Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelska sztuka ludowa

Sztuka w tradycyjnej społeczności wiejskiej odgrywała inną rolę niż sztuka w środowiskach wykształconych – była bowiem przede wszystkim formą scalania grupy. Pozwalała na jej identyfikację, wyróżniała, informowała, dawała poczucie więzi z przeszłością. Sztuka ludowa stanowiła nie tylko wartość estetyczną, ale i funkcjonalną, ściśle związaną z tradycyjnym charakterem kultury.

 

Charakter zajęć i harmonogram prac w gospodarstwie powodował okresowe nadwyżki czasu wolnego, które przeznaczano m.in. na tkanie, haftowanie, wyrób potrzebnych sprzętów, zdobienie wnętrz. Pomysłowość i artyzm mieszkańców wsi przejawiał także w plastyce obrzędowej  tj. elementach i przedmiotach związanych z obrzędami, zarówno dorocznymi, jak i rodzinnymi. Umiejętności i tradycyjne wzorce były wówczas przekazywane z pokolenia na pokolenie. Indywidualny charakter twórców ujawniał się natomiast w rzeźbie i malarstwie.