Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Lublin podług ustaw medyki uważany w iedney dyssertacyi przez Mich. Bergonzoni filozofii i medycyny doktora” (1782)

 

Celem publikacji jest opis stanu sanitarnego Lublina przed powstaniem w 1780 roku w Lublinie Komisji Boni Ordinis (Komisji Dobrego Porządku połączony z analizą przyczyn wielu chorób, które panowały wówczas w mieście.

 

Irena Dziok – Strelnik: Bergonzoni daje w swoim dziełku zgoła przerażający obraz stanu sanitarnego Lublina: „Postępuie (podróżny) lękliwym krokiem i wśrzód Miasta znayduie powietrze przyćmione zaraźliwym dymem ... daley, tu i owdzie błotniste i smrodliwe nakształt stawów widzi kałuży, rzuca wzrok na inną stronę i postrzega wszędzie kupami leżące śmieci, tu ulice nie ochędożone błotem pozawalane, tam od szpetnych wilgotności zalane, które z każdego wypływaiąc domu, roznoszą zaraźliwe po ulicach plugastwa. W przeszłych czasach znaydowały się kloaki i podziemne kanały, które z odchodów plugawych czyściły Miasto, ale teraz zaledwie ślady tych wygód widzieć się dają...”. [1]

 

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Przypisy

[1] Irena Strelnik, Drukarnia Trynitarzy w Lublinie, „Bibliotekarz Lubelski” 1974, nr 3-4, s. 22-25.

 

Literatura

Strelnik I., Drukarnia Trynitarzy w Lublinie, „Bibliotekarz Lubelski” 1974, nr 3-4.