Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelska Grafika

Niejako na marginesie dokonań malarskich i rzeźbiarskich rozwijała się związana z Lublinem sztuka rytownicza i graficzna.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Widoki Lublina

Grafika współczesna

 

Inny rozdział w tej dziedzinie zapisała twórczość artystów związanych z Lublinem, takich jak Wiktor Ziółkowski, Juliusz Kurzątkowski, Zofia Kopel-Szulc, Henryk Szulc i młodsza generacja grafików lubelskich, takich jak m. in.: Barbara Bałdyga, Stanisław Bałdyga, Maksymilian Snoch, Grzegorz Dobiesław Mazurek, Stanisław Górecki (czytaj <<).

Ekslibris lubelski


Osobne miejsce zajmują lubelskie dzieje ekslibrisu. Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki skupia wokół siebie twórców, kolekcjonerów i miłośników znaków książkowych, a poprzez swoje inicjatywy wokół ekslibrisu jednoczy ludzi różnych profesji.

Literatura


Kamiński I. J., O sztuce w Lublinie, [w:] Radzik T., Witusik A. A., Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 2000.


Opracował: Grzegorz Kondrasiuk