Można również uważać, że częścią wydarzeń marcowych były zmiany personalne w aparacie władzy i w instytucjach (na tych zmianach ucierpieli głównie ludzie pochodzenia żydowskiego, oskarżani o syjonizm lub sprzyjanie syjonizmowi).

Charakterystyka wydarzeń marcowych

Istotne elementy wydarzeń marcowych to:

  • zakaz przedstawień Dziadów Mickiewicza w Teatrze Narodowym w Warszawie (ostatnie przedstawienie 30 stycznia),
  • Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich (29 lutego),
  • wiec na Uniwersytecie Warszawskim (8 marca),
  • kampania propagandowa w prasie,
  • wiece i demonstracje studenckie w całej Polsce (od 11 marca)
  • strajki studenckie (14-16 marca we Wrocławiu, 15 i 16 marca na Uniwersytecie Warszawskim, 21-23 marca w Warszawie i we Wrocławiu).


Wiecom studenckim władze przeciwstawiały wiece i „masówki" w zakładach pracy, na których uchwalano rezolucje zwalczające syjonizm, popierające Władysława Gomułkę i zawierające marcowe hasła oficjalne: Studenci do nauki, literaci do pióra, syjoniści do Syjonu (czasem było to również „Syjoniści do Syjamu" - nie wszyscy wiedzieli, co to są syjoniści i gdzie jest Syjon).

Kampanie antysyjonistyczne

Efektem kampanii antysyjonistycznej były wyjazdy z Polski osób mogących wykazać się pochodzeniem żydowskim, wśród których nie wszyscy należeli do PZPR i nie wszyscy byli komunistami (głoszona wówczas półoficjalnie odpowiedzialność Żydów za komunizm w Polsce miała być odpowiedzialnością zbiorową)1.

Kalenarium Marca '68 w Lublinie i na Lubelszczyźnie

Na temat wydarzeń marcowych w Lublinie można przeczytać na stronie Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny:

MARZEC '68 ROKU W LUBLINIEPrzygotował Jakub Karpiński

Przypisy

1 Karpiński J., Polska, komunizm, opozycja. Słownik., Warszawa 1988.
 

Literatura

1. Karpiński J., Polska, komunizm, opozycja. Słownik., Warszawa 1988.

Powiązane artykuły

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Audio

Historie mówione

Słowa kluczowe